Salta al contenuto principale
nurachi

Sa stagioni est giai giai po acabbai: in campu is scuadras chi currint po ndi cassai sa sarvesa

Incumentzu a scriri is fueddus chi ant a balli po su segundu giòbia de su mesi de Maju candu, a su mancu aforas de s'aposentu innoi m'agatu a scriri a su tialu de computer, su tempus est unu pagheddeddu mau, est a nai ca ddoi funt una biga manna de nuis chi ammanciant su cièlu, cun su sobi chi si nd'abarrat bellu ca cuau, po giogai unu pagheddeddu a fai su poeta. S'antra dì, megu a chistionai de lunis, nd'at ghetau puru unu pagheddeddu de acua de su cielu, e giai giai no mi arregodammu nemmancu prus su sou chi fait candu proit; no m'est dispraxia cumenti a dì, chi si potzu narai sa beridadi; de su restu, mi megu a solu a solu, gei at a acudi, totu s'istadi, a fai basca e a fai su tempus bellu po si nci ghetai, a trassa de macus, in logu de mari e in mari etotu. Mi praxit custa cosa de incarrerai cun is artìculus castiendi aforas de sa fentana de su logu innoi trabballu, e duncas, pentzendi a su tempus; in prus, chi seis costumaus a ligi is artìculeddus chi ndi pesu in su sardu chi si fueddat innoi in Bidd'e Sorris e, duncas, in su Campidanu de mesu, scieis ca mi praxit puru fai su contu de su tempus chi passat; est a nai, mellus, a fai su contu de su tretu innoi seus arribbaus; e duncas s'ùrtima festa chi si seus bìviu, cussa acapiada a sa primu dì de su mesi de Maju, chi est sa festa de su trabballu e de is trabballadoris (e de cussus, puru e mescamente, chi mancai nci funt abarraus, po crupa de su trabballu, est a nai ca nd'ant agatau sa morti in s'interis chi circant de guadangiai calincunu arriabi po sighiri a bivi in custu logu macu meda), est bella ca a is pabas, e a parti is sabudus (po chini si ddu podit permiti, est craru) e is domìnigus (po chini tenit sa fortuna de si podi pàsiai), no nc'ant a essi atras diis chentza dannus e fainas de sighiri (ddi nau diaici, torra, gioghendi a fai su poeta, ge mi ddu eis a permiti, deu creu e isperu), a su mancu fintzas a su duus de su mesi de Làmpadas. In s'interis chi su tempus passat e in s'interis chi su tempus mau circat de si imbrutai custus ùrtimus coranta diis de beranu, is giogus in Sardìnnia funt giai giai po spaciai po cusa stagioni puru, e chistionaus mescamente de su mundu de sa bòcia de is diletantis, ddu scieis beni, ma a torrai a arrapiti is cosas no fait mai dannu, antzis, cumenti narànt is latinus, chi nd'ant pesau unu dìciu famosu meda po custa cosa, e chi fait, prus o mancu, furriendi sa cosa in sardu: "su de torrai a arrapiti is cosas fait beni". E duncas, candu ammancat feti unu mesi po serrai is scolas (deu ndi seu bessiu de cussu logus de una biga de annus, ant a essi prus de binti de candu nci seu stupau aforas de is scolas superioris, cumenti ddas tzerriastus), e mi potzu feti immaginai su prexu chi nd'ant a tenni is scientis, chi funt e abarrant is prus cuntentus e is prus prexaus, fadendi su contu de totu su tempus libberu, ddi naraus diaici, chi tenint in s'istadi. Intzandus is tifosus podint sighiri is ùrtimas partidas de sa stagioni, partendi de is giogus chi pertocant sa Sèrie D (chi a nai sa beridadi eus sighiu pagu meda me is artìculus in sardu, e mancai oi at a essi sa borta bona), passendi de is play-out po su chi pertocat s'Ecellenza (cun is ùrtimas partidas chi ant a serbiri, mescamente, po sciri calli at a essi sa scuadra chi nd'at a depi cabai in su campionau de sa Promotzioni tra is cuartesus de su Sant'Aleni e is ollastrinus de su Lanusè), sighendi cun is partidas finalis (est a nai: is ùrtimas duas partidas de sa stagioni de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres) po su chi pertocat su campionau de sa Promotzioni (ma feti po sa Lista B, cun sa isfida