Salta al contenuto principale
valledoria esultanza

Chentza agiudus in dinai a is assòtzius is giogus iant podi trigai a torrai a partiri

Po is novas de Diario Sportivo de custa cida, scritas, cumenti a sèmpiri, in sardu campidanesu, obeus partiri cun d'unu arregodu, cun d'una frasi chi m'est abarrada in conca, mancai s'iant passaus, de sa dì chi d'apu ligia, calincuna cosa cumenti a doxi mesis, prus o mancu. Su binti de su mesi de Abrili de s'annu passau, est a nai de su duamilla e binti, candu festus pròpriu in mesu in mesu de su tretu de cussa chi ant tzerriau "fase 1", cun is cristianus accorraus in domu giai a totu dì e una biga de pentzamentus lègius, e de timorias, badda badda in conca, po crupa de totus is arroris chi nd'at portau su tialu de Covid in totu su mundu (e chi ancora, a nai sa beridadi, no seus arrannèscius a ndi bogai aforas de sa vida nosta, apustis de un annu de batallas e de assètius), Markus Soder, su cuberradori de sa Baviera, in Germània, iat scoviau: «Est craru ca unu fin'e cida cun su giogu de sa bòcia a si fai cumpangia est prus druci de unu fin'e cida chentza giogu de sa bòcia». Soder fiat chistionendi, intzandus, de sa possibbilidadi de torrai a fai partiri is partidas de sa Bundesliga, po fai unu prexei a totus is tifosus; est a nai po agiudai sa genti, naraus diaici, a nci passai su tempus. Su campionau de sa Bundesliga, impari a cussu italianu, de su restu, est torrau a partiri, cumenti scieus beni, e apustis de totus is trumentus chi nci funt 'ofius po ndi pesai torra is giogus, in sa stàgioni de su duamilla e binti \ duamilla e bintunu is cosas funt andadas mellus, mancai sa genti no potzat ancora andai a biri a su campu is grandus campionis de sa Sèrie A e de sa Sèrie B, ma si depat acuntentai de dhu su sighiri a sa televisioni. Mellus de nudha, si narat, ma sa duda chi abarrat in sa conca de is giogadoris diletantis est sèmpiri sa pròpria: «Candu ant a torrai a partiri is giogus po totus cussus chi no ndi cabant in campu po su dinai, e po trabballu, cumenti faint is professionistas, ma feti po su spàssiu?».

