Salta al contenuto principale
monreale san gavino

Is giogadoris giòvunus trigant a ndi bessì a pillu, is prus bècius sighint a curri e a fai unu muntoni de gol

Su mesi de Ladàmini est fuendusì, allestru cumenti chi fessit una lèpori: est cussu chi apu nau a sa picioca chi mi bendit su pani, dònnia dònnia mengianu; issa, duncas, est sa primu cristiana chi atobiu, apustis chi mi ndi scidu e nci bessu de domu, e duncas, est sa primu persona chi mi arregalat is primus fueddus e sa primu ciaciarrada de sa dì, e po custu da stimu meda meda, poita is ciaciarradas funt una de is cosas chi mi faint prus ammachiai in custa fida (est a nai chi mi praxint de prus). A nai sa beridadi su forru de su pani est pròpriu apicigau a domu mia, duncas su tretu chi depu fai est pagu meda; de su restu, mi connoscint de candu seu unu pipiu pichinninniu, e issa (cun is atras tres sorris chi sighint sa faina) mi prenint fintzas a cucuru de arregalus e de fueddus drucis; diaici, ainnantis de nci cabai su primu unconi de sa dì, po su chi in sardu si tzerriat ismurzu, torru gràtzias (est una cosa chi fatzu sèmpiri, ainnantis de incumentzai a papai) po totus is arregalus chi custa fida mi fait, mancai a bortas (sa vida, est craru) parrat una mexina marigosa meda; e duncas torru gràtzias a su cielu de no essi tropu indaboriu, est a nai de no tenni tropu daboris, e de tenni ancora unu bellu apetitu; diaici, ainnantis de nci ghetai in buca su primu unconi (una cosa chi ballit po su prangiu e po sa cena puru) circu de torrai gratzias, a sa vida, po totus is personas chi trabballant po ndi pesai su pani, sa fruta e sa birdura chi mi papu e chi mi serbit po bivi (petza no ndi papu prus de diora, cumenti si narat in bidda mia). Cumenti eis biu, apu giai atacau cun is stròllichiminis e is contixeddus, ma po custa cida circu de si ndi furai pagu tempus, chi mancai m'iat a praxi arrexonai unu pagheddu apitzus a is fueddus chi m'ant nau is giogadoris e is allenadoris chi apu intendiu, a su telefunu, po is artìculus de custa cida po si amigus de su DiariuSportivu. Duncas, po serrai sa chistioni acapiada a su mesi de Ladàmini, ndi eus giai scroxau is primu binti diis, est a nai chi immoi nd'ammancant feti atrus undixi e apustis at a brintai (chi deus bollit, cumenti naràt ajaja mia e cumenti narant, pruschetotu, is bècius, chi est una cosa chi mi praxit meda e mi ollu costumai a dda manigiai, poita mi praxit meda, su de isperai chi su benidori potzat essi bonu, arregodendusì chi sa vida est unu giogu strangiu meda e nosu fadeus su chi podeus, ma apustis nc'est de fai su contu cun su chi podeus tzerriai destìnu) su mesi de Donniasantu puru. A nai sa beridadi, dd'apu nau pròpriu diaici a s'amiga mia chi trabballat in su forru de su pani, custu duamilla e bintiduus m'at giai trobeddau fintzas tropu: funt stètias medas is bustas de pentzamentus e de trumentus chi mi ndi funt arribbadas in pitzus (apu manigiau pròpriu su fueddu "busta") e s'amiga mia m'at arrespustu narendumì chi issa puru nd'at bodditu unu bellu tanti de sachitas (at manigiau pròpriu custu fueddu pretzisu) de daboris chi, fortzis, po cust'annu iat a podi bastai diaici. Duncas, su tempus sighit a essi bellu meda (a megama sa temperadura ndi artziat giai giai fintzas a trinta gradus, ca parit de essi in s'istadi), sa genti si nci ghetat, ancora in dì de oi, mancai s'atonzu s'iat brintau giai de unu mesi, in logu de mari a pigai su sobi e seu de acòrdiu deu puru, chi tocat a s'acudi, poita cumenti nd'at arribbai su mesi de Dòniasantu, est facili a ddu cumprendi, nd'at a lompi puru s'acua, su frius, su tempus mau. Seu scriendi custus fueddus, difati, ma tengiu su disìgiu de andai a passillai in su sartu, si ddu potzu nai? In s'interis, sa tialu de gherra in Ucraina sighit a andai ainnantis, ca no ant ancora agatau un acòrdiu po abarrai in paxi s'unu cun s'atru, e chi sighint diaici at a essi una cosa longa meda de scroxai e de sumportai, no tanti po nosu, ma pruschetotu po is chi bivvint in cussus logus; ddis bollu mandai un augùriu bonu, chi totu custu dannu ndi potzat acabbai allestru, poita penzu