Salta al contenuto principale
ossese esultanza

Cuatru scuadras currint po sa Copa Italia de s'Ecellenza; in Promotzione is de su Tempiu nd'arruint po sa primu borta

A cantu parit, su tempus lègiu mi pigat unu pagheddu mabi, no tanti po su chi pertocat su corpus (gràtzias a Deus no tengiu ancora tropus daboris de atendi) ma po su chi pertocat, mescamente, su spìritu, s'ànima (dònnia unu de nosu da podit tzerriai cumenti bolit), o, po abarrai prus terra terra, s'umori. In italianu nc'est unu fueddu chi si manigiat po tzerriai custu dannu chi ndi bodhint is cristianus, fatu fatu, mescamente candu ndi brintant is stagionis prus fridas, cumenti s'ierru, o sa segunda metadi de s'atonzu: meteoropatia. E intzandus, a cantu parit, deu puru sunfru de "meteoropatia", poita a biri dònnia, dònnia dì su cielu cun totus cussas nuis nieddas, e abarrai a totu dì castiendi totu s'acua chi nd'arruit, giai chenza si frimai nudda nudda, mi increscit su coru, ddi nau diaici, est a nai chi mi parit de no tenni prus fortzas, de no tenni prus sa gana bella, s'allirghia chi mancai m'intendia in cropus me is cidas passadas. Ma a cantu narant is chi faint is previsionis po su tempus, iat a depi acabai chitzi de proi diaici cumenti est fadendi in custas ùrtimas diis, ma apustis nd'iat a podi brintai su frius lègiu, e duncas nc'est pagu de abarrai allirgus. S'atonzu est diaici, e ddu scieus, mescamente sa segunda parti, me is cuindixi diis ainnantis de s'arribbu de su mesi de Idas, e intzandus nc'est pagu chi podeus fai: allui su fogu me is forreddas est una de is cosas chi iant a podi indruciai is meris; mancai coxinai calincuna cosa de bonu e saboriu iat a podi agiudai a nci passai is oras, mescamente immoi chi is diis funt crutzas e scurigat giai de is cincu e mesu; deu etotu fia pentzendi de mi ponni a ndi pesai una truta, mancai de mebas, diaici po nci passai una bella orixedda in s'interis chi dda preparu, tra su chi nci bolit po cuncodrai s'impastu e su tanti chi depis abertai in s'interis chi sa truta coit in su forru. Ma sa cosa mellus chi podit fai unu chi sunfrit, cumenti a mei, su tempus malu, est de nd'aprofitai de cussus (pagus) minudus innoi mancai ndi bessit a foras su sobi: si tocat a fai duncas a tipu cabixetas, chi currint allestras me is logus prus callentis chi agatant; lassai stai po unu pagheddu is fainas e is trabballus (po chini si ddu podit permiti, est craru) e circai de si torrai a carrigai de energias, e su sobi est sa cosa mellus chi nci podit essi in custu mundu. Serru custas stròllichentzias (mi praxit fintzas a s'ammachiu, e ddu scieis beni, incumentzai is articulus de sa cida, scritus in su sardu chi si fuedhat in su Campidanu de mesu, su logu innoi seu nasciu, innoi seu cresciu e innoi bivu, cun custus contixeddus) cun unu esèmpiu: s'atonzu mi parit un'aniada. Nci bolit una biga de passièntzia po dda scroxai, e po ndi bogai a foras totus is pisus arrubius e drucis chi nci funt aintru, ma apustis de totu su trabballu e de totu su trumentu chi serbit, unu agatat puru su tastu saboriu; mi parit una bella bàlcica no feti po s'atonzu, ma po sa fida de is cristianus puru. E intzandus no podeus fai atru chi sighiri a andai ainnantis cun is fainas chi prenint is vidas cosas nostas (e dònnia unu de nosu tenit is suas, est craru), isperendi chi su tialu de Covid si potzat lassai in paxi, poita nci funt giai cussus chi megant a nai chi est giai giai po nd'arribbai sa de cuatru undadas de sa mabadia, e intzandus funt giai incumintzendi a torrai a fai is punturas a is cristianus prus becius (cussus chi tenint prus de cincuant'annus), po circai de studai su spaniamentu de s'influèntzia e circai de avitai de torrai a serrai totus is localis e is atividadis, cumenti est sucèdiu, de su restu, s'annu passau, e si ddu arregodaus fintzas tropu beni.

