Salta al contenuto principale
orrolese festa

Is scuadras de sa Promotzioni funt prontas a partiri po sa stagioni noba

E duncas, chi su calendàriu no est contendumì brullas (mi praxit meda custa cosa de incumentzai is artìculus cun custa fràsia, ca dònnia borta chi dda manigiu, chi dda imperu, mi parit de fai unu ritu, cumenti si tzerriant) seus arribbaus puru a su bintunu de su mesi de Cabudanni; s'istadi si dda seus lassada a is pabas (oi, de su restu, incumentzat torra s'atonzu), sa basca forti, gràtzias a su Cielu, puru, mancai s'abertint un antru cantu mannu de diis bellas, chi est cussu chi isperaus a su mancu. Ma sa cosa de importu prus mannu, a su mancu po nosu chi trabballaus cun is novas chi nd'arribbant de su mundu de sa bòcia, est ca custu fini de cida, gia de sabùdu, cun is primus partidas (ca in italianu tzerriaus "anticipus"), ant a torrai a partiri is campionaus de sa Promotzioni puru, de sa Primu Categoria e, apustis, fra una cida, cussus de sa Segunda Categoria. Is bòcias, a nai sa beridadi, funt currendi in campu (impari a is giogadoris chi ddas sighint etotu, mi parit craru...) giai de una pariga de cidas, po is partidas de sa Sèrie D, e de s'Ecellenza, chi funt sèmpiri cussus chi incarrerant po primus, e fadendi su contu chi nci funt sèmpiri is partidas chi ballint po sa Copa Italia puru, chi incumentzant (mellus: chi ant incumentzau) a callentai su logu, cumenti si iat a podi nai (e cumenti apu nau, de su restu). Seu seguru chi is tifosus pruschetotu no biiant s'ora de podi torrai a biri is scuadras in campu, e tra una pariga de oras, custu est pagu ma seguru, si nd'ant a podi prandi po beni, e po una bella pariga de mesis: difatis nc'ant a essi partidas dònnia dònnia fini de cida, fintzas a sa Pasca de Nadali, chentza ndi sartai nemmancu unu.

Sa nova de importu prus mannu chi podeus donai apitzus de su campionau de sa Promotzioni, est chi, apustis de una pariga de annus, is assòtzius chi ddoi currint funt stètius pretzius in duas listas, e no prus in tres cumenti fiat sucèdiu in custus ùrtimus annus (pruschetotu apustis de sa tialu de pesti po su Covid, cumenti eus imparau a dda tzerriai), e custu poita no nc'est prus s'arriscu, ddi naraus diaici, ca is campionaus si potzant frimai de unu momentu a s'atru, cumenti est sucèdiu, po fai un esèmpiu, in su duamilla e binti e, mescamente, in su duamilla e bintunu. E duncas, su campionau de sa Promotzioni, si nci ghetaus a fundu 'e suus (cumenti narant in bidda) in sa chistioni, diaici no si fatzu perdi atru tempus (e no si fatzu perdi su tempus ca mancai nemmancu teneis), parit togu meda, a su mancu a castiai cumenti funt cuncodradas is listas: de sa Lista A nd'apu chistionau me is cidas passadas, ma ancora no ia tentu su modu po andai a castiai, impari a bosatrus, cumenti funt stètias pesadas is rosas, est a nai, is giogadoris nous chi ndi funt arribbaus e is cropus de importu prus mannu.
Ma po immoi, andaus a castiai is scuadras chi ant a curri in sa Lista B, chi mi parit mi parit potzat essi unu pagheddeddu prus spàssiosa de sa Lista A. E immoi circaus de cumprendi puru su poita. In sa Lista B ant a curri, duncas, is de s'Abbasanta, is de s'Alghero (sa scuadra de s'Alighera, chi nd'est artziada in Promotzioni pròpriu cust'annu, apustis de essi bintu, cumenti s'apu giai arremonau me is cidas passadas, su campionau de sa Primu Categoria, in sa Lista E, po essi prus pretzisus), is de su Bonorva, is de su Coghinas (chi nd'ant cassau sa sarvesa pròpriu me in s'ùrtima partida, contras a is de s'Oschirese de Oschiri), is de su Fonne, is tattaresus de sa Lanteri, is de su Logusantu, is de sa Macumerese, is de sa Nuorese (chi ndi cabant de sa Sèrie D e chi ant a essi una de is scuadras cun sa storia prus de importu a is pabas), is de s'Ovodda (chi ant a circai de ndi torrai a pesai is ispantus chi ant fatu me in sa stagioni de s'annu passau etotu), is de su Portotorres, is de su Pasada, is de su Santa Justa, is de su Sennaru, is de su Thiniscole, is de su Istintinu, is de su Tuttavista de Garteddì (chi ant bintu, e beni meda, tocat a ddu nai, su campionau de sa Primu Categoria po su chi pertocat sa Lista D), e is de s'Usinese.