chi siat sa primu cosa chi podeus fai. E duncas, po custa cida puru mi intendu pràndiu beni, est a nai chi nc'apu fuiau a foras su tanti de stròllichiminis chi tenia badda badda in conca e immoi potzu chistionai (e fiat ora puru, s'at a megai calincunu, o calincuna, de bosatrus) de is nobas acapiadas a sa bòcia, ma apa a circai, chi mi ddu permiteis, de arrexonai unu pagheddu apitzus de su chi m'ant contau custa cida, prus chi andai a castiai is resultaus de is partidas cumenti mancai seu costumau a fai; arrexonai, mancai, po si torrai a acapiai a is cosas chi fia narendi ainnantis, e immoi tocat a biri, feti, chi nc'arrannèsciu (megu a brullai, megu!). Duncas, una de is novas de importu prus mannu de custa cida nd'arribbat de Baunei e, mescamente, de sa scuadra de sa bidda, sa Baunese, sighida, giai de una pariga de annus a nai sa beridadi, de Tore Mereu. Pròpriu custu domìnigu passau is de sa Baunese ant bintu sa partida, in domu cosa insoru, contras a is de su Cuartu 2000; is nieddus-brau depiant artziai sa conca, e in pressi puru, apustis de nd'essi arregotu ses bussinadas (ddi nau diaici), in sa segunda bessida contras a is de su Pirri, sighius de Busanca. Duncas, nd'eus arrexonau giai medas bortas, una de is cosas de importu prus mannu, in sa vida, ma ballit puru in su sport e duncas, in su càlciu, est cussa de si ndi strantaxai, torra, apustis chi nd'arruis. Is de sa Baunese funt torraus a partiri a foti meda, si cumprendit beni, fadendi calincuna cosa cumenti a ses gol; duus de custus, intzandus, funt stètius pesaus de Marco Nieddu, chi est unu de is giogadoris de esperièntzia prus manna chi ddoi teneus in dì de oi in Sardìnnia. Po cumprendi mellus su chi seu narendi, bastat a fai su contu chi su primu gol de sa carriera cosa sua ddu at fatu candu teniat sexi annus, e immoi ndi tenit corantunu, fatus su bintunu de su mesi de Abrili. Duncas, sa cosa chi fait prus ispantus est chi, pròpriu domìnigu passau, Nieddu est arribbau a fai su de cuatrucentus gol: si ndi rendeis contu a solus chi seus chistionendi de numerus a foras de conca. Est berus chi Nieddu giogat a bòcia de una vida, ma po arribbai a custu tanti de gol fatus serbit a trabballai meda, est a nai, po incumentzai, a sighiri totus is allenamentus, e apustis, tocat a cabai in campu po is partidas cun sa gana giusta, cun sa conca sbuida de totus is pentzamentus chi, mancai, no nc'intrant nudda cun sa bòcia. Nieddu at giogau cun medas atras scuadras, ainnantis de nd'aproillai in domu de sa Baunese: cun is de su Biddamanna Strisàili, chi est sa scuadra de sa bidda innoi est nasciu, nd'at pesau calincuna cosa cumenti a trintases gol; cun is de su Barì nd'at fatu calinncuna cosa cumenti a binticuatru; apustis at giogau po una bella pariga de annus (pariga a sa sarda, est craru) impari a is de su Tortolì, e nd'at pesau duuscentus e setantatres gol (feti custu tanti de gol iat a bastai po ndi pesai totus is cumplimentus chi Nieddu si minèscit); apustis de cussa esperièntzia, Nieddu at giogau cun is de su Murera, po corantacincu gol in totu, e tres funt stètius cussus chi at fatu in s'esperièntzia, crutza meda a nai sa beridadi, impari a is de su Castiadas, candu is campionaus ndi fiant stètius sciusciaus po crupa de su tialu de Covid, si ddu arregodais beni e no serbit a nc'aciungi nemmancu unu fueddu. Apustis s'est acapiau impari a is de s'Idolo de Arthana, fadendi sexi gol. Immoi, de una pariga de cidas (su campionau, cumenti scieis beni, est lòmpiu a sa de tres giorronadas, e domìnigu chi benit s'at a giogai sa de cuatru) giogat in atacu, cumenti apu giai nau, de su restu, po contu de is de sa Baunese, e at giai acutu a ndi pesai cuatru gol, cun is ùrtimus duus chi funt arribbaus pròpriu in s'ùrtimu bessida (e duncas, a fai beni is contus, Nieddus est arribbau a cuatrucentus e unu gol). Ddu cumprendeis a solus cantu podit essi prexau: cumenti m'at contau issu etotu, in una ciaciarrada a su telèfunu chi nd'eus pesau pròpriu s'atra dì, po un atacanti sa cosa de importu prus mannu est fai su gol, e duncas, candu un atacanti fait una biga de gol est cumenti chi