Apustis de essi nau totu custu, e m'eis a scusai chi mi seu stròllicau prus de su tanti chi serbiàt, podeus castiai cumenti funt andendi is cosas in su mundu de sa bòcia in Sardìnia, chi est sa chistioni de importu prus mannu po nosu chi trabballaus po su giassu de su Diario Sportivo. E intzandus, pròpriu ariseu merì si funt giogadas is duas partidas chi ballint po s'andada de cussas chi in italianu tzerriaus "semifinali" de sa Copa Italia po su chi pertocat is scuadras de s'Eccellenza, est a nai is partidas chi nci funt ainnantis de sa partida finali, si cumprendit beni. In campu duncas funt cabaus is de su Gùspini, in domu de is de su Castiadas, e is de s'Ossese, chi ant arriciu is de su Taloro. Est stètiu, duncas, unu merì de prexiu mannu po is campidanesus sighius de mister Fabrizio Carracoi, chi ant bintu sa partida contras a is niedhus-birdis cun su resultau de unu a zeru. Is duas scuadras no ant potziu giogai cun is giogadoris prus fortis chi tenint in sa rosa, poita medas de issus funt strupiaus, est a nai, mellus, infortunaus: is meris de domu ant depiu fai de mancu de Villa, Carboni e Tesfai; is allenus invècias giogant chenza Cherchi, Battilana e Montesuelli, cun Diaz e Bravu chi funt partius de sa panchina poita funt cumbatendi, ancora, cun is daboris. Is de su Castiadas partint beni e a forti meda: apustis de doxi minudus de giogu, difatis, Scioni pigat in prenu sa linna de sa traversa de sa porta difendia de Manfredi, cun sa bòcia chi torrat a cabai in campu, ma chenza andai prus ainnantis de sa lìnia bianca. Scioni nci provat torra tres minudus prus a tradu, ma sa bòcia, apustis de su tiru scutu cun su pei deretu, ndi bessit a foras de su campu. Is allenus de su Gùspini de seguru no abarrant a castiai is aversarius, e a su de dexiaseti minudus de giogu nci provat Pau, cun una bella carvada de pei, ma Forzati, su portieri de is de su Castiadas, nc'arrannescit a cassai su tiru e a nci fuiai sa bòcia a foras de su campu. Is de su Castiadas sighint a atacai, ma Brondani e Steri no funt fortunaus; a su de bint'otu minudus, arribbat s'ocasioni puru po Maganuco, chi lassat partiri unu tiru forti meda, ma Manfredi cassat sa bòcia, mancai cun unu pagheddu de spramma. Is de su Gùspini arrannescint a apoderai, mancai cun is ungas e cun is dentis, cumenti si narat, e a su de trinta minudus de giogu Fernandez aciapat su gol chi ballit po su zeru a unu: bella e toga meda sa giogada de Luca Floris, chi piscat in area Fernandez, cun s'ex giogadori pròpriou de su Castiadas chi no si fait pregai e bincit sa batalla cun su portieri de is aversarius Forzati. Is de su Castiadas si nci fuiant in atacu circhendi de ndi torrai a pesai sa conca, e sa partida: a su de trinta-duus minudus de giogu Lorenzo Melis scudit sa bòcia, aranti aranti a sa porta de Manfredi, cun su portieri chi cassat su tiru de s'aversariu cun una giogada chi fait ispantus. In s'atzioni chi ndi sighit, nci provat Zuchi, ma sa bòcia atumbat contras a sa traversa e apustis ndi bessit a foras de su campu. Me is ùrtimus cincus minudus de su primu tempus sa partida pigat fogu: ocasioni, ancora, po Luca Floris, chi scudit sa bòcia ma Forzati si fait agatai prontu e atentu; is de su Castiadas intzandus arrespundint allestru gràtzias a sa giogada pesada de Santoro, chi peròu no nc'arrannescit a cassai sa porta. S'ùrtima atzioni po su chi pertocat su primu tempus tocat a is de su Castiadas, cun Maganuco, chi est stètiu unu de is giogadoris chi ant fatu a biri is cosas prus togas, chi lassat a partiri unu bellu tiru, cun su pei deretu, de binti metrus, ma sa bòcia atumbat su pau de sa porta difendia de Manfredi. In su segundu tempus, nci provat Fadda, seus a su de dexi minudus de giogu, cun d'unu tiru de frimu, ma Forzati arrannescit a tocai, mancai pagu pagu, sa bòcia, chi ndi bessit a foras de su campu. A su de binti minudus, is de su Gùspini po pagu no aciapant su gol chi iat a balli po su duus a zeru: Colacino donat sa bòcia a Luca Floris, ma Forzati sarvat is suus e lassat obertus is giogus e duncas sa partida. A su de su binti-duus minudus si torrat a biri in atacu su Castiadas, cun su tiru de Scioni chi bessit a foras de su campu, ma feti po una chistioni de pagu centìmetrus. Is nieddus-birdis sighint a nci provai, ma Manfredi serrat beni sa porta. Apustis de tres minudus de recùperu, s'arbitru de sa partida, Eleonora Pili de Castedhu, mandat totus is giogadori me is spolladroxus.

