Salta al contenuto principale
perdaxiussant'anna

Sa Segunda Categoria torra in campu apustis giai de un annu de s'ùrtima partida

Is cosas sighint a andai beni meda, seus chistionendi sèmpiri po su chi pertocat su giogu de sa bòcia in Sardinnia, poita po su restu ddu scieus beni cali funt is daboris e is cosas chi funt ancora trotas, ma po custa cida circaus de fai a bonus, est a nai chenza prangi, chenza inzunchiai, chenza arraghèscias o murrùngius, cumenti si narat in bidda mia. Is scuadras chi currint in su campionau de sa Promotzione e de sa Primu Categoria funt giai arribbadas a sa de duus giorronadas, chenza strobus, e custa est una cosa chi si fait prexei meda feti a dda contai a bosatrus, poita s'annnu passau a cust'ora, esta nai apustis de feti centu e otanta minudus de partidas, su tiau de Covid nd'iat giai sciusciau is primus batallas, e sciesu beni, si ddu arregodaus fìntzas tropu, ita est sucèdiu me is ùrtimas diis de su mesi de Ladàmini de su duamilla e binti, candu totus is giogus, e is atras fainas de is cristianus puru, ndi funt stètias sciusciadas de is de su Guvernu, po crupa de su spaniamentu de su tialu de Covid. Po su chi pertocat su duamilla e bintunu, invècias, cun giai totu sa genti in Italia chi tenit fatu a su mancu una puntura de su vacinu (funt sèmpiri prus pagus cussus chi no ddu tenint fatu), su benidori parit prus druci, ma candu chistionaus cun is alleandoris de is scuadras po is ciaciarradas chi ndi pesaus a metadi de sa cida, po cuncodrai is articulus chi poi acabbant in su giassu de su DiarioSportivo, sa chistioni est sèmpiri sa pròpria: «Spereus de sighiri a giogai, spereus de sighiri a cabai in campu». Custu est pagu ma seguru: su chi est sucèdiu s'annu passau, cun sa serrada de totus is atividadis chi est sighida fintzas a su mesi de Abrili, est stètiu unu dannu tropu lègiu po si ddu podi scaresci diaici drabessi, ma sa cosa de importu prus mannu, a su mancu in dì de oi, est chi sa genti est, mancai a pagu a pagu, torrendi a bivi cumenti fiat costumada a fai ainnantis de totu custu arrori mannu chi at ghetau a pari giai totu su mundu. Cussas chi tzerriaus "discotecas", in italianu, est a nai is logus innoi si baddat, funt torrendi a oberri: funt is ùrtimas atividadis a torrai a partiri, mancai is de su Guvernu po immoi ant scerau de permiti s'intrada a feti su trintacincu po centus de is personas chi nc'iant a capi a su normali, e no si cumprendit beni poita. Is meris de is logus innoi sa genti andat a baddai funt boghendindi a foras is primus murrùngius, e si cumprendit beni is arrexonis chi ndi funt boghendi a foras: su dinai chi ant a incasciai in custus mesis, de is primus contus chi ant fatu, at a essi meda prus pagu de su chi fiat me is annu passaus, cun una biga de genti chi rischiat de nci perdi su trabballu e de abarrai chenza nudda me is manus e me is buciacas. E giai chi nci seus, aciungeus puru chi mancant feti otu diis a su cuindixi de su mesi de Ladàmini, candu at a brintai s'òbbrigu de ammostai su Green Pass puru po brintai me in su logu de trabballu, est a nai su certificau donau de is de su Guvernu a cussus chi si funt fatus a su mancu una puntura de su vacinu, o a cussus chi ant giai tentu sa mobadia e ndi funt sanaus. Is chi no tenint su certificau, po unu motivu o po s'atru, rischiant diaici, pròpriu cumenti sucedit a is chi trabballant me is logus innoi sa genti andat a baddai, de nci perdi is fainas chi mancai fiant sighendi de una biga de annus, de una vida. Eus a biri ita ant a fai is de su Guvernu; eus a biri chi ant a sighiri a curri cun custa bidea in conca, chi si parit unu pagheddu strambeca, ddi naraus diaici, o chi mancai ant a circai unu modu unu pagheddu prus druci po cuncodrai is cosas.