siat fadendi beni su trabballu cosa sua; cumenti chi, po unu muradori, po nd'arremonai unu, siat de importu a ndi pesai una domu fata cun totus is gràtzias. Est facili a cumprendi cumenti no siat facili giogai po totus custus annus de sighiu, poita, de su restu, ballit po totus is passionis chi teneus e chi sigheus in custa vida, chi ti nci ghetas in una faina cun seriedadi (chi podit essi unu sport, o sa musica, o su chi boleis) ses ponendi in contu chi no as a tenni su tempus po sighiri totu una cantidadi manna de atras cosas, mescamente chi ses unu giogadori diletanti (ddi nau diaici, furriendindi su fueddu de s'italianu) e no unu giogadori profesionieri, est a nai unu de is chi tenint sa fortuna de essi pagaus, e beni e meda puru, po giogai cun sa bòcia.. Po fai un esèmpiu, po si fai a cumprendi mellus ita si bollu nai, candu ciaciarru cun is allenadoris, mi contant sèmpiri de totus is sacrifìcius chi depint fai, a partiri de su tempus chi serbit po sighiri is piciocus me is allenamentus, arribbendindi duncas, est craru, a su tempus chi serbit po giogai is partidas de su domìnigu, po no chistionai de is partidas atesu de domu (est a nai, mellus, in domu allena) chi a bortas ti ndi furant totu sa dì de su domìnigu chi, po unu trabballadori, est cussa innoi ti pasias, mancai impari a sa famìllia cosa tua. E invecias, chi giogas a bòcia, est craru, po calincuna cosa cumenti a noi mesis, de su mesi de Cabudanni fintzas a, prus o mancu, su mesi de Maju, is domìnigus cosa tua funt acapiaus a is fainas de sa scuadra de bòcia. Nieddu, tra una cosa e s'atra (a fai is contus nci poneus pagu meda) est fadendi custa vida de calincuna cosa cumeni a binticincu annus: canta passioni serbit, mi domandu (e si domandu) po ndi pesai una carriera diaici? Sa cosa chi fait ancora prus ispantu, fortzis prus de is cuatrucentus e unu gol chi nd'at cassau, est chi Nieddu bolit sighiri a giogai puru, diaici m'at scoviau, a su mancu: «Serrai cun is giogus? Po immoi no nci pentzu pròpriu» — s'est megau — «Fintzas a candu is cambas ant a apoderai, cumenti su restu de su cropus, est craru, e fintzas a candu nd'apa a tenni sa gana, cumenti mi dda intendu in dì de oi, apa a sighiri a curri avatu a una bòcia, circhendi de stampai sa porta de is scuadras aversarias. Fintzas a candu m'apa a spassiai, mescamente, chi est sa cosa de importu prus mannu po unu giogadori chi ndi cabat in campu no po su dinai ma po sa passioni, apa a sighiri cun sa carriera cosa mia». Una carriera de oru, fait a ddu nai diaici: «Candu apu fatu su primu gol tenia calincuna cosa cumenti a sexi annus e, est craru, no mi ddu ia apessi mai pentzau de lompi a custu puntu, est a nai, a m'agatai cun cuatrucentus gol fatus in buciaca». Una pariga de cidas ainnantis, invecias, Carlo Nativi, chi s'annu passau at sighiu is de su Tempiu in su campionau de sa Promotzioni, cassendindi su segundu postu in sa lista, a is pabas, feti de is grogus-arrubius de su Calanzanos, nd'at bogau a foras una chistioni de importu mannu meda: duncas, a fai beni totus is contus, in su campionau de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres, s'agatant ancora giogadoris de esperièntzia manna (ddi naraus diaici), est a nai chi funt giai beciteddus (fadendi su contu de s'edadi de is atrus giogadoris) chi, tocat a ddu aciungi, tocat a ddu nai, funt sighendi a fai una cantidadi manna de gol. Po cumprendi mellus su chi seu narendi, podeus pentzai chi, in s'ùrtima bessida, cussa de domìnigu passau, est craru, ant fatu gol Christian Cacciuto, nasciu in su milli e noicentus otantatres (duncas tenit trintanoi annus fatus), impari a is de su Città di Selargius, chi est sa scuadra de Ceraxius; Nieddu, e nd'eus giai chistionau, e puru un antru giogadori tra is prus fortis chi ddoi funt in dì de oi in Sardìnnia, seus chistionendi de Gianluca Siazzu, chi tenit calincuna cosa cumenti a corantaseti annus (chi po unu giogadori, ddu cumprendeis beni, a solus, no funt pagus de seguru). Duncas, po Nativi, est unu problema mannu meda, po su benidori de su càlciu in Sardinnia, su fatu chi no nci siant giogadoris