Salta al contenuto principale
ollolai tertenia

Mercau: is cropus de importu prus mannu de is scuadras de sa Primu Categoria

Incumentzu a scriri custas rigas su noi de su mesi de Agustu, ma bosatrus eis a ligi s'artìculu feti tra unu mesi, est a nai s'otu de su mesi de Cabudanni, candu, a su mancu est cussu chi isperu, nc'iat a podi essi unu pagheddu in prus de friscura de su chi nc'est immoi: is temperaduras, in s'istadi, innoi in Sardìnnia e pruschetotu in su Campidanu de mesu, funt sèmpiri artas, e nc'iat a mancai atru puru, chi ddu scieus beni, de su restu, cumenti andant is cosas. Ariseu in unu giassu sardu de nobas apu lìgiu un articulu chi chistionàt de sa passada de acua (e de lampus e de tronus puru) chi ndi depiàt arribbai po oi; a nai sa beridadi, nci funt stètius logus innoi at fatu una bella passada de acua e at infriscorau unu pagheddu s'ària ma in bidda mia, a su mancu, sighit a andai ainnantis cun cussa basca, chi parit ti potzat allupai de unu segundu a s'atru; e nc'apu isperau meda chi nd'arribbessit unu pagheddu de friscura innoi puru, e a nai sa beridadi pròpriu ariseu noti s'est artziau unu bellu bentixeddu, ma ancora no bastat, fadendi su contu chi, aintru a sa dì, po totu su megama e fintzas a su merìceddu, su termometru nd'arribbat giai a coranta gradus. No s'abarrat, duncas, chi aguantai, apoderai cun passièntzia e coru forti e circai de no si pigai tropu fastidiu; de su restu, ddu scieis beni cumenti andat sa vida: no seus mai cuntentus; a candu nc'est tropu basca, a candu nc'est tropu frius, a candu proit tropu, a candu no proit nudda; posta diaici sa vida de s'omini (cumenti narant e narànt meda filosofus) est unu disisperu chentza pàsiu, ddi nau diaici, ma tocat a nosu, mi praxit a dda pentzai diaci, a su mancu po custu mengianu, a indruciai is cosas, circhendi su bonu e su bellu aintru de dònnia minudu de sa vida cosa nosta. Unu bellu trabballu, no nc'est atru de aciungi. Custu, duncas, po su chi pertocant is contixeddus chi nci sticu in dònnia, dònnia artìculu chi ndi pesu, in su sardu chi si fueddat in Bidd'è Sorris, po is amigus de su Diariu Sportivo.
Sa chistioni de importu mannu de oi pertocat is cropus de su mercau (ddus tzerriaus diaici, furendindi sa trassa de s'italianu), est a nai is achistus de giogadoris chi is scuadras sardas ndi funt pesendi, po cuncodrai is rosas po sa stagioni chi at a benni, chi est, duncas, cussa de su e duamilla bintiduus – duamilla e bintitres. In s'istadi, duncas, cun is bòcias frimas e is giogadoris chi circant de si pasiai unu pagheddu, a fai su trabballu prus mannu funt is presidentis de is assòtzius e, mescamente, is chi tzerriaus Diretoris Sportivus (furriendi su fueddu de s'italianu, est craru) e is Diretoris Generalis: su mercau pertocat, diaderus, totus is scuadras chi ddoi funt in s'isula, partendi de is de s'Ecellenza (chi est su campionau prus mannu tra is diletantis), passendi po is de sa Promotzione e de sa Primu Categoria, fintzas a arribbai, est craru, a is de sa Segunda Categoria. Is tifosus, duncas, si ndi podint prandi beni de totus is novas chi bessint e funt sighendi a bessiri a pillu: no si contant prus is giogadoris chi funt cambiendi scuadra, ma de importu mannu funt puru is novas chi pertocant cussus giogadoris chi ant scerau, ant decidiu de sighiri a giogai cun s'assòtziu innoi fiant etotu. Nci pentzammu, de su restu, pròpriu custu mengianu (is cosas chi nci ghetu me is artìculus