Salta al contenuto principale
latte dolce partita
Su mundu de is diletantis sèmpiri frimu a su mancu fintzas a su mesi de Martzu

Sèrie D, sa de doxi giorronada est arrica de nobas: unu puntu po Altzaghena e Crabònia, su Lanusè bincit in domu de su Latte Dolce, sa Torres nd'arruit a s'ùrtimu

In s'interis chi sa Sardìnnia est stétia pintada de cabori grogu (ma nci funt sèmpiri atras regionis chi staint peus de nosus e funt pintadas a cabori de arangiu e a cabori arrubiu), e in s'interis chi totus is cristianus bisant de podi brintai, chitzi meda e allestru puru, in cussa chi is de su guvernu funt giai tzerriandi "zona bianca" (est a nai una regioni chi tenit una cantidadi pitica meda de apuntoraus de sighiri e de sanai; ma po imoi, a su mancu de cussu chi cumprendeus in dì de oi, nc'est e nc'at a essi ancora meda de traballai e de trumentai po nci lompi), nci funt sèmpiri is campionaus de sa Sèrie D ("E mancu malli!", nc'aciungeus nosus) chi tenint allutus is megamas de su domìnigu de totus is tifosus de is scuadras sardas de bòcia.

De contus de torrai a contai, apustis de sa de doxi giorronada de su Girone G, nci ndi funt a pabiadas (cumenti si narat de is partis mias), ma obeus incumentzai cun is nobas in sardu campidanesu de custa cida partendi de is fueddus, torra, de su Ministru de su Sport e de is Politicas po is Giovanus, Vincenzo Spadafora, chi cenàbara passau, est a nai su sexi de su mesi de Gennàrgiu, at crariu mellus cumenti ant a andai is cosas apustis de su DPCM nou, chi at abarrai in peis fintzas, a su mancu, a su cincu de su mesi de Martzu.

Custu bollit nai chi piscinas e palestras ant a abarrai firmas, serradas po prus de trinta diis, chistioni chi ballit, puru, po totus cussus sport de fai totus impari, in trumas. Cumenti sucèdiu finzas a imoi, de su restu, is de su Guvernu s'acudint a promiti is agiudus in dinai po totus cussas personas chi no ant a podi trabballai mancu me is primus cidas de s'annu nou, in custu duamilla e bintunu chi, isperaus, si ndi potzat scabbulli de custu mabi legiu. A nai sa beridadi, su trinta de su mesi de Idas de s'annu passau, su ministru pariat sicuru de arrannesci a torrai a oberri is atividadis po su trintunu de su mesi de Gennàrgiu, ma is cosas apitzus de su spaniamentu de su virus no funt andendi beni cumenti sperastus, e duncas no n'at a essi pròpriu nudha de fai, a su mancu po imoi. «Su virus no ndi bollit sciri nudha de si lassai assebiu, totu s'Europa est torra in cussu chi tzerriaus "lockdown" (est a nai in assètiu). De domìnigu (seus chistionendi pròpriu de su domìnigu passau, su dexiaseti de su mesi de Gennàrgiu n.d.r) medas regionis in Italia ant a torrai a essi pintadas de arrubiu o de cabori de arangiu: est a nai chi medas atividadis ant a abarrai frimas». Spadafora agoa aciungit: «Su Ministru de sa Saludi, Roberto Speranza, est stétiu craru meda candu at nau ca s'arriscu po s'Italia, po su chi pertocat is cidas chi ant a benni, est artu meda e depus cicai de fai de totu po no brintai torra in assètiu. Nd'eus arrexonau meda impari a totus is atrus ministrus e impari, est craru, a su Presidenti de su Cunsillu, Giuseppe Conte, e eus decidiu de sighiri cun is serradas e is obbrigus a su mancu fintzas a su cincu de su mesi de Martzu. Pròpriu po custu eus decidiu, puru, de fai partiri un'atra bella fita de agiudus in dinai po totus cussus chi ndi tenint a bisòngiu. Sciu beni, de su restu, chi nci funt medas assotzius sportivus chi funt acanta de serrai po sèmpiri poita funt in genugu; bivu impari a issus is trumentus e is pentzamentus legius chi tenint in conca, e no mi ndi potzu mancu scaresci, mescamente, de totus is giòvanus chi ant a depi abarrai ancora chenza si podi atobiai totus impari e chenza de si podi mantenni in saludi fadendi su sport. In dì de oi — Spadafora serrat diaici sa chistioni — po s'arrolu chi m'est tocau, depu pigai decisionis chi, mancai, no totus podint cumprendi o arriciri cun coru bonu. De su restu eus incumentzau, seus is primus in totu Europa a s'essi acutus, cun is fainas po is vacinus, chi at a essi s'unica bia chi eus a podi sighiri po ndi bessì aforas de is obbrigus e de is serradas. In s'interis depeus sighiri a castiai is numerus apitzus de su spaniamentu, poita in cussus numerus nci funt is vidas de is de domu nosta e de is amigus».

