Salta al contenuto principale
ferrucio terrosu, allenatore, calangianus, buddusò

Arragodus: su prexu mannu de is de su Uddusò, is prus fortis de sa Lista C de sa Primu Categoria

Su de binci praxit a totus: su de binci is partidas, po incumentzai, e su de binci is campionaus, duncas. E candu naru chi praxit a totus, bollu narai ca una bìncida donat prexu siat a unu giogadori chi ndi cabat in campu po trabballu, e duncas po ndi incasciai unu bellu tanti de dinai, ma praxit puru a totus cussus piciocus chi su domìnigu (ma giai a partiri de su sabudu puru) ndi cabant in campu feti po si spreviai, po si spassiai, mancai cun sa camisedda de sa scuadra de sa bidda innoi bivint etotu. 

E ddu sciu deu puru, e si cumprendit beni, ca su de binci, mancai, unu campionau de sa Sèrie A est totu un'antra cosa de binci, mancai, unu campionau in sa Segunda Categoria (chi est una de is categorias prus pitichinninnias, ddi nau diaici, tra totus cussas chi s'agatant me in su mundu de is diletantis, e duncas, est sa categoria prus piticheddedda tra totus cussas chi ndi pesant is de sa Lega Natzionali de is Diletantis, impari a is comitaus chi ddoi funt in dònnia regioni de Italia, si cumprendit), ma a sa fini, ndi podeis abarrai segurus, s'afròddiu chi unu giogadori si intendit in su coru abarrat de sa pròpria gènia, chi cumprendeis su chi si bollu narai. 

E duncas, pròpriu po custu chi s'apu nau immubagora (po manigiai unu fueddu chi apu sèmpiri intèndiu innoi in sa bidda innoi bivu de calincuna cosa cumenti a corantatres annus, e  chi est Bidd'e Sorris, po essi prus pretzisus), apu decìdiu, giai de unu bellu arrogheddu de tempus, cumenti si iat a podi narai (e duncas, giai de una bella pariga de cidas, chi no de mesis, puru), de dedicai is artìculus in sardu, chi ndi bessint aforas, in s'istadi, in su giàssu de is amigus de su Diàriu Sportivu, dònnia dònnia giòbia a su mengianu, a totus is scuadras chi ant bintu is campionaus cosa insoru, partendi, duncas, de is de s'Ecellenza, cabendindi a is duas listas de su campionau de sa Promotzioni, e fintzas a arribbai a is cuatru listas de is campionaus de sa Primu Categoria e fintzas a is seti listas de is campionaus de sa Segunda Categoria (e mi dispraxit meda, ma custu bollit narai ca no arrannèsceus a agatai su tempus po sighiri is fainas de totus cussus assòtzius puru chi currint me in su campionau de sa de Tres Categorias, chi est su prus piticheddu tra totus cussus chi s'agatant in dì de oi in Sardìnnia). 

E duncas, po s'artìculu de custa cida, apu scerau de si torrai a contai sa cursa toga meda chi nd'ant pesau is de su Uddusò, chi funt stètius sighius, e beni meda, si cumprendit (ma ddu eus a cumprendi mellus candu eus andai a castiai, impari, is numerus e is resultaus chi funt stètius bonus a ndi pesai), de un allenadori forti e bravu (e stimau) cumenti a Ferruciu Terrosu. E duncas, scieis puru (chi eis lìgiu a su mancu unu de is artìculus chi nd'apu pesau cust'annu, e megu a chistionai, est craru, de is artìculus in sardu) chi me is artìculus de su giòbia mi praxit (e mi praxit fintzas a m'amachiai) a nci stichiri, puru, in mesu a is resultaus e a is contus acapiaus de is partidas, calincunu strollichimini puru (diaici apu incumentzau a ddus tzerriai de su restu), est a nai ca in sa conca cosa mia ddoi funt una cantidadi manna, manna meda de legas, e a mei no abarrat atru de fai ca ndi piscai una. Fadendi diaici, duncas, isperu de ndi podi cassai s'atenztioni de totus cussas personas chi mancai no sighint e no funt acapiadas a strintu cun is chistionis, cun is fainas de is assòtzius de bòcia de is diletantis, ma chi, mancai, tenint aggradessu su de ligi calincunu fueddu in sardu, mancai, feti, po fai unu pagheddu de esercìtziu, cumenti mi benit de ddu tzerriai, cun sa lingua cosa nosta etotu, fadendi su contu ca is chi dda sciint chistionai, chi dda sciint fueddai, funt sèmpiri prus pagus, e sa cosa ballit puru po cussus chi dda sciint scriri. 

