Salta al contenuto principale
villacidrese

S'istadi callenti de su mundu de sa bòcia in Sardìnnia, tra dudas e is primus sonus chi ndi lòmpint de su mercau

A cantu parit, de su chi podeus cumprendi in dì de oi, at a essi una istadi bella callenti (e si fait prexei, no dhu cuaus po nudha, poita apustis de unu beranu passau tra assètius e logus serraus, teneus bisòngiu de si spreviai unu paghedhu) e, chenza tropus pentzamentus lègius, badda badda in sa conca (est su chi isperaus totus, a su mancu), poita de strobus nd'eus tentu fintzas tropus e sa genti incumentzat a essi arròscia (si narat diaici me in sa bidha cosa mia), e si cumprendit beni su motivu, est craru, fadendi su contu chi seus (chi prus, chi mancu) batallendi contras a custu tialu de Covid de su mesi de Martzu de su duamilla e binti, est a nai de prus de un annu e mesu. Ma cun is fainas acapiadas a is vacinus chi signint a andai ainnantis (e prus a lestru, naraus sa beridadi, de su chi si podestus abertai), nc'est de crei chi (fortzis!) eus agatai unu paghedhu de pasiu, mancai in logu de mari, o in logu de montagna. De seguru, is logus bellus innoi spreviai unu paghedhu in Sardìnnia no mancant de seguru; nc'at a essi feti de ndi scerai unu (o una pariga, chi dònnia unu de nosu fetzat su chi mellus dhi parit, duncas, fadendi su contu de su tempus chi nci podit ghetai in cussas chi tzerriaus vacanztzas), isperendi chi is turistas (chi cust'annu, a cantu parit a su mancu, nd'ant torrai a lompi in trumas manna, custu est pagu ma est seguru) si cumportint beni, cun rispetu po s'isula cosa nosta (dhi naraus diaici mancai sa Sardìnnia no siat feti de is sardus, ma po chini est nasciu e cresciu innoi, est normali, pentzu deu, dha intendi cumenti chi siat logu de domu), mancai, a bortas, funt pròprius is sardus is primus chi si ndi frigant de su logu innoi bivint. Ma custu est un'antra chistioni ancora.

S'afrodhiu po s'istadi chi est brintendi, duncas, est meda: cumenti est sucèdiu s'annu passau etotu, a nai sa beridadi, in s'istadi parit chi totus is dannus e is daboris, e pruschetotu is lagrimas chi nc'eus ghetau aforas in totu s'annu (partendi de s'atonzu, passendi po s'ierru fintzas a su beranu puru) ndi potzant sparessi, diaici cumenti ndi funt arribbaus. De is ùrtimas diis de su mesi de Maju, e dhu scieus beni, podeus torra a fai atividadis me is logus obertus (e puru me is palestras e me is scolas de badhu, a nai sa beridadi), e mescamente is atividadis e is fainas chi pertocant su sport. Una cosa de importu mannu po is cambas, su coru e totu su restu de su corpus de is cristianus, ma pruschetotu una cosa de importu mannu meda po sa conca, poita eus cumprendiu beni chi abarrai acorraus me is aposentus de domu, chentza podi fai nudha, est una cosa chi fait dannu a su ciorbedhu, e chi s'arrogat su ciorbedhu (diaici naràt sèmpiri sa bon'anima de mamma mia) no nci fut mexinas (o dotoris) chi dhu potzant sanai. E duncas, apustis de is vacantzas, nc'at a essi, custu est craru, de trabballai po ndi pesai is giogus (est a nai is campionausc) chi ant a balli po s'annu de su duamilla e bintunu \ duamilla e binti duus, fadendi su contu ca in sa stagioni de su duamilla e binti \ duamilla e bintunu su spàssiu est stètiu pagu meda. A fai is contus, de su restu, nci bolit pagu meda: in Sardìnnia feti is scuadras de sa Sèrie D funt arrannescias a acabbai is giogus, in campu, mancai a arrogus e mussius (dhi naraus diaici), poita is partidas chi ndi funt sartadas po crupa de su Covid funt stètias medas, e giai nd'eus chistionau me is articulus chi funt bessius in totu custu tempus. Po su chi pertocat su campionau d'Eccellenza, is giogus funt sartaus (est a nai: si funt sciusciaus) apustis de seti giorrònadas, me is ùrtimas diis de su mesi de Ladàmini, po torrai a partiri in su mesi de Abrili de su duamilla e bintunu (apustis de prus de cincu mesis), e cun sa metadi de is scuadras in campu. De dexiotu scuadras