de importu mannu tra is de s'Atleticu de Bono e is de su Pasada, e sa Lista C, cun sa partida tra is de s'Oschirese, sa scuadra de Oschiri, si cumprendit, e is de su Coghinas, chi est sa scuadra de Santa Maria de Coghinas) e de sa Primu Categoria puru, cun is partidas de importu mannu po ndi cassai sa sarvesa tra is de sa Virtus de Mara Arbarei, chi si dda funt depia biri contras a is de sa Fermassenti, sa partida, puru, is de su Urtei, chi ant arriciu sa visita de is de su Fiolinas, arribbendi a sa sfida de importu mannu meda tra is de su Casteddu Sardu e is de su Cus de Tattari, chi est sa scuadra pesada de is de s'universidadi. Domìnigu passau, mancai cun is campionaus bellus ca spàciaus, ddoi funt stètias puru cuatru partidas po su chi pertocat sa Segunda Categoria: cussa tra is Amatori de su Jerzu (chi est sa segunda scuadra chi ddoi est in Jerzu, impari a is de su Cannonau); e fortzis iat a tocai, iat a essi giustu puru, po ddu nai diaici, a spendi una pariga de fueddus (cumenti si narat in italianu) po chistionai de s'afròddiu chi ddoi tenint, chi sighint a tenni, mellus, po su giogu de su càlciu in unu logu tra is prus piticheddus tra totus cussus chi ddoi funt in Sardìnnia, fadendi su contu chi ddoi funt giai tres milla cristianus in cussa bidda (chi funt giai sa metadi de is chi bivint innoi in Bidd'e Sorris, e chi tenit feti una scuadra, ma in sa de Tres Categorias). Ma torraus a nosu: is de su Cannonau Jerzu si dda funt dèpia biri contras a is de su Gairu, un antra biddixedda pitichinninnia meda (e a fai is contus, nci poneus pagu: sa Sardìnnia est unu logu prenu fintzas a cucuru de biddixeddas pitichinninnias meda, e custu mi fait pentzai, dònnia dònnia borta chi nc'arraxonu, chi fortzis, fadendi su contu chi seus feti unu millioni e cincucentus milla cristianus, spratus e ghetaus, puru e mescamente, in unu cantu de biddixeddas chi parint stampus, de cantu funt pitichiddeddas, ma stampus bellixeddus, tocat a nai custu puru) ca fait calincuna cosa cumenti a milli e trecentus cristianus.

De su restu, candu sigheus is fainas acapiadas a sa Segunda Categoria, chi est su campionau prus piticheddu chi sigheus cun su giàssu de su Diàriu Sportivu, si nd'acataus, beni, de cumenti est pesada sa Sardìnnia, tra biddas, citadis e biddixeddas; su chi parit craru, est ca su giogu de sa bòcia est una chistioni chi pertocat una biga manna de comunidadis e, sighendi a giogai a fai su poeta, su càlciu, a su mancu cussu de is diletantis est una mexina: s'agiudat a s'atobiai tra de nosu, ballit po is giogadoris, chi s'agatant in truma manna aintru de sa cida po cuncodrai is partidas chi andant a giogai su sabudu e su domìnigu, e ballit puru po is tifosus, chi s'atobiant tra de issus a su campu sportivu. Su càlciu de is professioneris de sa Sèrie A, invecias, apu acabbau de ddu sighiri una bella pariga de annus fait, e no m'ammancat de seguru, fadendi su contu chi apu castiau partidas a sa tialu de sa televisioni fintzas a m'arrogai su crobeddu, candu fia pipieddu, ma gràtzias a su cielu, apustis chi apu incumentzau a trabballai in su mundu de sa bòcia de is diletantis, m'est passada sa gana de sprèviai e de nci passai su tempus lìbberu aranti a sa televisioni, diaici ddu naraus, a sighiri is grandus scuadras. E chistionu de tempus lìbberu, a sa moda de is italianus, po chistionai de totu su tempus chi passaus atesu de su trabballau; e fadendi su contu chi scriu dònnia dònnia dì de bòcias, s'ùrtima cosa chi mi serbit est cussa de biri bòcias puru candu circu de mi spàssiai. E est giai sa segunda borta chi chistionu de trabballu in cust'artìculu, e si depu arragodai puru ca no tèngiu un arrastu da sighiri candu ndi pesu is fainas in sardu, est a nai ca no sciu mai calli ant a essi is legas chi sigu.