Sa primu cosa chi is scuadras faint, giai giai sèmpiri, est cussa de agatai s'acòrdiu cun s'allenadori, e feti apustis, si podint a trabballai po circai is giogadoris chi potzant andai beni po su giogu chi s'allenadori etotu tenit in conca. Duncas, ainnantis de totus is cropus de mercau (ddus tzerriaus diaici, a trassa de s'italianu) chi pertocant is giogadoris, nd'arribbant is novas acapiadas a is allenadoris. E cumenti sucedit in sa vida cosa nosta de dònnia dì, nc'est chini nd'arribbat e nc'est chini si ndi andat; nc'est chini sciusciat s'acapiu cun sa scuadra innoi, mancai, at trabballau po annus e annus, e nc'est chini andat a sighiri una scuadra prus forti ancora. Is de s'Algheru (o de s'Alighera, chi si praxit de prus) nd'ant sciusciau s'acapiu cun Gianni Piras, chi est stètiu cussu chi est stètiu bonu a portai torra sa scuadra in Promotzioni, gràtzias a una stagioni toga meda, ma nc'est puru de nai ca at pòtziu fai su contu apitzus de una truma de giogadoris fortis meda. Is de s'Alighera iant pentzau, puru, de donai is crais de sa scuadra a Maureddu Giorico, chi at bintu su campionau de s'Ecellenza impari a is de su Latte Dolce, ma a sa fini est abarrau in domu de is tattaresus etotu, e immoi at a curri (est giai currendi, a nai sa beridadi, in unu campionau de importu cumenti est cussu de sa Sèrie D etotu). Is de sa Nuorese puru depint ancora cumprendi a chini donai is crais de sa scuadra, fadendi su contu, comentecasiat, ca Francesco Picconi giai giai no est arrannèsciu a ndi cassai sa possibbilidadi de si giogai is partidas finalis contras a is de su Lanusè (cussus chi in ingresu podeus tzerriai "play-out", cumenti seus costumaus a fai, de su restu), fadendi su contu chi at pèrdiu sa partida contras a is cuartesus de su Sant'Aleni feti me is ùrtimus minudus de giogu, antzi, a nai sa beridadi, fiant is ùrtimus segundus, cosa chi increscit ancora de prus, chi boleis. Is de s'Usinese funt cussus chi ant fatu unu de is ispantus prus mannus, candu ant scerau de scuncodrai cun Gianmario Rassu, mancai s'allenadori siat arrannèsciu a binci duas copas in duas cidas: po primu, difatis, nd'est arribbada sa bìncida contras a is de s'Arborea (po su chi pertocat sa Copa Italia de sa Promotzioni, est craru) e apustis de una cida, is arrùbius-brau funt arrannèscius a ndi cassai puru sa bìncida de sa chi tzerriant SuperCopa, a is rigoris, contras a is de su Budune, chi iant bintu sa Copa Italia de s'Ecellenza.