In s'atra partida chi s'est giogada ariseu, ddu eus arremonau pròpriu ainnantis, is de s'Ossese de Ossi si dda funt gherrada contras a is de su Taloro, cun sa batalla chi s'est serrada cun su resultau de duus a unu po is meris de domu. Po is allenus, intzandus, nd'arribbat diaici sa primu partida pèrdia de custa stagioni noba, est a nai cussa de su duamilla e binti \ duamilla e bintunu. S'allenadori de is biancus-nieddus Loriga no podit mandai in campu nè Sini e nè Dettori; Fadda, chi est invcias s'allenadori de sa scuadra de su Taloro de Gavoi, donat unu pagheddu de pàsiu a Secchi, Mattia Fadda, Pusceddu e Soru. In su primus tempus, is de s'Ossi, apustis de feti cuatru minudus de giogu, agatant su gol chi ballit po s'unu a zeru gràtzias a sa giogada de Contini, unu de is giogadoris prus fortis e de importu prus mannu chi is biancus-nieddus tenint in sa rosa cosa insoru, chi arricit sa bòcia de Chelo e poi stampat sa porta difendia de su portieri de sa scuadra aversaria, Mozzo. Is de s'Ossese sighint a atacai a conca bascia, cumenti si narat: Zinellu lassat partiri unu tiru forti e togu meda, ma Mastio sarvat is suus cassendi sa bòcia candu fiat giai po brintai in porta. Is de s'Ossese sighint a giogai beni meda: Mozzo cassat su tiru de Chelo, nci provat torra Contini puru, ma su resultau abarrat frimu in s'unu a zeru po is de domu. Is de su Taloro sighint a sunfriri, e meda puru: nci provat torra Zinellu, po is de s'Ossese, cun Mozzo chi arrannescit a cassai su tiru de s'aversariu cun is peis. In su segundu tempus, peròu, is de su Taloro ndi cassant s'unu a unu, cun su gol fatu de Falchi, cun unu tiru de is undixi metrus. Apustis, nc'est una ocasioni bella e toga meda po Littarru, ma su tiru cosa sua ndi bessit a foras de su campu, mancai po una chistioni de feti pagu centimetrus. Is de s'Ossese peròu apoderant beni is atacus de is aversarius, e a su de binti-duus minudus de giogu (sèmpiri in su segundu tempus, est craru) cassant su segundu gol de sa partida, ancora e sèmpiri cun Contini, chi scudit in porta sa bòcia apustis de su tiru fatu de Zinellu e cassau, ma feti po unu segundu, da Mozzo. Sa partida abarrat oberta fintzas a is ùrtimus minudus de giogu: Scognamillo arribbat acanta de su de tres gol po is meris de domu, ma me is ùrtimus segundus Castro donat meda de fai a su portieri de is de domu, Cherchi, chi sarvat sa bìncida de is suus cun d'una giogada de campioni. Est diaici, duncas, chi is de su Taloro perdint sa primu partida, apustis de catodixi resultaus bonus.

Custu, intzandus, po su chi pertocat sa Copa Italia de is scuadras de s'Ecelenza, chi funt sighendi, est craru, a giogai is partidas chi ballint po su campionau e funt arribbaus, in s'interis, a sa de undixi giorronadas, chi s'at a giogai pròpriu custu domìnigu chi nd'at a benni. A su primu postu de sa lista, cun bintotu puntus giai allogaus in buciaca, nci funt sèmpiri is castedhaius de sa Ferrini, sighius de mister Pinna, chi immoi si dda ant a depi biri contras a is de s'Idolo de Arthana; a su segundu postu, cun feti duus puntus in mancu, is de su Taloro, chi eus arremonau po sa partida de sa Copa Italia, e chi ant a circai de torrai a curri in sa partida contras a is campidanesus de sa Kosmoto de Muristeni, chi tenint, giai allogaus, catodixi puntus. A su de tres postu in sa lista, is cuartesus de su Sant'Aleni, cun bintitres puntus chi ndi funt arribbaus gràtzias a is seti partidas bìntas e is duas partidas acabbadas in paridadi.