Duncas, torraus a nosu: po sa Lista B de sa Segunda Categoria, funt cabadas in campu is de su Gonnesa, e sighendi a fai su giogu de acapiai su càlciu a sa geografia, chi mi parit saporiu meda, a su mancu po oi, podeus narai ca Gonnesa est una biddixedda chi abarrat in sa provìncia de su Sud Sardìnnia, e chi fait calincuna cosa cumenti a cincu milla cristianus. Is biancu-birdis si dda funt dèpia biri contras a is de su Bindua (chi est una biddixedda pitichinninnia pitichinninnia, chi abarrat giai giai a su costau de Igresias, e chi fait calincuna cosa cumenti a cuatrucentu cristianus); po su chi pertocat sa Lista D, invecias, si funt atobiaus, s'una aranti de s'atra, is de su Sedilo (giai duas mila cristianus) contras a is de su Nurachi (chi fait calincuna cosa cumenti a milli e seticentus cristianus); po su chi pertocat sa Lista C, invecias, is de su Gesturi (chi no arribbat nemmancu a milli e duuscentus cristianus) ant arriciu is campidanesus de sa Virtus de Santu Sparau (una bidda chi abarrat pròpriu a su costau de Bidd'è Sorris e chi fait calincuna cosa cumenti a otu milla cristianus, chi no calincuna cosa de prus puru).

In s'interis chi pentzaus a is resultaus de is ùrtimas partidas de sa stagioni, ndi funt arribbendi giai is primus cropus de su mercau, chi pertocant mescamente is allenadoris; su mundu de sa bòcia, de su restu, nci megamu a pentzai pròpriu me in custas ùrtimas oras, est totu una storia de genti chi nd'arribbat e de genti chi si ndi andat a giogai de atras partis, unu pagheddu cumenti sa vida etotu: nd'arribbaus in custa terra, fadeus a tempus a fai su chi depeus, o acudeus a fai, circhendi de ddu fai in sa manera mellus chi podeus, e apustis si ndi parteus po su cielu. Sa cosa de importu chi podeus fai, est cussa de giogai sa partida cosa nosta cun s'afroddiu prus mannu chi podeus, cun su coru bonu, e circhendi de fai su beni, ovitendi de fai arroris, o su mabi. E duncas, immoi chi s'apu arremonau totu is partidas chi si funt giogadas in custu ùrtimu fini de cida, estus a podi puru castiai, impari, cumenti funt andadas is cosas po su chi pertocat is resultaus (diaici fatu fatu, cumenti si narat in italianu puru). E duncas, po sa partida finali de sa Lista B de su campionau de sa Promotzioni, is de su Pasada funt stètius bonus a binci sa partida contras a is de s'Atleticu de Bono cun su resultau de duus a zeru, e seus chistionendi de una bìncida bona meda e de importu mannu, fadendi su contu chi is baroniesus ant bintu in domu allena, e immoi in sa partida de sa torrada, chi s'at a giogai, tra is atras cosas, pròpriu custu domìnigu chi nd'at a arribbai, ndi iant a podi cassai sa sarvesa chi arrannescint a binci o, comentecasiat, a no perdi cun prus de duus gol de diferèntzia. E in prus, ant a tenni sa possibbilidadi de giogai aranti de is tifosus e de totu sa genti de sa bidda, torrendi a is chistionis chi eus pigau ainnantis. E duncas, sa primu batalla (dda tzerriu diaici, mancai su fueddu no mi andit meda meda, a nai sa beridadi) est stètia decìdia de is gol pesaus, in su segundu tempus de giogu, de Floris, a su de bintitres minudus, e de Siazzu, cuatru minudus prus a tradu, est a nai a su de bintiseti. Immoi, si ia a podi nai puru ca Gianluca Siazzu est ancora currendi avatu de una bòcia, impari a is cumpàngius cosa sua e impari a is aversàrius (nci pentzu fatu fatu, a nai sa beridadi: chentza aversàrius no si iant a podi pesai is partidas; parit una tontesa, ma chi pigaus sa vida cosa nosta a trassa de una partida de càlciu, estus a podi pentzai ca chentza arroris e dannus, no nci iat a essi sa possibbilidadi de mellorai, de diventai prus fortis, ma de custa cosa, mancai, m'at a capitai de ndi chistionai mellus me is artìculus chi nd'apa a pesai in su benidori), mancai tèngiat calincuna cosa cumenti a corantotu annus fatus. E duncas, a fai is contus nci poneus pagu: su càlciu pertocat una cantidadi manna meda, cumenti eus biu ainnantis, de biddas tra cussas chi ddoi funt spratas apitzus de s'isula, e in prus, is chi giogant a bòcia, est a nai, cun unu fueddu, is giogadoris, incumentzant a curri in campu candu funt pipieddus e dda acabbant candu funt ominis matucus meda. E apustis chi acabbant de giogai, medas de issus si nci ghetant a sighiri is fainas cumenti a allenadoris, e duncas, no spaciant mai de trabballai in campu cun sa bòcia, e custu po cumprendi, mellus, de su machimi (mellus: de sa passioni manna meda) chi si pigat po custu giogu, mescamente innoi in Italia (ma no feti, est craru).