giòvunus chi ndi funt benendi a pillu. Duncas no apu potziu fai atru chi domandai a Nieddu ita ndi pentzat de custa cosa, e sa respusta chi m'at donau est stètia toga meda, aici mi parit, a su mancu: «M'agatu de acòrdiu in totu e po totu cun cussu chi at nau Nativi: fortzis is piciocheddus de oi (diaici ddus at zerriaus) no tenint sa pròpria passioni chi nc'eus postu nosu e chi ancora nci poneus nosu, chi seus is becieddus de su mundu de sa bòcia in Sardìnnia; fortzis is giòvunus tenint una biga de cosas in conca, una biga de modus po si podi spreviai, partendi de sa televisioni, po nd'arremonai una, fintzas a totus is atrus gioghiteddus e is atras fainas modernas, e duncas, no nc'est de si spantai prus de tanti chi su sport no est prus sa chistioni de importu prus mannu in sa vida de unu piciocu. Candu festus piticheddus nosu, chistionu, est craru, de is chi tenint s'edadi cosa mia, tenestus feti sa bòcia po nci passai su tempus, candu andat beni, e nudda de atru. Est berus, in dì de oi funt gioghendi una biga manna de giogadoris chi tenint, mancai, prus de trintacincu annus, e ancora arrannescint a agatai su gol e a fai binci is partidas a is scuadras cosa insoru. Is piciocheddus prus giòvunus, invecias, innoi funt? Ita fini ant fatu? A ita funt pentzeni? Est craru chi nc'est unu problema: is giòvunus s'iant a depi fai calincuna domanda, issus etotu, est craru, po circai de cumprendi mellus is cosas chi no torrant». Peròu depeus circai de no essi tropu severus, cumenti si narat: calincunu piciocu, giòvunu e forti, po fortuna dònnia tanti s'agatat. «Su primu nomini chi mi benit in conca est cussu de Nicola Mereu, chi est unu piciocheddu de bintunu annus chi ndi lompit de Biddamanna Strisàili, seus de sa pròpriu bidda duncas; deu creu chi tengiat totus is possibbilidadis de ndi pesai una carriera cumenti a sa mia, antzis, a ddu nai mellus, podit fai de prus puru, chi ndi tenit sa gana e sa fortuna. Est forti, nc'apu giogau impari candu fia in sa scuadra de su Murera e ddi apu biu fai giogadas a foras de conca. Cust'annu est acapiau a is de su Cos Sarrabus Ollasta, ma apu scipiu chi s'est ingotu a su genugu, s'est strupiau pròpriu su mesi passau e isperu, po issu, chi potzat torrai in campu allestru, e prus forti de su chi fiat giai». Nieddu serrat sa chistioni cun unu cunsillu po totus is giogadoris prus giòvunus: «Po su chi mi pertocat, circu sèmpiri de imperai calincuna cosa de nou, dònnia dì; duncas circu de ndi furai calincuna cosa a totus is allenadoris chi mi sighint, e nd'apu giai atobiau una bella pariga, si cumprendit beni, in binticincu annus chi apu fatu in su mundu de sa bòcia. Unu giogadori no dda acabbat mai de mellorai, de cresci; no est mai tropu tradu, duncas. In su benidori, tra is atras cosas, m'iat a praxi a fai s'allenadori, est a nai a sighiri una scuadra, mancai incumentzendi de cussas de is pipius». Serraus sa chistioni, po custa cida puru, cun is fueddus, torra, de Carlo Nativi, chi apitzus de sa chistioni, est stètiu craru: «Is piciosus prus giòvunus trigant meda a ndi bessiri a pillu, aintru de is scuadras e de is rosas: chi fessit po mei, ia a torrai a chistionai de sa regula chi pertocat is fuori-quota (est a nai is piciocheddus chi tenint prus pagu de dexiotu annus). In dì de oi una scuadra tenit s'obbrigu (ballit po is campionaus de sa Primu Categoria, de sa Promotzione, de s'Ecellenza e puru po su de sa Sèrie D) de fai cabai in campu, de su primu minudu, una pariga de giogadoris piticus, ddi nau diaici, ma fortzis iat a essi mellus chi is assòtzius ndi fadessint artziai in sa primu scuadra (sa scuadra de is mannus, duncas), dònnia dònnia annu, cincu o ses piciocheddus chi nd'arribbant de sa pipiniera cosa insoru e, apustis, is prus fortis mancai iant a podi giogai, ma feti candu funt diaderus prontus, poita in dì de oi arriscas feti de abruxai is giogadoris prus piticheddus, poita mancai ddus faint giogai in una zona de su campu innoi no funt bonus, feti poita isperant, mancai, chi no fetzant tropu dannus».

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Argomenti:
Stagione:
2022/2023