Salta al contenuto principale
lanusei gol varela

Su Lanusè si ndi pigat unu puntu de oru contras a is de su Monterosi: po Varela nd'arribat su de dexi gol

E duncas si seus lassaus a is pabas is festas po Pasca Manna e po Paschixedha, is primas de custu duamilla e bintunu; sciestus giai chi podiant essi diis trumentosas, mescamente po su coru e po sa conca, poita totu s'Italia est stètia pintada de arrubiu, pruschetotu po su fini de sa cida santa. E intzandus, cumenti est sucediu po sa dì de sa Pasca de Nadali, medas cristianus ant depiu passai sa giorronada a solus, est a nai chenza podi biri, nè abarrai impari cun is de sa famìllia o cun is pivellas e is pivellus. Unu dannu legiu meda, dhu torraus a arrepiti, po su coru e pruschetotu po sa conca de sa genti, e deu mi domandu, in dì de oi, cantu eus ancora arranesci a sumportai e a apoderai a bivi diaici, candu, castiendi su calendàriu, si nd'acataus chi est giai passau prus de un annu (un annu e unu mesi a oi, chi teneus seti diis fatas in su mesi de Abrili) de s'incumintzu de totu custu arrori mannu, de candu si nd'est protziu in pitzus su tiau de virus, cun totus is assètius e is règulas po cumbatti contras a su spaniamentu de su chi tzerriaus Covid-19 chi nd'ant sciusciau, a pagu a pagu, prus de sa metadi (a essi bonus...) de is cosas bellas chi fadiant parti de sa vida de sa genti: is atobius in truma manna po pigai su sobi de su beranu, is giogus tra mannus e pipius, is impràssidus tra nonnus, nonnas e nebodedhus, e sa lista iat a podi essi diaici longa chi estus a podi sighiri diaici fintzas a s'ùrtima dì de s'annu, a arremonai totus is cosas chi fadestus, e chi si arregallànt spàssiu e prexiu. In s'interis chi circaus de cumprendi candu at a podi acabai totu custu arrori, cun is festas chi fintzas a s'annu passau beniant a essi in su beranu (cumenti cussa po Sant'Efis, in Castedhu, po su primu dì de su mesi de Maju) chi arriscant de ndi sartai torra (est a nai: arriscant de essi sciusciadas) po su secundu annu de sighiu, arribant comentecasiat bonas nobas po su chi pertocat su mundu de sa bòcia in Sardìnnia, cun is de s'Eccellenza chi domìnigu chi benit ant a cabai torra in campu, apustis de prus de cincu mesis, cun otu scuadras chi ant a curri po ndi cassai s'artziada in su campionau de sa Sèrie D, e is de sa Sèrie D, cun totus is scuadras sardas chi currint in su Girone G, chi sighint a andai ainnantis cun is giorronadas.

Po is Novas de custa cida, scritas in su sardu de su campidanu de mesu po is amigus de Diario Sportivo, boleus partiri cun d'una nova chi pertocat totus cussus chi trabbalant cun is assòtzius sportivus o me is palestras, me is piscinas e me is atrus logus innoi si faint is fainas acapiadas a su sport: is de su Guvernu, difati, funt arranescius a fai partiri is agiudus in dinai chi iant promitiu (giai a is tempus de su guvernu becciu de Giuseppe Conte) a totus is personas chi no funt annadendi in àcua bonas, est a nai a totus is personas chi depint abarrai frimas, cun su trabballu cosa insoru, fintzas, a su mancu, a su trinta de custu mesi de Abrili; apustis, po su mesi de Maju e po su mesi de Làmpadas, eus a depi abertai a is decisionis chi ant a pigai is de su Guvernu, a sa fini de custu mesi atotu. Is trabballadoris de su mundu de su sport podint abarrai assèbiu: totus cussus chi me is mesis passaus ant giai pigau s'agiudu in dinai ant a podi fai su pròpriu po su chi pertocat is mesis de Gennàrgiu, de Friàrgiu e de Martzu puru, cun is de Sport&Salute chi ant a agiudai, passu passu, totus is chi ndi tenint abbisòngiu.

