Salta al contenuto principale
san giorgio perfugas

Arragodus: is de su Santu Giorgiu de Pèifugas ndi artziant torra in Primu Categoria

In totu custu ùrtimu mesi, e chistionu pruschetotu po su chi pertocat is artìculus chi ndi pesu in su sardu chi si fueddat innoi in su Campidanu de mesu, e chi ndi bessint aforas dònnia dònnia giòbia (chentza mai ndi sartai nemmancu unu!), apu tentu su modu de si torrai a contai is storias prus bellas chi ndi funt arribbadas de is campionaus de s'annu passau, est a nai de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres, e chistionaus mescamente de is listas chi faint parti de sa Segunda Categoria. E, de su restu, est pròpriu diaici, chi, arriendi e brullendi, eus incumentzau a fai unu pagheddu de cussa chi estus a podi tzerriai giografia: est a nai chi eus aprofitau de su fatu chi depestus chistionai de sa stagioni chi nd'ant pesaus is assòtzius, po circai de cumprendi cantu su mundu de su càlciu (e duncas, cantu personas ddoi funt chi ddu sighint) siat spratu, in longu e in largu, in totus is biddas e is citadis chi ddoi funt in s'isula stimmada cosa nosta. Andendi a castiai, duncas, cumenti funt postas is scuadras de bòcia, partendi de cussas chi s'agatant in su Sulcis fintzas a arribbai a cussas de sa Gaddura, si ndi seus acataus cafintzas me is biddixeddas prus pitichinninnias, nc'est ancora (e mancu mali, si iat a podi aciungi, mi megu a solu a solu) calincunu chi scerat de passai su tempus libberu cosa sua impari a is cumpàngius, in unu campu de càlciu, mancai totu proi proi, o a sa basca, a curri avatu a sa bòcia, contras atrus undixi piciocus cumenti a tui chi bisant feti de si ndi scaresci de is trumentus de sa vida, mancai feti po cussa orixedda e mesu e, mancai, de ndi pesai puru unu gol, o una giogada toga.
Sa cosa chi m'at fatu prus ispantu est chi nd'arribbant storias, e togas puru, de scuadriteddas pesadas in biddas chi faint calincuna cosa cumenti a cincu-sescentus cristianus (unu spudu de domus, ddi estus a podi nai, chi ddas poneus acanta, mancai, a citadis mannas cumenti funt Roma, Milano, Torino, po nd'arramonai una parighedda); e duncas si cumprendi canta passioni nci potzat essi, a incumentzai de is dirigentis etotu, chi funt cussus chi faint is sacrifìcius prus mannus, po su chi pertocat su dinai, po primu cosa (ca po ndi pesai e po sighiri una scuadra de bòcia serbint tempus e arriabis, cumenti po medas atras cosas, de su restu), passendi, apustis, de is allenadoris (chi no abarrant in domu cosa insoru, cun is famìllias, poita ant scerau de sighiri una truma de piciocus, po tres-cuatri diis aintru de sa cida e po dònnia domìnigu, e custu po noi-dexi mesis) e arribbendi intzandus a is giogadoris etotu, ca de totu custu movimentu funt is cambas, su coru, e duncas, su motori; is giogadoris funt, duncas, su chi fait movi custu mundu.
Sighendi e arraxonendi impari a bosatrus de is chistionis chi pertocant is categorias prus piticheddas tra totus cussas chi sigheus (e chistionu mescamente de is scuadras chi currint me is campionaus de sa Primu Categoria e de sa Segunda Categoria), e andendi a castiai cantu funt mannus is logus de innoi is scuadras nd'arribbant, mi ndi seu rèndiu contu, a solu a solu, chi su giogu de sa bòcia, mescamente e pruschetotu cussu acapiau a su mundu de is diletantis (e mi parit craru puru) est, mellus: aparteniri, a is logus chi si ddu bivint; apartenit a is biddas, a is zonas, a cussus logus innoi mancai no sucedit nudda de nou po totu sa cida, ma chi mancai, su sabudu e su domìnigu, si prenint de prexu e de afròddiu, mancai feti po una partida de importu, o poita ndi lòmpit una scuadra forti, o poita, comentecasiat, est spàssiosu meda su de podi andai a fai su tifu po su portieri de sa scuadra de sa bidda tua e chi, mancai, bivit pròpriu a su costau de dommu tua o, mancai, trabballat impari a tui. Su giogu de su càlciu, a su mancu su de is piticheddus (de no cunfundi, duncas, cun is mannus, cun is grandus campionis de sa Sèrir A), est de is logus e de sa genti chi cussus logus ddus bivit. De su restu, est de una bella pariga de annus (ant a essi giai cincuanta, immoi, a fai is contus) chi is campionaus pesaus de sa Federatzioni Italiana po su Giogu de su Càlciu portant aria noba me is comunidadis, e ant a sighiri a ddu fai, a su mancu fintzas a candu nc'at a essi calincunu ca at a sighiri a curri avatu a una bòcia in unu campu. Su giogu de su càlciu, nci aciungu custu puru, giai chi nci seu, est de sa genti, ma pruschetotu est de is piciocheddus prus giòvuneddus.