chi iant incumentzau is giogus, in su mesi de Cabudanni de su duamilla e binti, ndi funt abarradas feti otu. Mellus de nudha, si narat, e passièntzia po is atras doxi chi ant preferriu a abarrai a castiai is atras. Sa pròpriu chistioni ballit po is scuadras de sa Promozione, de sa Primu Categoria e de sa Segunda Categoria puru, chi funt frimas de su mesi de Ladàmini, e prus passat su tempus, prus is dudas in sa conca de sa genti, apitzus de sa chistioni, aumentant de nùmeru. Ita nd'at a essi, duncas, de su mundu de is diletantis chi giogant a bòcia in Sardìnnia? Nc'est giai calincunu chi, me is mesis passaus, iat giai acinnau a sa chistioni: is giogus, est a nai is campionaus e mescamente is listas de is scuadras chi ant a tenni sa gana (sa fortza e sa volontadi, e su dinai puru, nc'aciungeus nosu) de partiri po su campionau nou, ant a essi, mancai, prus pagu de su tanti chi festus costumaus a biri me is annus passaus, ainnantis de cussu dannu lègiu chi si nd'at portau su Covid. Po custu, podeus fai duus contus: is chi in italianu tzerriant "gironi", po su chi pertocat sa Primu Categoria, fintzas a s'annu passau fiant calincuna cosa cumenti a cuatru (ma in certus annus arribbànt fintzas a cincu); po is giogus de sa Segunda Categoria, invècias, is gironis fiant otu (ma nci funt stètius annus chi is scuadras iscritas fiant diaici medas chi serbiant puru dexi, doxi gironis po acuntentai totus, est a nai po donai sa possibbilidadi a totus is scuadras de giogai). Ita nd'at a essi de is campionaus de su benidori? Ancora est chitzi po dhu podi sciri cun sa seguresa, ma calincunu pentzat chi is cosas ant a essi unu paghedhu diversas. Nc'at a essi, po primu cosa, de fai is contus de totus is dannus chi su virus at fatu me is buciacas de sa genti, dhi naraus diaici, poita po meda aziendas no funt stètius tempus bonus, e dhu scieus: palestras, bar e cussas chi in italianu si tzerriant "pizzerie", feti po nd'arremonai una pariga, ant fatu prus tempus cun is portas serradas de su tempus chi ant potziu fai cun is portas obertas po arriciri is cristianus. Scieus puru chi, a su mancu diaici andànt is cosas fintzas a s'atra dì, pròpriu bar e atividadis de cussa genia, de cussa categoria etotu (cumenti is chi in italianu si tzerriant ristoranti), funt cussas chi ant sèmpiri donau unu agiudu mannu meda, in dinai, si cumprendit, a totus is assòtzius. Una scuadra de bòcia de una bidha, dhu naraus po fai un esèmpiu, arriciàt agiudus in dinai (cussus chi in ingresu si tzerriant sponsor) de is atividadis de sa bidha etotu; ma chi is atividadis de sa bidha, apustis de giai un annu e mesu de trumentus e de serradas, s'agatant in genugu, est craru chi puru po s'assòtziu sportivu is cosas s'iant a podi ponni trotas. Pròpriu po custu, is de su Guvernu, giai de su mesi de Maju, ant circau de trabballai po aderetzai is cosas: po cust'annu puru, cumenti est sucèdiu giai po sa stagioni de su duamilla e binti \ duamilla e bintunu, totus cussus chi nc'ant a ghetai su dinai apitzus de una scuadra (siat de bòcia, siat de un antru sport puru, est craru), ant a arriciri agiudus apitzus de is tassas de pagai. E custa, pentzendi a cumenti iant a podi essi ghetadas a pari is cosas me is mesis chi ant a benni, si parit una faina bona meda.

De seguru no at a essi un'istadi facili po Gabriele Gravina, su presidenti de sa Federatzione Italiana de su Giogu de su Calciu, chi in su mesi de Friàrgiu, si dhu arregodaus, est stètiu torra eligiu po s'incarrigu de presidenti, po sa segunda borta de sighiu. Sa primu borta, difatis, fiat stètiu in su duamilla e dexiotu; imoi at a abarrai a su mancu fintzas a su duamilla e binti-cuatru, po atrus cincus annus duncas. Gravina sciit beni ita totu d'aspetat: po su chi eus nau fintzas a imoi, est craru chi nc'at a essi de ndi torrai a pesai su mundu de sa bòcia chi, cumenti totus is atras atividadis in Italia, est stètiu totu ghetau a pari de su tialu de Covid.