E is legas chi tèngiu badda badda in conca, mi nd'arribbant gràtzias a is paginas de is libbrus chi ligu (giai giai dònnia noti, ainanntis de mi nci crocai in su letu po mi nci dromiri), o ca mi nd'arribbant gràtzias, puru, a totus is cosas chi mi contant is personas chi atobiu mancai in sa bia. E una de is cosas chi seu circhendi de fai (e mi parit mi parit de podi narai ca su gioghiteddu est bessendumì bastanti beni, a su mancu po su chi mi pertocat, a su mancu po su chi ndi potzu cumprendi) est cussa de cumprendi chi, tra totus is cosas chi mi torrant a contai is allenadoris, candu ndi pesaus impari is ciaciarradas po chistionai de cumenti funt andadas is partidas, nci potzant essi letzionis de importu chi potzant balli no feti po su mundu de su càlciu (est craru), ma puru po sa vida de dònnia dì cosa nosta. 

E duncas, apustis, candu s'apa a torrai a contai totu su chi m'at scoviau Ferrucio Terrosu cust'annu, eus a biri chi nc'at a essi sa possibbilidadi de ndi pesai calincunu arraxonamentu de importu. 

Ma po immoi, cumenti seu costumau a fai, de su restu, podeus incarrerai andendi a castiai, impari, si cumprendit, cumenti funt andadas is cosas in domu de is de su Uddusò ca, si ddu nau acoitu, funt stètius is primus, a su mancu po su chi pertocat su mundu de sa Primu Categoria, a ndi cassai sa bìncida de su campionau cosa insoru, e seus chistionendi, duncas, de sa Lista C. E duncas, is de su Uddusò ant serrau sa stagioni (apustis, duncas, de essi giogau trintaduas partidas) cun su primu postu in buciaca, gràtzias, pruschetotu, a is bintotu partidas chi funt arrannèscius a binci (e no funt pagus de seguru) e a is duas partidas chi ant serrau cun su resultau de paridadi. Po cumprendi cantu is de su Uddusò funt stètius fortis, si iat a podi narai, poi incumentzai, ca is segundus de sa classi (m'est beniu de ddus tzerriai diaici) de s'Atletico de Bono funt stètius bonus a ndi cassai calincuna cosa cumenti a cincuantanoi puntus, chi funt calincuna cosa cumenti a bintiseti in mancu de is chi nd'ant cassau is uddusinus. Is de sa Paulese, po arremonai puru sa scuadra chi at acabbau sa stagioni a su de tres postus in sa lista, invècias, tenint calincuna cosa cumenti a trintaduus puntus in mancu de is chi nd'ant cassau is biancus-asullus, e no funt pagus de seguru. E duncas, si cumprendit, is de su Uddusò funt stètius is prus fortis de totu, e chi tui bolis binci unu campionau pesendindi custus numerus, si cumprendit, depis cuncodrai (depis circai de cuncodrai, chi si sonat mellus) sa rosa de sa scuadra cosa tua (custu est su trabballu chi pertocat, mescamente, a is dirigentis, a su presidenti o a cussu chi podeus tzerriai, a sa moda de is italianus etotu, su diretori sportivu) cun is giogadoris pris fortis e bravus chi arrannèscis a agatai, e chi potzant andai beni, est custa fortzis sa cosa de importu prus manna, cun sa bidea de giogu, cun sa bidea de càlciu chi s'agatat in conca s'allenadori, chi a sa fini est cussu chi depit trabballai circhendi de ndi bogai totu su mellus de is giogadoris chi tenit. 

E si cumprendit, s'istadi passada is de su Uddusò ant fatu unu trabballu togu meda e, pròpriu de su chi seus bènius a sciri, nd'ant pesau sa scuadra pentzendi giai a su benidori, e no feti cun sa bidea de binci su campionau de sa Primu Categoria, ma circhendi, duncas, de si fai agatai prontus (po su tanti chi fait, est craru) po su campionau de sa Promotzioni de su duamilla e binticuatru – duamilla e binticincu puru. Diaici duncas si iant a depi fai is trabballus: circhendi mancai de pentzai puru a totus is passus chi s'ant a depi fai apustis, circhendi duncas de si portai ainnantis cun su trabballu, chi cumprendeis su chi seu circhendi de si narai. 