Ia promitiu (a mei a totu, po incumentzai, e apustis a totus cussus chi ant a ligi custus fueddus) ca po custa cida, in s'articulu scritu in su sardu chi si fueddat in su Campidanu de mesu, nc'iant a essi stètius feti is nobas acapiadas a sa bòcia, chenza strollichèntzias duncas, e chentza totus custas chistionis apitzus de su virus e de is cosas chi ancora no funt torradas a partiri cumenti s'aspetastus, ma cumenti podeis biri, no nci seu arrannesciu. Scriu custus fueddus, duncas, in sa cida chi, po annus e annus e annus, fiat cussa de sa festa de Santa Vida, in Bidd'e Sorris, chi est su logu innoi apu biviu fintzas a immoi e innoi seu cresciu. Po cus'annu puru, e duncas po su segundu annu de sighiu, at a essi una festa meda prus pitica, chenza tzilleris, chentza is coidoris me is locandas, chenza de is giostras po su spàssiu de is piciocheddus prus piticus, chentza totus cussas cosas, duncas, chi donànt, a su mancu fintzas a s'atra dì, su prexu de bivi a sa genti; is cristianus abetant is festas, puru e pruschetotu po atobia genti noba, o mancai po ndi pesai un amori, custu ballit pruschetotu po is prus giòvunus, ma medas sìndigus no si bolint pigai sa responsabbillidadi de ndi pesai totu custu burdellu, ddu tzerriaus diaici, cun s'arriscu de fai spaniai torra sa mobadia tra sa genti. Sucedit sa pròpriu cosa, immoi chi nci pentzu beni, po is campus innoi si giogant is partidas (e cun custu s'acapiaus torra, una borta po totus, a su mundu de sa bòcia in Sardìnnia), cun is sindigus chi fatu fatu scerant de ddu su lassai serraus, o chenza is tifosus a castiai sa partida, po segurèsa. Est cussu, po si cumprendi beni, chi est sucèdiu me is cidas passadas a is de s'Atletico de Uri, chi po sa partida de Copa Italia de sa Sèrie D si ndi funt depius andai a giogai a Sènnaru, poita in Uri su campu no podiat arriciri is tifosus. E intzandus, at a tocai a is sindigus, de borta in borta, a pigai is decisiònis apitzus a cussu chi si podi fai e no si podi fai. E duncas, in Bidd'e Sorris nudda de fai po una de is festas de importu prus mannu po totu sa comunidadi, e passièntzia, ddi naraus diaici, poita no si dda podeus pigai in atru modu, ma m'abarrat unu pagheddu de tastu marigosu arresciu in su guturu chi pentzu chi custu fin'e cida atotu, in Tonara, ant a cuncodrai is fainas po su chi tzerriant "Atonzu in Barbagia", cun totus is corratzus obertus po arriciri is allenus chi nd'aproillant de is atras biddas, cun totu is cristianus in festa. E intzandus no potzu fai atru chi sperai, e d'acabbu innoi po diaderus, a su mancu po custa cida, chi me is mesis chi ant a benni is sindigus potzant agatai su coràgiu, sa fortza in su coru e in sa conca po si pigai is responsabbilidadis chi funt acapiadas a custas fainas.

Custa est stètia, tra is atras cosas, una cida de importu mannu meda po is scuadras de sa Segunda Categoria, pretzidas in otu listas, chi cumenti a dònnia annu funt is ùrtimas a torrai in campu. Sa primu giorronada est andada beni meda, cun totus is partidas chi si funt giogadas chentza strobus, e imoi intzandus no s'abarrat atru de fai chi andai a castiai unu pagheddu de resultaus, e is cosas de contai funt una biga, poita impari a is de sa Promotzione, de sa Primu e de sa Segunda Categoria, funt cabadas in campu puru is scuadras sardas chi currint in su campioau de sa Sèrie D, impari a totus is scuadras de s'Eccellenza puru, chi tra is atras cosas ariseu a merì, su ses de su mesi de Ladàmini, ant giogau is partidas chi ballint po is cuartus de finali de sa Copa Italia. E duncas est pròpriu de custa chistioni chi boleus partiri, poita ddu scieus beni chi is personas chi benint a ligi is articulus me in su giassu de su DiarioSportivo bolint sciri cumenti funt andadas is cosas po su chi pertocat sa bòcia, e nosu circaus de ddu su acuntentai, cumenti a sèmpiri.