Custu apu pentzau, duncas, candu apu intendiu, po una ciaciarrada, s'allenadori de s'Ovodda, Giacomo Coinu, chi nd'at cassau su primu postu e duncas s'artziada in Promotzioni cun una scuadra pesada, po su prus, cun giogadoris giòvuneddus meda, tanti ca is atrus allenadoris etotu, cussus de is scuadras aversàrias, est craru, no ant potziu fai atru ca fai is cumplimentus a s'allenadori (de Coinu seus chistionendi sèmpiri, est craru) po su trabballu bonu meda chi est arrannèsciu a fai, fadendi su contu, de su restu, chi in Ovodda est de una bella pariga de annus chi sigint a andai ainnantis cun custa traditzioni, dda estus a podi tzerriai diaici, cun una biga manna de piciocus fortis (fortis a giogai cun sa bòcia tra is peis, est craru), una traditzioni de giogadoris chi crescint (e si faint balli) in cussa bidda.
Cun custu peròu no bollu nai ca su giògu de sa bòcia est feti po is piciocheddus, fadendi su contu, de su restu, chi ddoi funt, in dì de oi etotu, innoi in Sardìnnia puru, est craru, giogadoris chi ant fatu giai coranta annus (chi no de prus puru...) e sighint a tenni sa gana de curri impari (e de curri contras) a piciocheddus chi arribbant a tenni, mancai, prus de bint'annus in mancu (e si cumprendit, no funt pagus). Cumenti podeus immaginai, sa gana, sa passioni chi ti depis intendi aintru de su coru, po sighiri a giogai a bòcia, no si ndi depit studai, mancai ddu fetzast de prus de trint'annus; diaici etotu est facili a si immaginai s'afròddiu de chini, a bòcia, e per una chistioni de edadi, est craru, at incumentzau a nci giogai feti s'atra dì.
Apu tentu sa possibbilidadi, sighendi is fainas finalis de is campionaus pesaus feti po is piciocheddus prus piticheddus, chi faint parti de is pipineras de is assòtzius (e seus chistionendi, mescamente, est craru, de is categorias de is Giovanissimi, cumenti dda tzerriant, de cussa de is Allievi, e de is de sa Juniores puru), de cumprendi cantu mannu siat, ancora, e in dì de oi puru, su numeru de piciocheddus chi si nci ghetant in custu mundu, sa passioni chi nci ponint (ma ballit puru po is allendoris) e totus is sacrifìcius chi ddoi funt de fai.

Andaus a castiai unu pagheddu de resultaus puru, immoi chi nci seus, a bortas chi calincunu no pentzit ca custu artìculu est prenu feti de stròllichiminis.