Eus giai cumprendiu, de su restu, chi no podeus abarrai a totu dì sidhaus me is cadiras de is aposentus, apicigaus a sa televisioni alluta, poita po una chistioni de saludi, est craru, si serbit a movi is cambas e is peis puru. Cun is palestras serradas po una bella fita de s'annu e is campionaus de is diletantis frimus de su mesi de Ladàmini de su duamilla e binti, funt stètius tempus tostaus po totus cussus, e funt diaderus medas, chi abertant su fini de cida po si spreviai unu paghedhu; passai is domìnigus castiendi is atrus currendi avatu de sa bòcia iat a podi no bastai prus, dhu scieus e d'eus cumprendiu beni, pruschetotu chi ses unu piciochedhu piticu de edadi, cun sa gana, sa fami de bivi, chi, po pagu, iast a podi pigai su mundu a mùssius, de s'afrodhiu chi t'intendis in su coru. E custu dhu scieus beni, poita seus stètius pipius nosu puru. Pròpriu po custu, in su cunsillu de su diretivu de sa Lega Natzionali de is Diletantis, pesau a metadi de su mesi de Abrili, tra is atras chistionis nc'est stètia sa possibbilidadi de chistionai de is giogus de is diletantis e mescamente po is piciochedhus, chi cun is scollas serradas e is partidas proibbias no scint prus innoi ndi fai s'ou, cumenti si narat me in bidha mia. Sa timoria prus manna est chi medas, medas giòvunus d'acabbint a si ndi stesiai de su mundu de sa bòcia, fadendi perdi, diaici, totu su trabballu chi is presidentis e is dirigentis de is assòtzius sportivus ant fatu me is ùrtimus coranta – cinquanta annus; unu trabballu chi, a castiai beni, est stètiu bonu meda, chi no pertocat feti is grandus citadis de sa Sardìnnia, cumenti podint essi Castedhu, o Tattari, ma est arribbau puru me is bidhas prus piticas, in cussas, mancai, chi tenint feti duus o tres centus cristianus. «Est berus — at scoviau Gabriele Gravina in s'interis de una ciaciarrada po su Corriere della Sera, bessida aforas me is primus diis de su mesi de Friàrgiu, candu is de s'Eccellenza fiant ancora cumbatendi po torrai a partiri cun is campionaus — nci funt medas piciochedhus chi si ndi funt stesiendi de su mundu de sa bòcia e is timorias prus mannas chi portu in conca e in su coru pertocant is giòvunus, chi no arrannescint prus a s'atobiai totus impari; est una chistioni chi no podeus scaresci, de importu mannu. In totus custus mesis eus circau de donai una manu de agiudu a totu su mundu de is diletantis, cun su dinai chi s'ant donau is de su Guvernu. Is diletantis — aciungit Gravina — funt su coru de su mundu de sa bòcia in Italia, e seus chistionendi puru de su mundu de is professionistas». Pròpriu po custu motivu, is de sa LND, contat su presidenti Cosimo Sibilia, «bisant e funt trabballendi, a totu dì, po tenni novas bonas giai de sa fini de custa istagioni, isperendi chi is giogus e is campionaus de is prus pitichedhus potzant torrai a partiri in seguresa». Si cumprendit chi po su mundu de is diletantis e de is piciochedhus at a essi un'istadi callenti meda: s'arriscu prus mannu, in dì de oi, est cussu chi su mundu de sa bòcia in italia s'arroghit in duas partis: is prus arricus, e fortunaus, ant a podi sighiri a giogai; po totus is atrus nc'at a essi un antru bellu paghedhu de tempus de passai in cussu chi si parit, dì po dì, sèmpiri de prus un inferru. Pròpriu po custu, si parint de importu mannu is fuedhus de Gianni Cadoni, su presidenti de su Cumitau Regionali de sa Sardìnnia, chi at contau: «Seus trabballendi, impari a is sociedadis, po cumprendi cumenti domandai e pruschetotu arriciri, po su benidori, atrus agiudus in dinai de parti de is de su Guvernu, de sa FIGC e de su Coni». Po sa istagioni de su duamilla e bintunu \ duamilla e binti-duus nc'ant a essi medas chistionis de crariri. «Eus a depi pentzai puru a cuncodrai is listas novas de is campioaus nous», aciungit Cadoni, e giai si cumprendit chi no at a essi unu trabballu facili; cantu scuadras ant arrannesci a torrai a partiri apustis de un annu? Est craru chi su mundu de is diletantis iat a podi cambiai meda; is cosas iant a podi essi diversas, e meda puru, de cumenti dha sas connoscestus, una cosa chi ballit po sa scola puru, po su trabballu de is cristianus e po totus is fanias, d'eus cumprendiu, in s'interis, chi ndi prenint sa vida de sa genti.