A nai sa beridadi, cussus chi ndi funt arribbendi no parint tempus bonus, po su chi eus nau fintzas a imoi, ma boleus torrai a repiti puru chi, in Sardinnia, is cosas no funt andendi mabi cumenti mancai est sucedendi in atrus logus. E diaici, su chi podeus fai, a su mancu po oi, est sighiri a sperai chi si nd'arribit totu su beni. E imoi podeus castiai, e fiat ora puru, is resultaus de is partidas chi si funt giogadas pròpriu dominigu passau.

In sa de doxi giorronada ndi sartant duas partidas po crupa de su tiau de Covid: nudha spàssiu e nudha de fai, intzandus, po is de su Murèra, chi depiant arriciri in domu is de su Monterosi; de importu mannu, invècias, is batallas tra scuadras sardas: seus chistionendi mescamente de sa partida tra is de su Latte Dolce e is de su Lanusè, e tra is de s'Altzaghena e is de su Crabònia, cun sa Torres chi ndi cabat in campu cun sa bidea de ndi pinnigai is tres puntus chi baddant in sa partida contras a is de su Giugliano, de importu mannu po is isperas de abarrai po un atru annu in Sèrie D.

Is de s'Altzaghena e is de su Crabònia, intzandus, no si fiant ancora atobias in su campionau de Sèrie D: sa partida, strobbada de su bentu de maestrali chi at suau po totus is noranta minutus, s'est serrada cun su resultau de unu a unu: is primus a fai su gol funt stétius pròpriu is de s'Altzaghena, a su de trintacincu minutu, cun Molino chi inzetat su tiru de is undixi metrus, donau de s'arbitru Bonci po crupa de unu cropu de manu, in area de rigori, de unu giogadori de su Crabònia. In su secundu tempus peròu, apustis de feti binti secundus, Paolini arregalat sa bòcia, po sbàgliu, est craru, a Capai, chi fait prus a lestru de Al-Tumi, cun su portieri chi no podit fai atru chi ndi sciuciai a terra s'aversàriu, in mesu in mesu a s'area de rigori. Su tiru tocat duncas a Capai, chi stampat sa porta difendia de Carboni. Is duas scuadras, intzandus, incumentzant a s'acuntentai a sa bidea de ndi cassai unu puntu; su tempus si fait, in s'interis, ancora prus mau e legiu: si cumprendit beni su poita, duncas, no nci siant atras cosas de importu de contai.

Domìnigu isfortunau meda po is de sa Torres, chi torrant in domu a buca asciuta e cun d'unu pagheddu de febi apustis de sa partida contras a is de su Giugliano. Is cosas po is arrubius-brau, a nai sa beridadi, si ponint mabi giai a partiri de su de binti minutu, candu Orefice inzetat su tiru chi ballit po su primu gol. Is strangius peròu sighint a curri e a si dha giogai: nci provat Mascia, chi arricit po sbagliu sa bocia de su portieri de is aversarius, Mola, ma su piciochedhu, nasciu in su duamilla e duus, no arrannescit a cassai sa porta. A su de coranta minutu, Mascia nci torrat a provai cun d'una giogada toga meda, ma Mola est bravu a cassai su tiru cun d'una manu e sa bòcia andat a sbati contras a sa linna de sa traversa. In su secundu tempus, peròu, Mascia arranesciri, e fiat ora puru, a fai su gol chi ballit po s'unu a unu. Is duas scuadras in campu sighint a si dha gherrai: a su de trinta-ses minutu is de sa Torres po pagu no cassant su secundu gol: apustis de unu tiru de sa banderedha, Rutjens arriciri sa bòcia scuta de Samuele Pinna ma no arrannesciri a inzetai sa porta. Pròpriu candu sa partida est acanta de spaciai, a su de corantacincu minutu, is meris de domu agatant su prexu mannu: Orefice stampat sa porta difèndia de Frasca cun d'una cannonada scuta de atesu, cun d'unu tiru de frimu, cun sa bòcia chi acabat asuta de sa traversa. Is de sa Torres nci provant fintzas a s'urtimu a torrai a pesai sa partida, cun Ladu chi scudit cussu chi at a essi s'urtimu tiru de sa partida, ma Stendardo cassat sa bòcia e diaici sarvat is cumpangius cosa sua. Po mister Graziani una giorronada trota, chi nd'arribat apustis de tres bìncidas de sighiu.