Ma in s'interis chi is turistas incumenztant a nd'arribbai in Sardìnnia, cun is sardus chi, invècias, circant unu logu innoi abarrai assebiaus, nci funt scuadras chi funt giai trabballendi po su benidori e, duncas, po su campionau de su duamilla e bintunu \ duamilla e binti-duus. Po imoi, is primus nobas nd'arribbant de is scuadras de s'Eccellenza, chi funt giai circhendi de cuncodrai is rosas po su campionau chi nd'at a benni. Is primus chi si funt movius, duncas, funt stètius is de su Ilàrtzi, chi ant scerau de no torrai a partiri cun is giogus, in su mesi de Abrili, po circai de essi prontus (mellus: prus prontus) in su mesi de Cabudanni chi at a benni. Sa prima noba chi pertocat is grogus-arrubius, duncas, est apitzus de su nomi de s'allenadori chi at a sighiri sa scuadra de piciocus po s'annu chi at a benni: seus chistionendi de mister Ivan Cirinà (unu omini chi tenit, de seguru, un'esperièntzia manna in su mundu de sa bòcia in Sardìnnia), chi ndi pigat su postu de Massimiliano Pani e de Guido Fenza, chi iant trabballau cun sa scuadra de su Ilàrtzi po is primus seti giorronadas de su campionau de s'Eccellenza de su duamilla e binti \ duamilla e bintunu, chi est stètiu sciusciau, cumenti scieus beni, po crupa de su Covid. Po is de su Ilàrtzi, duncas, su chi at a benni at a essi su de doxi campionau fatu in s'Eccellenza, su de otu fatu de sighiu. S'assotziu de su presidenti Tore Fadda, duncas, torrat a partiri cun s'acapiu cun s'allenadori de Ossi, chi a is pabas tenit storias de importu mannu cun is de su Istintinu, po nd'arremonai una, chi at sighiu in su campionau de Promozione, ma puru cun is de su Tonara, cun is tattaresus de sa Torres e puru cun is de su Castedhu Sardu, sèmpiri in su campionau de s'Eccellenza. Cirinà at scritu is paginas prus bellas cun is de su Taloro de Gavoi, po duus annus de sighiu, cun is de su Piaghe e, mescamente, cun is de s'Atletico de Uri, innoi at bintu sa Coppa Italia regionali e est arribbau a si giogai is partidas de cussus chi, in ingresu, si tzerriant play-off, chi balliànt po ndi artziai in Sèrie D. Impari a Cirinà, is de su Ilàrtzi ant a podi contai apitzus de Pietro Mossa, chi at agiudai s'allenadori a sighiri is piciocus me is allenamentus. Funt stètius cussus de su Ilàrtzi etotu a donai sa noba cun d'unu comunicau, innoi si ligit: «Sa passioni e sa stima po is caboris de custa camisa s'ant agiudau a no perdi is isperas de podi torrai a bisai. L'Asd Ghilarza Calcio est prexiada meda de contai a totus chi at agatau s'acapiu (est a nai s'acòrdiu) cun Ivan Cirinà, po sa stagioni de su duamilla e binti \ duamilla e bintunu. Nd'eus moviu su primu passu, conca a sa stagioni noba, isperendi de podi fai unu campionau togu meda, e mancai de dhu acabbai me is primus postus de sa lista. Imoi eus a circai de cuncodrai una rosa cun d'una biga de piciochedhus giòvunus, ma prenus de gana bella de giogai e mescamente de afròdhiu. Boleus torrai gràtzias, po totu su chi ant fatu po sa scuadra nosta, a mister Massimiliano Pani e a mister Guido Fenza, chi s'annu passau ant scerau de trabballai cun nosu». Est berus, su benidori in dì de oi, po medas scuadras sardas, no est craru cumenti podestus isperai, poita ancora no si sciit cumenti ant a essi cuncodraus is giogus, ma is de su Ilàrtzi no funt de seguru is unicus, tra totus is scuadras chi ant a curri in su campionau de s'Eccellenza chi at a benni, chi funt giai trabballendi e pentzendi a cumenti ndi pesai is rosas po su benidori. Is campidanesus de su Muristeni puru, difati, me is ùrtimas diis de su mesi de Maju, ant fatu sciri a totus su nomini de s'allenadori chi at a sighiri is piciocus de sa scuadra de su presidenti Carboni. Seus chistionendi, duncas, de Nicola Manunza, chi torrat a sighiri sa scuadra de su Muristeni apustis de cuindixi mesis de s'urtima borta, chi, dhu boleus arregodai, est stètia su primu de su mesi de Martzu de su duamilla e binti, po sa partida contras a is