S'atra partida po su chi pertocat sa Promotzioni at biu is de su Coghinas binci cun su resultau de duus a unu contras a is arrùbius scurus de s'Oschirese: a nai sa beridadi, a cassai po primus su gol funt stètius pròprius is allenus sighius de Gregorio Sanna, chi funt arrannèscius a stampai sa porta difendia de Frau cun su tiru, togu meda, a nai sa beridadi, scutu de Masia, chi si nc'est fuiu cun sa bòcia tra is peis po metrus e metrus de campu, currendi diaici a forti chi pariat, giai giai, una leporedda. Ma me is ùrtimus minudus de su primu tempus, est a nai a su de trintanoi minudus (po essi pretzisus, e candu mi pòngiu a contai cumenti funt andadas is cosas me is partidas mi tocat a essi pretzìsu po fortza, a su mancu po su chi nc'arrannèsciu), Scannicchio nd'arruit (mellus: ndi benit sciusciau a terra de unu difensori de is de s'Oschirese)  in area de rigori de is aversàrius e diaici s'arbìtru no podit fai atru ca donai unu tiru de is undixi metrus po is meris de domu: de su tiru nci pentzat Patrick Ferreira, chi est unu de is giogadoris prus fortis, e de importu prus mannu, chi ddoi funt in sa rosa de is de su Coghinas, e su giogadori chi ndi lompit de su Brasili arrannescit a no sballiai, e ponit sa firma cosa sua in su gol de s'unu a unu. Is de su Coghinas ndi artziant sa conca e sighint a atacai a totu coddu (cumenti si narat innoi in Bidd'e Sorris): Sassu, po pagu, no cassat puru su segundu gol, cun unu bellu cropu de conca, poita Asara no arrannescit a nd'aguantai sa bòcia, ma is difensoris allenus si ndi scabullint pròpriu a s'ùrtimu, fuiendinci sa bòcia aforas de su campu. In su segundu tempus puru sa partida abarrat oberta e spàssiosa meda (chi su spàssiu no ammanchit mai, po sa caridadi de su cielu, desinò ita andaus a fai a su campu, a s'arrosci?); a su de bintunu minudus torra Ferreira arrannescit a stampai sa porta de Asara cun un atru tiru de frimu, custa borta peròu aforas de s'area de rigori, ma su resultau est su pròpriu: bòcia aintru a su sacu (cumenti si narat in italianu) e Asara chi no nci podit fai nudda po sa segunda borta de sighiu. Duncas, a bortas su giogu de su càlciu est mau, cumenti a sa vida etotu: mancu a ddu fai aposta, Patrick Ferreira, chi nd'at cassau is duus gol de importu mannu, si nd'est buscau unu cartellineddu arrùbiu, in s'interis chi fiat certendi cun s'arbìtru (po cussas ca, furriendi sa cosa de s'italianu, estus a podi tzerriai murrungius); custu bollit nai, pruschetotu, chi no at a podi giogai in sa partida de sa torrada, in domu de is de s'Oschirese etotu. Eus a biri, duncas, cumenti ant a andai is cosas e chi su dannu chi at cumbinau Ferreira at a essi marigosu o chi sa scuadra nci dda at a fai a si ndi scabulli, est a nai, a ndi cassai sa sarvesa, mancai chentza de issu in campu.
