Salta al contenuto principale
monteponi esultanza

Is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia nd'ant pesau una stagioni de oru

Candu tenis sa scuadra prus foti de sa lista, pesada cun una truma de giogadoris de esperièntzia manna meda, ti podis puru abertai de binci su campionau chenza tropu strobus o trumentus. No est sa primu borta peròu, chi sa scuadra chi, a castiai is nomis, parit sa prus forti de totus, no nc'arrannescit a ndi cassai su primu postu, cun s'artziada de categoria. In domu de sa Monteponi de Bidd'e Cresia, de su restu, funt provendi a ndi cassai s'Ecellenza de una bella pariga de annus, ma po sfortuna e po crupa de cussus arroris chi, in una stagioni, ndi podint sèmpiri arribbai, funt depius abarrai a buca asciuta, cumenti si narat. Apustis de duas stagionis sfortundas pruschetotu po crupa de su tialu de Covid, chi nd'at sciusciau is giogus apustis de cincu partidas (chistionaus, est craru, de sa stagioni de s'annu passau, cussa de su duamilla e binti \ duamilla e bintunu), me is ùrtimus domìnigus de su mesi de Ladàmini (cumenti si arregodais beni mancai chenza s'agiudu cosa mia), cust'anno is arrubius-brau funt arrannescius a donai unu prexu mannu meda a is tifosus cosa insoru, gioghendi unu campionau togu meda. Po du cumprendi, de su restu, bastat castiai is resultaus chi Fanni e is cumpangius nd'ant pesau: me is primus trexi bessidas, est a nai me is partidas de sa lista de s'andada, ant bintu po doxi bortas, e po dexi bortas de sighiu, e funt imbrunchiaus feti a sa de undixi partidas, in domu de is cuartesus de su Quartu 2000, chi ant bintu cun su resultau de unu a zeru. A sa torrada, is cosas funt andadas beni aguali: feti partida bincidas fintzas a sa de ses giorronadas, candu su Villasimius, sa scuadra de Crabonaxa, chi est sa segunda scuadra prus forti in sa Lista A, at bintu sa partida po tres a zeru. Apustis, a sa de noi giorronada, est arribbau su zeru a zeru in domu, contras a is de su Ceraxius e s'unu a unu boddittu in domu de is de s'Orrolese de Arrolli, candu is giogus peròu fiant giai fatus, poita is de su Crabonaxa iant perdiu in domu de sa Pro Sigma, sa dì ainnantis, est a nai in sa partida chi s'est giogada de sabudu. Duncas, fadendi beni totus is contus, is de su Bidd'e Cresia ant bintu po dexianoi bortas, cun duas partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridai, e ant pèrdiu feti po duas bortas. Fortzis, mellus de diaici no si podiat fai, po diaderus, fadendi su contu, poi, chi is scuadras fortis me in sa Lista A no mancant de seguru, partendi de is de su Crabonaxa etotu, chi eus arremonau immoi, arribbendi a is casteddaius de sa Pro Sigma. S'afroddiu de su presidenti Giorgiu Ciccu, duncas, si cumprendit beni, chi pentzaus chi is de sa Monteponi no giogant in su campionau de s'Ecellenza de calincuna cosa cumenti a sexi annus. Su presidenti, duncas, at torrau gràtzias a totus is tifosus — cumenti eus potziu ligi in sa pàgina Facebook de s'assòtziu — po su tifu e po su suportu chi ant donau a sa scuadra e duncas a totus is giogadori. Su presidenti at torrau gràtzias meda puru a s'aministrazioni comunali po su trabballu chi ant fatu. Sa Monteponi, sighit a contai su presidenti Ciccu, est de is primus annus de su duamilla chi no ndi artziat de categoria. «Oi seus torraus in su mundu chi si pertocat. Bollu torrai gràtzias a s'allenadori, Alessandru Cuccu e a totu is dirigentis e is chi faint parti de sa sociedadi, poita nc'ant sèmpiri cretiu. Immoi podeus nai chi seus torraus — sighit su presidenti — e seus prontus po torrai a partir prus a forti de su passadu». Sa Monteponi est stètia sa scuadra prus forti, chi nd'at ingotu prus pagu gol de totus (feti noi) e nd'at fatu unu bellu muntoni, calincuna cosa cumenti a coranta. Po cumprendi su tanti de sa fortza de custa scuadra, iat bastai feti a castiai is nomis