Nci fiat afrodhiu meda, tra is giogadoris e tra totus is tifosus puru, po sa partida de importu mannu tra is duas scuadras sardas, Latte Dolce e Lanusè: a sa fini de is giogus, apustis de noranta minutus de fogu, faint festas is strangius, chi si ndi pinnigant is tres puntus gràtzias a su resultau de unu a zeru. Is duas scuadras cicant de fai gol giai de is primus minutus, ma is duus portieris, Urbietis e La Gorga, apoderant beni e no sballiant nudha. Candu seus arribbaus a su de trinta-cincu minutu, sèmpiri in su primu tempus, su Lanusè agatat su gol: Arvia scudit sa bòcia in mesu a s'area de rigori cun d'unu tiru de sa banderedha; Sakhi sartat in artu meda e nd'arribbat giai in cielu, e diaici arrannescit a donai unu bellu cropu de conca a sa bòcia, Urbietis arrannescit a dha cassai, ma feti po pagus secundus, poita agoa sa bòcia acabbat acanta a is peis de Attili chi no podit sbagliai e difatis no sbagliat. Is de su Lanusè sighint a giogai beni meda, cun is de domu de su Latte Dolce chi circant de apoderai e de no pigai un atru gol. A su de corantacincu minutu, propriu a s'acabbada de su primu tempus, Attili, torra issu, nci provat cun d'unu tiru de frimu ma pigat in prenu in giogadoris aversarius, postus in cussa chi tzerriant "barriera". In su secundu tempus, is tattaresus circant de arziai sa conca e torrai a pesai sa partida cun is giogadas de Piga e Kone; is ollastrinus invècias circat de pungi cun Pennetta, candu seus lompius a su de binti-tres minutu, ma Urbietis arrannescit a nci scavuai sa bòcia aforas de su campu. Su Latte Dolce nci provat fintzas a s'ùrtimu minutu a cassai su gol chi iat a balli po s'unu a unu, ma is strangius de su Lanusè apoderant fintzas a is tres friscius de s'arbitru e bolant, cun s'afrodhiu a is istehdas, a su de seti in sa lista, cun cuindixi puntus allogaus in buciaca. Is ollastrinus duncas funt (e abarrant) una de is scuadras prus tostadas po is tataresus de su Latte Dolce: in totus custus tres annus in su campionau de Sèrie D (contendi puru is partidas chi balliànt po is play-off), difatis, is biancus-brau no funt mai arrannescius a binci contras a is de su Lanusè, antzis po medas bortas nd'ant ingotu bellas surras.


Domìnigu trotu, legiu e isfortunau meda, duncas, po mister Stefano Udassi e is piciocus cosa sua, chi depint inguti, nci depint cabai sa de cincu partida perdia de s'annu, cun sa bìncida chi imui mancat da ses giorronadas de sighiu. Cumenti sucedit in su mundu de sa bòcia, duncas, candu is cosas no andant beni, a pagai po totus, seus chistionendi, est craru, de crupas e no de dinai, est sèmpiri s'allenadori. E diaici, intzandus, is tattaresus ant decidiu, apustis de una noti longa meda e prena fintzas a cucuru de pentzamentus e arraxonamentus, de nci bogai Stefano Udassi de sa rosa: sa noba est arribbada me is primus oras de su mengianu de lunis passau, su dexiotu de su mesi de Gennàrgiu; una decisioni marigosa po su presidenti de s'assotziu, chi in custus tres annus si fiat acapiau meda, cumenti sucedit fra amigus, cun s'allenadori, ma sa scuadra, e si cumprendit beni su poita, teniat a bisòngiu de una stratallada, cumenti si narat, poita in sa lista is de su Latte Dolce tenint allogaus feti undixi puntus, cassaus in doxi bessidas. «Su Sassari Latte Dolce — funt custus is fueddus bogaus aforas de s'assotziu po crariri is cosas — fait sciri a totus ca Stefano Udassi no est prus s'allenadori de sa primu scuadra de is biancus-brau. Un acapiu chi sighiat a andai ainnantis de duus annus e mesu, cun sa sociedadi chi est arrannescia a essiri una de is scuadras prus fortis de su mundu de sa bòcia regionali e natzionali. Sa sociedadi no podit fai atru chi torrai gratzias a Stefano Udassi po su trabballu chi at fatu in totus custus annus e imoi d'augurat totu su beni, po su chi pertocat s'omini e po su chi pertocat, mescamente, su trabballu cumenti allenadori».