E duncas, po cumprendi cumenti funt andadas is cosas in domu de is de su Uddusò, deu creu no nci siat nudda de mellus chi andai a castiai is resultaus de is partidas. E duncas, sa primu bessida de su campionau est stètia cussa de su binticuatru de su mesi de cabudanni, cun is piciocus sighius de Ferrucio Terrosu chi nd'ant cassau is primus tres puntus tundus tundus gràtzias a sa bìncida chi nd'ant arregotu in domu de is de su Silanos etotu, cun su resultau finali de tres a duus. E, immoi chi nci seu nd'aprofitu puru po si narai ca is de su Silanos funt stètius tra cussus chi ant fatu a biri su giogu prus spassiosu, e duncas no est stètiu facili po nesciunu, custu est pagu ma seguru, arrannesci a ddus bati. In sa partida apustis, cussa chi s'est giogada sa primu dì de su mesi de ladamini, is de su Uddusò ant giogau in domu cosa insoru, a su Comunali Borucca, diaici si tzerriant su campu de giogu, contras a is de sa Fanum de Orosei, cun sa partida chi s'est serrada cun su resultau, togu meda, de cuatru a duus po is meris de domu. A sa de tres giorronadas e mescamente a sa de cuatru, is de su Uddusò nd'ant arregotu is primus surras (e custu bollit narai, duncas, ca tui podis essi forti cantu bolis, cun sa rosa prena mancai a cucuru de campionis, ma a sa fini depis fai su contu ca is partidas si bincint in campu, e non fadendi sa lista de is sangunaus de is giogadoris chi giogant po tui, chi cumprendeis su chi si bollu narai), fadendi su contu chi is piciocus de Terrosu si funt dèpius acuntentai de ndi boddiri feti unu puntixeddu in sa partida in domu de is de su Patada, e sa cida apustis, fiat su cuindixi, sèmpiri, est craru, de su mesi de ladamini, nd'ant ingotu sa primu bussinada, andendi a perdi sa partida in domu de is de sa Corrasi, sa scuadra chi nd'ant pesau, giai de una bella pariga de annus, in Uliana. Ma ddu scieis (e fortzis ddu scieis mellus de mei puru) cumenti funtzionant is cosas me in su mundu de sa bòcia (ma sa letzioni ballit, est craru, puru po sa vida cosa nosta de dònnia dì): candu nd'arruis, s'ùnica cosa chi podis fai est cussa de circai de ti ndi strantaxai acoitu. E diaderus, deu creu chi custa siat una de is letzionis de importu prus mannu chi nci siant e chi apu agatau in custa vida. E duncas, apustis de cussa partida isfortunada, is de su Uddusò ant bintu torra, cun su resultau de cuatru a duus, in sa partida contras a is de su Thiesi; in s'ùrtima bessida de su mesi de ladamini, invecias (sa de su bintinoi, po essi prus pretzisus, e candu fatzu su trabballu cosa mia, sèmpiri chi ddu bollu fai beni, depu circai de essi su prus pretzisu chi potzu), is de su Uddusò funt stètius bonus a binci sa partida contras a is de sa San Marcu de Cabras, cun su resultau de duus a unu. Atrus tres puntus ndi funt arribbaus puru in sa primu bessida de su mesi de donniassantu, candu is uddusinus iant giogau in domu cosa insoru, contras a is de s'Otierese, cun su resultau, torra, de duus a unu. E sigheus a andai ainnantis in custu arrastu etotu, e tra is atras cosas (ddu nau mescamente po cussus chi no funt acapiaus a strintu cun is chistionis de su mundu de su càlciu diletantisticu sardu) si ndi podeis acatai de cantus scuadras nci funt, in dì de oi puru, spratas in Sardìnnia, ca giai giai dònnia bidda tenit s'assòtziu cosa sua. E ddu naraus po si ndi arregodai, tra is atras cosas, de su trabballu mannu meda ca is dirigentis e is presidentis faint me is biddas cosa insoru, ca no si depeus scaresci (no si estus a depi scaresci, po ddu narai mellus puru) ca su giogu de sa bòcia agiudat, e meda puru, a is piciocus a cumbinai calincuna cosa de bonu (su de fai movimentu est unu beni po sa saludi, po incumentzai); ca su de curri in campu impari a is cumpangius cosa tua, a su mancu custu est su parri miu, benit a essi una cosa prus futa (meda ma meda prus futa) de si nd'abarrai a totu dì prantaus (a tipu matas de opinu) aranti a sa tialu de sa televisioni, e at a essi mellus, puru, de si nd'abarrai (a totu dì, e a totu noti puru) cun su tialu de telefunu me is maus a castiai tontesas. 