E duncas, me is ùrtimas cidas de su mesi de Maju, sa scuadra de Juniores de is de su Budune (me in sa scuadra de sa Juniores, ddu arregodaus a totus cussus chi mancai no ddu sciint poita mancai funt unu pagheddeddu aforas de sa chistioni, giogant is piciocus chi tenint dexotu-dexennoi annus) s'est atobiada cun is de su Sporting Montesacro, una scuadra chi ndi aproillat de su Lazio, po circai de ndi cassai su passàgiu de su turnu, diaici ddu estus a podi nai, e po nci bobai a is duas partidas de is cuartus de finali. Ma is cosas no funt andadas beni po is piciocus sighius de Nicola Ruggeri, chi ant pèrdiu sa primu partida in domu allena, cun su resultau de unu a zeru po is de su Sporting (si cumprendit), e no funt arrannèscius a ndi furriai sa situatzioni in sa partida torra, in domu cosa insoru etotu, cun is allenus de su Montesacro chi ant torrau a binci cun su resultau de unu a zeru, gràtzias a su gol pesau de Salvini. In cussas diis, seus chistionendi sèmpiri de su sabudu de su binti de su mesi de Maju, me is campus de Barumini funt cabaus in campu is de sa scuadra de is Allievi de su Càlciu Pirri (me is allievus podint giogai totus cussus piciocheddus chi tenint prus pagu de cuindixi annus), po si giogai sa partida finali contras a is de sa Simba (una scuadra chi ndi lompit de sa zona de Aristanis, po chini no ddu sciessit): is pirresus nd'ant cassau sa bìncida gràtzias a su cuatru a zeru tundu tundu tundu, pesau cun is gol fatus de Manconi, Antinoli, Capitta e Concu. Is pirresus, me is partidas ainnantis, fiant stètius bonus a nci bogai aforas de is giogus is tattaresus de su Latte Dolce, cun su duus a zeru cassau in sa partida de s'andada, e apustis, cun su resultau de unu a unu in sa isfida de sa torrada, chi si fiat giogada in Pirri etotu. Is de sa Simba, invecias, fiant arrannèscius a binci contras a sa Ferrini de Casteddu, in sa partida chi balliàt po sa semifinali, cun su resultau de unu a zeru (in sa partida de sa torrada), apustis de s'unu a unu bodditu in sa gara de s'andada. E duncas, no podeus fai atru ca sperai ca totus custus piciocus potzant diventai grandus campionis, in su benidori, o, a su mancu (cosa unu pagheddeddu prus facili puru, de isperai) chi potzanti sighiri a si spàssiai po meda tempus ancora, sèmpiri chi ant a aciapai sa gana de andai ainnantis in una faina chi, est berus, est fadiosa meda, ma chi ti podit donai prexu e afròddiu mannu, e meda puru.

Apustis de essi nau totu custu, deu pentzu (diaici mi intendu, a su mancu) de essi acabbau cun is stròllichiminis, is arraxonadas e is contixeddus, e duncas deu creu de mi ndi poci ghetai, a fundu 'e suus, cumenti narant in bidda mia a su mancu, in su chi pertocat sa Lista F de su campionau de sa Segunda Categoria, chi est stètiu bintu de is de su Santu Giorgiu, sa scuadrixedda de Pèifugas, e cun sa Lista F, e duncas cun is chistionis chi nd'ant a bessiri aforas oi, eus a acabbai, po cust'istadi puru, cun sa Segunda Categoria. Sa cosa chi seus costumaus a fai (chi eis lìgiu a su mancu un artìculu tra totus cussus chi nd'eus bogau aforas in custas cidas gei ddu scieis beni, de su restu) est cussu de andai a castiai cumenti funt andadas is chistionis po su chi pertocat is numerus, ca s'agiudant a cumprendi (mellus de is fueddus etotu) cumenti funt andadas, po diaderus, is giogus in su campionau. Is de su Pèifugas, duncas, ant serrau sa stagioni cun calincuna cosa cumenti a sessantaduus puntus in buciaca, gràtzias a binti partidas bintas (apitzus de bintises bessidas in totu, e no funt pagus de seguru) e duus puntus chi ndi funt arribbaus in cussas duas bortas chi ant serrau sa partida cun su resultau in paridadi. Po cuatru bortas, invecias, is de su Santu Giorgiu, sighius de Gabriele Urru, ant dèpiu lassai is puntus a is aversàrius, est a nai chi funt abarraus a buca sbuida. A su segundu postu, cun feti unu puntixeddu in mancu de is chi tenint is primus de sa classi (sessantunu contras a sessantaduus, duncas) agataus is birdi-nieddus de sa Folgore de Tissi (una biddixedda chi fait duamilla e trecentus cristianus, e chi abarrat in sa zona de Tattari etotu), chi ant bintu una partida in mancu de is chi nd'ant cassau is de Pèifugas (binti contras a dexannoi), cun cuatru partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi, e tres funt is partidas chi, invecias, ant pèrdiu (una in mancu de cussas chi ant pèrdiu is de su Santu Giorgiu, e intzandus, cuatru contras a tres). Is de su Tissi, tocat a ddu nai sùbbitu, funt arrannèscius a aguantai, a apoderai fintzas a sa fini; est a nai ca fintzas a is ùrtimus minudus de giogu funt arrannèscius a abarrai apicigaus a is carronis de is primus de sa classi, e impari a issus ddoi fiant puru is de s'Ottaba, cincuantacuatru puntus in totu, cun dexesseti partidas bintas in totu, tres partidas innoi nd'ant cassau feti unu puntixeddu e ses partidas innoi ndi funt imbrunchiaus, ddi naraus diaici. A su de cuatru postus, agataus una de is scuadras chi at fatu is ispantus prus mannus, a su mancu po su chi pertocat sa stagioni de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres: seus chistionendi de is de su Codaruina, cincuantunu puntus in totu e un afròddiu mannu in su coru, fadendi su contu chi ndi fiant artziaus, pròpriu s'annu ainnantis, de su campionau de sa de Tres Categoria. Is de su Codaruina, duncas, funt stètius bonus a ndi cassai cuindixi partidas bintas, ses partidas chi si funt serradas in paridadi e cincu partidas chi ant acabbau cun nemmancu unu puntixeddu in buciaca. Tra sa de cuatru scuadras in sa lista e sa de cincu nc'est una bella forada de otu puntus; cun corantatres puntus, intzandus, agataus is de su Thiesina, chi est sa segunda scuadra chi tenint in Thiesi, una biddixedda ca comentecasiat fait calincuna cosa cumenti a duamilla e seticentus cristianus (e su de essi arrannèscius a ndi pesai duas scuadras si iat a depi fai pentzai cantu afròddiu e trabballu ddoi est, po s'acapiai, de su restu, a is chistionis chi nd'apu pigau in sa primu parti de custu artìculu etotu); is biancus-nieddus-birdis funt stètius bonus a ndi cassai trexi partidas bintas, cuatru partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi e noi partidas chi, invecias, ant pèrdiu.