Is otu scuadras de s'Eccellenza chi ant decìdiu de ndi torrai in campu funt unu signali bonu, c'est pagu de nai, po totus is atrus puru, ma s'arriscu prus mannu est cussu de biri in campu feti is giogadoris prus fortis, e fortunaus, cun totus is atrus chi ant a abarrai a buca asciuta, cumenti si narat. In sa Primu Categoria de cust'annu, chi nci pentzaus beni, nci fiant cuatru grupus de scuadras, e, in totu, is assotzius chi curriànt po ndi artziai in su campionau de Promotzione ( e po no ndi cabai in su campionau de Segunda) fiant calicuna cosa cumenti a setanta-duus. Chi fadeus su contu de binti-binticincu personas po dònnia rosa de dònnia scuadra, feti me is campionaus de sa Primu Categoria nci fiant calincuna cosa cumenti a milli e otucentus giogadoris, de dònnia edadi, partendi de is piciochedhus de catodixi, cuindixi, sexi annus, fintzas a arribbai a cussus de coranta annus e prus. A nai sa beridadi, in dì de oi no podeus ancora sciri cantu de cussas setanta-duus scuadras ant a torrai in campu po is giogus de su benidori de su duamilla e bintunu \ duamilla e binti-duus, pruschetotu poita is scuadras bivint e arrannescint a andai ainnantis gràtzias, puru, a is agiudus de is atividadis chi nci funt me is bidhas e me is citadis, cussas chi, in ingresu, si tzerriant "sponsor". A su mancu, is cosas funt sèmpiri andadas diaici, fintzas a s'annu passau. Si cumprendit beni, peròu, chi su tialu de Covid no est fadendi dannus e arroris feti a sa saludi de sa genti, ma puru a is buciacas: nc'est giai calincunu chi narat chi s'Italia, cumenti at a sucediri in atras partis de su mundu, nc'at arrui in d'una crisi grai meda, po su chi pertocat s'economia; peus meda, diaici nant, de cussa chi si nd'est protzia apitzus me is annus passaus, po crupa de is disastrus chi nd'ant ingotu is bancas. A totu custu nci depeus aciungi puru chi nci funt stètias scuadras chi no funt mai torradas in campu, mancai apant fatu s'iscritzioni a is campionaus, cumenti est sucèdiu a is de su Seui Arcuerì, cun su campu sportivu de sa bidha cosa insoru chi est abarrau serrau po tempus meda, po crupa de su spaniamentu de su virus, o a cussus de su Nurri, chi ant acutu a giogai feti una partida. Est sa pròpriu cosa chi est sucedia a is de su Meana Sardo, chi ant acutu a giogai feti duas partidas, duas partidas feti, puru po is de s'Oliena. Nc'at a essi de cumprendi, duncas, po primu cosa, ita ant a decidi is de sa LND po is iscritzionis a is campionaus de su benidori; ancora no si cumprendit beni chi ant a torrai a is sociedadis su dinai chi ant spèndiu, o chi nc'ant a essi agiudus nous. Sa chistioni prus dilicada si parit cussa chi pertocat su mundu de sa Segunda Categoria: me is otus grupus, a su mancu po cumenti fiant fatas is cosas, curriant calincuna cosa cumenti a catodixi scuadras in dònnia unu, po centu e doxi scuadras in totu. Chi fadeus torra su contu de binti – binti cincu giogadoris po dònnia scuadra, seus chistionendi de calincuna cosa cumenti a dua milla e otucentus cristianus. Tocat a s'arregodai puru chi su mundu de sa Segunda Categoria est stètiu cussu chi at tentu is strobus prus mannus, cun medas scuadras chi ndi funt bessidas de is giogus prima de s'incumintzu, cumenti ant scerau de fai, po nd'arremonai feti una pariga, is de s'Allai, sighius de is de su Sorgono, cumenti, de su restu, ant fatu is de s'Ollasta e is de Cullieri, ma estus a podi sighiri arremonedi is de Urùne e Nùjvi, chi no funt cabaus in campu nemancu po una borta, ma funt medas is scuadras chi ant acutu a giogai feti po noranta minudus (si parit una brulla...), apustis de essi fatu totu is allenamemtus in s'istadi, e apuistis de nd'essi cuncodrau totu is rosas: arremonaus is de sa Ferrini de Cuartu Sant'Aleni, is de s'Havana de Santu Basili de Monti, is de Perdaxius, is de Busache, is de sa Calmedia de Bosa, cumenti a is de Narabuia, ma sa chistioni ballit puru po is de Su Burgu, po is de su Supramonte de Orgòsolo, po is de su Santu Paulu de Tattari, cumenti po is de su Sorso. Custu, si cumprendit, po su chi pertocat sa Sardìnnia, e feti contendi is campionaus de Primu e Segunda Categoria; chentza contai, ne cracullai, totus cussus chi giogant me is campionaus po is prus piticus, chi eus arremonau in sa primu parti de custu articulu. De totu custa truma manna meda de genti, no scieus ita nd'at a essi. Ant a depi scerai un antru sport? S'ant a depi ghetai in su tennis, mancai, o a curri in bicicreta, o ant a podi sighiri a si spassiai cun d'unu de is giogus prus becius (e prus sighius) chi nci funt, in dì de oi, in su mundu? Propriu po custu, me is mesis passaus, Gabriele Gravina, su presidenti de sa FIGC, chi est stètiu torra cunfrimau apustis de is ùrtimas eletzionis chi nci funt stètias, at incumentzau a fai unu giru in totu Italia, po cumprendi cumenti funt andendi is cosas e, pruschetotu, cali funt is timorias e is speras de sa genti apitzus de su benidori. Su primu logu innoi Gravina est stètiu, fiat s'otu de su mesi de Martzu, est pròpriu Castedhu: nd'ant pesau, duncas, un atobiu cun totus is de su Cunsillu Diretivu de su Cumitau Regionali, cun Gianni Cadoni in primu fila, e is atrus dirigetis de sa Federatzioni. «Seu innoi — iat scoviau Gravina a totus is giornalistas chi si fiant atobiaus in su T-Hotel — in d'unu logu chi stimu e chi mi praxit meda meda. Seu innoi po imparai cosas nobas e po circai de cumprendi cali funt is dudas, is timorias e is speras de totus cussus chi faint parti de su mundu de sa bòcia de is diletantis; est a nai sa base, sa parti chi abarrat in su fundhu ma chi est, pròpriu po custu, su fundhamentu. Seus giai trabballendu po ndi pesai sa possibbilidadi de cuncodrai una faina noba, chi si permitat de torrai a fai partiri, mancai mellus de cussu chi seus arrannescius a fai fintzas a oi, su mundu de su calciu in totu Italia. De su restu, est una cosa chi andat fata in custu mesis etotu, no podeus prus abertai. Nosu si tzerriaus Federatzioni Italiana de su Giogu de su Calciu; s'unica cosa chi depeus fai est pentzai a su giogu, a cumenti fai andai ainnantis is cosas. Custa est sa cosa de importu prus mannu, est craru, ma nc'est un antra chistioni de sighiri, e est cussa chi pertocat sa saludi de totus cussus chi trabballant in custu mundu e duncas de totus is giogadoris». De su restu, seus intendendu sa pròpria cantzoni de prus de un annu: po torrai a cussa chi tzerriaus sa normalidade nc'at a essi bisòngiu, po primu cosa, de fai is vacinus a totus, partendi de is chi funt prus becius, o prus debilis. Contendi cumenti funt andendi is cosas in Sardìnnia, nc'est de timi chi is tempus ant a essi mancai prus longus de cussu chi bisàstus e speràstus a s'acabbu de su duamilla e binti, poita is cristianus de sighiri po is vacinus, si cumprendit beni, funt una biga manna, e bai circa cantu nc'at a bolli po fai is punturas a totus, mancai innoi in Sardìnnia nci siant feti calincuna cosa cumenti a un millioni e mesu de personas.