de is giogadoris chi faint parti de sa rosa: Silvio Fanni, po nd'arremonai unu, chi est unu de is atacantis prus fortis chi ddoi funt in dì de oi in su mundu de sa Promotzione e, fortzis, in totu sa Sardìnnia, chi at fatu calincuca cosa cumenti a undixi gol; Alessandro Fenu, unu piciocheddu giovunu meda, nasciu in su duamilla e duus; Angelo Marci, su meri de su centrucampu de is arrubius-brau (ddi naraus diaici, seu seguru chi ge si cumprendit su chi bollu nai), chi est nasciu in su milli e noicentus otantases, e cust'annu at fatu calincuna cosa cumenti a otu gol, fintzas a arribbai a Michele Suella, unu piciocu nasciu in su milli e noicentus norantacincu, chi at fatu calincuna cosa cumenti a seti gol (chi no funt pagus po un atacanti diaici giòvuneddu), arribbendi a unu difensori, de esperièntzia manna, cumenti a Fabiano Todde, po serrai cun su portieri, Fabio Toro, nasciu su dexiotu de su mesi de Maju de su mille e noicentus otantunu e chi, a contus fatus, est unu de is giogadoris prus becius (ma cun s'esprièntzia prus manna me is pabas) de totus. Is crais de sa scuadra, cumenti eus giai arremonau, funt stètias donadas me is manus de un allenadori giòvunu cumenti Alessandro Cuccu, chi est stètiu bravu a guidai sa rosa. Cumenti festus narendi ainnantis, podis tenni una scuadra pesada cun is giogadoris prus fortis, ma est in campu, a sa fini, chi tocat a nd'arregolli is puntus. Is de sa Monteponi funt partius a forti meda: tres gol fatus, in domu, in sa primu giorronada contras a is casteddaius de s'Atletico, duus gol sa cida avatu, su tres de su mesi de Ladàmini, contras a is de s'Andromeda de Seurgus Donigala; duncas est arribbau un su tres a zeru, in domu cosa insoru, est a nai a su campu de Monteponi, contras a is de La Palma, un'antra scuadra chi nd'arribbat sèmpiri de Casteddu. Su dexiaseti de su mesi de Ladàmini, is de sa Monteponi ant arriciu in domu is campidanesus de su Gonnos, e ant torra bintu sa partida gràtzias a tres gol. Su binticuatru de su mesi de Ladàmini est arribbada puru sa bincida in domu de is de s'Atletico de Narcao, cun su resultau de unu a zeru. Po unu a zeru s'est serrada sa batalla, cussa de importu prus mannu de sa primu parti de sa stagioni, contras a is de su Villasimius, sa scuadra de Crabonaxa, duncas. In domu de is de su Biddamatraxia, invecias, is de sa Monteponi de Biddìe Cresia ant bintu po duus a zeru. Su catodixi de su mesi de Donniasantu ndi funt lòmpius, in Bidd'e Cresia, is casteddaius de sa Pro Sigma, chi si funt depius arrendi cun su resultau de duus a unu po is meris de domu, est craru. Sa partida de s'andada in domu de is de su Ceriaxius, chi s'est giogada su bintunu de su mesi de Donniasantu, s'est serrada cun su resultau de unu a zeru po is allenus, chi est facili de cumprendi, funt sèmpiri abarraus a su primu postu de sa lista. S'ùrtimu domìnigu de su mesi de Donniasantu, est a nai su bintotu, is de sa Monteponi ant bintu puru contras a is biancus-arrubius de s'Orrolese de Arrolli. Su mesi de Idas, invecias, s'est obertu cun sa primu partida perdia de sa stagioni, in domu, cumenti eus giai arremonau, de su restu, de is biancu-birdis de su Cuartu Duamilla, chi ant aciapau su gol me is ùrtimus minudus de giogu. Is de sa Monteponi peròu ant scipiu artziai sa conca a lestru meda: sa cida avatu, in domu cosa insoru, po sa partida de su doxi de su mesi de Idas, ant bintu contras a is de su Cortoghiana cun su resultau de duus a zeru; s'ùrtima partida po su chi pertocat sa lista de s'andada, invecias, is arrubius-brau dda ant giogada in domu de is de sa Fermassenti de Santu Giuanni Suèrgiu, e si ndi funt pigaus is tres puntus gràtzias a su resultau de unu a zeru. Totu beni puru me is partidas de sa torrada, est craru, cun is giogus chi funt torraus a partiri feti me in s'ùrtimu domìnigu de su mesi de Gennàrgiu, poita totu s'Italia