Una de is partidas prus togas (est a nai cun prus gol) est stètia de seguru cussa tra is de sa Virtus de Mara Arbarei e is de sa Fermassenti (chi, mi ddu depu arregodai deu po primu dònnia borta, chi a bortas seu sconcau, est sa scuadrixedda de Santu Juanni Suèrgiu), chi s'est acabbada cun su resultau de tres a duus po is meris de domu, ma in campu, custu est pagu ma seguru, est sucèdiu diaderus de totu. A su de dexesseti minudus in su primu tempus, is allenus de sa Fermassenti cassant su primu gol de sa dì, gràtzias a su tiru scutu, de frimu e de atesu, de Micheli Foglia, chi arrannescit a mandai sa bòcia a is pabas de Usai. Pròpriu su portieri de is meris de domu de su Mara Arbarei si ingollit circhendi de ovitai su gol, est a nai ca cumenti si nc'est fuiau po circai de ndi cassai sa bòcia, andat a sbati, poberiteddu, cun sa conca contras a su palu e duncas sa partida est abarrada frima po unu bellu cantu de minudus. Custu mi fait pentzai ca dònnia dì ti ndi podint sucedi de totus is caboris, de cotas e de cruas (cumenti si narat in italianu); est a nai ca dònnia dì chi ti scroxas e chi ti bivis, ti podit portai cosas bonas e cosa lègias, e nosu no podeus fai atru ca arriciri su chi si mandat, si arregalat su cielu. Ellus, iat a essi tropu prus togu chi in custa vida si nd'arribbessint apitzus feti una biga manna meda de cosa bonas, e drucis, e de bona sorti, ma a sa fini tocat a si timi, puru, chi ndi potzant arribbai is arroris e is dannus. E de su restu, mi megu a solu a solu, candu pigas una decisioni, est a nai, candu fais una iscera, ses fadendi su contu, puru, ca calincuna cosa potzat andai trota. Funt cussus ca si tzerriant "arriscus de su mestieri": unu chi currit cun sa machina e fait, mancai, una gara a sa cida, depit fai su contu chi podit binci, est berus, ma puru chi si podit prantai apitzus de calincuna antra machina, o apitzus a unu muru, o chi podit bessiri aforas de sa bia; unu chi s'apicuat in una montagna, tanti po nd'arremonai un antru, depit fai su contu chi ndi podit arrui e, po torrai a nosu, po torrai a s'arrastu cosa nosta duncas, unu giogadori chi brintat in campu iat a depi fai su contu chi podit fai, mancai, duus, tres o cuatru gol, s'unu avatu de s'atru, ma podit puru acabbai sa partida ainnantis de su de noranta minudus cun unu genogu spistiddau, o cun sa conca mabi posta, o cun una camba arrogada. Po bona sorti, a Usai nd'est andau totu beni, po torrai a sa partida cosa nostra, e a su postu suu est brintau in campu Mereu. Mancai su dannu chi nd'ant tentu (su gol incasciau e su portieri ingotu e mesu strupiau, po serrai sa chistioni cun una rima), is de sa Virtus de Mara Arbarei ant circau de ndi pesai sa conca acioitu, chi, de su restu, est cussu chi estus a depi fai in sa vida de dònnia dì puru (atru modu po ndi bessiri aforas de is arroris deu no ndi connòsciu, chi si depu narai sa beridadi). Duncas is meris de domu si funt afaciaus (incaraus, chi si praxit de prus custu fueddu) concas a sa porta de is aversàrius cun Cotza, chi at scutu unu bellu tiru, cun sa bòcia peròu chi si nd'est bobada apitzus de sa traversa, e apustis, cun Enis, chi peròu no est stètiu bonu a intzertai sa porta, cumenti si narat. Candu ammancànt feti cincu minudus po acabbai su primus tempus, torra Cotza est partiu, cun sa bòcia tra is peis, concas a sa porta difendia de Di Meglio e est arrannèsciu a ndi cassai su gol de s'unu a unu. Ma is de sa Fermassenti si nci fuiant acoitu in aranti e me is ùrtimus minudus de giogu, est  a nai  su de corantaduus e a su de corantatres minudus, Mereu nd'at cassau, po duas bortas de sighiu, is tirus de Lisci e de Manca.
Custu mi fait pentzai, tra is atras milli cosas chi tèngiu in conca badda badda, ca in su giogu de su càlciu, diaici etotu cumenti funtzionat in sa vida, ti depis fai agatai prontu po candu ndi arribbat su momentu cosa tua. Iast a podi fai una vida intera cranciendi, cumenti faint is pipieddus, e prangendi e lamentendudì de no tenni sa possibbilidadi de ti fai balli, de fai a biri a totus cantu ses forti, ma a sa fini cussu chi contat est ca tui arrannesciast a fai totu su mellus chi podis candu arribbat su turnu cosa tua. Podis abarrai bobochendi cantu bolis, ma a sa fini est cun is fatus chi si chistionat, a bortas, e no con is fueddus. In su segundu tempus, torrendi duncas a sa partida tra is de sa Virtus de Mara Arbarei e is de sa Fermassenti, Di Meglio pigat su bobidu (cumenti si narat) po ndi cassai sa bòcia scuta de Lonis, e chi fiat andendi a su "seti" de sa porta, cumenti si narat po chistionai de cussu ànguleddu innoi s'acapiant, innoi s'atobiant sa traversa cun su palu. A su de setantatres minudus, is allenus de sa Fermassenti ndi torrant a cassai su gol de su vantàgiu, est a nai cussu chi ballit po su duus a unu, cun Angioni chi fait totu a solu, e totu beni, e intzertat sa giogada giusta po scudi sa bòcia a is pabas de Mereu. Sa cosa prus toga chi si podit biri me is partidas de bòcia est candu una scuadra arrannescit a nd'artziai acoitu sa conca, apustis chi ndi pigat unu gol; in su giru de unu minudu, duncas, Enis scudit sa bòcia, de atesu meda, tocat a ddu nai, concas a sa porta de Di Meglio e portat sa scuadra cosa sua cun su resultau in paridadi, est a nai cun su resultau de duus a duus. Is de sa Virtus de Mara Arbarei incumentzant a nci crei e me is ùrtimus minudus de sa partida si nci ghetant in atacu, ancora e sèmpiri cun Cotza e Lonis, is duus giogadoris prus fortis chi teniant domìnigu passau in campu, ma Di Meglio arrannescit a sarvai sa porta cosa sua e duncas, is cumpàngius. Su portieri allenu, peròu, a su de norantatres minudus si depit arrendi, est a nai chi ndi pigat puru su de tres gol de sa partida, cun Cotza chi donat unu bellu cropu de conca a sa bòcia e nci dda scudit a is pabas de su portieri aversàriu.