Is de su Malaspina, sa scuadrixedda toga meda chi ddoi est in Osilo (una bidda chi fait calincuna cosa in mancu de tremila cristianus), ant acutu a si ponni in buciaca feti coranta duus puntus (naraus feti fadendi su contu ca tenint calincuna cosa cumenti a binti puntus in mancu de is chi tenint is de su Pèifugas) . Is biancus-asullus ant bintu po trexi bortas, po una partida si funt dèpius acuntentai feti de unu puntixeddu, e po doxi bortas no ant pòtziu fai atru ca si ndi abarrai a buca asciuta, est a nai chi ant pèrdiu. Is de su Laerru, a su de seti postus in sa lista, ant serrau is giogus cun trintases puntus in buciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a noi partidas bintas, noi partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi, e otu partidas chi invecias ant pèrdiu chentza podi nai nemmancu mesu "bah", cumenti naràt sa bon'anima de nonnu miu. Is de s'Atleticu de sa Maddalena, sa segunda scuadra, impari a is de s'Ilva etotu, chi tenint apitzus de s'isuledda, si funt dèpius acuntentai de su de otu postus in sa lista, cun trintases puntus chi ndi funt lòmpius gràtzias a dexi partidas bintas e ses partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi; po dexi bortas, invecias, ant pèrdiu (est a nai, intzandus, e a fai is contus nci poneus pagu meda, chi ant bintu su pròpriu tanti de partidas de is chi ant pèrdiu).
Cun trinta puntus (est a nai, ses in mancu), a su de noi postus in sa lista, ddoi funt is de s'Andrea Doria, s'assòtziu de càlciu chi nd'ant pesau in Sedini (milli e duscentus cristianus in totu), chi funt arrannèscius a fai festa po otu bessidas, po ses bortas si funt dèpius acuntentai de unu puntixeddu e po doxi bortas (chi funt pròpriu su dòpiu) ant dèpiu incasciai sa partida pèrdia e duncas, su disprexei chi nd'arribbat. Is de sa Polisportiva de su Lungone, tenint sèmpiri trinta puntus e ddus ant cassaus in manera tèntica de su chi ant fatu is de s'Andrea Doria: est a nai, duncas, torra otu partidas bintas, ses partidas chi ant serrau cun su resultau siddau in paridadi e doxi partidas pèrdias. Cun bintiseti puntus in totu, agataus is de su Minerva, sa scuadra chi nd'ant pesau in Biddanoa MonteLeone (e chi fait calincuna cosa in prus de duamila cristianus), chi in bintises bessidas ant acutu a binci po otu bortas, cun tres partidas ca si funt serradas in paridadi e calincuna cosa cumenti a cuindixi partidas pèrdias. Is de su Lodine Càlciu, invecias, si funt agataus cun binticincu puntus in totu e cun feti duas scuadras a is pabas cosa insoru: po seti partidas funt arrannèscius a ndi cassai is tres puntus, po cuatru bortas si funt dèpius acuntentai de unu puntixeddu feti e po cuindixi bortas, invecias, ant pèrdiu, est a nai chi ant acabbau sa gara chentza nemmancu mesu pimpirilla de puntus in buciaca (ddi naru diaici, chi mi permiteis de giogai unu paghededdu a fai su poeta).