Andaus duncas a castiai, puru, cumenti funt andendi is cosas po su chi pertocat is scuadras chi currint me is tres listas de sa Promotzione, partendi pròpriu de sa Lista A, cun is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia chi s'agatant sèmpiri a su primu postu de sa lista cun bintunu puntus in buciaca, seti partidas bintas me is primus seti bessidas fatas. Is primus de sa classi, ddu sus tzerriaus diaici, domìnigu chi benit si dda ant a depi gherrai contras a is castedhaius de sa Pro Sigma de mister Spini, chi in dì de oi s'agatant a su de tres postus in sa lista, impari a is grogus-nieddus de s'Andromeda, chi custu fini de cida ant a arriciri is biancus-arrubius de s'Orrolese, sa scuadra de Arroli. Is de su Crabonaxa, chi funt sèmpiri a su segundu postu in sa lista, cun trexi puntus, est a nai otu in mancu de is chi tenint is arrubius-asullus, e duncas no si podint permiti de perdi atras partidas, chi bolint sighiri a curri po s'artziada in Ecellenza. Is piciocus sighius de mister Prastaro, duncas, si da ant a giogai contras a is campidanesus de su Gonnos, chi pròpriu domìnigu passau ant bintu torra, apustis de cuatru bessidas de s'ùrtima borta, po duus a zeru contras a is de s'Atletico de Cortoghiana. Po su chi pertocat sa Lista B, is de sa Macomerese de Macumere, sighius de mister Mura, depint circai de torrai a partiri, e allestru puru, apustis de sa partida perdia in domu de is aristanesis de sa Tharros, cun su resultau de tres a unu: is biancus-arrubius, gràtzias pròpriu a is tres puntus chi nd'ant bodditu domìnigu passau, tenint allogaus dexiaseti puntus, unu feti in mancu de is biancus-asullus. Is giogus duncas po sa cursa conca a s'Ecelenza si faint spàssiosus: is aristanesis immoi ant a depi andai a giogai in domu de is grogus-brau de s'Arborea, cun mister Trudu chi, mancai piticheddu de edadi, est fadendi unu trabballu togu meda cun sa scuadra cosa sua; po is aristanesus, duncas, at a essi una bella batalla, nc'est de abarrai segurus, poita is aversarius, de su restu, tenint feti tres puntus in mancu e chi depessint binci iant a cassai, in sa lista, pròpriu is de sa Tharros. Is de sa Macomerese, invecias, ant a giogai in domu contras a is de su Bonorva, chi funt una scuadra toga meda, cun Deriu chi est sighendi a fai una biga manna de gol,cumenti a dònnia annu. A su de tres postus in sa lista, s'agatant sèmpiri is de su Tortolì, chi ant a depi andai a giogai in domu de is de su Tonara: fra is duas scuadras nc'est unu stampu de dexi puntus, ma podeus abarrai segurus de su fatu chi is nieddus-arrubius de domu no ant a regalai nudda a is ollastinus. Serraus s'articulu de custa cida, andendi a castiai cumenti funt postas is cosas po su chi pertocat sa Lista C: domìnigu passau, duncas, is de su Tempio, chi funt una de is scuadras prus fortis chi nci funt in sa listacosa insoru (e in totu sa Promotzione puru) nd'ant ingotu sa primu partida perdia de sa stagioni noba, in domu, in sa batalla contras a is de su Calanzanos, cun is grogus-arrubius chi nci funt arrannescius a binci cun su resultau de unu a zeru. Diaici, a su primu postu de sa lista, cun dexannoi puntus, est a nai tres in prus de is de su Tempio, s'agatant is de s'Usinese de Usini, chi si ndi funt pigaus is tres puntus prenus chi ddoi fiant, badda badda, in sa partida contras a is de su Posada de mister Homar Farina. A su de cuatru postus, ndi artziant is de su Santu Tiadoru, chi ant bintu, cun su resultau de unu a zeru, sa batalla contras a is de su Porto Torres. Torrant a binci, po sa segunda bortain custa stagioni, is tattaresus de sa Lanteri, cun mister Giuliano Robbi chi est prexau meda po sa partida binta, in domu cosa insoru, cun su resultatu de unu a zeru, contras a is nieddus-birdis de su Thiesi.Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22
 

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Eccellenza