Ma festus chistionendi de sa cursa de is de su Uddusò, ainnantis chi mi benessit in conca custa chistioni. E duncas, sigheus a andai ainnantis: in sa bessida de su doxi de su mesi de donniassantu, is biancus-asullus si funt dèpius acuntentai, ddi naru diaici, feti de unu puntixeddu, cun sa sfida in domu de is de su Macumer chi s'est serrada cun su resultau de duus a duus. Ma, apustis de cussa partida, is uddusinus funt stètius bonus a binci po otu bortas de sighiu, fintzas a s'ùrtima giorronada de s'andada: e duncas, a fai is contus nci poneus pagu, is uddusinus funt arrannèscius a binci cun su resultau, bellu e tundu tundu, de tres a zeru contras a is de su Urtei, po duus a unu in domu de is de s'Atleticu de Bono, cun su resultau de cuatru a tres in sa partida contras a is de sa Bittese (sa scuadra de Bitzi, si cumprendit, ca mancai apat serrau sa stagioni me is partis prus bàscias de sa lista si dda est gherrada, e beni puru, in sa sfida contras a is primus de sa classi), cun su resultau de tres a unu in sa partida chi ant giogau in domu de sa Paulese; sigheus cun su duus a zeru chi ant scuti in faci a is de s'Ollolai, candu fiat su dexeseti de mesi de idas, e in s'ùrtima partida ainnantis de is festas po su Nadali e po s'annu nou, is de s'Uddusò nd'ant cassau un'antra bìncida, cun su resultau finali de unu a zeru, in domu de is de su Portu Santu Paulu
S'annu nou (est a nai su duamilla e binticuatru, gei si cumprendit, berus est?) s'est obertu cun sa bìncida, toga meda (cumenti totus is atras, de su restu) ca is de su Uddusò nd'ant arregotu in sa partida in domu de is de sa Dorgalese (s'assòtziu chi nd'ant pesau in Durgali) e ant serrau is giogus po su chi pertocat sa lista de s'andada cun sa bìncida in domu cosa insoru etotu, cun su resultau finali de duus a unu, contras a is de su Putumajore. Po su chi pertocat is partidas de sa lista de sa torrada, intzandus, is de su Uddusò funt arrannèscius a fai una cursa bona meda, fadendi su contu ca, apitzus de is sexi partidas chi ant giogau, nd'ant bintu calincuna cosa cumenti a cuindixi (ca no funt pagus de seguru) e nd'ant pèrdiu feti una (e de su restu, su chi narant fatu fatu is allenadoris est ca in campu ndi cabant puru is aversàrius, e no podis pretendi de binci totus is partidas, mancai una scuadra, mescamente una scuadra diaici forti cumenti su Uddusò, circhit de binci totus is isfidas, o a su mancu, custa iat a depi essi sa bidea, si cumprendit), fiat sa bessida de su bintunu de su mesi de abrili, candu ndi funt arrutus in domu de is de s'Ollolai, cun su resultau de unu a zeru. E duncas, apustis chi si seus sciacuaus sa conca cun totus custus numerus e custus resultaus, podeus andai a arroxonai impari apitzus de totus is cosas chi m'at scoviau Ferruciu Terrosu candu si seus intèndius po cummentai sa stagioni de oru ca funt stètius bonus a ndi pesai. 