Apustis de essi nau totu custu, podeus pentzai a sa chistioni de importu prus mannu po su giassu cosa nosta, est a nai su giogu de sa bòcia, partendi, cumenti eus giai acinnau, de is de sa Sèrie D, chi giobia passau, est a nai su primu de su mesi de Abrili, funt cabaus torra in campu po giogai sa de binti-cuatru giorronada e, de cussu chi podeus biri, nci funt una biga de cosas de contai. Is ollastinus de su Lanusè arriciànt in domu consa insoru, a su Lixius, is primus de sa lista de su Monterosi, po cussa chi fiat una de is partidas de importu prus mannu de totu sa cida. Apustis de nemancu cuindixi minutus is meris de domu aciapant su primu gol: totu nascit de unu tiru de sa banderedha po is strangius de su Monterosi, sa bòcia nd'arribbat me is peis de Varela chi si ponit a curri conca a sa porta difèndia de Salvato, nisciunu arrannescit a firmai su giogadori portoghesu chi brintat in s'area de rigori allena e donat una carvada de pei a sa bòcia cun su portieri chi no nci podit fai nudha. Is de su Monterosi circant de artziai sa conca ma is de su Lanusè apoderant beni meda e po pagu, seus lòmpius in s'interis a su de trinta-ses minudu, no agatant su segundu gol puru, candu Callegari pigat de conca sa bòcia, ma custa borta Salvato nc'arranescit a ndi cassai su tiru; sa bòcia duncas arribbat me is peis de Attili chi peròu tirat tropu in artu. Su Lanusè torra in atacu me is ùrtimus minudus de su primu tempus, cun Arvia, Varela, Callegari e Attili. In su segundu tempus puru sa partida abarrat bella, oberta, callenti e spàssiosa meda, cun is duas scuadras in campu chi circant su gol cun gana bella: a su de dexiotu minudu, su Lanusè po pagu no aciapat su segundu gol: Carta donat sa bòcia a Attili chi, cun d'unu cropu de tacu fait curri Varela, sa bòcia lompit de is partis de Manca chi peròu no arrannescit a cassai sa porta cun su tiru cosa sua. Candu mancant feti dexi minudus a s'acabbu de sa partida, is strangius lazialis de su Monterosi aguantant su parègiu: Capodoglio, cun d'unu tiru de sa bandieredha, ndi scudit sa bòcia in mesu a s'area de rigori, po sa conca de Costantini, cun su tiru chi ballit, diaici, po s'unu a unu, cun La Gorga chi provat a sarvai is suus ma no nci da fait. Is de su Lanusè circant de aguantai fintzas a sa fini de sa partida cun sa fortza de su coru, de is prumonis, de is cambas e pruschetotu, cun sa gana de cumbati; s'ùrtima ocasioni de sa partida nd'arribbat po is de su Giugliano, cun Costantini chi donat unu bellu cropu de conca a sa bòcia ma no est fortunau. A s'acabbu de sa partida, unu de is giogadoris prus cuntentus est, de siguru, Muhamed Varela, chi cun cussu fatu pròpriu giobia passau, ndi bolat a dexi gol in totu in custa stagioni: «Po nosu est stètia una partida toga e bona meda — contat su giogadori portoghesu —, certu, chi festus arrannescius a binci iat essi stètiu mellus, ma s'aguantaus a strintu custu puntixedhu; me is ùrtimus dexi minudus issus ant aciapau su gol de s'unu a unu, ma nosu seus prexaus diaici puru. Festus puru po aciapai su segundu gol, nc'est mancau pagu meda diaderus». Is de su Lanusè ant depiu fai de mancu de unu giogdori forti cumenti a Mattia Floris; Varela contat: «Candu Floris est in campu donat unu agiudu mannu meda a totus is cumpangius». Su gol de Varela est stètiu bellu meda: unu carvada de pei deretu chi at abbruxau su portieri allenu: «A nai sa beridadi — scoviat Varela arriendusindhi — ainnantis de su tiru no apu castiau sa porta, ma feti sa bòcia. Intzandus apu pentzau: — chi mi bessit custu tiru ndi bogu aforas unu gol togu meda, assinuncas ndi bessit una mesu cagada». Su tiru est andau beni. «Funt cosas chi donant fidùcia, totus is cumpàngius mius fiant prexiaus po su chi apu fatu. No apu mai fatu prus de noi gol, imoi seu arribbau a dexi po sa primu borta; imoi apa provai a nci lompi a cuindixi gol, eus a biri cumenti ant a bandai is cosas. Deu seu trabballendi, me is allenamentus, po arrannesci a essi prus scidu e prus fridu aranti a sa porta». Su Lanusè, in s'interis, est bobendi concas a sa sarvesa, cun totu sa rosa de giogadoris chi s'agatat in saludi, cumenti s'est biu in campu me is partidas de is ùrtimus tres mesis, innoi ndi funt arribbadas seti bìncidas, seti parègius e feti duas batallas perdias. Varela contat: «Ainnantis de Pasca de Nadali festus unu paghedhu in dificultadi; seus arrannescius a si ndi scabulli de cussu perìudu legiu e imoi circaus de ndi artziai prus in artu possìbbili». Is de su Lanusè, in dì de oi, s'agatant a su de otu postu in sa lista, cun trinta-tres puntus allogaus in buciaca: «Pentzaus a sa cursa po aguantai is play-off? Po imoi no dhu sciu ita at a sucèdiri, eus a biri cumenti ant a bandai is cosas». Apustis Varela aciungit: «Contras a su Latina e a su Monterosi eus cumprendiu e fatu a biri chi si dha podeus giogai contras a totus; imoi si tocat sa partida in domu de is de s'Artena, eus a bandai cun sa gana de si ndi pigai is tres puntus, est craru. Agoa nc'at a essi sa partida contras a is de sa Nuova Florida: pròpriu contras a issus, me in sa partida de s'andada, estus agatau sa fiducia chi fortzis s'amancàt e chi s'at agiudau a curri diaici forti cumenti seus fadendi imoi. Nosu scieus feti chi boleus arribbai prus in artu possibbili».