A su de trexi postus agataus is de su Padria, feti cuatru partidas bintas e cincu partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi; is de su Sporting Alghero, invecias (chi est una de is tres scuadras prus mannas chi ddoi tenint in sa citadi), nd'ant cassau feti tres puntus, gràtzias a tres partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi, fadendi su contu, de su restu, chi cust'annu no funt mai arrannèscius a binci, e nd'ant bodditu, cosa chi fait ispantu, calincuna cosa cumenti a otantatres gol, chi benint a essi, a fai sa mèdia, prus de tres gol a partida.

Cumenti eus fatu fintzas a immoi, arribbaus a custu puntu, si tocat, mi parit giùstu puru, andai a castiai, prus de acanta, cumenti si narat, cumenti funt andadas is cosas in domu de is de su Santu Giorgiu de Pèifugas, e po ddu fai deu creu ca no nci siat nudda de mellus, de andai a torrai a arraxonai, impari a bosatrus, apitzus de is fueddus chi m'at regalau pròpriu Gabriele Urru, chi est stètiu s'allenadori chi at sighiu is fainas, su trabballu de sa scuadra, e chi apu intèndiu pròpriu una pariga de oras, de diis apustis de nd'essi cassau su primu postu de sa lista e, duncas, s'artziada in su campionau de sa Primu Categoria. Is arrùbius-brau, est berus custu puru, ant serrau sa stagioni cosa insoru con una partida pèrdia, in domu de is de s'Atleticu de sa Maddalena, chi est stètia, a fai is contus nci poneus pagu meda, sa de cuatru partidas pèrdias apitzus de bintises bessidas, cumenti eus arramonau ainnantis, de su restu, ma su de essi arrutus in domu de is maddaleninus no est incrèsciu prus de tanti, fadendi su contu chi is piciocus de Urru ndi iant giai aciapau sa bìncida de su campionau cun noranta minudus, est a nai una partida, ancora de giogai. Is de su Pèifugas funt arrannèscius, funt stètius bonus a si lassai a is pabas una scuadra forti e bona meda, cumenti sa Folgore de Tissi, chentza de si ndi scaresci de is de s'Ottaba e is de su Codaruina, atras duas scuadras bellas e togas medas, chi funt stètias a trassa de duas minas, cumenti si narat in italianu, est a nai ca custas duas scuadras podiant diaderus arrannèsci a binci contras a totus, e duncas, ballit aguali, a ddus bati no est stètiu fàcili po nemus. Pròpriu po totu custu chi eus nau fintzas a immoi, podeus crei, e beni puru, chi po is arrùbius-brau siat andau totu beni, po una stagioni chentza strobbus, chentza arroris e chentza nèsciunu dannu. De su restu, si ddu podeis immaginai a solus cumenti podint andai is cosas in unu campionau de diletantis, est a nai de piciocus, de giogadoris (ma ballit po is allenadoris puru, est craru) chi dònnia dònnia fini de cida, po noi-dexi mesis, ndi cabant in campu po su spàssiu, po si sprèviai de is trumentus de sa fida, ddi estus a podi nai diaici, e no de seguru po si ponni in buciaca unu muntoni de dinai. E duncas, is sentidus chi si bivint in s'interis de is noranta minudus de giogu funt prus drucis, est a nai ca no nc'est totu su nervosu, sa tensioni chi, mancai, iast a podi agatai in una partida tra is scuadras mannas de sa Sèrie A. E duncas, Gabriele Urru, pròpriu sighendi custu arrastu, po primu cosa mi contat ca is de s'Atletico Maddalena funt stètius educaus meda, po su chi pertocat su mundu de is giogus, e duncas su mundu de sa bòcia, est craru, fadendi su contu chi ainnantis chi ndi incumintzessit sa partida, ant fatu is cumplimentus a is de su Santu Giorgiu po sa cursa toga meda chi funt stètius bonus a ndi pesai; in su de tres tempus puru, is meris de domu ant arrìciu e scanceriau, ddi nau diaici, sa scuadra allena, cun unu cumbidu bonu meda. Po chini de bostrus (e de bosatras, est craru) no ddu sciessit, su de tres tempus est una cosa chi ndi lompit, dereta dereta, de su mundu de su rugby, chi est un'antra genia de giogu, chi si giogat a strumpas, e cun una bòcia a trassa, a forma de ou. Su rugby, tocat a nai custu puru