Salta al contenuto principale
ossese coppa italia tifosi

Copa Italia: is de s'Ossese torrant a binci; su Cità di Isernia ndi boddit tres bussinadas

Ariseu est stètiu unu mèrcuis arricu meda de partidas, e duncas, cumenti a dònnia, dònnia cida, de nobas de torrai a contai apitzus de su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus (partendi de is scuadras chi currint in su campionau  sa Sèrie D e de s'Ecellenza, fintzas a arribbai a cussas chi currint po is giogus de sa Promotzione e de sa Primu Categoria) nci ndi funt una biga, ma chi seis de cussus chi megant a sighiri is articulus chi ndi pesu in su sardu chi si chistionat, chi si fueddat, in su Campidanu de mesu, e mescamente in Bidd'e Sorris, scieis beni puru chi mi praxit, de ammachiai, a incumentzai su trabballu cosa mia arrexonendi unu pagheddu apitzus de is cosas chi biu candu mi ndi andu in giru e apitzus de is cosas chi tengiu in conca, badda badda. E duncas, chi mi ddu permiteis, chi po bosatrus no est tropu su strobu, m'iat a praxi a partiri cun una chistioni toga meda (a su mancu po mei), unu fatu chi mi capitat dònnia, dònnia, dònnia annu (chentza ndi sartai nemmancu unu) in custu periudu. Nc'arrannesceis a ddu cumprendi, a solus, de ita seu po si chistionai? Duncas, po si donai un agiudu, nareus chi nc'est puru unu diciu apitzus de sa chistioni, chi fait, prus o mancu: "Un arrundibi no bastat po fai su beranu". Nci funt cosas, in custu mundu, chi torrant sèmpiri agualis: est una letziòni, de su restu, chi imparaus a cumprendi de candu seus pipieddus pichinninnius (in bidda mia "pichinninniu" est unu fueddu chi si manigiat po chistionai de unu pippiu piticu meda de edadi, o de calincuna cosa pitica meda, e a nai sa beridadi mi praxit meda cumenti sonat custu fueddu, e chi seu innoi a fai custu trabballu est po circai, puru, de agiudai a sa lingua sarda a no sparessi, e duncas, creu e pentzu chi s'iat una cosa de importu mannu manigiai custus fueddus chi mancai si parint unu pagheddu strambecus ma funt togus medas, a su mancu po mei): ballit, mescamente, po is stagionis de s'annu, o is fasis de sa luna, po nd'arremonai un'antra. E duncas, cumenti scieis beni, apustis de s'ierru, e mancu malli nc'aciungiu, nd'arribbat sèmpiri su beranu: est una de is cosas chi aspetu cun afroddiu prus mannu funt, pròpriu, is arrundibis. E ducas me is diis passadas apu incumentzau a apubai is primas, boba boba in su cielu limpiu de is nuis, de cussus pilloneddus piticheddus ma prenus de gràtzia (diaici ddi nau deu), e sa cosa chi mi fait s'ispantu prus mannu est su modu chi tenint de bobai, arresenti arresenti de terra, chi giai giai trisiant sa brenti. E poi, un'antra cosa toga meda, funt is scrillitus chi ndi bogant a foras, chi a mei pròpriu po custu mi parint is animabis prus allirgus chi ddoi funt in custu mundu, e candu arribbant, giai giai (megu a bisai, est craru, cumenti bisastus candu festus pipius e cumenti bisant is pipius etotu) si ndi portant avatu is diis prus longas e prus callentis,a su mancu de cussas chi seus costumaus a bivi in s'ierru, est craru. Ma cumenti narat (e narta beni!) su diciu, s'ierru a bortas est mau (e tostau) de scroxai, est a nai de si lassai a is pabas, e de su chi biu a foras de sa fentana cosa mia, a su mancu, parit de essi, torra, in su mesi de Donniasantu: su cielu est prenu de nuis nieddas cumenti a sa pixi, e parit chi ndi potzat cabai, de unu segundu a s'atru, unu mari de acua: de su restu, is previsionis megant