«Po cumenti si funt andadas is cosas podeus narai chi est stètia una stagioni tropu toga, fadendi su contu, mescamente, chi seus torraus a partiri, apustis de su campionau de s'annu passau (cussu de su duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru ndr), cun una rosa totu nova e eus acoitau a agatai is echilibbrius. Candu cambias una cantidadi manna de giogadoris in sa rosa cosa tua, depis fai su contu ca nci iat a bolli unu bellu arrogu de tempus ainnantis de arrannesci a ndi bogai aforas su giogu chi bolis, invècias is piciocus chi ant giogau cust'annu in su Uddusò si funt agataus acoitu beni meda tra de issus e no podestus, diaderus, isperai po una cosa prus bona de custa, e deu creu ca custu siat su parri de is dirigentis e de su presidenti puru». 
E pròpriu po custu ca s'allenadori at scerau de pretziri is cumplimentus chi at arriciu cun totus cussus chi ddu ant agiudau a sighiri sa scuadra. «Po primu cosa, intzandus – m'at scoviau Terrosu – tocat a narai ca is de s'assòtziu ant fatu unu trabballu bonu meda, siat po su chi pertocat s'organizationi, fadendi su contu ca no s'ant mai fatu mancai nudda, siat po is allenamentus e mescamente siat po is partidas; e duncas funt stètius bonus, puru, a regalai a sa scuadra s'assèbiu chi serbit po giogai beni, po trabballai aintru de sa cida chentza de tenni strobbus, e po ndi bogai aforas totu su bonu ca is giogadoris podint e sciint fai. No ia a bolli essi brantaxeri (po manigiai unu fueddu chi apu sèmpiri intèndiu narai in bidda mia etotu ndr), ma su trabballu, bonu meda, chi nd'eus pesau cust'annu, impari a is dirigentis e a su presidenti, at a balli e s'at a donai una bella manu de agiudu po sa stagioni chi at a benni puru (seus chistionendi, est craru, de sa stagioni de su duamilla e binticuatru – duamilla e binticincu ndr), innoi eus a tenni sa possibbilidadi, e no si parit nemmancu berus, a narai sa beridadi, de giogai in unu campionau de importu prus mannu de cussu de sa Primu Categoria». 
Is de su Uddusò, deu creu chi siat pròpriu custa sa cosa de importu prus mannu, funt arrannèscius a torrai a partiri allestru, apustis de s'annada lègia chi nd'iant piscau s'annu passau. E duncas, sa letzioni chi si podeus ponni in buciaca, a su mancu po oi, est ca, apustis chi nd'arruis (e su de nd'arrui podit capitai, diaderus, a totus), sa cosa de importu prus mannu est cussa de si ndi torrai a pesai, a strantaxai allestru. E ballit po totus: po una scuadra chi mancai, apustis de una stagioni trota, ndi cabat de categoria (poita, mancai, arribbat e serrat su campionau a s'ùrtimu postu de sa lista), e ballit puru (e mescamente, chi boleis) po unu cristianu chi si buscat una mobadia, mancai una mobadia lègia meda, e depit agatai is fortzas po dda cumbati e po ndi sanai. Ballit po unu chi perdit su trabballu (tocat a ndi circai allestru un antru), e ballit puru po chini, mancai, perdit s'amori. 