desinò no arrannèsceus a si cumprendi, est e abarrat unu de is giogus prus tostaus chi ddoi funt tra totus cussus chi s'omini at inventau: in campu is giogadoris abarrant totu pighendusì a acolladas, a spintas; s'apoderant, is unus cun is atrus, e si sciusciant a terra, e mancai, in totu cussu budrellu chi ndi bessit aforas candu s'ammuntonant, torra, is unus apitzus de is atrus (su de s'ammuntonai est una de is giogadas chi pertocant su rugby, cumenti su de scudi is carvadas de pei a sa bòcia pertocat su giogu de su càlciu, po si cumprendi), podit sucedit puru de ndi ingolli una carvada de pei a faci, o unu pinnigosu puru. Ma candu acabbant de giogai, custus ominis mannus e grais cumenti a perdigonis, si assèbiant, cumenti chi no fessit mai sucèdiu nudda, e papant e buffant totus impari, chentza mancu prus unu stiddieddu de nervosu, chi mi permiteis de fai su poeta, e chi mi permiteis de ddu nai diaici. Is de su mundu de sa bòcia, e duncas is de su mundu de su càlciu, nd'ant pigau custa moda: e duncas in su giogu de su càlciu puru, immoi, de una bella pariga de annus, is scuadras funt costumadas a ndi pesai unu cumbidu, cun calincuna cosa de papai e de bufai po sa scuadra allena. A nai sa beridadi, is de su Santu Giorgiu no funt arribbaus a s'ùrtima partida cuncodraus beni cumenti, mancai, iant pòtziu fai, poita, cumenti m'at scoviau s'allenadori etotu, is giogadoris cosa sua fiant de una festa a s'atra, e sigumenti no funt professionieris, fadendi su contu pruschetotu chi iant, tra is atras cosas, giai bintu su campionau cosa insoru, nesciunus ddis at pòtziu narai nemmancu mesu "bah", cumenti si megàt sa bon'anima de nonnu miu. Su sabudu ainnantis de sa partida, duncas, ddoi fiant duas festas po duus isposòrius, cumenti si narat (a nai sa beridadi, innoi in bidda mia apu sèmpiri intèndiu nai "sposàlitziu"), unu in Pèifugas etotu, e un antru in Erula. Cumenti chi custu no bastessit giai po iscusai is piciocus, nc'est de nci aciungi puru ca in Santu Giorgiu de Pèifugas in cussas diis etotu ddoi fiat una bella festixedda, chi si fait in una bella cresia chi abarrat me is sartus (me is campus, chi si praxit de prus cumenti a fueddu, diaici cumprendeis, mellus, de ita seu chistionendi) chi ddoi funt totu a giru a giru de sa bidda etotu, cun sa scuadra chi est stètia tzerriada po andai a su cumbidu. E duncas, si cumprendit beni, cun totus custas festas chi ddoi fiant badda badda in cussas diis, is giogadoris ant tentu pagu tempus, e pagu conca, tocat a nai custu puru, po abarrai a si cuncodrai, po beni, po s'ùrtima partida. De su restu, in totu s'annu funt arrannèscius a fai a bonus, ca chi tui fais sa iscera de giogai a bòcia (mancai feti po ti spàssiai, impari a is atrus diletantis), depis ponni in su contu, puru, ca ti tocat a fai sacrifìcius: est a nai, duncas, ca po noi-dexi mesis (ca est su tanti chi durant is campionaus etotu) no ndi podis furriai tradu su cenabara e su sabudu a noti, no iast a depi buffai binu o birra, mescamente me is oras ainnantis de is partidas, o de is allenamentus; iast a depi papai chentza ti satzai tropu, e circhendi, mancai, de no ti intusciai, cumenti si narat, e estus a podi sighiri diaici po unu bellu arrogu de tempus. Pròpriu po custu, me is mesis passaus, eus fatu su giogu de ponni acanta, s'unu cun s'atru, su modu de bivi chi estus a depi tenni candu sigheus is fainas de sa caresima (po nd'arremonai una), e su modu de bivi chi estus a depi tenni candu, mancai, seus giogadoris de bòcia, e si ndi seus acataus chi tra is duas chistionis ddoi funt medas, medas fainas chi s'assimbillant, po no nai chi funt giai giai tènticas. Ma cumenti spàciat sa caresima, apustis de coranta-cincuanta diis (e apustis ndi arribbat sa Pasca Manna), diaici acabbant is campionaus, e apustis nd'arribbant is vacantzas po is giogadoris puru.

Ma torraus a nous e duncas, e a totu su chi m'at contau Gabriele Urru.