Si serrat invecias cun tres gol in totu e sa bìncida de is meris de domu de is de su Urtei s'andada de sa partida finali po su chi pertocat sa Lista D, contras a is de su Fiolinas: is allenus ndi cassant su gol de su vantàgiu, est a nai su gol de s'unu a zeru, apustis de feti ses minudus de giogu, gràtzias a su tiru scutu de is undixi metrus da Ehichioya, chi est stètiu unu de is giogadoris de importu prus mannu ca is grogus-arrùbius ant tentu cust'annu. Ma in su segundu tempus, is meris de domu ndi furriant is cosas, estus a podi narai diaici, cun is duus gol pesaus de Rodriguez. Immoi is de su Urtei ant a circai de no perdi in domu de is de su Fiolinas, in sa partida chi s'at a giogai pròpriu custu domìnigu chi est giai giai po nd'arribbai torra: custu bollit nai ca chi depessint torra binci, o puru serrai sa partida cun su resultau de paridadi, ndi iant a cassai sa possibbilidadi de giogai po un antru annu, torra, in su campionau de sa Primu Categoria.
Prexu mannu e bìncida de oru, cumenti si narat, puru po is de su Casteddu Sardu, chi funt arrannèscius a batere is de su Cus de Tattari, cun su resultau de unu a zeru. Is allenus ant aciapau su gol de importu mannu meda gràtzias a sa giogada de Uleri, chi a su de trintases minudus nd'at cassau s'unu a zeru, ma tocat a nai puru ca s'assòtziu de s'universidadi est stètiu tocau de maba sorti (cumenti si narat in bidda a su mancu); est a nai chi is piciocus sighius de Movilli nc'ant provau, diaderus, in totus is modus a ndi cassai su gol de s'unu a unu, ma ant pigau in prenu duus paus; po su restu, nc'at pentzau s'arbìtru de sa partida a trobeddai ancora de prus is cosas, candu no at donau unu gol a is tattaresus. Immoi po is tattaresus no nc'est atra cosa chi si podit fai, po ovitai de ndi cabai in Segunda Categoria, ca binci in domu de is de su Casteddu Sardu cun, a su mancu, duus gol in prus de is aversàrius. Po is de su Casteddu Sardu, de su restu, chi si nd'arregodais, no est stètia una stagioni facili, fadendi su contu chi funt partius cun Emanuele Riu in panchina, ma nci ddu ant bogau apustis de feti cuatru partidas e immoi ant acabbau s'annu cun Pinna, chi tenit in manu is crais de sa scuadra e at a fai de totu, si cumprendit, po circai de ndi cassai sa possibbilidadi de abarrai po un antru annu puru in Primu Categoria, apustis de nd'essi cassau, pròpriu cun Riu, s'artziada, est a nai sa promotzioni, pròpriu s'annu passau in custu periodu etotu.