Is de s'Usinese, chi iant acabbau, iant serrau sa stagioni a su segundu postu de sa lista, a is pabas de is primus de sa classi de su Tèmpiu, cun feti una parighedda de puntus in mancu, ant scerau de donai is crais de sa scuadra a un allenadori giòvunu, ma chi est stètiu bonu a ndi pesai unu trabballu togu meda, candu sighiat is piciocus de sa Lanteri de Tattari, e seus chistionendi, est craru, de Giuliano Robbi, chi apustis de giai un annu de pàsiu (si ndi fiat andau de sa Lanteri a metadi de sa stagioni de s'annu passau, cumenti si nd'arregodais beni) est prontu po torrai a curri cun una de is scuadras chi bisànt s'artziada in Ecellenza. Is de s'Usinese ant a torrai a partiri cun giogadoris fortis in sa rosa cosa insoru: chistionaus de s'atacanti Saba, chi s'annu passau est stètiu tra cussus chi nd'at pesau prus gol de totus in totu su campionau, passendi po su difensori Gutierrez e is centrucampistas Delrio e Luiu. Is de sa Lanteri, chi eus arremonau pròpriu immoi, no ant sighiu a curri cun Luca Rusani, chi fiat arribbau pròpriu apustis de Robbi; s'assòtziu tattaresu e s'allenadori, chi me is annus passaus fiat arrannèsciu a fai artziai torra su Calangianus in su campionau de s'Ecellenza, ant scerau de pigai arrastus diversus, e in su mundu de sa bòcia, de su restu, est una cosa chi capitat fatu fatu, cumenti si narat. Is de sa Lanteri, duncas, ant scerau de donai is crais de sa scuadra a Michele Pulina, chi est stètiu un atacanti forti meda, tra is atrus, de sa Torres e de sa scuadra de su Sorso, e chi in sa prima aventura cumenti a allenadori, impari a is de su Istintinu, nd'at cassau su de tres postus in sa lista. Is de su Istintinu, duncas, funt ancora circhendi de cumprendi cali podit essi s'allenadori chi at a andai beni po is bisus de sa sociedadi. Is de su Portotorres, ainnantis de cumprendi chi ant a sighiri cun Robertu Congiatta, chi nd'at cassau una sarvesa bona e toga meda, ant a depi torrai a pesai totu sa faina chi pertocat su presidenti e is dirigentis puru, fadendi su contu ca is chi trabballant in s'assòtziu fintzas a sa stagioni passada si ndi funt andaus totus. Is de sa Macumerese, invècias, ant a sighiri cun Pierluigi Scotto, chi s'annu passau est stètiu bonu a fai girai sa scuadra cosa sua a forti meda, cun unu giogu spàssiosu e una biga de resultaus bonus. Puru is de su Sennaru no cambiant is cartas bonas chi tenint in manu, e sighint a curri cun Massimiliano Nieddu, chi est fadendi, diaderus, unu trabballu de oru, e custu giai de una bella pariga de annus, a nai sa beridadi, fadendi su contu chi trabballat cun s'assòtziu de calincuna cosa cumenti a su mesi de idas de su duamilla e dexannoi. Nieddu, tra is atras cosas, tocat a ddu nai (e si fait prexei) est arrannèsciu a torrai a portai sa scuadra cosa sua in su campionau de sa Promotzioni apustis de trintacuatru annus chi no sucediàt, e nd'at cassau su de ses postus in sa lista, che de seguru no est una cosa de fuiai a s'aliga, antzis. E pròpriu Massimiliano Nieddu, me is cidas passadas s'at contau, s'at scoviau, po ddu nai mellus, cumenti funt andadas is cosas tra issu e sa sociedadi de su Sennaru. «A nai sa beridadi, apustis de cincu annus de coja cun s'assòtziu, fia giai giai pentzendi de cambiai aria, cumenti si narat; candu trabballas po medas tempus cun is pròprius personas, cun sa pròpriu scuadra, nc'est bisòngiu, mancai, de murigai torra is cartas chi tenis in manu, ddi nau diaici». Poi Nieddu at aciuntu: «Impari eus fatu una biga de batallas e po su prus ddas eus bintas, e custa est una cosa chi mi fait prexei meda. Un allenadori depit fai su contu chi is de s'assòtziu, is dirigentis duncas, iant a podi tenni su disìgiu de donai is crais de sa scuadra a un atru allenadori e, po sa caridadi de Deus, no nci iat a essi nudda de mabi, e nci iat a mancai puru. Ma candu si seus atobiaus po circai de cumprendi cumenti fiant postas is cosas, est bastau a si castiai me is ogus po cumprendi chi nci fiat su tanti, ancora, ddi nau diaici, po sighiri a trabballai impari po un'atra stagioni puru. Duncas, seu stètiu deu a domandai a is dirigentis de podi torrai a fai, giai giai de nou, sa rosa de sa scuadra. In s'istadi, tocat a narai custu puru, po si cumprendi mellus, si ndi funt andaus de su Sennaru is giogadoris prus fortis chi tenestus, cumenti a Igene, Nuvoli, Camara e Piga, unu de is piciocheddus prus bravus chi ddoi fiant in sa rosa (e chi immoi est currendi po is de s'Atletico de Uri, in su campionau de sa Sèrie D, e no est de seguru sa primu borta chi unu piciocheddu ndi artziat de categoria e bisat de ndi lompi in su mundu de is professoneris de sa bòcia ndr)». Is de su Sennaru si funt dèpius arramangai is manigas po circai de ndi pesai una rosa forti. «Eus agatau s'acapiu, s'acòrdiu, cun una biga de piciocheddus giòvunus, chi nd'arribbant, mancai, de is categorias prus bascias, prus piticheddas, de sa Promotzioni, est a nai, po su