Salta al contenuto principale
arzachena sartor

Sa Sèrie D arribbat a sa de tres giorronadas: totu beni po is de s'Altzaghena, bincint puru is de s'Ilva e is de su COS Sarrabus - Ollasta

E duncas, arriendi e brullendi (cumenti si narat), seus lòmpius a su bintiduus de su mesi de Cabudanni: custu bolit nai, pruschetotu, chi seus arrannescius a si lassai s'istadi a is pabas (un istadi bascosa meda, ma isperu chi siat stètia spassiosa e druci, apustis de custus duus annus totu trobeddaus e ghetaus a pari po crupa, si ddu arregodais beni, de su tialu de Covid), e custu bolit nai, puru (chi est sa cosa de importu prus mannu po nosu de su Diariu Sportivu) chi is giogus po su chi pertocat su mundu de sa bòcia in Sardìnnia funt torraus a partiri (ballit po is scuadras chi currint me is campionaus de sa Sèrie D e de s'Ecellenza, e puru po is scuadras de sa Promotzioni, che da duas cidas funt cabendi in campu po sa Copa Italia), e no podeus che essi prexaus. Apustis de is eletzionis, chi ant a serbiri po ndi pesai sa scuadra noba de su Guvernu italianu, e chi ant postu po custu fin'e cida (si podit votai domìnigu a partiri de is seti de su mengianu fintzas a is undixi de su noti), chi nd'at a lompi tra una pariga de diis, tanti po arremonai una nova chi pertocat totus is italianus, ant a partiri torra is giogus po is scuadras de sa Primu Categoria e de sa Segunda Categoria e puru, est craru, is partidas de su campionau de is scuadras de sa Promotzioni (chi eus giai arremonau). In prus, sighint a aproillai is nobas chi pertocant is cropus de su mercau de totus is scuadras sardas, custu po nai chi is cosas de torrai a contai funt una biga manna meda (cumenti si narat innoi in Bidd'e Sorris, chi est sa bidda innoi seu nasciu e seu cresciu e bivu in dì de oi puru), ma ainnantis de incumentzai a chistionai de bòcias, de giogadoris e, duncas, de càlciu, chi mi ddu permiteis (si domandu su permissu, cumenti dònnia dònnia cida, de mi podi stròllicai unu pagheddu impari a bosatrus) nci ficu aintru a s'artìculu de custa cida unu de cussus contixeddus (diaici apu incumentzau a ddus tzerriai) chi nci pongiu sèmpiri (de su restu, chi sigheis is nobas pesadas in sardu chi bessint in su giassu de su Diariu Sportivu scieisi beni cumenti andant is cosas) chi mi praxint de amachiai: cumenti scieis beni, in custus articulus chistionu puru de cussu chi sucedit in su mundu, in Italia o in s'isuledda cosa nosta (me is artìculus scritus in italianu, invecias, podeis agatai feti is nobas de su mundu de sa bòcia); a bortas mi capitat puru de ndi pesai calincunu arrexonamentu (circhendi de nci ponni in mesu unu pagheddu de cussa chi tzerriant, e tzerriaus, filosofia, chi est su pani, ddi nau diaici, chi apu papau po annus e annus candu fia a s'Universidadi in Casteddu e chi sigu a matziai in dì de oi puru) partendi de cosas simplis, cumenti a su tempus, po nd'arremonai unu, mescamente candu fait dannus, cumenti est capitau giai, de su restu. E duncas, su fueddu chi megu a intendi de prus in custu periudu est “crisi energetica”, cumenti si narat in italianu; a cantu parit (ma a nai sa beridadi calincunu ndi chistionàt giai me is annus passaus) su gasu, e duncas s'eletricidadi, si benint a costai sèmpiri de prus; custu dipendit (a cantu narant certu dotoris) de sa gherra chi is russus nd'ant pesau contras a s'Ucraina (sa Russia, cumenti scieis beni e mellus de mei, est unu de is bendidoris prus mannus chi ddoi funt in dì de oi in su mundu, po su chi pertocat su gasu); un amigu miu, pròpriu ariseu, m'at nau chi, a su mancu segundu issu, Putin tenit in manu is giogus po su chi pertocat s'energia innoi in Europa; est issu, duncas, chi cumandat e est po crupa sua chi is bulletas chi si funt arribbendi de pagai funt sèmpri prus caras (giai su dòpiu, narant in medas, de su chi nci fiat de pagai me is annus passaus). In s'interis chi ndi chistionaus nci funt medas famillas chi no scint prus cumenti fai a arribbai a sa fini de su mesi (custa est una cantzoni bècia