fiat torra cumbatendi contras a su spaniamentu de su tialu de Covid. E duncas, is piciocus sighius de mister Cuccu funt arrannescius a fai tres gol a is de s'Atletico de Casteddu, in domu cosa insoru, e sa cida avatu ant torra bintu contras a is de s'Adromeda, po duus a unu. Una de is partidas prus togas de totu s'annu est stètia, de seguru, cussa chi is de sa Bidd'e Cresia ant giogau in domu de is piciocheddus de La Palma, cun su resultau de cuatru a zeru, unu de is prus tundus chi funt arrannescius a ndi pesai. Sa cida avatu nc'est stètia sa partida contras a is de su Gonnos, in domu pròpriu de is de su Campidanu de mesu, cun is arrubius-brau chi ant bintu cun duus gol, chentza ndi ingolli nemmancu unu. Totu beni in sa partida contras a is ùrtimus de sa classi de s'Atletico de Narcau, cun su resultau, tundu tundu, de tres a zeru, po su prexu de totus is tifosus chi ddoi fiant sa dì a castiai sa partida. Sa segunda partida pèrdia de sa stagioni est arribbada a sa de ses giorronadas de sa lista de sa torrada, contras a is de su Crabonaxa, cun is piciocus sighius de mister Prastaro chi ant bintu po tres a zeru e ant fatu a biri a totus chi si dda podiant giogai a conca arta contras a totus, puru contras a sa scuadra prus forti de sa Lista. Is de ssu Bidd'è Cresia peròu funt arrannescius a lassai pagus puntus a is atras scuadras, e custu est stètia sa chistioni chi at fatu sa difèrentzia cun totus is atrus aversarius. Sa cosa de importu prus mannu, ddu scieus beni (poita ballit po sa vida de dònnia dì puru) est torrai a partiri, a lestru e mancai prus a forti, apustis de candu nd'arruis in terra. E duncas, apustis de su tres a zeru bodditu in domu de is de su Crabonaxa, is arrubius-brau ant cassau is tres puntus bincendi contras a is de su Bidda Matzraxia, cun su resultau de duus a zeru, e contras a is casteddaius de sa Pro Sigma, cun su resultau de unu a zeru. Is giogus, duncas, fiant giai giai fatus: is de su Bidd'e Cresia podiant serrai sa chistioni giai in sa partida in domu cosa insoru contras a is de su Ceraxius, cun is piciocus sighius de mister Giordano chi peròu ant apoderau beni e ant serrau cun su resultau de zeru a zeru. In domu de s'Orrolese de Arrolli, invecias, sa partida s'est serrada cun su resultau de unu a unu, ma sa Monteponi teniat giai su billetu po s'artziada in Ecellenza in buciaca. S'allenadori de is arrubius-brau, sa dì de sa partida contras a is de su Ceraxius, at contau cumenti fiant andendi is cosas: «A nai sa beridadi seus incumentzendi a essi stracus, nd'eus arregotu sa primu partida serrada in paridadi, fortzis poita pentzastus de nci dda essi giai fata a binci su campionau, e invecias no est stètiu diaici. Peròu tocat a nai, toca a nc'aciungi chi in campu ddoi fiant puru is aversarius: is de su Ceraxius ant fatu una partida toga meda e funt una scuadra forti. Eus tentu is ocasionis po fai su gol ma no seus stètius bonus a ddas cassai, e duncas si seus depius acuntentai de unu puntixeddu. Tocata nai puru chi tenestus puru calincunu giogadori de importu mannu chi no est potziu cabai in campu». Po Alessandro Cuccu sa stagioni est stètia toga e bona meda: «Sa scuadra cosa mia at fatu una cursa de macus (est a nai toga meda, ge si cumprendit ndr), totus is puntus de vantàgiu chi nd'eus pesau apitzus de is atras scuadras si ddus seus guadangiaus; no funt stètiu is atrus a ddus perdi, seus stètius prus fortis nosu. Pròpriu po custu creu chi no si ndi podeus fai unu dannu, un arrori, chi po una borta no arrannesceus a binci e si acuntentaus feti de unu puntu». Po cumprendi cantu is de sa Monteponi funt andaus fortis bastat feti a castiai a is contus de sa lista: candu mancànt fetis paridas po acabbai sa stagiòni, duncas, in sa Cida Santa, cussa de sa PascaManna, po si cumprendi mellus, is arrubius-brau de Bidd'e Cresia teniànt undixi puntus in prus de