Salta al contenuto principale
ciarolu barisardo

Mercau, is scuadras de sa Promotzione trabballant po cuncodrai is rosas: su Barì donat is crais de domu a Ciarolu

Incumentzu a scriri is fueddus de custu artìculu candu ammancant feti ses diis a sa fini de su mesi de Agustu: no parit berus, a bortas, de cumenti si nci bobat su tempus, chi est sa fràsia chi apu sèmpiri intendiu nai de is bècius de sa bidda innoi bivu (cumenti scieis, seu campidanesu, a ddu nai mellus: de Bidd'e Sorris e, duncas, de su Campidanu de mesu) e immoi chi abarrant de si bivi calincuna cosa cumenti a trinta diis de custa istadi bella e bascosa, est giai ora (ddi nau diaici) de incumentzai a cuncodrai is cosas po sa stagioni chi at a benni (chistionu po su chi pertocat su mundu de sa bòcia, est craru), cussa de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres. Arriendi e brullendi (ddi naraus diaici in bidda), torrendi a sa chistioni de su tempus chi si nci bobat (aici si parit, a bortas, a su mancu), chi fatzu beni beni is contus, seu giai de prus de dexi annus (custu chi est incumintzendi, difatis, est su de undixi annus de sighiu) chi trabballu impari a is amigus de su giassu de su Diariu Sportivu. Sighendi a mi stròllicai unu pagheddu (ge du scieis beni, apustis de totus custus mesis innoi nd'apu pesau is Novas, chi mi praxit a nci stichiri aintru cussus chi tzerriu “contixeddus” in mesu a totus is novas chi pertocant su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus), ia podi nai puru chi seus nosus chi fadeus sa parti prus manna po su chi pertocat su sentidu de su tempus chi passat: chi t'agatas a fai una faina druci, saporida e bella (ddi nau diaici), is segundus si nci bobant a tipu arrondibis in su cielu candu ndi lòmpit su beranu; chi invecias ses acapiau a una faina grai, fadiosa e lègia, is segundus parint apicigosus, est a nai chi su tempus no nci passat mai. A si nai sa beridadi seu abertendi (a trassa de unu pipieddu chi abertat sa dì de su Nadali po oberri is regalus) chi nd'intrit s'atonzu, chi est, de seguru, a su mancu po mei, una de is stagionis prus togas e prus drucis, prima de totu po su chi pertocat is temperaduras, poita totu custa basca dopu unu pagheddu m'acabbada de acallellai, est a nai chi mi nci furat totu is fortzas. S'atonzu, invecias, est sa stagioni innoi ndi pesu torra sa conca, una cosa chi mi sucedit, a nci pentzai beni, de candu seu pipieddu; est cumenti chi is fortzas mi torrint in cropus, mi torrat su prexu, sa gana de bivi, de mi ndi scidai chitzi, su mengianu, e de ligi e de studiai. Candu nd'at a bessiri custu artìculu, su cuindixi de su mesi de Cabudanni, at a ammancai feti una cida a s'acabbu de s'istadi, ma po immoi, cun custu pentzamentu druci in conca (ddi nau “pentzamentu druci” poita cun su fueddu pentzamentu, a su mancu in bidda mia, chistionaus de una cosa lègia e marigosa e grai chi abarrat a totu dì, e a totu noti puru, badda badda in conca chentza ti lassai assèbiu nemmancu po unu segundu) mi potzu gosai puru custas diis de s'istadi chi s'abarrant de si bivi po cust'annu puru. Chi mi ddu permiteis (si promitu chi at a essi s'ùrtimu stròllichimi po s'artìculu de custa cida) nc'aciungiu puru un'antra cositedda, ainnantis de mi nci ghetai a fundu e susu me is novas chi pertocant su calciu. E duncas: me is cidas passadas (ddu apu torrau a ligi pròpriu ainnantis de incumentzai a scriri is fueddus de oi) ia chistionau de su tempus, est a nai de sa basca, mescamente, e de s'acua chi depiat fai (e chi at fatu!) e chi su cielu nc'at ghetau in terra, a srìcias (ddi nau diaici). Fia isperendi chi proessidi, duncas, e gei