meda, a nai sa beridadi, chi mi parit de intendi de calincuna cosa cumenti a bint'annus, a su mancu) e podeus feti isperai chi is cosas potzant andai unu pagheddu mellus de cumenti funt andendi oi. Apustis de totu su stracòsciu chi nd'est bessiu aforas po crupa de su Covid (eus fatu cidas e cidas de sighiu acorraus me is aposentus de domu), apustis de totu su disisperu po su chi pertocat sa gherra, si tocat a si bivi custu puru. A nai sa beridadi, est de una bella pariga de annus chi calincunu sighit a arrepiti chi sa truta (si coxinu sa chistioni diaici, cun custa metàfora) no bastat prus po totus, fadendi su contu chi seus calincuna cosa cumenti a seti miliardus de cristianus (fortzis calincuna cosa in prus puru, in dì de oi) e chi sigheus a bivi in custu modu (ballit, pruschetotu, po is chi s'agatant in cussa chi tzerriaus sa parti ocidentali de su mundu), unu modu chi mi parit macu meda (ddi nau diaici), is cosas ant a andai sèmpri peus. De su restu (est cussu chi apu nau pròpriu s'atra dì a unu picioccu senegalesu chi apu connotu in sa stazioni de is trenus de Olbia Terranova), chi sigheus diaici, est facili a cumprendi cumenti sa Coca-Cola e is pitzas (e sa truta chi apu giai arremonau puru) no ant a podi bastai po totus cussus chi ddoi funt in dì de oi in su mundu (mancai calincunu pentzit su contràriu) e sigat, duncas, a bivi cumenti chi seus, ancora, me is annus cincuanta, is de su “boom economicu”, ddus tzerriant diaici, chistionaus de is annus, duncas, chi ndi funt arribbaus a pustis de sa segunda gherra mondiali. Cumenti a sèmpiri, podeus isperai chi is cosas andint po su beni, est a nai, chentza daboris (mellus: chentza daboris tropu mannus), poita ddu scieus beni chi sa vida in custu mundu no est feti froris e drucis (ddi nau diaici) ma nci funt puru chistionis marigosas de scroxai. E tocat a s'arramangai is maigas de sa camisa. Custu po su chi pertocat is nobas chi nd'arribbant de su mundu e de su continenti. Chi mi ddu permiteis, nci aciungiu feti un antru contixeddu, si ddu promitu: de su chi apu poziu biri cun is ogus cosa mia, in medas logus de s'Europa (de sa Spagna a s'Olanda, passendi po sa Germania) sa chistioni acapiada a su Covid est bella che scarèscia (cumenti si narat in bixianu), est a nai chi nesciunu ti domandat prus su chi eus imparau beni a tzerriai Green Pass, a sa moda de is ingresus, e po ndi artziai apizus de is trenus e de is pulman no serbit prus sa carotedda posta in sa cara, in su nasu e in sa buca; candu seu torrau in Sardìnnia, invecias, m'ant contau ca, po su chi pertocat s'Italia, e duncas s'isula cosa nosta puru, est craru, sa carotedda at a essi òbbrigu fintzas a su trinta de su mesi de Cabudanni. De seguru, mi benit de pentzai fatu fatu, biveus in unu mundu stràngiu meda (ddi nau diaici), chi deu a bortas no arrannèsciu a cumprendi: fintzas a s'atra dì (est a nai, fintzas a is mesis de Abrili e Maju, po essi prus pretzisus) cussus chi no teniant is punturas fatas (seu chistionendi de is punturas de su vacinu po su Covid, est craru) no podiant brintai me is localis e nemmancu artziai me is mezus pubbricus, ddi naraus diaici. Cumenti est brintada s'istadi (e mancu mali, m'acudu a nai deu) si ndi seus scarescius de totu (giai est berus chi s'omini, aici narant a su mancu, tenit sa memòria crutza meda) e imoi seus torra totus impari, cumenti chi no fessit sucèdiu nudda. E cun custu, fiat ora, s'at a megai calincunu, apu acabbau po oi puru cun cussus chi tzerriu, a nai sa beridadi giai de unu bellu pagheddu de tempus, contixeddus e stròllichiminis, chi nci pongiu (nci ficu) me is artìculus in sardu, cun s'ispera de ndi cassai s'atentzioni, ddi nau diaici, de totus cussas personas (mascus e feminas, est craru) chi mancai no funt acapiaus a strintu cun is chistionis chi pertocant su mundu de sa bòcia in Sardìnnia ma chi, mancai, tenint aggradessu a ligi is artìculus pesaus in limba sarda e chi ndi bessint aforas, cumenti sciesi beni, dònnia dònnia giobia. In sa stazioni de is trenus