birdis-niedhus de su Castiadas, cun su resultau de duus a duus. Cun is giogadoris de su Muristeni, Manunza iat giai fatu unu trabballu togu meda, duncas, poita fiat arrannesciu a ndi cassai sa salvesa (est a nai: sa possibbilidadi de giogai torra in su campionau de s'Eccellenza) chenza pentzamentus o atzìchidus, fadendi biri a totus is tifosus unu giogu spàssiosu, e cosa de importu ancora prus mannu, chi boleus, fadendi giogai piciochedhus pitichedhus meda, cumenti Arzu, po nd'arremonai unu, nasciu in su duamilla e tres (in dì de oi no at fatu nemancu bint'annus ancora), chi nd'est artziau in su campionau de sa Sèrie D e impi giogat cun is de su Latte Dolce. Nc'est de aciungi puru chi mister Manunza at fatu totus custas cosas togas chenza de tenni una scuadra de campionis, dhi naraus diaici, ma cun d'una rosa chi su presidenti Carboni nd'at pesau, cumenti a sèmpiri, de su restu, chenza de spendi bigas e bigas de dinai. S'annu passau, dhu boleus arregodai, in istadi, is bias de Nicola Manunza (chi de piciocu iat giai giogau cun is de s'Olbia e cun is de su Biddaxidru) e de su Muristeni si fiant dividias, cun is biancus-asullus chi iant scerau de trabballai cun Marco Cossu e, apustis, cun Virgilio Perra, chi at acutu a sighiri sa scuadra feti po is primus cuatru giorronadas de su campionau, prima de si ndi andai e lassai is crais de sa scuadra me is manus de Maurizio Rinino, chi at bintu feti una borta me is primus seti bessidas de sa stagioni de su duamilla e binti \ duamilla e bintunu, cun su campionau chi est stètiu sciusciau. Is de su Muristeni ant preferriu, duncas, abarrai aforas de is giogus, a su mancu po custa stagioni, po circai de si fai agatai prontus po su campionau chi at a benni (e at a incumentzai, est cussu chi isperaus, a su mancu, in su mesi de Cabudanni, cumenti a dònnia annu, ma is cosas ant a dipèndiri, puru e mescamente, de cumenti ant a andai is cosas acapiadas a su spaniamentu de su Covid. «Torraus a partiri pròpriu de innoi si festus frimaus — contat Marco Carboni, chi est su presidenti de sa scuadra de Muristeni de dexi annus e prus — cussa de s'annu passau est stètia una stagioni trota, po crupa de su Covid, prena fintzas a cucuru de dudas. Imoi, cun is fainas acapiadas a is vacinus chi funt andendi ainnantis, a cantu parit nci funt prus certesas, de su chi s'intendit in giru, is atividadis iant a podi torrai a partiri me is mesis de Agustu e de Cabudanni; eus ofiu torrai a partiri cun Manunza, si parit sa cosa prus toga chi podestus fai, poita po duus annus de sighiu at fatu, impari a is piciocus, unu trabballu bonu meda. Eus agatau un acòrdiu in pagu tempus, eus fatu a lestru, dhi naraus diaici, e custa est una cosa chi si fait prexei meda. Manunza teniat chistionis, chistionis obertas, dhi naraus diaici, cun d'una biga de atras scuadras chi dhu fiant circhendi, puru de scuadras chi ant scerau de torrai a partiri cun is giogus, in su mesi de Abrili de cust'annu etotu. Deu creu chi at scerau de trabballai cun nosu no tanti po una chistioni de dinai, ma po su prexei chi at tentu me is annus passaus e tenit ancora». Agoa Carboni aciungit: «Eus a circai, cumenti a dònnia annu, de ndi cassai sa salvesa chenza trumentus, in pagu tempus, ma eus a biri cumenti ant a andai is cosas. Po imoi no scieus ancora sa genia de campionau chi is de sa LND nd'ant pesai: calincunu est incumintzendi a nai chi nc'ant a essi duus gironis, atrus invècias funt segurus ca is cosas ant a abarrai agualis, e duncas cun feti unu gironi, cumenti est sucèdiu me is ùrtimus annus. Nosu eus a circai de si fai agatai prontus. Mister Manunza at a incumentzai a trabballai impari a Matteo Zanda, chi est su DS cosa nosta, po ndi pesai sa rosa; sa primu cosa chi eus a circai de fai est cussa de apoderai totus is giogadoris prus pitichedhus de edadi chi teneus in scuadra».


 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Argomenti:
Stagione:
2020/2021
Tags:
Eccellenza