prus, chi ndi lompint de su campionau de sa Primu Categoria. Ma potzu nai, puru, apustis de una pariga de diis de trabballu, chi is piciocus chi funt arribbaus in sa scuadra cosa nosta tenint una biga manna de gana de fai a biri a totus su chi podint e sciint fai, e depu nai, puru, chi po immoi mi funt donendi totus is arrespustas chi, de su restu, m'abertammu de issus. Ant agatau acoitu sa cunfianza, ddi nau diaici, cun is atrus cumpàngius e seu seguru chi cun su tempus, e cun is allenamentus, est craru, is cosas ant a podi andai sèmpiri mellus». Is de su Sennaru, de su restu, funt partius, po su chi pertocat sa stagioni de su duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru, cun su pei deretu, est a nai, cun su pei bonu, est a nai, duncas, cun una bìncida, chi ant cassau in sa primu bessida de sa Copa Italia, in domu cosa insoru, contras a una scuadra forti cumenti cussa de s'Alighera. «Po su chi pertocat sa partida de custu domìnigu passau — m'at contau Massimiluanu Nieddu — potzu narai ca seu prexau po cumenti ant giogau is piciocus cosa mia; eus fatu una gara de importu mannu, toga meda; de su restu, is de s'Alighera funt una de is scuadras prus fortis chi ddoi funt in totu su mundu de sa Promotzioni, innoi in Sardìnnia, duncas su de essi arrannèscius a binci si donat sa gana de sighiri cun su trabballu e is allenamentus in custas duas cidas chi ammancant po torrai a partiri cun su campionau. Is piciocus cosa mia funt arrannèscius a curri, in campu, po totus is noranta minudus de sa partida, e fadendi su contu chi eus incumentzau cun is trabballus de una pariga de diis feti, no potzu ca essi prexau po su chi ant fatu a biri e po cumenti si funt cumportaus. Po un allenadori, funt cosas de importu mannu, pruschetotu me is primus cidas de s'annada noba». Torrendi a s'arrastu chi festus sighendi, e duncas, torrendi a sa Lista B de su campionau de sa Promotzioni, Nieddu s'at scoviau cali funt is bideas cosa sua apitzus de sa chistioni. «Nosu isperaus feti de fai beni, de arrannesci a fai sa cursa chi is de sa sociedadi s'ant domandau e s'abertant: po primu cosa, duncas, nc'at a essi de cassai sa sarvesa, est a nai de ndi cassai su tanti de puntus chi ant a serbiri po abarrai, po un antru annu puru, in su campionau de sa Promotzioni; apustis eus a biri chi nc'at a essi sa possibbilidadi de aguantai calincuna cosa de prus druci, ddi nau diaici, mancai acabbendi sa stagioni me is primus postus de sa lista, una cosa chi no si iat a dispraxi de seguru. In s'interis, eus a circai de fai giogai, e duncas de fai cresci, ddi nau diaici, totus is piciocheddus, is giogadoris prus giòvuneddus chi teneus in sa rosa. Giai in sa primu partida de custu domìnigu passau — at sighiu a mi contai Nieddu — nc'eus postu in scuadra unu cantu de piciocheddus chi nd'arribbant de sa scuadra de is "Allievi", e duncas, chi nd'arribbant, deretus deretus, de sa pipiniera de su Sennaru, chi est sighendi a trabballai beni meda. Sa pipiniera est una de is cosas prus togas chi sa sociedadi est arrannèscia a ndi pesai in totus custus annus, ma est una cosa, una chistioni chi ballit po medas atras scuadras, a nai sa beridadi. Chi ndi bolis pesai una scuadra de mannus chi potzat essi diaderus forti, depis partiri, depis incumentzai pròpriu trabballendi cun is giogadoris prus piticheddus, chi funt, est craru, su benidori de un assòtziu». Apitzus de sa stagioni chi est torra po incumentzai, Nieddu at nau: «De cust'annu ddoi ant a essi torra duas listas cun dexiotu scuadras e medas de custas no ant mai giogau contras a cussas de su nord de sa Sardìnnia; pentzu a is de su Tuttavista de Garteddi, a is de su Pasada, a is de su Thinioscole, a is de s'Oristanese de Aristanis, a is de su Santa Justa, a is de s'Abbasanta, po nd'arremonai feti una pariga. Funt totus scuadras chi tenint una storia de importu mannu meda a is pabas, chentza si ndi scaresci, est craru, de is de sa Nuorese, chi funt cussus chi tenint prus possibbilidadis de totus is atrus de ndi cassai su primu postu e duncas s'artziada in Ecellenza. Cumenti a dònnia dònnia annu, peròu, no ant a mancai, custu est pagu ma seguru, is ispantus, ddi nau diaici: deu creu chi is de su Santa Maria de Coghinas funt arrannèscius a ndi pesai una rosa toga e forti meda, su pròpriu ballit po is de su Bonorva, chi, ndi seu seguru, ant a essi bonus a torrai a curri a forti cumenti ant fatu s'annu passau etotu, de su restu. E apustis, no si ndi podeus scaresci de is de s'Usinese de Usini. Eus a biri cumenti ant a andai is cosas, ca is fueddus, a sa fini, contant pagu e nudda. Nosu circaus de chistionai pagu e nudda; nc'at a pentzai su campu, e is resultaus mescamente, a chistionai po nosu. Su chi pentzu immoi est chi eus a depi essi bonus a abarrai cun is peis prantaus in terra; scieus giai, de su restu, chi nc'at a essi de sunfriri, ma seus trabballendi e currendi pròpriu po circai de si fai agatai prontus».