Is otu scuadras chi funt abarradas a curri, conca a sa partida de sa finali, ant fatu de totu po binci is partidas, po su prexu de is tifosus cosa insoru chi ant potziu bivi unu mèrcuis prenu fintzas a cucuru de allirghia. Parteus duncas de is de s'Ossese, chi ant bintu sa batalla in domu de is de s'Ilvamaddalena po tres a zeru; una partida bona meda po is biancus-nieddus chi, diaici, tenint giai metadi de su trabballu fatu. Is gol funt stètius fatus de Dettori, Chelo e Gueli. Bincint a foras de domu puru is de su Taloro de Gavoi, contras a is de su Ilàrtzi, cun su resultau de duus a unu: is gol po is allenus funt stètius fatus de Secchi e de Littarru, chi est sighendi a fai spantus in custas primus bessidas de sa stagioni noba. Po is de su Ilàrtzi, s'unicu gol nd'arribbat gratzias a una giogada de Chergia, chi tenit obertus is giogus, cun sa partida de sa torrada chi s'at a giogai su binti, sèmpiri de custu mesi. Is de su Muristeni, invècias, bincint in domu cosa insoru, cun su resultau de duus a unu, contras a is de su Gùspini: Fangwa ndi pesat, a solu, totus e duus is gol de is campidanesus; de Andrada, invecias, su gol chi ballit po s'unu a unu pesau de is strangius. Su Castiadas sighit a curri a forti meda puru me is partidas de sa Copa e no feti in cussas de su campionau, e ndi scudit cincu bellas bussinadas a is de su Sant'Aleni: is gol portant sa firma de Melis, Santoro, po duas bortas, Ruggeri e Zedda; s'unicu gol agatau de is allenus nd'arribbat gratzias a sa giogada de Mura; po is cuartesus at a essi meda trabballosu ndi furriai su resultau, poita in sa partida de sa torrada iant a serbiri cuatru gol (chenza ndi pigai mancu unu, est craru) po guadangiai s'intrada me is partidas de sa semi-finali. Custu po su chi pertocat sa Copa Italia de is scuadras de s'Eccellenza.

Boleus chistionai immoi de is scuadras de sa Promotzione, chi funt cabadas in campo po giogai sa de duus partidas de sa stagioni noba, cun is spantus chi funt stètius medas, e ballit po totu e tres is listas. In sa Lista A, duncas, is de su Crabonaxa e is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia sighint a curri a forti meda e castiant totus is atrus de su primu postu, cun ses puntus giai allogaus in buciaca: is grogus-asullus ant bintu cun su resultau de cuatru a zeru sa batalla in domu de is de sa Fermassenti; is arrubius-brau, sighius de mister Alessandro Cuccu, funt arrannèscius a binci in domu de is de s'Andromeda de Seurgus Donigala, po duus a unu. In sa Lista B, invècias, funt tres is scuadras chi currint cun ses puntus giai allogaus, est a nai duncas cun totus e duas is partidas bintas: is de sa Macumerese ant bintu, po duus a zeru, contras a is de sa Paulese; domìnigu druci meda po is de s'Arborea puru, chi in domu de is de su Tonara ant bintu sa partida po duus a unu. Prexu mannu meda in domu de is de su Tortolì puru, cun miser Alberto Piras chi si gosat su duus a zeru pesau, in domu, torra aranti de is pròprius tifosus, apustis de giai un annu chenza giogus, in sa batalla contras a is de su Buddusò: su primu gol est stètiu fatu de Pendin, me is ùrtimus minudus de su primu tempus; su segundu gol nd'arribbat me is primus cincu minudus de giogu de su segundu tempus, cun sa puntada de pei destru de Serra, chi stampat sa porta difendia de Canu. Po su chi pertocat sa Lista C, invecias, nci funt cuatru scuadras chi s'agatant a su primu postu: seus chistionendi intzandus de is de s'Usinese, chi ant pigau a bussinadas is de su Porto Torres, cun sa partida chi s'est serrada cun su resultau de cincu a zeru po is allenus, cun Domenico Saba chi at fatu duus gol a solu; totu beni po is de su Calanzanos puru, sighius de Luca Rusani, chi ant bintu sa batalla contras a is de s'Oschirese, po unu a zeru, gràtzias a sa giogada de Cissè, in su segundu tempus. Primu postu de sa lista, sèmpiri cun ses puntus allogaus, is de su Tempiu, chi si ndi pigant is tres puntus in sa partida in domu de is de su Santu Tiadoru, chi s'est giogada su sabudu, est a nai su noi de su mesi de Ladàmini. Sèmpiri a su primu postu is de su Istintinu, chi ant bintu sa partida in domu de is de su Valledoria, cun su resultau de unu a zeru, cun su gol