Ma torraus a su giogu de sa bòcia, chi est sa lega de importu prus mannu po nosu chi trabballaus po is amigus de su Diàriu Sportivu. E duncas, Terrosu at sighiu a mi contai: «Is dirigentis de s'assòtziu funt stètius bravus meda a ndi scancellai totus is contus acapiaus a sa stagioni de s'annu passada, ca no ddi fiat andada beni cumenti invècias isperànt, e si funt arramangaus is manigas po circai de torrai a partiri, allestru e mancai prus a forti puru de su chi iant fatu me is annus passaus. Su de ndi cabai de categoria, est a nai su de serrai sa stagioni me is ùrtimus tres postus de sa lista, est unu unconi marigosu meda de nci cabai, de nci inguti. Ma candu nd'arruis no podis fai atru, diaderus, custu est pagu ma seguru – at sighiu a mi contai Terrosu – ca ti ndi strantaxai e castiai ainnantis, e trabballai po su benidori, isperendi ca is cosas potzand andai mellus. Torrendi a nosu, su de essi arrannèscius a ndi pesai una rosa diaici forti, cun totus custus giogadoris de esperièntzia, est stètiu su primu passu po torrai a curri». 
Cumenti eus biu impari, is de su Uddusò funt arrannèscius a binci una biga manna meda, una zuba (cumenti si narat in bidda mia) de partidas, s'una avatu de s'atra. De sa metadi de su mesi de donniassantu, is biancus-asullus ant lassau feti is pimpirillas a is aversàrius cosa insoru, cumenti si narat in italianu puru. « Is resultaus chi nd'eus bodditu in totus custus mesis chistionant craru, chistionant po nosu, chi bolis – at sighiu a mi contai Terrosu – chi pentzaus, feti, chi seus stètius bonus a ndi cassai calincuna cosa cumenti a dexiotu paridas bintas, s'una avatu de s'atra, totu de sighiu: sa scuadra cosa mia, e duncas chistionu de dònnia giogadori, chentza de mi ndi scaresci nemmancu de unu, nd'ant pesau una cursa toga meda, ant fatu una cosa ca, chi no dda biis, mancai no arrannèscis nemmancu a nci crei. Tocat a narai puru ca si seus agataus a giogai, a batallai contras a scuadras fortis meda; pròpriu po custu mi intendu de narai ca nesciunu s'at mai arregalau nemmancu mesu puntu, ddi naru diaici; is partidas chi eus bintu si ddas seus sudadas, cumenti si narat. Puru contras a is de su Urtei, chi no ant annadau in acua bonas, cumenti si iat a podi narai, nd'eus cassau sa bìncida cun is ungas e cun is dentis. Is piciocus cosa mia ant cumprèndiu, cun su tempus, ca po nosu dònnia partita iat a essi stètia a trassa de una finali: est cun custa bidea in conca chi seus cabaus in campu, dònnia dònnia domìnigu, circhendi de rispetai sèmpiri is aversàrius chi tenestus aranti, chi est sa primu cosa de fai chi bolis fai beni sa faina cosa tua. Est craru, su de binci is partidas ti donat s'afròddiu po sighiri a curri sèmpiri prus forti; su de binci agiudat a binci, si iat a podi narai diaici puru, chi cumprendeis su chi si bollu narai». Terrosu, apustis, at aciuntu: «Ma a parti is resultaus, bonus meda, e chi funt asuta de is ogus de totus, sa cosa de importu prus manna est stètia ca su domìnigu, in campu, po is partidas, seus sèmpiri arrannèscius a fai balli su trabballu chi eus fatu aintru a sa cida, po is allenamentus». E custa puru, mi benit de narai, iat a podi essi una letzioni de importu mannu puru po sa vida de dònnia dì cosa nosta, e no ballit feti po is scuadras de bòcia o po is personas chi faint calincunu sport. Su dìciu, de su restu, est bastanti craru: ndi boddis, nd'arregolis su chi seminas, e duncas iast a depi fai atentzioni a cumenti seminas, e a ita seminas. Terrosu at agatau una truma de piciocus bona meda e su trabballu cosa sua, si cumprendit, est stètiu meda, ma meda prus facili. «Is piciocus chi ant fatu parti de sa rosa de su Uddusò si funt postus a trabballai cun sa gana bona chi serbit, e cun sa conca sbuida de totus is pentzamentus lègius e sboida de totus is cosas chi, po su giogu de su càlciu, funt unu strobbu. In prus, a is allenamentus nci fiant sèmpiri totus, e sa cosa ballit, puru, po cussus chi, mancai, no ant tentu sa possibbilidadi de giogai medas partidas, ma si funt dèpius acuntentai, cumenti si narat, de donai una manu de agiudu dònnia tanti. De su restu, deu creu feti in su trabballu, chi est s'ùnica cosa chi contat: su giogu de su càlciu est una chistioni, puru, de bona sorti e de maba sorti, duncas, is resultaus bonus ndi podint arribbai feti chi tui giogas cun totu s'atentzioni chi serbit, desinò is cosas si faint meda ma meda prus grais». 
Is de su Uddusò funt stètius bonus a ndi pesai una stagioni de oru, cumenti si narat. «Chi pròpriu ti depu scoviai sa beridadi – m'at contau Terrosu – deu no credia chi ndi podestus cassai totus custus puntus, cumenti eus fatu; su de nc'essi arrannèscius, duncas, est stètiu unu ispantu po mei puru; no mi fiat mai capitau de bivi unu bisu diaici bellu impari a una scuadra de bòcia, mancai deu sia in su mundu de su càlciu de diora, siat cumenti giogadori e immoi, de una bella pariga de annus, me is pannus de s'allenadori, cumenti si narat. Apu sèmpiri cretiu ca custa rosa fessit forti meda ma is piciocus funt stètius bonus, pruschetotu, a mellorai, dònnia giorronada, e no feti po su chi pertocat is peis, o sa calidadi de is giogadas, chi cumprendeis su chi si bollu narai, ma mescamente po su chi pertocat sa conca e su carateri puru». 