Torrendi a nosu, duncas, e a sa chistioni chi eus pigau ainnantis, is de su Tuttavista de Garteddì e is de s'Ovodda iant a depi sighiri a curri cun is allenadoris chi nd'ant cassau sa bìncida de su campionau: seus chistionendi, duncas, de Francu Solinas e de Giacomu Coinu, chi, tra is atras cosas, me is annus passaus iat tentu giai su modu de trabballai, e beni puru, cun is de su Fonne. Is de su Coghinas, invecias, ant a depi cumprendi chi sighiri (o no) cun Nicola Spano, chi est stètiu bonu (gràtzias a is gol pesaus de un atacanti forti cumenti a Ferreira) de ndi cassai sa sarvesa, bincendi is duas partidas finalis contras a is de s'Oschirese, cumenti s'apu giai arremonau ainnantis, de su restu. Is de su Logusantu puru iant a depi puntai torra apitzus de Giorgio Bagatti, chi nd'at cassau sa sarvesa pròpriu me is ùrtimas giorronadas, ma ainnantis de fai custu ant a depi torrai a cuncodrai s'assòtziu, partendi de su presidenti e de totus is atrus dirigentis. E duncas: chi nci potzat essi spàssiu mannu po totus. Ca de su restu, cumenti si apu nau giai un'antra borta, su giogu de sa bòcia, a su mancu po su chi pertocat is diletantis, apartenit a is logus, a is biddas e a is citadis chi ddu bivint, chi si bivint is partidas dònnia domìnigu, e ballit, fintzas, po is biddixeddas prus pitichinninnias, cussas chi tenint, duncas, nemmancu milli cristianus. E su giogu de sa bòcia appartenit, puru, a is chi cabant in campu, est a nai a is giogadoris: chentza de issus, est craru (parit una tontesa, ma chi nci pentzais beni nc'est su tanti po nc'arraxonai impari), no nci iant a essi is partidas. E is tempus funt cambiendi, de su restu: est a nai ca is piciocheddus chi si sprèviant gioghendi a palloni funt sèmpiri prus pagus (fadendi su contu de su chi sucediàt binti o trinta annus fait), e cussus chi mancai incumentzant a giogai, apustis de una pariga de annus funt giai stracus, o arròscius, chi si praxit de prus cumenti a fueddu, e lassant stai sa bòcia e si nci ghetant a fai atras cosas, candu andat beni, o a no fai nudda, candu andat mabi, est a nai ca si nd'abarrant a totu dì crocaus in su letu, a murigai su tialu de telefunu cellulari. Su giogu de sa bòcia, duncas, apartenit a is giogadoris prus giòvuneddus, chi funt s'oru, su benidori de custu mundu. E pròpriu po custu, deu creu, chi a sa fini de su mesi de Maju, su presidenti de sa Federatzioni Italiana de su Giogu de su Càlciu est andau a castiai (e a donai is prèmius, pruschetotu, a sa scuadra chi at bintu) sa partida finali de su campionau  regionali de is "Allievi", chi at biu, una contras a s'atra, sa scuadra de sa Ferrini, contras a cussa de sa Sigma, cun is primus chi nd'ant cassau sa bìncida, cun su resultau de unu a zeru.