mi ndi seu pràndiu (e impari a mei, de seguru, una biga manna de atrus cristianus chi bivint innoi in s'isula), poita una pariga de cidas fait nd'est cabada una cantidadi manna meda de acua, e totu paris, chi in sa bia aranti a domu mia pariat chi ddoi fessit unu arriu; is dannus funt stètius medas, pruschetotu po is matas de fruta e po is fainas acapiadas a su trabballu me is campus, me is sartus, est a nai, duncas, po su chi pertocat sa massaria. Nosu chi seus costumaus, in dì de oi, a andai a fai sa spesa (ddi nau diaici) me is negòtzius e me in cussus chi tzerriant, in italianu, super-mercaus, fortzis no si nd'acataus prus de is dannus chi su tempu mau podit fai (e fait!); est a nai chi is cosas chi si papaus nd'arribbant de medas logus de su mundu e chi una cosa ammancat in unu logu, podeus abarrai segurus (e seleus) chi nd'at arribbai de un'antra zona: ballit po su trigu, po nd'arremonai unu, o po is tamàtigas. Est de su duamilla e unu, de su restu, chi nd'ant pesau cussa chi tzerriant, in italianu, globalizzazione, est a nai sa possibbilidadi de bendi (e de comperai, puru, est craru) is mercis chi nd'arribbant, mancai, de s'atra parti de su mundu. E duncas candu sucedint dannus, no si nd'acataus giai prus, chi tanti me is scafalis de is negòtzius sa cosa de papai no ammancat mai (a su mancu, po immoi no est mai, mai sucèdiu de sunfriri sa fami cumenti, mancai, capitàt in su passau, me is tempus de sa gherra, po nd'arremonai unu). Ma chistionendi cun sa tziedda chi mi bendit sa fruta (mescamente is aràngius in s'ierru e sa pruna in s'istadi), innoi in bidda mia etotu, m'at arregallau unu contixeddu chi m'at fatu a cumprendi, mancai, de cumenti depiant essi lègias is cosas in su passau, candu ti depiast papai, po fortza, feti cussu chi arrannesciant a ndi pesai in domu tua etotu, ddi nau diaici, chi cumprendeis cussu chi seu narendi. E duncas, Luisedda (diaici si tzerriat s'amiga mia, chi tenit calincuna cosa cumenti a otantatres annus) m'at contau chi s'acua chi nd'est pròtzia una pariga de cidas fait nd'at sciuciau a terra totu sa pruna chi ddoi fiat apicada in una mata. Depit essi una cosa strangia (e daborosa) de biri: sa dì ainnantis tenis una bella mata, càrriga carriga de fruta chi mancai est ancora coendi, e sa dì avatu totu cussa fruta d'agatas fuiada in terra. M'est brintau su frius, nci credeis?, pentzendi a cumenti depiat essi sa vida in su passau: chi cussa mata fessit stètiu s'ùnicu modu po papai (ddi nau diaici), est facili a cumprendi cumenti, apustis de una bella passada de acua, nci podis perdi totu, chi bolit nai abarrai a brenti sbuida po cidas e cidas e cidas. In dì de oi pentzai a custas cosas si benit mabi meda: de su restu no scieus prus ita bolit nai abarrai chentza de papai (e mancu malli, ddi nau deu, e bosatrus ge eis a essi de acòrdiu cun mei, nci scumitu su chi boleis), ma pròpriu po custu creu chi estus a depi torrai gràtzias a su cielu (ddi nau diaici), o, chi si benit mellus, a cussa chi su filosofu italianu Giambattista Vico tzerriàt “divina provvidenza”; estus a depi torrai gràtzias, dònnia dònnia dì, po tenni calincuna cosa de papai e de si nci fuiai in brenti; estus a depi torrai gràtzias po totus is diis innoi no sucedint dannus, po totus is diis innoi no teneus daboris e teneus apetitu bellu e gana bona. Sa cosa prus scimpra chi podeus fai, in dì de oi, est su de crei, de pentzai chi is cosas si depant andai beni po fortza, e invecias su mundu (mellus: sa vida apitzus a custu mundu) s'arregodada, segundu po segundu, chi is dannus (dannus mannus, puru, est craru) ndi podint aproillai de unu momentu a s'atru.