a nai chi at a proi unu bellu pagheddu po is duas-tres diis chi nd'ant a arribbai, e in prus at a torrai su bentu fridu, de maistrali, e innoi in Sardìnnia scieus beni cantu potzat suai a forti e cantu fastidiu potzat donai a is cristianus; e duncas, a cantu parit, eus a depi tenni un antru pagheddeddu de passièntzia, e tenint axiu is arrundibis boba boba in su cielu, mi megu, poita po custu fini de cida, a su mancu, depeus aturai atentus a bortas chi su tempus mau no fetzat dannus o tontesas, ma seu seguru chi ge ant a arribbai is diis bellas e callentis. Ariseu, sèmpiri po abarrai un antru pagheddu acapiau a is chistionis de su tempus (e sèmpiri po ndi bogai a foras unu fueddu strambecu, chi peròu apu sèmpiri intendiu in bidda mia, de is massajus pruschetotu, chi, est craru, funt acapiaus a su tempus po su trabballu), apu circau de cumprendi, domandendi a totus cussus chi apu atobiau, chi iant mai intendiu su fueddu "arrasobi": pròpriu ariseu, de su restu, fiat una dì de arrasobi, est a nai cussu sobi callenti chi ndi bessit a foras candu est giai giai po proi, e est unu sobi chi fait unu callenti chi pitzuat, pistat sa conca (ddi nau diaici), chi giai giai donat fastìdiu, e deu pentzu chi s'iat pròpriu po custu chi is becius, pruschetotu, consillant a no abarrai po meda tempus asuta de su sobi in su mesi de Martzu e in su mesi de Abrili, poita, diaici narant, fait dannu meda; pigat a scimìngius de conca, chi andat beni, o fintzas a ammustreschimentus. Una cosa est crara: nisciunu de cussus chi connosciànt (e manigiant) su fueddu, est arrannesciu a ddu furriai in italianu; calincunu ddu at furriau cun "sobi mobadiu", ma a mei no mi torrat meda chi si depu nai sa beridadi, e duncas sa duda m'est abarrada in conca e, mancai, mi megu, calincunu de is chi ant a ligi custu articulu m'at a agiudai.

In s'interis chi is arrundibis incumentzant a mi bobai apitzus de sa conca (ddi nau diaici), is sordaus in Ucraina sighint a fai sa guerra e a ndi sciusciai in terra, a corpus de bombas, domus, uspidalis e totu cantu. Sa cida passada apu intendiu chi su presidenti de s'Ucraina, Zelens'kyj, est sighendi a domandai agiudus a is istadus europeus (e a s'America puru e a s'Australia) po sighiri a si difendi de is sordaus russus, e duncas est domandendi atras armas, pruschetotu, e no nci bolit de seguru unu gèniu po cumprendi chi a sighiri diaici arriscaus diaderus de nd'arrui in sa de tres guerras mondialis. Peròu, innoi in Italia a su mancu, seus sighendi a bivi cumenti chi no est sucedendi nudda: is partidas de bòcia sighint a andai ainnantis, po nd'arremonai una, e ndi chistionu deu chi de is partidas de bòcia nd'apu fatu unu trabballu, e duncas iat a depi essi unu prexei mannu, una fortuna, chi is scuadras de giogadoris sighint a cabai in campu po curri avatu a sa bòcia, ma de seguru mi parit unu mundu macu meda, a su mancu a ddu castiai de innoi: in Ucraina sa genti est morendusì e fuendusì cun su disisperu in su coru, e innoi sigheus a si pigai a pari po unu resultau de una partida o poita s'Italia no at a giogai is Mondialis mancu s'annu chi at a benni, po sa segunda borta de sighiu. Tra is atras cosas, e po s'articulu de custa cida puru si promitu chi dda acabbu cun totus custus stròllichiminis, in dì de oi, chi est su trintinu de su mesi de Martzu, acabbat s'istadu de apretu (ddu tzerriaus diaici, furriendi su fueddu de s'italianu "stato di emergenza"), est a nai chi nd'arruint una biga de obbrigus, partendi de su "green pass", est a nai su documentu chi fintzas a oi, de un annu, giai, serbit (est a nai, mellus: si domandant) po brintai me is localis e fintzas me is logus innoi trabballaus. A nai sa beridadi, is turistas chi ant a incumentzai a ndi lompi in Sardìnnia e in Italia ant a podi brintai aintru de unu ristoranti, po nd'arremonai unu, chentza nesciunu strobbu, ma unu chi est nasciu e bivit in una bidda innoi in Sardìnnia etotu, mancai, at a depi abertai po atras trinta diis (est a nai a sa primu dì de su mesi de Maju) po torrai a brintali me is localis chentza nesciunu impedimentu. Nd'aprofitu, immoi chi nci seu, po nai chi me is istadius nc'ant a podi capi su pròpriu tanti de cristianus chi ddoi capiant ainnantis de su duamilla e binti, est a nai ainnantis de s'incumentzu de totu custu dannu mannu chi si nd'est protziu in pitzus. E, de seguru, benni a sciri chi is cosas funt torrendi a sa normalidade mi fait prexei, isperendi chi potzat torrai totu a sa normalidade po is italianus (e is sardus puru) e no feti po is turistas.

E apustis de custu ùtimu contixeddu, si podeus (e fiat ora!, s'at a megai calincunu) fuiai a fundu 'e susu (aici narant in bidda, a su mancu) a castiai cumenti funt andadas is cosas po su chi pertocat is partidas chi si funt giogadas ariseu, partendi pròpriu, chi seis de acordiu, de is de s'Ossese, chi in domu cosa insoru (est a nai a su campu "Walter Frau") ant bintu sa partida contras a is de su Città di Isernia, e chi ballit po s'andada de is cuartus de finali de sa Copa Italia Natzionali (dda tzerriant diaici), cun su resultau de tres a zeru. Is de su Città di Isernia iant bintu sa partida contras a is de s'Acquila, ma feti cun is tirus de is undixi metrus, apustis chi is noranta minudus de giogu si fiant serraus cun su resultau de unu a unu; is biancus-nieddus sighius de mister Loriga, invecias, e si ddu arregodais beni, funt passaus contras a is de su Civitavecchia (cun su resultau de unu a unu pesau in domu allena, a s'andada, e cun su resultau de unus a zeru, a sa torrada). Is gol nd'arribbant totus in su segundu tempus: a su de bintotu minudus Gadau, chi fiat brintau in campu de pagu minudus, ndi furat, est a nai, si ndi pigat una bella bòcia in sa metadi de campu de is aversarius e piscat cun unu passagiu bellu meda Chelo chi donat unu cropu de conca a sa bòcia e aciapat s'unu a zeru, po su prèxu e s'afroddiu de totus is tifosus chi funt cutus a su campu po castiai sa partida e, est craru, po fai su tifu. A su de trintanoi minudus, is piciocus sighius de mister Loriga ndi cassant puru su segundu gol: Gadau ndi pinnigat un'antra bella bòcia in sa metadi de su campu de is de su Città di Isernia e dda donat a Zinellu, chi cassat sa bòcia e dda scudit a is pabas de Amoroso, cun su portieri de is allenus chi no nci podit fai nudda. Candu sa partida est giai acabbada, is biancu-nieddus ndi cassant su de tres gol puru: Arca, cun unu tiru togu meda de sa bandieredda, piscat in mesu a s'area Fancellu chi dda scudit in fundu a sa porta. Po is de s'Ossese, si cumprendit, sa partida de sa torrada, chi s'at a giogai tra seti diis, est a nai su ses de su mesi de Abrili, parit prus facili de su chi podiant pentzai issus etotu, ma de seguru ant a depi aturai atentus a su pròpriu. Ariseu a merì si funt giogadas puru atras ses partidas: una po su chi pertocat su campionau de s'Ecellenza, cun is tataresus de su Li Punti, sighius de mister Salis, chi in domu cosa insoru ant pèrdiu contras a is de sa Ferrini