Bogau s'allenadori beciu, is de su Latte Dolce si funt acutus a ndi cicai, in pressi, un atru, e d'ant giai agatau puru: seus chistionendi de Fabio Fossati, chi me is annus passaus est artziau in su mundu de is professionistas cun sa scuadra de s'Abissola, chi at bintu su campionau de sa Sèrie D in su duamilla e dexiaseti – duamilla e dexiotu. S'allenadori nou est, duncas, giai trabballendi impari a sa scuadra conca a sa partida de importu mannu meda, de domìnigu chi benit, contras a sa Torres, in cussu chi est su derby de Tattari: badda badda dhoi ant a essi puntus de importu mannu meda po abarrai in Sèrie D, mancai su campionau no s'iat mancu arribbau a mitadi ancora.

Is ùrtimus fueddus de sa storia tocant duncas, est craru, pròpriu a mister Udassi, chi contat: «Su giogu de sa bòcia est una passioni chi podit puru essiri unu trabballu, che benit a essiri sa vida cosa tua. Sa passioni peròu no morit mai e sighit a andai ainnantis, mancai nci siant tempus prus marigosus de atrus. In sa vida, diaici cumenti in su trabballu, nci funt tempus legius, dhu scieus, faint parti de su giogu. Po custu tocat a dhu sus afrontai a conca arta, cun coru forti; est craru, su disprexei po cumenti funt andadas is cosas è meda, ma deu e is piciocus nc'eus provau fintzas a s'urtimu a si ndi scabbulliri. Serraus un acapiu forti, nasciu tra personas chi s'arrispetant meda, chenza castiai is resultaus chi funt (o no funt) arribbaus in totu custu tempus. Su mundu de sa bòcia, peròu, est fatu puru de is resultaus, e custas funt is regulas cosa sua: chi ses unu giogadori, o unu allenadori, dha sa depis arregodai sèmpiri».
Poi Udassi aciungit: «Seu arribau a su Tattari Latte Dolce de calincuna cosa cumenti a duus annus, chenza fai budrellu ma cun is bideas cosa mia in conca. Impari a s'assotziu e a sa scuadra bolestus sighiri a cresciri, e mancai circai de lompi, chenza pentzamentus, in su mundu de is professionistas. Festus e seus diletantis, ma in su campu trabballastus cumenti is grandus campionis. Fia acapiau meda a custu progetu e po custu mi dispraxit meda po cumenti funt andadas a acabbai is cosas. Cumenti seu arribbau, mi ndi andu puru: chenza budrellu. Su Latte Dolce m'at torrau meda e deu puru pentzu chi apu donau totu su chi podia: funt stétius medas is giòvanus chi ant potziu giogai in d'unu campionau de importu diaici mannu, ma ballit puru po is giogadoris prus matucus chi ant scritu atras bellas paginas de is storias cosa insoru. Pròpriu po custu — serrat Udassi — bollu torrai gràtzias a totus, a partiri de is dirigentis, po s'agiudu e su trabballu chi ant fatu po sa scuadra. Torru gràtzias a is dotoris chi s'ant sighiu, poita in d'una scuadra totus is personas chi dhoi trabballant funt de importu mannu. Torru gràtzias a totus is personas chi s'ant sighiu po is partidas, totus is tifosus, totus is giornalis e is giornalistas chi ant torrau a contai is partidas e torru gràtzias a is piciocus, de su primu a s'urtimu, chi apu tentu sa fortuna de allenai e chi m'ant sighiu fintzas a s'ùrtimu secundu. No seu inchietu o arrennegau: dispraxit feti, cumenti est craru, chi s'acapiu cun su Latte Dolce si ndi siat sciuciau prima de s'ora. De sicuru apa a sighiri sèmpiri su mundu de sa bòcia, poita cumenti apu nau, est sa vida mia, ma po imoi pentzu feti a mi pasiai unu pagheddu, poita is ùrtimus tempus funt stétius trumentosus. A su Latte Dolce d'auguru de ndi podi bessiri chitzi de is zonas bascias de sa lista».


Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2020/2021
Tags:
Serie D