Gianni Cadoni, duncas, est stètiu prexau meda de biri su campu prenu, fintzas a cucuru, de tifosus, mancai fessit una partida tra piciocus pitichinninnius meda. E sa partida, de su restu, est stètia spàssiosa meda. De su restu, s'at arragodau Cadoni, nd'arribbaus de tres annus marigosus meda, po su chi pertocat su Covid, est craru: me is primus duus annus is campionaus funt stètius sciusciaus, s'annu passau, invecias, is giogus si funt dèpius firmai po unu mesi, apustis de is festas po su Nadali e po s'annu nou. Cust'annu, invecias, is cosas funt andadas meda mellus, e fait a nai puru ca si podit castiai a su benidori cun su coru prus selenu, a su mancu prus selenu de su chi tenestus fintzas a una pariga de stagionis fait, est craru. Is numerus chi pertocant is assòtzius e is giogadoris chi ddoi funt in Sardìnnia, mancai su logu siat piticu (seus sèmpiri un'isula) e mancai sa genti siat pagu (unu millioni e cincucentus mila cristianus, ca in Roma s'agatant in su tretu chi ddoi est tra duus bixinaus), funt bonus meda; is piciocus chi incumentzant a giogai a bòcia funt dònnia annu chi passat sèmpiri de prus, e de custu no podeus ca essi prexaus. Is piciocheddus tenint ancora gana meda de ndi cabai in campu, e custu si permitit de fai isperas bonas po su benidori. Totus is campionaus funt stètius una bella batalla, est a nai chi in dònnia lista ddoi fiant a su mancu duas o tres scuadras chi curriant po sa bìncida finali, e sa pròpriu cosa si iat a podi nai, est craru, po sa cursa po ndi cassai sa sarvesa. In Ecellenza, e custu est unu pecau, ant a torrai a giogai is de s'Ilvamaddalena, chi no funt arrannèscius a abarrai in su campionau de sa Sèrie D, cumenti bisàstus totus. Cadoni est torrau apitzus de sa chistioni chi pertocat su numeru de is listas po su campionau de sa Promotzioni, chi est stètia sa lega prus callenti (ddi naraus diaici) de totu s'istadi. Cadoni at arregodau, duncas, ca is isceras ca funt stètias pesadas me is annus passaus nd'arribbànt poita ddoi fiat sa timoria ca is giogus si podessint firmai torra po crupa de su Covid; cun listas pesadas cun pagus scuadras, a su mancu fadendi su contu de cumenti fiant cuncodradas me in totus is annus passaus, seus arrannèscius a mantenni sa situatzioni in s'arrastu giustu, cumenti si narat. Immoi chi seus arrannèscius a si lassai a is pabas cussu dannu lègiu chi est su Covid, at sighiu a si contai Cadoni, podeus pentzai de torrai a is cosas cumenti fiant: sexi scuadras po dònnia lista, e una lista po su campionau de s'Ecellenza, duas po su campionau de sa Promotzioni, cuatru po su campionau de sa Primu Categoria e otu po su chi pertocat sa Segunda Categoria.

Immoi chi seus arribbaus a custu puntu de sa chistioni, e fiat ora puru s'at a megai calincunu de bosatrus, podeus andai a castiai cali funt stètius, in totus custas cidas, in totus custus ùrtimus mesis, is cropus in su mercau (ddus tzerriaus diaici, furendindi sa trassa de s'italianu) prus mannus chi pertocant is scuadras sardas, partendi de cussas de s'Ecellenza. Si bollu arregodai (ma tanti ddu scieis mellus de mei puru) ca sa fentana de su mercau cust'annu s'est oberta sa prima dì de su mesi de Trèulas e s'est serrada, invecias, su cuindixi de su mesi de Cabudanni, a is seti de su merì, po essi pretzisus. E duncas, parteus cun is de su Crabònia, chi po sa difesa ant pigau unu giogadori forti cumenti a Santiago Agustin Brailly Bigata, nàsciu in Argentina in su duamilla (tenit, duncas, feti bintitres annus) ma chi tenit su passaportu spagnolu puru, e chi nd'arribbat in Sardìnnia (e duncas in su Surcis) apustis de s'annada, de sa stagioni toga meda chi at fatu impari a is de su Città