Po su chi pertocat sa Segunda Categoria puru, duncas, cumenti s'apu arremonau ainnantis, nci funt stètias cuatru partidas: po sa Lista A si funt atobiaus, s'unu contras a s'atra, is de is Amatori de Jerzu, contras a is de su Gairo, chi funt arrannèscius a binci cun su resultau, tundu tundu, cumenti si narat, e de importu mannu meda, de cuatru a unu: is allenus ndi cabant in campu cun su corteddu tra is dentis, cun sa conca giusta e s'afroddiu mannu in su coru; apustis de feti undixi minudus de giogu, duncas, Nicola Ascedu intzertat su cropu de conca chi ballit po su unu a zeru, chi nd'arribbat, pruschetotu, gràtzias a unu tiru de sa bandieredda scutu de unu cumpàngiu cosa sua. A su de trinta minudus, est a nai apustis de una mesoredda de giogus, Porceddu si ndi scabullit de duus aversàrius e arrannèscit a intzertai sa porta, cun Piroddi chi no nci podit fai nudda po ovitai su gol de su duus a zeru. Candu fiat giai giai po acabbai su primu tempus, est a nai pròpriu a su de corantacincu minudus, Boi intzertat unu tiru de is undixi metrus e nc'aciapat su gol chi ballit po su duus a unu, donendi, diaici, isperas nobas a is cumpàngius e a is tifosus puru. In su segundu tempus, peròu, is de su Gairo aciapant su de tres gol puru, cun Pani, chi nd'aprofitat de unu sbàlliu de sa difesa aversària. De su restu, mi benit totu de pentzai, a bortas, ca in su mundu de su càlciu, ma in sa vida puru, bincit su chi sballiat prus pagu, chi est una de is cosas chi is allenadoris m'arrepitint fatu fatu. E duncas, s'unica cosa chi podeus fait, est cussa de circai de abarrai cuncentraus, po su chi est possibbilli, e ballit, diaderus, no feti candu giogas, ma candu trabballas puru.
A su de corantunu minudus, po acabbai is contus, Deiana ndi pesat puru su gol de su cuatru a unu, chi est unu pinnigosu mannu meda po is meris de domu, chi immoi, in sa partida de sa torrada, ant a depi fai a su mancu tres gol in prus de is aversàrius, chi ant a bolli curri po un antru annu in su campionau de sa Segunda Categoria, ma si cumprendit ca is cosas funt tostadatzas meda, cumenti si narat.
Po su chi pertocat sa Lista B, seus chistionendi sèmpiri de sa Segunda Categoria, est craru, is de su Gonnesa funt arrannèscius a binci sa partida, in domu cosa insoru etotu, contras a is de su Bindua: in su primu tempus de sa isfida sucedit pagu e nudda, cumenti si narat, cun is duas scuadras chi circant de no pigau su gol, prus de ddu fai; est a nai chi abarrant totu gioga gioga, cumenti sucedit fatu fatu de su restu, in su centru de su campu, e is duus portieris, a sa fini, no depint fai nemmancu una parada. In su segundu tempus, peròu, a su de setantatres minudus, nd'arribbat su gol firmau de Belviso. Is de su Gonnesa immoi ant a podi giogai po duus resultaus apitzus de tres: est a nai chi in sa partida chi at a balli po sa torrada, in domu de is de su Bindua, nd'ant a cassai sa sarvesa (e sa possibbilidadi de curri po un antru annu puru in su campionau de sa Segunda Categoria) chi ant a arrannesci a no perdi. Eus a biri, cumenti si narat, cumenti ant a andai is cosas, duncas.
Po su chi pertocat sa Lista C, invecias, nc'est de si contai sa bella bincida de is de su Gesturi, chi aranti de is tifosus cosa insoru arrannescint a binci sa sfida contras a is sparadesus de sa Virtus, sighius de Lombardini: in sa primu parti de sa stagioni is campidanesus ant trumentau, e meda puru (fortzis prus de su chi si abertànt) ma in sa segunda parti de su campionau funt arribbaus in sa rosa giogadoris de importu mannu meda chi ant agiudau s'allenadori a aderetzai unu pagheddeddu is cosas, mancai iant pèrdiu, giai, una biga manna de partidas. Sa isfida finali no est andada beni po is sparadedus, chi nd'ant bodditu duus gol: su primu, a su de binticincu minudus, portat sa firma de Marco Zara, chi fait totu a solu, cumenti sucedit fatu fatu me is partidas, e arrannescit a stampai sa porta de Addaris; a su de corantacuatru minudus, est a nai candu mancànt feti sessanta segundus po serrai su primu tempus, Carlo Zara brintat in s'area de rigori de is aversàrius ma benit sciusciau a terra de unu difensori sparadesu, diaici s'arbìtru, Marongiu, chi nd'arribbat de sa setzioni de Tattari, no at pòtziu fai atru ca donai su tiru de is undixi metrus po is meris de domu, cun Carlo Zara, sèmpiri e ancora issu, chi at intzertau su gol chi est bàlliu po su duus a zeru.