Mancai is giogadoris, imparis a s'allenadori etotu, siant abarraus scidus fintzas a tant'oras de su noti (fintzas a su chitzi, cumenti si narat in bidda) funt stètius bonus a partiri concas de sa Maddalena po giogai sa partida, e mancai tenessint una biga manna de giogadoris mesu strupiaus, o comentecasiat unu bellu tanti de giogadoris chi, po unu motivu o po un antru, no ndi funt pòtzius cabai in campu, funt arrannèscius a ndi pesai una partida toga a su pròpriu, e de importu. Una cosa chi, fadendi su contu de totu su chi eus nau, no s'abertàt nemmancu s'allenadori. Tocat a nai, duncas, ca is de su Santu Giorgiu funt arrannèscius a onorai sa stagioni fintzas a s'ùrtimu minudu, cumenti si narat. De su restu, cumenti eus arremonau ainnantis etotu, is arrùbius-brau funt arrannèscius a binci po calincuna cosa cumenti a binti bortas, in bintises bessidas. Urru duncas m'at contau ca cust'annu sa scuadra cosa sua est arrannèscia a ndi cassai una biga manna de partida bintas, est berus, ma ca, a nai sa beridadi, no s'abertàt mancu issu de arrannèsci a ndi pesai una cursa, una stagioni de importu diaici mannu. S'allenadori, de su restu, est prexau meda, pruschetotu chi fadeus su contu chi s'assòtziu est dèpiu torrai a partiri apustis de is dannus e de totus is arroris arregotus in sa stagioni ainanntis, est a nai cussa de su duamilla e bintunu-duamilla e bintiduus, candu ndi iant cassau una parighedda de puntus feti, e ndi fiant cabaus, de sa Primu Categoria, in sa Segunda. Fadendi su contu, duncas, de cantu funt andadas trotas is cosas s'annu passau, in domu de su Santu Giorgiu no fiant pentzendi de seguru (e nemmancu ddu bisànt, chi depeus fai cussu contu) a binci su campionau e, duncas, a ndi cassai su primu postu de sa lista. Ma su giogu de sa bòcia, in custu, est giai giai aguali a sa vida etotu: capitat chi ti nd'arribbint apitzus cosas bellas ca nemmancu t'abertas, ma ballit puru, est craru, po is cosas marigosas. E apustis de totus cussus unconis marigosus chi is de su Santu Giorgiu nc'ant dèpiu cabai, ndi funt torraus puru is tempus bonus, cumenti si narat.

Sa cosa chi a s'allenadori est praxia de prus, est stètia sa passioni, sa gana bona chi is giogadoris cosa sua nc'ant sèmpiri postu in campu, a partiri de is atobius aintru de sa cida (cussus chi estus a podi tzerriai, furriendi sa cosa de s'italianu etotu, allenamentus), fintzas a nd'arribbai a is partidas de su sàbudu e su domìnigu. Urru, duncas, cumenti m'at contau issu etotu, at tentu sa possibbilidadi de trabballai impari a piciocus de oru, cumenti si narat; e po un'allenadori, su de tenni una truma de piciocus chi sighint su chi narat, e su trabballu chi fait e ndi pesat, est una fortuna manna meda; si iat a podi nai ca, candu un allenadori s'agatat, e tenit sa possibbilidadi, de trabballai cun piciocus bonus e cun giogadoris fortis, intzandus tenit sa metadi de su faina giai giai fata. Sa stagioni, peròu, mancai calincunu potzat pentzai su contràriu, no est stètia chentza strobbus. Me is primus noi partidas, difatis, is de su Santu Giorgiu ant pèrdiu, (poita si funt strupiaus, est a nai, ingotus mabi meda), tres giogadoris tra is prus fortis chi teniant in sa rosa, e seus chistionendi, mescamente, de Deiana, Falchi e Guerrieri; pròpriu Guerrieri fiat unu de is atacantis de importu prus mannu chi teniànt in scuadra, fadendi su contu chi, sa dì chi s'est strupiau, teniat giai fatus calincuna cosa cumenti a noi gol, e no funt pagus de seguru. S'atacanti, de su restu, est dèpiu abarrai aforas de su campu e de is giogus po totu su campionau, e nosu nd'aprofitaus, intzandus, po ddi augurai chi potzat torrai a giogai impari a is cumpàngius e a totus is aversàrius puru, chitzi meda, est a nai, duncas, in sa stagioni de su duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru ca, chi andat totu cumenti depit, at a torrai a incumentzai tra feti binticincu diis, chi funt feti tres cidas, e duncas, po totus is chi no biint s'ora de torrai a incumentzai cun is partidas de is campionaus, podeus nai ca, nci seus giai giai po nci dda fai torra.