di Lenola, in su campionau de Promotzioni de su Lazio. Is de su Crabònia ant a sighiri a puntai apitzus de unu giogadori bravu cumenti a Andrea Porcheddu, chi s'annu passau, si ddu arregodais (e chi no si ddu arregodais, deu seu innoi po custu), est stètiu su giogadori chi at fatu prus gol de totus in sa rosa de is maurreddinus, e funt stètius calincuna cosa cumenti a catodixi. Impari a Porcheddu, is dirigentis de su Crabònia ant agatau torra s'acapiu cun Gabriele Dore, unu centrucampista chi giogat peròu giai in atacu e chi tenit esperièntzias bonas in Sèrie D impari, tra is atrus, a is de s'Altzaghena. Is atras nobas chi pertocant is biancus-brau funt duas: sa prima est ca, po a su mancu un antru annu, su presidenti de s'assòtziu at a essi Stefano Canu; sa segunda est, invecias, chi is crais de sa scuadra funt stètias donadas a Mauriziu Ollargiu. Po sa difesa, invecias, at a torrai a giogai, e duncas at a torrai in campu unu giogadori forti cumenti a Andrea Sedda (nàsciu in su duamilla e tres e, duncas, tenit binti annus tundus tundus, a fai is contus nci poneus pagu meda diaderus), chi est bessendindi aforas de is dannus e de is trumentus de unu infortùniu. Su primu giogadori nou chi s'est aciuntu a sa rosa est stètiu Mauro Alcaraz, unu portieri forti meda chi nd'aproillat, issu puru, de s'Argentina, chi tenit passaportu europeu e chi me is annus passaus at giogau in Sicilia impari a is de su Santa Croce (in su campionau de s'Ecellenza) e pruschetotu in Spagna (cun is de sa Ciudad Murcia, de su Minerva, de su Totana, de su Guadalajara e is de su Torrevieja) e in Germania puru, impari a is de su Suderelbe. In Argentina, invecias, Alcaraz at giogau impari a is de su Liniers e de su Sansinena. Sèmpiri po sa difesa, nd'est arribbau Andrea Carta, trint'annus fatus ma sa gana de giogai e de cabai in campu de unu piciocheddu de dexi annus (cumenti si narat). Carta at giogau me is scuadras de piciocheddus piticus de is de s'Arezzo e de sa Fiorentina. Tra is giogadoris prus piticheddus ddoi funt Lorenzo Sartini, nasciu in su duamilla e cincu, chi giogat in atacu, impari a Danilo Cocco, unu piciocu chi, invècias, giogat in difesa, e nàsciu in su duamilla e ses. Enrico Fontana, chi est nàsciu in su duamilla e cincu, at a giogai in atacu, impari, pròpriu, a Riccardo Lambroni, unu piciocheddu nàsciu in su duamilla e seti.

In s'interis, mi ndi seu acatau feti immoi ca, a su mancu po una borta (megu a brullai, est craru!), no nc'apu (ancora) stichiu, a su mancu po custa cida, nemmancu unu de cussus contus, de cussus contixeddus, de cussus stròllichiminis (cumenti apu incumentzau a ddus tzerriai de unu pagheddu de tempus, a nai sa beridadi), chi mi praxint fintzas a m'amachiai e chi funt benendi a essi, po diaderus, una de is cosas prus togas (de su chi mi narais e mi contais bosatrus etotu, chi custus artìculus ddus ligeis) chi seu fadendi, chi ndi seu boghendi aforas po is amigus de su Diariu Sportivu; sa beridadi, peròu, est ca ddoi funt una biga manna de novas de si torrai a contai (ddu podeis cumprendi a solus a solus, de su restu, chi andais a castiai sa cantidadi, manna meda, cumenti capitat dònnia dònnia cida, de novas chi funt sighendi a ndi bessiri in su giassu) e duncas nareus puru ca no nc'est stètiu su tempus, o s'ocasioni (cumenti si narat in bidda) po podi ciaciarrai puru de atras chistionis (e chi, mancai, no pertocant de acanta su mundu de su càlciu); ma seu seguru de su fatu ca po is tifosus e po totus is personas chi si sighint (chi sighint su trabballu chi fadeus, po ddu narai mellus) e chi ndi bessint afora de conca po su giogu de sa bòcia no ant a essi dispraxius diaici meda de sa cosa.