Est stètiu, de siguru, unu domìmigu prus tostau, est a nai, prus pagu druci po is de su Crabònia, chi in domu allena perdint sa batalla contras a is meris de domu de su Nola e duncas, po crupa de sa de seti partida perdia, ndi cabant a su de ses postu in sa lista, cun trinta-ses puntus in buciaca. Is allenus iant serrau su primu tempus in aranti, cun duus gol fatus e feti unu bodhitu, ma in su segundu tempus is de domu, in dexi minudus, nd'ant furriau a fundu e susu is cosas. Is de su Crabònia aciapant su primu gol apustis de dexi minudus de giogu, candu Piredda donat sa bòcia a Cannas chi currit allestru, cumenti a unu guetu, brintat in area de rigori allena e ndi pinnigat un'istrumpada a terra, de parti de su portieri allenu Bellarosa chi circàt de firmai s'atacanti sardu; s'arbitru donat unu tiru de is undixi metrus a is de su Crabònia, cun Cappai chi no dhu sbagliat. Is de su Nola peròu nci ponint feti duus minudus a torrai a ndi pesai is cosas, cun Gassama chi stampat sa porta de Manis cun d'unu bellu tiru. Is de su Nola sighint a si ghetai a s'atacu, ma Manis e is cumpangius apoderant beni. A su de trinta-cuatru minudu, su Crabònia torrat a agatai su gol: Palombi arregalat sa bòcia a Cannas chi abbruxiat sa difesa de sa scuadra de domu e agatat unu bellu tiru chi ballit po su segundu gol. In su segundu tempus peròu, cumenti eus giai acinnau, is de su Nola agatant duus gol: su primu nd'arribat a su de seti minudu, cun Alvino chi donat una bella carvada de pei mancu a sa bòcia e abbruxiat Manis. A su de sexi minudu, sèmpiri in su segundu tempus, is de su Nola agatant su de tres gol puru, cun D'Angelo chi brintat in area de rigori e atumbat contras a is cambas de Cestaro; s'arbitru donat duncas unu tiru de is undixi metrus a is de su Nola, cun Acampora chi bincit sa batalla contras a su portieri Manis. Mister Mariotti, chi est s'allenadori de is de su Crabònia, ndi mandat in campu Gjuci, circhendi de cassai su parègiu; is allenus aciapant giai su de tres gol a su de binti-otu minudu, candu Gjuci scudit sa bòcia concas a sa porta difendia de Bellarosa, chi mandat sa bòcia a sbati contras a sa linna de sa traversa; apustis tocat a Piredda, chi scudit sa bòcia, giai siguru de fai gol, ma Bellarosa fait torra unu miràculu; nci provat puru Fredrich, cun d'una carvada de pei mancu, ma sa bòcia no cassat sa porta. Is de su Nola circant de serrai sa chistioni, ma su Crabònia abarrat in partida fintzas a s'ùrtimu: seus a su de coranta-cincu minudu candu, difatis, Cappai scudit sa bòcia de atesu meda e po pagu no cassat su de tres gol.