pesau de Serra. Custus, duncas, funt is chistionis de importu prus mannu po su chi pertocat sa Promotzione, ma est stètiu unu bellu domìnigu de spassiu e de afroddiu po totus is scuadras de sa Primu Categoria, pretzidas in cincu listas. In sa Lista A nci funt feti tres scuadras chi ant bintu totus is primus duas partidas chi si funt giogadas fintzas a imoi, partendi duncas de is de sa Verde Isola de Carluforti, chi ant bintu, pròpriu me is ùrtimus minudus de giogu, gràtzias a su gol fatu de Giovagnoli; totu beni puru po is de su Cabuderra, chi ant bintu po duus a unu in domu de is sparadesus de sa Virtus. Unu gol feti, ma bastat po ndi pigai is tres puntus, po is de su Cus Cagliari, sa scuadra pesada de s'universidadi de Casteddu, chi ant bintu sa partida in domu de is de s'Antiochense, gràtzias a su tiru scutu de is undixi metrus de Tassi. In sa Lista B, invecias, no nc'est nisciuna scuadra chi at bintu duas partidas de sighiu. In su primu postu, cun cuatru puntus, s'agatant duncas is de sa Don Bosco de Gùspini, is de sa Libertas de Barumini, is de s'Isili, is de su Ruinas e is de sa Freccia Parte Montis, sa scuadra de Mòguru. In sa Lista C, sighint a curri a forti meda is de su Barì, chi ant bintu po tres a zeru contras a is de su Jerzu, cun is gol fatus de Ferrari, Lahrach e Sidibe, in su segundu tempus; bincint torra puru is de s'Orani, cun cuatru gol tundus tundus pesaus in sa batalla contras a is de sa Dorgalese de Durgali, fatus de Fadda, apustis de feti unu minudu de giogu, Forma, Soddu e Manca. Domìnigu prenu de afroddiu e de arrisus po is de su Tuttavista de Gartèddi, chi bincint sa partida contras a is de s'Ollolai, cun is giogadas de Mameli e de Mastio. In sa Lista D, invecias, nc'est feti una scuadra chi, a su mancu po immoi, tenit ses puntus apustis de is primus duas partidas: seus chistionendi de is de s'Abbasanta, chi apustis de su tres a unu bodditu in domu allena a sa primu bessida de sa stagioni noba, contras a is de su Putumajore, ant bintu puru sa batalla contras a is de s'Oristanese de Aristanis, po duus a unu, gràtzias a is gol de Usai e Calvia, chi funt arrannescius a ndi furriai su primu gol fatu de is de is allenus de s'Oristanese cun Miscali. Serraus is chistionis acapiadas a sa Primu Categoria castiendi cali funt is scuadras chi funt currendi prus a forti in sa Lista E: in su primu postu, cun ses puntus, s'agatant is de su Sènnaru impari a is de su Siligo. Is biancus-asullus ant bintu sa partida in domu de is de su Codronzanu cun su resultau de cincu a zeru cun is gol fatus de Nuvoli, Cosso, Usai, duus gol feti po issu, e Camara. Is de su Siligu ant regalau unu domìnigu de grandu prexu a is tifosus cosa insoru, gràtzias a is tres gol fatus in sa partida contras a is de s'Ottava, cun Mazoni, Ortu e Scotto chi ndi furriant su primu gol fatu de Uggias po is allenus.

Po su chi pertocat sa Segunda Categoria, dda eus arremonada ainnantis, si funt giogadas giai totus is partidas, chenza strobus, e custa est fortzis sa noba de importu prus mannu: in sa Lista A bincint feti is de s'Uragano de Pirri, cun su resultau de tres a zeru, contras a is cabuderresus de s'Audax, cun is gol fatus de Garau, Borsetti e Angotzi, totus in su segundu tempus, e is de s'Azzurra de Pauli. In sa Lista B faint grandu festa feti cuatru scuadras: is deximesus de sa Decimo 07 scudint cincu bellas bussinadas a is de su Gonnesa; bicint puru is de s'Atletico de Masainas, is de s'Isuledda de Carluforti, e is de su Bindua. In sa Lista C domìnigu druci po is de su Sàrdara, gràtzias a su cincu a zeru pesau in sa partida in domu contras a is allenus de su Colonia Julia de Useddus; po is de sa Virtus de Futei, cuatru gol fatus contras a is de su Senorbì; po is de s'Arixi de Santa Luxia e is de s'Havana de Santu Basibi. In sa Lista D, invecias, partit a forti meda sa scuadra de is Amatori de Jerzu, chi bincint cun cuatru gol contras a is de su Lotzorai, gràtzias a is giogadas de Todde, Lai, Saba e Biolchini; tres puntus in buciaca puru po is de su Scalepranu, po is de su Santu Idu e po is de su Perdasdefogu, chi bincint in domu de is de su Gelisuli.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Seconda Categoria