de Olbia Terranova mi seu atobiau, mancu a ddu fai aposta, cun unu piciocheddu giovanu meda chi si tzerriat Federico Atzori: ddu apu apubau, totu allichidiu cun sa bistimenta de is de s'Ilva de sa Maddalena, e intzandus no apu potziu fai atru ca preguntai cumenti ddi fiant andendi is cosas (est pròpriu berus chi a bortas trabballu puru candu no seu setziu aranti a su computer e, mancai, seu in giru a spreviai); m'at contau chi s'annu passau giogàt impari a is de su Ceraxius, in su campionau de sa Promotzioni, e chi immoi, apustis de su mercau, giogat in Sèrie D cun is biancus-asullus-arrubius-brau. Duncas Federico Atzori, in cussa chi podeus tzerriai una ciaciarrada de trabballu pesada in mesu a sa bia (ddu nau po arriri, est craru) m'at contau ca fiat prexau meda po cumenti fiant andendi is cosas, fadendi su contu ca me is primus duas partidas nd'ant bodditu duus puntus, gràtzias a s'unu a unu chi nd'est arribbau a sa fini de sa partida in domu de is de s'Atletico de Uri (in cussu chi, in ingresu, tzerriant derby, est a nai sa partida chi pertocat duas scuadras de sa pròpriu bidda, de sa pròpriu citadi o, cumenti in custu casu, de sa pròpria regioni) e, apustis, gràtzias a su zeru a zeru chi funt arrannescius a cassai contras a is de sa Casertana, in sa prima bessida in domu chi ant fatu in sa stagioni de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres. Apu saludau Federicu pròpriu candu fiat artziendi in su trenu po Casteddu e mi praxit a pentzai chi ddi apu portau fortuna, chi est berus chi in sa de tres partidas chi is de s'Ilvamaddalena ant giogau, cussa de domìnigu passau, est craru, est arribbada sa primu bìncida de sa stagioni, gràtzias a s'unu a duus chi nd'est bessiu a foras apustis de is noranta minudus de giogu, in domu de is de s'Us Angri 1927: is sardus funt stètius bonus a recuperai su gol fatu de Barone, apustis de dexi minudus de giogu, gràtzias a is giogadas de Di Pietro, chi at cassau su gol de s'unu a unu cun unu bellu tiru, e gràtzias a su gol, chi ballit po is tres puntus, pesau de Altolaguirre, de conca. Castiendi sa lista, duncas, is de s'Ilvamaddalena s'agatant a su de cincu postu, cun cincus puntus in buciaca, impari a Portici, Paganese Calcio e is de sa Casertana, chi eus arremonau pròpriu ainnantis. Sa primu scuadra sarda chi agataus in sa lista de sa Sèrie D est s'Altzaghena, chi fintzas a immoi at bintu duas partidas e nd'at pèrdiu una: is biancus-birdis funt partius beni meda, a nai sa beridadi, gràtzias a su duus a unu scutu a faci a is de su COS Sarrabus- Ollasta, in sa primu bessida de s'annu e, duncas, de sa stagioni noba; is piciocus sighius de Marco Nappi ant aciapau su primu gol feti in su segundu tempus, apustis de undixi minudus de giogu, cun Pinna; apustis de seti minudus, peròu, is allenus de su COS si ndi funt strantaxiaus gràtzias a su gol de Moi, a su de dexiotu minudus, sèmpiri, est craru, in su segundu tempus. Nc'at pentzau Sartor, a su de bintinoi minudus, a torrai a portai in aranti is de s'Altzaghena, cun is meris de domu chi funt abarraus cun feti dexi ominis in campu po crupa de su cartellineddu arrubiu bodditu de Bonu a su de sexi minudus de su segundu tempus. In sa segunda bessida de s'annu nou, invecias, is de s'Altzaghena ant pèrdiu sa partida, torra cun su resultau de duus a unu, contras a is meris de domu de sa Paganese; is duus gol fatus de De Felice, a su de cincu minudus e a su de sexi minudus de su primu tempus ant segau is cambas a is sardus (cumenti si narat) chi in su segundu tempus, peròu, ant tentu is fortzas de torrai a oberri is giogus gràtzias a sa giogada de Sartor Camina (chi podeis biri in sa fotografia de sa copertina fata de Claudia Cinefra), a su de sexi minudus, ma no est bastau po furriai a domu cun, a su mancu, unu punixeddu in buciaca. In su càlciu, cumenti in sa vida, de su restu, sa cosa de importu prus mannu est cussa de arrannesci a si ndi pesai, allestru, apustis de candu nd'arruis; diaici is de s'Altzaghena funt torraus a partiri