E duncas, torraus a nosu: in s'interis chi seu scriendi custus fueddus, de su mundu de s'Ecellenza nd'arribbat una nova de importu mannu meda, e chi pertocat is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia: su campionau, cumenti scieis beni (e chi no ddu scieis, o no si ddu arregodais, deu seu innoi pròpriu po custu!), est incumentzau su dexi de custu mesi etotu, est a nai de su mesi de Cabudanni, ma nc'est giai (e si dispraxit meda meda) chini depit bessiri aforas de is giogus, mancai cun sa tristura in su coru: seus chistionendi, po essi prus crarus, de Andrea Marongiu, chi at incumentzau a trabballai cun sa rosa de is arrubius-brau feti de una pariga de cidas (po su chi pertocat sa stagioni noba, est a nai sa de su duamilla e bintitres - duamilla e binticuatru) ma at giai acabbau; cumenti sucedit fatu fatu in sa vida (diaici chistionu unu pagheddeddu de atras chistionis puru e mi pòngiu s'anima in paxi, cumenti si narat), a bortas depis incrubai sa conca ainnantis de cussu chi podeus tzerriai destinu, est a nai una fortza prus manna de nosu chi, a bortas, si fait arregalus bonus e drucis cumenti su tzùcuru e su mebi, ma atras bortas, candu is cosas andant mabi (o peus de su chi podeus isperai) si donat e si portat trumentus e strobbus. E duncas, immoi mi benint, mi torrant in conca is fueddus chi apu sèmpiri intendiu de is bècius de sa bidda cosa mia, candu narànt ca sa saludi est sa cosa prus de importu in sa vida cosa nosta, e candu no nc'est sa saludi, intzandus nd'arribbant, fait pròpriu a ddu nai, is daboris, is pentzamentus lègius e is disprexeis; torrendi a sa storia chi pertocat, de acanta, Andrea Marongiu, beneus a sciri ca at dèpiu lassai sa scuadra chi fiat sighendi (is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia, cumenti s'apu giai arremonau ainnantis) poita immoi depit pentzai a si ndi scabulli de sa mobadia chi ddu at fetu. Candu s'agataus aranti a provas, a batallas diaici mannas, intzansus totus is cosas chi mancai, fintzas a sa dì ainnantis si pariànt de importu mannu, torrant a nudda e si parint tontesas, chi cumprendeis su chi seu narendu. Nci funt personas chi, mancai, ndi bessint aforas de conca de su disprexei po una partida de bòcia pèrdia, o chi andat mabi, ma apustis, mancai aranti de una mobadia maba, cumprendint, e po diaderus, cali funt is cosas chi diaderus funt de importu in custa vida. Est stètiu, de su restu, Andrea Marongiu etotu chi at donau sa nova chi ddu pertocat: «No potzu prus sighiri a trabballai cun is piciocus de sa scuadra de Bidd'e Cresia poita tèngiu strobbus po su chi pertocat sa saludi cosa mia — s'at fatu sciri Marongiu cun unu comunicau chi nd'at pesau issu etotu —; in custu momentu, duncas, no mi potzu permiti de sighiri una faina diaici trabballosa, poita depu circai de nci ghetai totus is fortzas chi tèngiu, cussas de su corpus e cussas de sa conca puru, in custa batalla chi immoi tèngiu de gherrai. Immoi depu feti pentzai a cumenti mi ndi scabulli de custu strobbu, e depu torrai a cuncodrai is fainas chi pertocant su trabballu miu e sa vida cosa mia de dònnia dì, pentzendi, pruschetotu, a sa famìlia cosa mia». Apustis Marongiu at aciuntu puru: «Mi iat a fai prexei a torrai gràtzias a su presidenti de s'assòtziu, Cicu, e totus is atrus dirigentis chi ddu agiudant in custa faina, po sa fidùcia chi m'ant regalau, ballit po cust'annu e puru, est craru, po s'annu passau. Torru gràtzias, puru, a is personas chi m'ant agiudau cun su trabballu cosa mia cun sa rosa e, apustis, torru gràtzias, mi parit craru, a totus is piciocus chi ant scerau de giogai cun sa scuadra de Bidd'e Cresia po cust'annu puru e chi funt currendi avatu de sa bòcia de sa primu dì de su mesi de Agustu: deu pentzu, e seu seguru, chi custa est una rosa toga e bona meda, pesada cun giogadoris fortis e cun ominis chi sciint su fatu cosa insoru: giai in sa partida chi eus giogau in domu de is de su Tèmpiu ant fatu a biri a totus cantu ballint, e de su restu is aversàrius puru s'ant fatu is cumplimentus, una cosa chi s'at fatu prexei meda, est craru. Seu seguru chi sa scuadra at a sighiri a curri a forti e at a essi bona a ndi cassai is resultaus chi sa sociedadi etotu s'at domandau e s'abertat, e duncas, deu apa a fai su tifu po issus, isperendi chi potzant serrai sa stagioni me is primus cincus postus de sa lista».

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024
Tags:
Promozione