mi benint in conca candu mancai seu fadendi atras cosas, siat coxinendi, po nd'arremonai una, e siat candu est giai giai po mi pigai su sonnu...ddi naràt diaici, a su mancu, una tzia de mamma mia, e si depu nai chi mi praxit meda cumenti sonat sa fràsia): su mercau de is giogadoris, chi fadeus unu isfòrtzu cun sa fantasia, m'arregodat cussu chi, a bortas, sucedit, est a nai capitat, in sa vida de unu cristianu (o de una cristiana, est craru). Su chi bollu nai (bosatrus dda podeis pigai cumenti unu de cussus “stròllichiminis” chi nci cravu, fatu fatu, po no nai sèmpiri, aintru de is artìculus chi chistionant de bòcias e de giogadoris) est chi, mancai, si podit capitai, sa vida est diaici, de su restu, de depi torrai a partiri de su zeru (ddi nau diaici), de bellu e nou. In custa vida, mancai, capitat de nci perdi totu su chi tenestus: domus, dinai, trabballus, fintzas is personas stimadas (chi est, de seguru, sa pèrdida prus grai e prus dificili de nci inguti, cussa chi, est craru, si donat prus daboris de totus is atras); candu t'agatas cun su nudda me is manus, de su restu, est cussu chi mi seu arrepìtendi deu etotu in custu perìudu, (fadendi su contu chi, una pariga de cidas fait, nc'apu pèrdiu totus is bagàglius, est a nai sa borsa cun totus is cosas chi teniàt aintru, librus, paperis scritus e totu cantu), no podis fai atru, po diaderus, chi torrai a partiri de nou: ti ndi depis scaresci de su passau, de su chi est stètiu in sa vida cosa tua, e podis pentzai feti a scriri is paginas nobas de su benidori. Est cussu chi sucèdit, puru, est craru, a unu giogadori chi mancai scerat de cambiai scuadra apustis de medas annus. Duncas, is motivus chi spìngint unu piciocu a cambiai ària (ddi nau diaici), a cambiai assòtziou, funt medas: unu cambiàt poita mancai s'agatàt mabi in sa rosa innoi fiat; o cambiat scuadra po circai de agatai, torra, gana bella po giogai a bòcia. Giogai cun una scuadra est, prus o mancu, cumenti essi acapiaus cun una persona (cun una sposa, o cun unu sposu, duncas): a bortas sa stima acabbat apustis de una pariga de annus (mancai bellus); a bortas, nci funt puru custa istòrias, est craru, s'acapiau tra unu giogadori e s'assòtziu podit sighiri a andai ainnantis po annus e annus e annus, chentza strobbus. Nci funt giogadoris chi lassant una scuadra po andai a giogai in una scuadra prus forti, est a nai in una cateogoria prus manna: custas funt is istòrias chi si praxint de prus, a nai sa beridadi, est craru: nci funt piciocheddus chi faint stagionis bonas meda e benint sceraus po fai parti de is rosas de is scuadras prus nomenadas chi ddoi funt in Sardìnnia e in Italia; candu unu giogadori ndi pesat una stagioni bona, ddu scieis cumenti andant is cosas, incumentzat a bisai (e mancai tenit totu is arrexonis po ddu fai) de lòmpi in su mundu de sa bòcia de is professioneris, est a nai a curri e a giogai me is campionaus de sa Sèrie A, de sa Sèrie B e de sa Sèrie C. Cometecasiat, candu unu giogadori cambiat scuadra, est cumenti chi fessit torrendi a partiri de zeru, ma cun su bagàgliu, deu creu chi siat custa sa cosa de importu prus mannu, de esperièntzias chi nd'at pesau me in su passau. Custu, duncas, po su chi pertocat is stròllichiminis e is contixeddus e cussus, chi, a bortas, mi praxit tzerriai “contixeddus filosoficus”. Dda acabbu innoi, po oi, isperendi de no si nd'essi furau tropus tempus, e isperendi, duncas, de no s'essi arrosciu prus de su tanti.