a totu coddu (cumenti seus costumaus a nai in bidda cosa mia), gràtzias a su duus a zeru, tundu tundu e bellu meda, pesau in s'ùrtima partida chi ant giogau, pròpriu custu sàbudu passau, in domu cosa insoru, contras a is de su Cassino Calcio: custu bolit nai, po incumentzai, chi a su Biagiu Pirina (diaici si tzerriat su campu de giogu de is biancus-birdis) is piciocus de Nappi arrannescint a fai a biri is mellus cosas, a su mancus fintzas a oi. Mancai sa partida s'iat stètia strobada, ddi naraus diaici, de unu bentu forti de maistrali (chini bivit in Sardìnnia cumprendit beni de ita seus chistionendi...), is de s'Altzaghena funt arrannescius a giogai beni meda e a cassai duus gol: in su primu tempus Bonacquisti at scutu unu tiru togu meda chi at abbruxau is manus de su portieri allenu, Della Pietra; in su segundu tempus, invecias, est arribbau puru su segundu gol cun Sartor, chi a su de bintises minudus at intzertau su tiru de is undixi metrus. A fai is contus, duncas, nci poneus pagu tempus: is biancus-birdis tenint, giai allogaus in buciaca, calincuna cosa cumenti a ses puntus. Domìnigu passau, in s'interis, est arribbada puru sa primu bìncida de s'annu po is de su COS Sarrabus – Ollasta, chi eus giai arremonau ainnantis; sa scuadra guidada de Francesco Loi est stètia bona a strantaxai sa conca apustis de is cincu gol chi nd'iat bodditu, in domu, contras a is su Pomezia, po sa segunda partida pèrdia de sighiu, apustis de su duus a unu arregotu in domu de is de s'Altzaghena. Domìnigu passau, peròu, is de sa Costa Orientali Sarda ant allonghiau is manus (e fiat ora, benit de nai) apitzus de sa primu bìncida de sa stagioni, cun su resultau de tres a zeru, contras a is meris de domu de sa Vis Artena. Su primu gol portat sa firma de Nurchi, che scudit sa bòcia a is pabas de Salvati, apustis de su tiru, bellu e forti meda, de Mancosu. A su de trinta minudus, est pròpriu Mancosu chi nc'arrannescit a cassai su gol de duus a zeru, gratzias a sa giogada de Demontis. In su segundu tempus, invecias, is meris de domu de sa Vis Artena abarrant cun feti dexi ominis in campu, po crupa de su cartellineddu rossu cassau de Vasco a su de su bintises minudus. A cussu puntu, is de su COS Sarrabus podint serrai sa chistioni, a una pariga de segundus de sa fini, cun Manca chi stampat sa porta de is aversàrius cun unu tiru scutu cun su pei mancu; nc'est de nai, de nc'aciungi, puru, chi is de su COS ant pigau in prenu sa linna de sa traversa cun su cropu de conca de Khoris, apustis de sa giogada de Cerbara, e cun su tiru scutu, torra, de Mancosu, tra is giogadoris in campu, de seguru, chi ant fatu a biri is giogadas prus togas. S'assòtziu ollastrinu si ndi pigat, duncas, is primus tres puntus de sa stagioni noba.
Serraus is chistionis acapiadas a is giogus de is scuadras sardas in sa Sèrie D, castiendi cumenti funt andadas is cosas po is grogus-arrubius de s'Atletico de Uri, chi depint ancora abetai po imprassai sa primu bìncida de s'annu nou ma po immoi, si gosant (e allogant) su segundu puntu de sa stagioni de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres, cassau in sa partida contras a is allenus de su Nola, chi nd'aproillant, est craru, de sa Campània. A su de sexi minudus, intzandus, a sa primu ocasioni de sa partida, Luigi Scanu intzertat su tiru giustu e firmat s'unu a zeru, ma nc'est de nai, puru, chi su portieri de is allenus, Tricarica, at fatu unu sbàlliu mannu. Su prexu de is grogus-arrubius de domu, peròu, durat feti tres minudus: est su tanti de tempus, difatis, chi serbit a Oggiano po cassai su gol de s'unu a unu, cun unu bellu tiru cun su pei mancu, apustis de sa giogada, toga meda, de Maggio, chi at fatu su passàgiu po su cumpangiu. Is de s'Atletico Uri, duncas, si depint acuntentai de un antru puntixeddu, chi permitit a is piciocus sighius de Massimilianu Paba de si lassai a is pabas, in sa lista, duas scuadras: is de sa Lupa Frascati e is de sa Vis Artena.
 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023