Sa stagioni de su Santu Giorgiu est stètia toga cantu est stètia fadiosa, fadendi su contu chi in s'assòtziu, cussus chi ant donau una manu de agiudu a sa presidenti no fiant medas, ma a sa fini totus si funt arramangaus is manus, cumenti si narat, e ant fatu sa parti cosa insoru. Cosa chi ballit, puru e mescamente, po Gabriele Urru, chi m'at sighiu a contai ca at potziu contai apitzus de giogadoris de esperièntzia manna cumenti a Giagheddu, Buiaroni, Piga, Piseddu, Truddaiu, Manca, Lostia e Palmas, po nd'arremonai una pariga, chi si funt fatus in cuatru arrogus, cumenti si narat, no feti po su chi pertocat is fainas acapiadas a su campu, a is allenamentus e a is partidas, ma puru po totus is atras fainas chi ddoi fiant de sighiri, cumenti cussa de ndi pesai is trasfertas, cumenti ddas estus podi tzerriai furriendindi, mabi, su fueddu de s'italianu; est a nai, mescamente, su de cuncodrai is machinas po andai a giogai is partidas atesu de domu. Is aversàrius, in s'interis, ant fatu de totu po ponni is bastonis in mesu a is arrodas de is arrùbius-brau. «Is de su Tissi e is de su Codaruina — m'at scoviau Gabriele Urru — funt stètias scuadras de importu mannu, e ant fatu a biri a totus, in campu, cantu fiant fortis; ma no si podeus scaresci nemmancu de is de s'Ottaba; nosu e custas atras tres scuadras nd'eus pesau una bella cursa po ndi cassai su primu postu de sa lista; de su restu is partidas chi eus giogau tra de nosu funt stètias bilantzadas», est a nai ca funt stètias decìdias, a sa fini, de is giogadas de unu giogadori, poita nci fiat su tanti po ddas serrai cun su resultau siddau in paridadi. No si podit pentzai, duncas (iat a essi unu sbàlliu mannu meda) chi custu campionau (seus chistionendi, est craru, de sa Lista F de sa Segunda Categoria) siat stètiu lègiu, o chentza ispantus, o chentza partidas togas. E no podeus pentzai, est craru, fadendu su contu de totu su chi eus nau fintzas a immoi, ca po is de su Santu Giorgiu siat stètia una mesu passilada, su de arrannèsci a cassai su primu postu de sa lista. Duncas cust'annu ddoi fiant, diaderus, una biga manna de scuadras chi funt arrannèscias a si cuncodrai in sa manera mellus chi ant pòtziu, fadendi su contu, puru, cumenti m'at fatu a cumprendi Urru etotu, chi medas assòtzius iant spèndiu unu bellu tantixeddu de dinai po circai de ndi cuncodrai sa rosa. «A nai sa beridadi, peròu — m'at contau apustis Gabriele Urru — no arrannèsciu a pentzai, a agatai una partida chi eus bintu e chi m'apat fatu crei ca festus giai giai po ndi cassai sa bìncida de su campionau; no nc'est stètia una partida prus de is atras chi at tentu custu importu, intzandus, chi arrannèscis a mi cumprendi po su chi ti bollu nai. Dònnia domìnigu, de su restu, depia fai su contu de totus cussus chi no podiant giogai, e chi depiant abarrai aforas de su campu, siat poita fiant strupiaus, e ingotus, e siat poita, mancai, si depiant scroxai unu turnu de pàsiu apustis de nd'essi bodditu unu cartellineddu arrùbiu». Is de su Santu Giorgiu, duncas, custu est su chi m'at fatu cumprendi s'allenadori, a su mancu, podiant perdi contras a totus, cumenti podiant puru binci is partidas dònnia dònnia cida. S'allenadori, de su restu, no at potziu fai atru ca circai de trasmitiri a sa scuadra cosa sua, a is piciocus cosa sua, totu sa tranchillidadi, e sa fidùcia apitzus de sa forza, de is capacidadis cosa insoru. Arribbau a sa fini de sa stagioni, s'allenadori no sciiat ancora ita fai po su benidori, a su mancu candu d'apu intendiu deu, sa primu borta. A s'epoca, difatis, no iat ancora decìdiu ita fai, ma me is ùrtimas de su mesi de Maju, s'allenadori etotu s'est fatu torra intendi po mi fai sciri ca no iat a essi sighiu cun su trabballu cun is arrùbius-brau de su Santu Giorgiu: de su restu, po su chi pertocat custa chistioni, su mundu de sa bòcia est tènticu a sa vida cosa nosta: oi ses impari a is personas chi stimas, bincis e ses prexau cumenti una Pasca, s'incras invècias ti tocat a ti ndi spesai e a circai atras fainas de sighiri.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023
Tags:
Seconda Categoria