Duncas, torraus a nosu, est a nai a su mundu de sa bòcia: apustis de essi torrau a bivi, gràtzias a is arregodus, is stagionis de totus is scuadras chi ant bintu is campionaus cosa insoru (is ùrtimus, cun un articulu chi nd'est bessiu a foras pròpriu sa cida passada funt stètius is de sa Francesco Bellu de Terraba), andaus a castiai, impari, sèmpiri chi seis de acòrdiu cun mei, ita funt cumbinendi is assòtzius sardus, partendi (oi m'est pigau diaici) de is scuadras chi ant a curri me is cincu listas de sa Primu Categoria, cun is giogus chi, si ddu torru a arregodai, ant a partiri su primu domìnigu de su mesi de Ladàmini. Duncas, sa fentana de su mercau (ddi naraus diaici, fuirriendi sa cosa, est craru, de s'italianu) s'est oberta sa primu dì de su mesi de Trèulas, chi at a sighiri, est a nai a andai ainnansit fintzas a su sexi de su mesi de Cabudanni, candu, de is seti de su meri, no at a essi prus possibbili serrai is achistus. In s'ierru, cumenti a dònnia annu, de su restu, su mercau s'at a torrai a oberri ("mercato di riparazione", ddu tzerriant in italianu), de su primu de su mesi de Idas fintzas a su bintitres, po permìtiri a is assòtzius de melliorai is rosas. Tra is scuadras chi ant a curri me is cincu listas de sa Primu Categoria ddoi ant a essi, est craru, totus is scuadras chi nd'aproillant de sa Segunda, apustis de sa bìncida de is campionaus, totus is scuadras chi nd'ant cassau sa sarvèsa s'annu passau e totus is scuadras chi nc'ant a provai torra a ndi artziai in Promotzione.  A totus custas, sa noba est frisca frisca, depeus aciungi is scuadras chi funt stètias piscadas de sa Segunda Categoria: est a nai totus cussas scuadras chi mancai ant serrau sa stagioni de s'annu passau a su segundu postu ma nd'ant pesau sa domanda (ddi naraus diaici) po giogai in Primu Categoria: duncas, seus chistionendi de is de su Segariu, de is de sa Sanverese de Santeru, is foghesinus de su Perdasdefogu, is de su Treselighes, chi funt s'assotziu de Villa Assunta, chi esti una biddixedda pitica pitica pitica chi fait parti de s'Alighera; is de s'Atleticu de Masainas, is de su Bòtidda, is de sa Ferrini Calciu de Cuartu Sant'Aleni e is de su Sorso, chi est s'assòtziu, est craru, de Sòssu (cumenti si narat in tataresu). Parteus, duncas, cun is de su Sprint de Itiri Cannèdu: s'assòtziu de su presidenti Paolo Nieddu at donau is crais de sa scuadra a Fabio Cossu, chi s'annu passau at allenau is de s'universidadi de tatari, su Cus. Cossu ndi pigat su postu de Baldinu. Tra is cropus chi pertocant is giogadoris nous, unu de cussus de importu prus mannu est cussu chi pertocat Giovanni Cuccu, chi po medas annus est stètiu unu pilastru, ddi nau diaici, de s'Atletico de Uri; Cuccu me is ùrtimas stagionis at giogau impari a is de sa Lanteri (un'antra scuadra de Tatari) e impari a is de su Sporting Uri, assòtziu chi currit in Terza Categoria, innoi nd'at pesau caluncuna cosa cumenti a bintiduus gol. Impari a Cuccu, nd'arribbant is centrucampistas Matteo Piras e Marco Fresi, chi nd'aproillant, torra, de is de su Cus de Tatari. Po su chi pertocat sa difesa, is nomis nous funt cussus de Fabio Manconi e Marco Pirino, chi nd'arribbant de s'Usinese. S'acapiant cun is de su Sprint puru su centrucampista Dario De Luca e su portieri tataresu Ennio Manca. Tra is giogadoris chi ant a giogai torra cun sa scuadra de su presidenti Paolo Nieddu, apustis de sa stagioni bona meda chi nd'ant pesau s'annu passau, ddoi funt Pierluigi Puggioni, Marco Pischedda, Andrea Zurru, Felice Perino e Andrea Simula, Luigi Fadda, Marcu Cossu e is atacantis Danielli Porcheddu e Giommaria Baldinu. Novas de importu mannu nd'arribbant puru de is de su Segariu (chi esu arremonau giai), s'assòtziu de su presidenti Antonio Vargiu, chi apustis de essi stètius piscaus po curri in su campionau de sa Primu Categoria ant donau is crais de sa scuadra a Matteo Congia, chi fintzas a s'annu passau at trabballau impari, si ddu arregodais beni, a is de sa Villacidrese de Biddacidru, chi at agiudau a ndi cassai s'artziada de sa Primu Categoria, fintzas a nci lompi a su campionau de s'Ecellenza. Is campidanesus de sa Gialeto, s'assòtziu de sa bidda de Serramanna, ant fatu sciri chi, po cust'annu puru (a contus fatus, est su de cuatru de sighiu), ant a curri torra cun s'allenadori Diego Mariano Ruggiero, chi at a sighiri is piciocus cosa sua circhendi de mellorai, est