Tra is cosas chi ant fatu su spantu prus mannu, nc'est sa cantidadi, pitica meda, de gol ca is de su Uddusò nd'ant arregotu: feti trinta, in trintaduas bessidas. «Chi pròpriu ti depu narai sa beridadi, peròu, eus dèpiu trabballai, e meda puru, po ndi cassai custu resultaus, fadendi su contu ca, mescamente me is primus bessidas, me is primus partidas chi eus giogau cust'annu, nci fiant una biga de cosas chi no andànt beni. Is piciocus, e mancu mali, ant cumprèndiu ca fortzis si podiant fai is cosas mellus, sui funt arramangaus is manigas e cun su tempus seus arrannèscius a no fai prus arroris, a no fai prus sbàllius. Me is partidas de sa torrada, duncas, sa difesa cosa nosta at giogau beni meda, ma no ia a bolli chistionai feti de is difensoris, fadendi su contu ca puru is centrucampistas e is atacantis ant donau una manu de agiudu manna meda a sa scuadra e, duncas, a sa difesa cosa nosta». Po su chi pertocat s'atacu, invècias, Buba Dem est stètiu su giogadori chi nd'at cassau sa cantidadi prus manna de gol: funt stètius dexesseti in trintacuatru giorronadas, e a fai is contus, no funt stètius pagus de seguru. «Seus chistionendi de unu giogadori chi s'annu passau giogàt in Ecellenza cun is de sa Nuorese; unu piciocu chi tenit unu coru mannu cumenti una domu, chi est sèmpiri prontu po donai una manu de agiudu a is cumpàngius cosa sua etotu. Is atras scuadras, is difensoris aversàrius, no arrannèsciànt a ddu firmai nemmancu cun is bombas, ma sa pròpriu cosa si iat a podi narai puru po Lorenzu German e po Mattia Muggianu, ca ant giogau una stagioni de importu». Candu bincis su campionau, mancai siat feti unu campionau de sa Primu Categoria, ti benit sa gana, si cumprendit, de sighiri s'aventura po s'annu apustis puru. Est craru, duncas, ca mister Ferrucio Terrosu est giai pentzendi a sa stagioni de su duamilla e binticuatru – duamilla e binticincu: «Chi pròpriu ti depu narai sa beridadi – m'at scoviau s'allenadori de su Uddusò – mi iat a praxi a abarrai innoi, mancai po un antru annu, pruschetotu fadendi su contu ca is de s'assòtziu, e chistionu, est craru, de is dirigentis e de su presidenti, tenint sa bidea in conca de fai una cursa bona puru in su campionau de sa Promotzioni; tenint un afròddiu mannu po su benidori e teneus totus is cartas chi serbint po ndi podi cassai unu bellu tanti de satisfatzionis puru s'annu chi at a benni. Deu creu chi me is cidas chi ant a arribbai eus a agatai, custu est pagu ma seguru, unu pagheddu de tempus po chistionai tra nosu e cumprendi chi nc'est su tanti po sighiri impari cun custu acapiu». 