Po su chi pertocat sa Lista D, invecias, is de su Sedilo, chi giogànt in domu cosa insoru, no funt arrannèscius a binci sa partida contras a is de su Nurachi, chi s'est serrada, invecias, cun su resultau de unu a unu: a su de coranta minudus de su primu tempus, candu ammancànt, duncas, feti cincu minudus a s'acabbu de sa primu parti de sa partida, Crobu, chi est unu de is giogadoris prus fortis chi ddoi tenint is grogus-arrùbius in sa rosa cosa insoru, e chi est puru su capitanu de sa scuadra, tra is atras cosas, arrannèscit a stampai sa porta difendia de Olla. In su segundu tempus, peròu, Princiotta, chi est unu de is giogadoris de esperièntzia prus manna chi tenint is de su Nurachi in sa rosa cosa insoru, arrannèscit a ndi cassai su gol chi ballit po s'unu a unu. Custu bollit nai chi is giogus, e duncas sa sarvesa, s'ant a decidi, po fortza, in s'ùrtima partida de s'annu, chi s'at a giogai pròpriu custu domìnigu chi est arribendindi, e no bieus giai s'ora, a nai sa beridadi, a su mancu, custu est su chi ballit po mei.

Prexu mannu, invecias, e si cumprendit beni, po is cuartesus de su Sant'Aleni, chi funt arrannèscius a binci sa partida de s'andada contras a is ollastrinus de su Lanusè, cun su resultau de duus a unu, e immoi podint bisai, e nci iat a mancai atru puru, de ndi cassai sa sarvesa, est a nai de ndi cassai sa possibbilidadi de curri po un antru annu puru in su campionau de s'Ecellenza. Sa partida s'est giogada aranti de calincuna cosa cumenti a cuatrucentus tifosus de is meris de domu, chi ant tzerriau (e fatu su tifu, mi parit craru puru) po sa scuadra cosa insoru, po totus is noranta minudus de giogu. Tra is giogadoris chi ant fatu sa partida prus toga e prus bona, ddoi est de seguru Sanna, chi nd'at cassau su gol de su duus a unu pròpriu a s'acabbu de su segundu tempus, est a nai a su de noranta minudus, e Tirelli, chi est su portieri de is meris de domu de su Sant'Aleni: su piciocheddu, mancai siat nàsciu in su duamilla e ses (e tengiat, a fai is contus nci poneus pagu meda, feti dexesseti annus) est stètiu de importu mannu meda po sa bìncida de sa scuadra cosa sua, fadendu su contu chi at fatu unu bellu cantu de paradas bellas e bonas, pruschetotu po ndi cassai is tirus scutus de Rako, apustis de feti tres minudus de giogu, e su tiru de Mainardi, chi donat una bella sticada de pei a sa bòcia ma no arrannèscit a binci sa batalla, cumenti si narat, contras a su portiereddu de domu. Is de su Sant'Aleni no abarrant de seguru a castiai is aversàrius, e arrespundint cun is tirus de Litarru, cun sa bòcia chi peròu acabbat aforas de sa porta, e cun unu bellu cropu de conca de Vignati. Tirelli, sèmpiri issu, invecias, si fiat fatu balli una pariga de minudus ainnantis, candu Mainardi iat provau a ndi cassai su gol cun unu bellu corpu de conca. In su segundu tempus, peròu, is cuartesus ndi torrant in campu cun afroddiu mannu e gana bella: a su de doxi minudus, Caboni agatat sa sticada de pei giusta po stampai sa porta difendia de Dessì. Su Lanusè si nci fuiat in atacu po circai de aderetzai is cosas, ma depit fai is contus cun Tirelli chi, cumenti eus giai arremonau, si fait agatai sèmpiri prontu. Is de su Lanusè, peròu, funt bonus a ndi cassai su gol chi ballit po s'unu a unu gràtzias a su tiru, scutu de atesi meda, de Minardi, e intzandus giai giai ndi cassant puru su segundu gol de sa partida, cun Loddo, ma Tirelli aferrat su tiru de s'aversàriu e nci scudit sa bòcia aforas de su campu. Duncas, s'allenadori de is cuartesus, Piras, decidit de ndi fai cabai in campu Sanna, candu ammancant feti cuatru minudus a sa fini de sa partida, e pròpriu a su de noranta minudus, su giogadori de domu intzertat sa giogada giusta, e ndi furriat in gol su passàgiu, togu meda, scutu de Caboni. Si podeis feti immaginai, duncas, totu su prexu chi nd'at tentu s'allenadori, chi at intzertau, a modu sù, sa giogada chi est bàllia po sa bincida de sa partida, e si podeis immaginai su prexu chi nd'ant tentu is tifosus de domu. De su restu, su giogu de sa bòcia est bellu pròpriu po custu: po s'afroddiu chi arrannescit a arregalai a is personas.

E cun custu, deu creu, chi si potzu saludai e si nau giai ca, chi su cielu at a bolli, seus a lìgi torra giòbia chi benit, po andai a castiai, impari, cumenti funt andadas is cosas me is ùrtimas partidas de sa stagioni de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023