craru, su campionau bonu meda chi funt arrannescius a ndi pesai s'annu passau, e chi iant serrau a su de cuatru postus in sa lista. Is de sa Frassinetti de Su Masu (ma sa scuadra est stètia pesada gràtzias a un acapiu cun sa scuadra de Bidd'e Sorris) no ant a podi prus trabballai impari a Maurizio Erbì, s'allenadori chi pròpriu una pariga de mesis fait at agiudau is biancu-birdis a ndi cassai sa sarvèsa, bìncendi sa partida de importu mannu (chi balliàt po su chi, in ingresu, tzerriaus play-out) contras a is de su Domunòas; is crais de sa scuadra, duncas, funt stètias donadas a Daniele Alberti, chi me is annus passaus at giogau (e fatu una biga manna de gol) cun is de su Sìnnia, de s'Atleticu (in su campionau de sa Sèrie D), cun is de sa Villacidrese de Biddacidru, cun is de su Murera, cun is de su Samassi, cun is de sa Monreale de Santu 'Engiu, cun is de su Dèximu Mannu, cun is de s'Assèmini e cun is de su Silìcua. Daniele Alberti, de su restu, fiat giai trabballendi impari a is de sa Frassinetti. De importu mannu s'arribbu, puru, in s'assòtziu, de Gigi Corellas, chi at a donai una manu de agiudu in callidadi de responsabili tènnicu de sa Scola Calciu (sa chi pertocat, duncas, is pipius prus piticheddus) e de su Settori Giovanili (is scuadras chi pertocant is piciocheddus prus matucheddus). Corellas at a ponni in giogu totu s'esperièntzia cosa sua, apustis de is annus passaus a trabballai impari a is de s'Academy de su Casteddu; in su duamila e doxi, in prus, Corellas iat fatu parti de sa primu scuadra de su Casteddu, sighida, a is tempus, de Pulga e Lopez. Corellas, candu giogàt ancora, fiat unu de is atacantis prus fortis de is de su Cuartu de San'Aleni. Is de su Valledoria (Codaruina, cumenti si narat in gadduresu e tataresu) circant de torrai a partiri e, duncas, de torrai a artziai sa conca apustis de essi serrau sa stagioni passada a s'ùrtimu postu de sa lista, cun una partida bìnta feti, in sa Lista C de su campionau de sa Promotzione. Is crais de sa scuadra funt andadas me is manus de Paolo Congiu chi, de candu at serrau sa stòria cosa sua cumenti a giogadori (at giogau, tra is atras, cun is de su Tavolara, cun is de sa Nuorese e cun is de su Casteddu Sardu), si nc'est ghetau in sa carriera de allenadori, cun is esperièntzias impari a is de su Portu Torres e a is de su Istintinu. Po agiudai is arrubius-brau, torrant a domu (ddi naraus diaici) duus giogadoris de importu mannu: seus chistionendi de s'atacanti Roberto Seu, chi s'annu passau a fatu calincuna cosa cumenti a dexiaseti gol impari a is de su Trinidade, e de s'atacanti Salvatore Licheri, chi me is ùrtimus ses annus at giogau impari a is de su Coghinas. Po su centrucampu, invecias, is nomis nous funt cussus de Michele Pala e Mauro Carbini (chi at giogau, tra is atras scuadras, impari a is de su Calanzànos, de su Casteddu Sardu e, me is ùrtimus cincu annus impari a is de su Coghinas); po sa difesa, nd'arribbat Giorgio Cugusi (chi at giogau, me in s'ùrtimu perìudu, cun is de su Santu Giorgiu de Perfugas e cun is de su Trinidade). Un antra faci noba aintru de sa rosa de su Valledoria est cussa de Ettore Chafaaoui (chi at giogau, me is ùrtimus duus annus, impari a is de su Trinidade). Serraus, a su mancu po custa cida, cun is de sa Don Bosco, sa scuadra de Gùspini, chi ant segau s'acàpiu cun s'allenadori Alessandro Zaccolo e ant donau is crais de sa scuadra a Salvatore Fadda (chi est stètiu su segundu allenadori de Gùspini e Arbus, fadendi su vice, diaici si narat, de Marcu Piras); Fadda, me is annus passaus, iat giai tentu modu de trabballai impari a is gùspinesus de sa Don Bosco. Su presidenti de s'assòtziu, Giuseppe Ariu, at giai fatu su primu arregalu mannu e de importu a s'allenadori nou, agatendi s'acòrdiu cun su portieri Gemiliano Pisano, chi at giogau su campionau de s'Ecellenza de su duamila e bintunu – duamila e bintiduus impari a is de sa Villacidrese de Biddacidru. Seus chistionendi de unu giogadori forti meda, chi me is annus passaus iat tentu sa possibbilidadi, puru, de giogai in unu campionau de importu cumenti cussu de sa Sèrie D, impari a is de su Ceraxius. Tra is giogadoris chi ant a sighiri a giogai cun sa Don Bosco, ddoi funt s'atacanti Davidu Corda, Alberto Pilloni e su difensori Federico Di Antonio, chi s'annu passau at agatau calincuna cosa cumenti a undixi gol.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022