Prèxiu e afrodiu sciusciaus me is ùrtimus minudus de sa partida po is de s'Altzaghena, chi si depint acuntentai feti de unu puntixedhu apustis de sa batalla contras a is de sa Nuova Flòrida, mancai is birdis-biancus fessint bincendi fintzas a su de noranta-tres minudu. Sa pròpria cosa fiat sucèdia in sa partida de s'andada puru, chi s'est peròu giogada su binti de su mesi de Gennàrgiu, cun is duas scuadras chi d'ant serrada cun su resultau de duus a duus. Mister Cerbone, s'allenadori de is birdis-biancus, nci ponit in campu ses piciochedhus piticus meda (est a nai cussus chi tzerriaus "fuori quota"), ma sa pròpriu cosa ballit puru po Bussone, chi sighit is de sa Nuova Flòrida. Is meris de domu aciapant su primu gol a su de dexi-otu minudu de su primu tempus, candu Ferrara, chi fiat stètiu in sa rosa de is de s'Altzaghena a is tempus de sa Sèrie C, si ndi fuit cun sa bòcia in mesu a is peis e fait partiri unu tiru forti meda, atesu de giai binti metrus de sa porta difendia de Ruzittu, cun su portieri chi no nci podit fai nudha. S'Altzaghena no abarrat a castiai e a su de bintunu minudu nci provat cun Kakorri, chi tirat sa bòcia ma Tamburlani dha tocat e sa bòcia andat a sbati contras a su palu. A su de trinta-cuatru minudu, s'Altzaghena aciapat su gol, chi nd'arribbat gràtzias a unu tiru bellu meda scutu de Molino. A su de coranta minudu, est a nai a cincu minudus de s'acabbu de su primu tempus de sa partida, Dore est isfortùnau e arregalat su gol a is meris de domu. In su segundu tempus, peròu, is de s'Altzaghena torrant a ndi pesai is cosas, cun su gol chi ballit po su duus a duus, fatu custa borta de Olivera, cun d'unu bellu tiru scutu cun su pei mancu. Is de s'Altzaghena imoi nci creint e sighint a si ghetai in aranti: Molino nci provat cun d'unu tiru de atesu, ma Giordani arrannescit a mandai sa bòcia apitzus de sa traversa; is allenus agatant su de tres gol cun Molino, apustis de unu tiru de is undixi metrus. Sa partita parit acabbada, cun Ruzittu chi est bravu, diaderus, a salvai su resultau po una bella pariga de bortas, ma a su de coranta-noi minudu Tocci agatat su gol po is de sa Nuova Flòrida.
Nd'arribbat feti unu puntixedhu po is de sa Torres puru, cun is arrubius-brau chi s'agatant me is partis bascias de sa lista, cun feti unu puntixedhu in prus de is de su Giugliano, chi funt is ùrtimus ma depint recuperai ancora duas partidas. Sa batalla contras a is de s'Insieme Formia si serrat cun su resultau de unu a unu: su gol de sa Torres portat sa frima de Cristaldi, chi donat unu bellu cropu de conca a sa bòcia; a su de trinta-cincu minudu in su segundu tempus, peròu, Lonardo aciapat su gol po is suus. Po is de sa Torres, at a essi sèmpiri prus tostau a abarrai po s'annu chi benit in su campionau de Sèrie D.
Nd'arribat unu parègiu puru po is tattaresus de su Latte Dolce, chi si dha funt depia biri contras a is de sa Nocerina, cun sa partida chi si serrat chenza nesciunu gol, est a nai cun su resultau de zero a zero. Is de su Latte Dolce fiant giai po fai su gol cun Scotto, ma sa bòcia andat a sbati contras a sa linna de sa traversa.
Sa lista imoi bidit is tattaresus de su Latte Dolce cun binti-tres puntus in buciaca, is pròprius puntus chi tenint is de su Cassino.
Is de sa Sèrie D ant a torrai in campu oi puru, su seti de su mesi de Abrili, po duas partidas, chi no pertocant peròu is scuadras sardas. Mèrcuis de spàssiu po is de su Cassino, chi si d'ant a depi biri cun is de sa Nuova Flòrida; e po is primus de sa lista de su Monterosi, chi ant a circai atrus tres puntus in sa partida contras a is ùrtimus de sa lista de su Giugliano, cun sa scuadra de Viterbo chi circat de si ndi fuiri in sa cursa conca a sa Sèrie C. Is scuadras sardas, invècias, ant a torrai in campu giai a partiri da custu sàbudu chi benit, cun is tattaresus de su Latte Dolce chi ant a andai a giogai in domu de su Latina e is de su Lanusei chi ant a andai a si dha giogai in domu de is de su Vis Artena. A is de s'Altzaghena at a tocai domìnigu, s'undixi de Abrili, in domu cosa insoru, contras a is de su Giugliano; su Crabònia invècias at a arriciri, in domu, is de su Cassino; po is de sa Torres nc'at a essi sa partida aforas de domu contras a is de s'Afragolese. Po is de su Murera, invècias, a cantu parit nc'at a essi un antru domìnigu de pàsiu po crupa, sèmpiri, de su Covid.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2020/2021
Tags:
Serie D