is de su Crabonaxa, est a nai cincuantanoi contras a is corantotu pesaus de is piciocus de Prastaro; dexianoi puntus in prus, invecias, apitzus de is de sa Pro Sigma e calincuna cosa cumenti a binti puntus in prus de is de s'Atletico de Casteddu, chi ant serrau sa cursa a su de cuatru postus in sa lista. Tocat a nai puru chi is de su Crabonaxa ant fatu una stagioni toga meda e fortzis, chi no nci fessint stètius is de sa Monteponi a sciusciai is giogus diaici chitzi, iant potziu cassai s'artziada in Ecellenza; pecau feti chi cust'annu is de su Cumitau Regionali de sa Lega Natzionali de is Diletantis nd'ant sciusciau is play-off, est a nai is partidas chi, a su mancu is annus passaus fiat diaici, giogànt is segundus de sa lista contras a sa scuadra chi serrada su campionau a su de tres postu de sa lista, ma cust'annu, po sa timoria de no acudi a serrai is giogus, cun s'arriscu de su Covid sèmpiri boba boba, ant preferriu ddus bogai, e po custu puru chi ant pretziu sa Promotzione in tres listas, cumenti scieis beni. Torrendi a is de su Crabonaxa, ant fatu una stagioni bella meda, festus narendi, fadendi su contu chi ant bintu po cuindixi bortas me is primus bintitres bessidas, cun feti tres partidas serradas in paridadi, ma est berus puru chi funt arrutus po cincu bortas. Is de su Crabonaxa, duncas, ant bintu is primus duas partidas de s'annu, est a nai cussa chi s'est giogada in sa primu giorronada, su bintises de su mesi de Cabudanni, in domu, contras a is de su Cortoghiana, cun su resultau de tres a duus. Sa cida avatu, su primu domìnigu de su mesi de Ladàmini, is de su Crabonaxa funt arrannescius a binci cun su resultau de cuatru a zeru in domu de sa Fermassenti. A sa de tres giorronadas, peròu, is piciocus de Prastaro si funt dèpius acuntentai feti de unu puntixeddu, cun sa partida contras a is de s'Atletico de Casteddu (chi a contus fatus est stètia una de is scuadras prus fortis chi ddoi fiant in sa Lista A) chi s'est serrada cun su resultau de zeru a zeru e, duncas, est craru, in paridadi. Apustis de cussa partida, su dexiaseti de su mesi de Ladàmini, is de su Crabonaxa funt arrannescius a binci contras a is de s'Andromeda, in domu de is aversàrius. A sa de cincu giorronadas, peròu, po su Crabonaxa nd'est lòmpiu su primu disprexei mannu, cun sa partida pèrdia, in domu, contras a is de La Palma, po tres a zeru, ma est stètiu su Giugi Sportivu a donai sa partida binta a is casteddaius. Apustis, su trintunu de su mesi de Ladàmini, is de su Crabonaxa ant torrau a perdi contras a is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia, cumenti eus giai nau. Po fortuna cosa insoru, peròu, is de su Crabonaxa funt arrannescius a torrai a partiri a forti meda, cun cuatru gol scutus a is de su Narcau, is tres fatus in domu de su Bidda Matzraxa, e su gol fatu in domu, fiat s'ùrtimu domìnigu de su mesi de Donniasantu, in sa partida contras a is casteddaius de sa Pro Sigma. Is partidas de sa lista de s'andada, duncas, si funt serradas cun tres bìncidas: cussa po tres a unu in domu de su Ceraxius, cussa po tres a zeru, in domu cosa insoru a su Campu Comunali "Is Casas", e sa bincida in domu de is de su Cuartu duamilla, po duus a unu. Tra is giogadoris, in sa rosa de is de su Crabonaxa, chi ant fatu sa stagioni prus toga, ddoi funt, custu est pagu ma seguru, Pierluigi Porcu, unu difensori tra is prus espertus chi ddoi funt in dì de oi in totus is campionaus de sa Sardìnnia, chi est nasciu in su milli e noicentus otanta e tenit giogadas calincunca cosa cumenti a ses-centus partidas; est stètia una stagioni toga meda puru po Antonio Pili, unu centrucampista chi est stètiu bonu a fai doxi gol, chentza chistionai de Zinzula, unu centrucampista chi at fatu cuatru gol, e Frau, un antru centrucampista, chi at agatau seti gol.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Promozione