A custu puntu de sa chistioni, deu creu chi si cumprendat totu su trabballu chi nc'est a is pabas de sa bìncida de unu campionau: e deu creu chi serbat passièntzia e gana bona (po incumentzai) siat po binci unu campionau de sa Primu Categoria, e siat po binci unu campionau de sa Promotzioni, de s'Ecellenza, de sa Sèrie D e, sighendi cun custu esèmpiu, podeus arribbai a arremonai, fintzas, is grandus campionis de sa tialu de Sèrie A. Ca si cumprendit: candu curris ndi bogas aforas sìrcias e sìrcias de sudori, una cosa chi ballit po totus is cristianus chi ddoi funt in custu mundu, e chi no ballit, duncas, feti po is giogadoris de bòcia prus famosus. E in prus si iat a podi narai, puru, ca candu ses unu diletanti (est a nai candu giogas po su spàssiu, po ti spreviai) depis agatai su tempus po ndi cabai in campu, siat po is allenamentus e siat, est craru, po is partidas, e custu bolit narai ca, candu sceras de sighiri is allenamentus cun sa truma de cumpàngius cosa tua, ses scerendi, in s'interis, de no abarrai impari a sa famìllia cosa tua. E duncas, chi sceras de andai a sighiri is allenamentus, aintru de sa cida, mancai cun su tempus mau, ndi ses boghendi tempus a su pàsiu chi, mancai, ti iat a speddiai apustis de essi acabbau cun su trabballu cosa tua. E chi nci pentzaus beni, po meda genti, is giogadoris diletantis, mi benit de ddu narai diaici, funt macus, po su fatu chi passant su tempus a curri avatu de una bòcia, chentza, mancai, de guadangiai nemmancu unu mesu arriabi. E bai e circa poita ant a fai totu custu trabballu. Ma si cumprendit: candu ti praxit a fai una cosa, mancai siat fadiosa, intzandus cussa cosa benit a essi sa chistioni de importu prus mannu in totu sa vida cosa tua. Deu, mancai, no potzu cumprendi ita bolit nai, cali funt is sentidus chi t'agatas a bivi candu giogas in una scuadra impari, mancai, a atrus binticuatru-binticincu cristianus (fadendi su contu ca no apu mai giogau a bòcia in una scuadra, ma mi seu sèmpiri dèpiu acuntentai de giogai in sa bia, po una pariga de mes'oreddas feti, impari a is cumpàngius cosa mia de scola; e deu pentzu ca fortzis mi iat a essi praxu puru, mancai a provai feti a sighiri is allenamentus, cun un allenadori, si cumprendit, ma apu sighiu atrus arrastus, e andat beni diaici); de seguru candu bincis unu campionau, su spassiu e su prexu funt mannus, cumenti su disprexei candu ndi cabas de categoria. E feti po custa cosa de is sentidus chi su giogu de sa bòcia t'arregalat (bastat a pentzai a su prexu chi nd'arribbat apustis chi fais unu gol, ma s'afròddiu ballit puru po is tifosus, e no feti po is giogadoris chi ddoi funt in campu, e mi parit bastanti craru puru), ndi iat balli sa pena de fai totu cussu trumentu, po noi-dexi mesis in un annu, fadendi su contu ca sa stagioni, e duncas is allenamentus, incumentzant a partiri a sa metadi de su mesi de agustu, cun is campionaus chi, a su mancu po cust'annu, si funt studaus, si funt serraus (chi si praxit mellus cumenti sonat) feti a sa metadi de su mesi de maju, ma is partidas funt andadas ainanntis (po su chi pertocat is play-off e is play-out, po ddu narai a sa moda de is ingresus, e seus chistionendi, duncas, de is partidas finalis chi giogant is scuadras chi funt arribbadas a su segundu postu de sa lista, e chi serbint po ndi artziai de categoria, e de is partidas chi giogant is scuadras chi funt arribbadas me is partis prus bàscias de sa lista, e chi currint, duncas, po ndi cassai sa sarvesa) fintzas a su duus de su mesi de lampadas. Pròpriu po custu, Terrosu at serrau sa ciaciarrada chi nd'eus pesau, torrendi gràtzias a totus cussus chi ant trabballu impari a issu e ddi ant donau una bella manu de agiudu. «Po primu cosa, depu torrai gràtzias – m'at contau – a totus is piciocus chi ant fatu parti de custa rosa: funt issus chi ant bintu su campionau, de su restu, funt pròpriu issus chi ndi funt cabaus in campu po trintaduas partidas, funt issus chi ant dèpiu sudai po ndi cassai is puntus. In prus, depu torrai gràtzias, e mi parit craru puru, a totus is personas chi ant fatu parti de s'assòtziu de su Uddusò: m'ant donau sa possibbilidadi de trabballai cun su coru selenu, no m'ant mai fatu ammancai nudda e gràtzias a issus seus arrannèscius a ndi cassai su primu postu de sa lista. Ma chi nd'apu potziu pesai unu trabballu diaici bonu est stètiu, gràtzias, mescamente, a totus is personas chi m'ant agiudau, partendi de su segundu allenadori, cumenti ddu tzerriaus, passendi po s'allenadori de is portieris e fintzas a arribbai, puru, e nci iat a mancai atru, totus is allenadoris chi sighint is piciocheddus prus piticheddus, e seu chistionendi de is scuadras de is Allievus e de sa Juniores. In prus, mi iat a fai prexei a torrai gràtzias a totu sa genti de sa bidda de Uddusò, poita s'ant sèmpiri sighiu e s'ant sèmpiri bòlliu beni meda. E sa cosa ballit sia po is de su Comunu e siat, duncas, po is tifosus cosa nosta». Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018, art. 22
 

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024