No eus ancora chistioau, ma dhu fadeus imoi, de is scuadras chi currint in su campionau de sa Promotzione, cun dexiotu assotzius in su Girone A e atrus dexiotu in su Girone B: a nai sa beridadi, castiendi is numerus pesaus me is primus cincu giorronadas chi si funt giogadas tra su mesi de Cabudanni e su mesi de Ladàmini de su duamilla e binti, is strobus funt stètius prus pagus de cussu chi est sucèdiu me is atrus campionaus de is atras categorias: chi ndi bogaus is de sa Tharros de Aristanis, chi ant acutu a cabai in campu po feti tres bortas, totus is atrus ant acutu a giogai a su mancu cuatru partidas, cun undixi scuadras, est a nai prus de sa metadi, chi ant giogau totu is partidas chi dhoi fiant de fai. In su Girone B, chi est su chi pertocat is scuadras chi abarrant in sa zona nord de sa Sardìnnia, nci funt giai catodixi scuadras chi ant acutu a giogai totus is partidas me is primus cincu giorronadas e feti cuatru is scuadras chi nd'ant depiu sartai feti una, po crupa, est craru, de su Covid: seus chistionendi, duncas, de is de su Calanzànos, de is de Buddusò, de is de su Poltu Celvu e de is de su Porto Torres. In totu, me is duus gironis de sa Promotzione, nci giogant calincunca cosa cumenti a noicentus personas, chi no scint ancora ita nd'at a essi de su benidori. S'unica cosa chi podeus fai po imoi est abertai chi nd'arribint novas bonas de is de su Guvernu, prima de totu cun cussu chi tzerriaus RT, chi est su numeru chi pertocat, tra is atrus, sa situatazioni de is apuntoraus e de is mobadius chi nci funt me is uspidalis, isperendi chi is fainas acapiadas a is vaccinus potzant sighiri a andai ainnantis, e allestru puru. Agoa nc'at a essi bisòngiu de abertai totus is decisionis de is de sa LND chi ant a depi cumprendi, po primu cosa, cantu assotzius dhoi funt in Sardìnnia chi tenint ancora, sa fortza, sa gana, sa passioni po arregalai a is giòvunus de is pròprias bidhas un'ora e mesu de spàssiu po su merì de su domìnigu. Ma seus giai segurus ca, chentza agiudus, su mundu de sa bòcia in Sardìnnia no at a podi torrai a partiri.Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

 

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2020/2021