E duncas creu pròpriu chi, po custa cida puru, apu spaciau (est a nai, mellus, apu acabbau) cun is contixeddus e is stròllichiminis e, si nau sa beridadi, m'intendu prexau cumenti una Pasca (mi bastat pagu meda, ge ddu eis a cumprendi a solus) po su chi seu arrannèsciu a nci stichiri aintru a s'artìculu. E duncas, potzu partiri, cun coru lèbiu, a si contai totus is ùrtimas novas chi pertocant su mundu de sa bòcia e mescamente, cumenti si capitat in s'istadi, is cropus de su mercau (ddi naraus diaici, furendindi sa trassa de s'italianu) chi is scuadras, is assòtzius ndi funt pesendi, po circai de cuncodrai is rosas po sa stagioni chi at a benni e chi, cumenti scieisi, at a torrai a partiri (po su chi pertocat is de sa Promotzione, de sa Primu e de sa Segunda Categoria, fadendi su contu chi is giogus de s'Ecellenza funt torraus a partiri a sa fini de su mesi de Agustu) sa primu cida de su mesi de Ladàmini, est a nai su duus, chi at a essi domìnigu. E duncas parteus pròpriu a chistionai de is scuadras chi ant a curri in su campionau de sa Promotzione, incumintzendi de una nova unu pagheddu marigosa: is casteddaius de sa Pro Sigma, difatis, ant decìdiu de no curri in su campionau e de ndi sciusciai s'assòtziou. Sa nova, a nai sa beridadi, fiat badda badda in s'aria (ddi nau diaici) de una pariga de cidas, cun is giogadoris prus fortis de sa scuadra de casteddu chi iant giai lassau sa rosa de is biancus-asullus; in unu primu momentu, peròu, pariat chi is de sa Sigma podessint (e depessint) cabai in campu cun totus is piciocus prus giòvunus, cussus chi nd'arribbant, est craru, de su chi in italianu su tzerriat “settore giovanile”, ma a sa fini, s'assòtziu de su presidenti Pasquale Cossu no est arrannèsciu a arrangiai is cosas chi si funt postas a trotu e no nc'est stètiu prus nudda de fai. A su postu de is casteddaius de sa Pro Sigma ant a benni piscaus (ddi naraus diaici, furendindi sa trassa de s'italianu) is de s'Atletico de Bono, chi ant serrau sa stagioni de s'annu passau a su segundu postu in sa lista, a is pabas de is de s'Abbasanta. Immoi nc'at a essi de cumprendi, feti, in cali lista (de is tres chi is de sa Federatzioni nd'ant pesai po cust'annu puru) ant a acabbai, ma si tocat abertai un'antra bella pariga de diis po ddu benni a du sciri.

Torrendi a is chistionis de su mercau, invecias, is de su Barì, chi nd'ant cassau s'artziada pròpriu s'annu passau, bincendi cun una cursa foras de conca su campionau de sa Primu Categoria, funt fadendi totus is cosas po beni, ddi naraus diaici: is crais de sa scuadra (est una nova frisca frisca) funt stètias donadas a Celestino Ciarolu, chi ndi pigat su postu, duncas, de Alberto Cavasin. Po su chi pertocat s'atacu, intzandus, ant agatau s'acòrdiu cun Jean Franck Landry Ahizi, unu piciocu nasciu in su duamilla e unu (tenit bintun annus, duncas, a contus fatus) chi nd'aproillat de sa Costa d'Avorio e chi me is annus passaus at giogau impari a is giòvunus (est a nai, me in sa scuadra de s'Under 19) de is de su Sassuolo e de is de su Parma. In su duamilla e dexiotu – duamilla e dexianoi Ahizi at tentu unu strobu mannu meda, est a nai chi s'est strupiau e est dèpiu abarrai frimu, chentza giogai, po calincuna cosa cumenti a ses mesis. Candu est sanau, at giogau impari a is de su Noceto (una scuadra chi currit me in su campionau de s'Ecellenza de s'Emilia Romagna) e, apustis, impari a is de su Favl Cimini. Is de su Barì, me is cidas passadas, nd'iant giai pesau is achistus di Davi Braga, unu difensori chi nd'arribbat de su Brasili, nasciu in su duamilla, su portieri Javi Bravo, chi nd'aproillat de sa Spagna, nasciu in su milli e noicentus norantases, chi nd'aproillat in Sardìnnia apustis de sa stagioni giogada impari a is de s'Atletico de Toronto, in Canada. Po su chi pertocat su centrucampu, invècias, is biancus-asullus ant agatau s'acòrdiu, giai de is cidas passadas, a nai sa beridadi, cun su giogadori francesu John Kokanzo, nasciu in su milli e noicentus norantanoi, chi at giogau cun s'assotziu de Parigi, Red Star Football Club. Po su chi pertocat is piciocheddus prus piticheddus (cussus chi faint parti de sa truma de is fuori-quota, cumenti