Salta al contenuto principale
E custa meravìllia est Stella, unu cani ca est lòmpiu in sa Polisportiva Ferrini e at tocau su coru a totus
Su cani est lòmpiu in sa Polisportiva Ferrini e at tocau su coru a totus

Una Stella in dònnia campu

In custus tempus, totus scieus cantu est mannu su problema de s'abandonu de is animalis. In particolari po is canis, est intendiu meda. No est difìcili, in citadi puru, in Casteddu e acanta, agatari canis in giru. Ma custa est una istòria prus fortunada, e ponit impari su futbàlu e no si furriai in palas candu sa sorti lassada lòmpiri una meravìllia ca preguntat feti de èssiri adotada, de èssiri parti de sa "scoadra". E custa meravìllia est Stella, unu cani ca est lòmpiu in sa Polisportiva Ferrini e at tocau su coru a totus. In Ferrini ci funt de meda tempus pisitus puru, duncas sa presèntzia de animalis no est cosa noa. Ma Stella s'est presentada e at decìdiu issa ca cussa grandu famìllia depiat èssiri domu sua. E aici est stau. Davide Canosa, s'allenadori de is allievus Ferrini e responsàbili de is campus, est stau su primu chi at arrispùndiu afirmativamenti. Totus de acòrdiu, ant pigau cumente unu bellu sinnu custu arribu, e de cussu monentu Stellina bivit a is campus de sa Ferrini. Acumpangiat totus is giogadoris a is allenamentus, a is partidas: e pigat a cambiu carinnia e, a bortas, papòngiu.
Est siguru unu esèmpiu bonu po is giòvunus, educativu: totus funt collaboradoris a benefìtziu de issa, cun amori e atentzioni a su bisòngiu. Su rispetu si imparat aici, e custa canixedda bianca, stimada de totu sa dirigentzia e is giòvunus, est s'esempiu ca èssiri famìllia est acculientzia e delicadesa. Auguraus una Stella in dònnia campu, chi podit fai bona vita aici!

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2017/2018
Tags:
Novas,