si narat in italianu), est arribbau Lorenzo Podda, nasciu in su duamilla e tres, chi at giogau me is ùrtimus annus impari a is de s'Andromeda e de s'Orrolese. Su presidenti de s'assòtziu de Barì, Roberto Ibba, at agatau s'acòrdiu cun Mattia Muggianu, un atacanti forti meda, nasciu in su milli e noicentus norantases, chi me is annus passaus at giogau impari a is de su Lanusè e de su Tortolì e chi me is ùrtimas stagionis at agiudau is de s'Atletico Lotzorai a ndi cassai sa sarvesa, cun calincuna cosa cumenti a doxi gol. In sa rosa de su Barì ndi lompit puru Gennaro Milone, unu difensori nasciu in su milli e noicentus norantacincu, chi me is annus passaus at giogau impari a is de sa Sarnese e de su Ctl Campania e chi me in s'ùrtima stagioni at giogau cun is de su Mgarr United (in sa Sèrie B de su campionau de s'Isula de Malta). Un antru cropu de su mercau de su Barì est stètiu cussu chi pertocat Mabo Madou Othniel Manasse, unu centrucampista francesu de sa Costa d'Avorio, nasciu in su milli e noicentus norantotu, chi at giogau is ùrtimas stagionis impari a is de su Saint-Jean-Le Blanc, in su campionau francesu National 3. Sèmpiri po su chi pertocat is de su Barì, est craru, nd'arribbat puru Joseph Dennis Kwabena Yeboah, unu difensori chi est nasciu in Modena in su milli e noicentus norantanoi ma chi tenit orìginis ghanesas, chi est cresciu impari a is piciocheddus prus piticus de su Sassuolo e tenit una esperièntzia, de importu mannu, pesada impari a is de su Gavorrano. Tra is giogadoris chi ant a giogai in su Barì, torra, po un antru annu, est a nai chi funt stètius cunfirmaus, agataus Stefano Pischedda, unu centrucampista nasciu in su milli e noicentus norantaduus, chi at giogau, me is annus passaus, tra is atrus, cun is de su Lanusè, de su Lotzorai e de s'Idolo de Arthana; de su portieri Andre Lima e de su centrucampista Angelo Labagnara, chi iat giai giogau in Sardìnnia impari a is de su Lanusè e de s'Idolo, ma me is annus passaus fadiat parti de sa truma, de sa rosa de is de su Cynthialbalonga, Lanuvio e Lodigiani. Sigheus a contai de su mercau de is scuadras sardas andendi a castiai su chi nd'ant pesau, po immoi, is de su Bonorva, chi torrant a partiri cun s'allenadori Massimiliano Mura, chi at a podi contai apitzus de su preparatori atleticu Pietro Nughes e s'allenadori de is portieris Giuseppe Acacia. Is biancus-arrubius funt fadendi unu trabballu bonu meda, cun is achistus de Ricardo Oscar Stechina, nasciu in su milli e noicentus norantunu, chi s'annu passau at giogau impari a is de su Tempiu; is crais de su centrucampu, invecias, ant a tocai a Fabrizio Martin Torresi, chi me is ùrtimus tres annus at giogau impari a is de su Calangianus, sa scuadra de Calanzanos, est craru, chi ant bintu su campionau de sa Promotzione de s'annu passau, po su chi pertocat sa Lista C. Po s'atacu, is de su Bonorva ant scerau Hernan Salazar, chi at fatu a biri cosa togas medas impari a is de s'Arbus (cun noi gol fatus me in sa primu parti de sa stagioni) e chi apustis at giogau cun in de s'Atletico de Uri, in su campionau de sa Sèrie D; po su chi pertocat s'atacu, nd'aproillat puru Heber Chappino, chi at segau s'acapiu cun is argentinus de su Litoral pròpriu po benni a giogai innoi in Europa e, mescamente, in Sardìnnia. Po su chi pertocat is giogadoris sardus, is de su Bonorva ant scerau de scummiti apitzus de Giacomo Cocco, unu piciocu nasciu in su milli e noicentus otantacuatru, chi me is ùrtimas stagionis at giogau impari a is de su Ilartzi,de su Istintinu e de su Latte Dolce de Tatari. Po sa difesa, invecias, is de su Bonorva funt arranèscius a fai torrai a domu (ddi naraus diaici) Tommaso Nieddu, nasciu in su milli e noicentus noranta, chi me is annus passaus at giogau impari a is de s'Istinu, de sa Macomerese de Macumere, de su Porto Torres, de su Trento e impari a is de su Como. Po su chi pertocat su portieri, invecias, nc'at a essi Gianluca Nieddu, chi nd'arribbat apustis de is esperièntzias fatas cun Macomerese, Logusantu, Belchidda, Tiesi, Usinese e, in su campionau de Sèrie D, impari a is de su Porto Torres.

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023