cun su resultau de tres a unu: Podda at fatu su primu gol po is casteddaius, Oggiano peròu nd'at buscau su gol de s'unu a unu, ma is casteddaius ant agatau atrus duus gol cun Usai e Argiolas, ma nc'est de fai su contu puru chi Luiu, unu giogadori de su Li Punti, at sballiau unu tiru de is undixi metrus candu is duas scuadras s'agatànt cun su resultau in paridadi, de unu a unu. Castiendi a sa lista, is de sa Ferrini de Casteddu ndi artziant a cincuantacincu puntus, chi ballint po su de cuatru postus in sa lista, cun is de su Taloro de Gavoi, chi s'agatant a su de tres postus in sa lista, chi ndi tenint feti unu in prus, est a nai cinquantases. Is piciocus sighius de mister Pinna tenint feti duus puntus in mancu de is chi tenint is biancus-nieddus de s'Ossese, chi eus giai arremonau po su chi pertocat sa partida de sa Copa Italia; a su primu postu de sa lista ddoi funt sèmpiri is de s'Ilva de Sa Maddalena, cun cincuantanoi puntus. Est craru e facili de cumprendi cumenti sa cursa po binci su campionau siat ancora oberta a su mancu po cuatru scuadras, cun sa Nuorese chi s'agatat a su de cincu postus in sa lista, ma cun feti (ddi naraus feti...ma no funt pagus...) cincuantunu puntus. Tocat a nai puru chi is de sa Ferrini immoi ant a depi recuperai puru sa partida contras a is de sa Villacidrese de Biddacidru, chi at a balli po sa de noi giorronadas: chi depessint binci puru cussa partida nd'iant artziai a su segundu postu in sa lista, ma est craru, at a tocai a biri cumenti ant a andai is cosas. Po su chi pertocat su campionau de sa Promotzione, invecias, si funt giogadas tres partidas de importu mannu meda po sa cursa conca a sa sarvesa (ddi naraus diaici, seu seguru chi si cumprendit beni su chi bollu nai: seu chiestionendi, est craru, de is scuadras chi funt cumbatendi po abarrai po un antru annu in su campionau de Promotzione, e duncas, po circai de no ndi cabai in Primu Categoria): is de su Samugheo ant serrau sa partida, in domu cosa insoru, contras a is de su Bonorva, cun su resultau frimu in su zeru a zeru, est a nai cun su resultau in paridadi; duncas is de su Samugheo ndi artziant diaici a catodixi puntus, e tenint sèmpiri feti duas scuadras a is pabas, is de su Sàdili e is de su Seulu, chi tenint undixi puntus. Is de su Bonorva, invecias, sighius de mister Piu, tenint calincuna cosa cumenti a bintiseti puntus, chi ballint po su de otu postus in sa lista, impari a is de su Uddusò e a is de sa Bittese de Bitzi; is de sa Paulese, sighius torra de mister Massimiliano Pinna, chi iat depiu lassai sa guida de sa scuadra poita teniàt strobus cun su trabballu cosa sua, tenint calincuna cosa cumenti a bintises puntus. Custu po su chi pertocat sa Lista B. Po su chi pertocat sa Lista C si funt giogadas duas partidas: is de su Poltu Celvu (cumenti si narat in gadduresu) ant bintu in domu de is de su Santu Tiadoru, cun su resultau de duus a zeru; s'atra batalla de importu mannu fiat cussa tra is de su Porto Torres, chi ant arriciu is tattaresus de sa Lanteri, sighius de mister Giuliano Robbi. Is meris de domu, chi trabballant cun mister Porqueddu, ant aciapau is duus gol gràtzias a is giogadas de Farina e Bazzoni; is allenus ant fatu duus gol cun Pintus, ma no funt bastaus po binci sa partida. Apustis de essi nau custu, duncas, podeus andai a biri cumenti funt cuncodradas is cosas po su chi pertocat sa lista: is de sa Lanteri, duncas, ndi artziant a su de ses postus, cun trinta puntus allogaus in buciaca, unu in prus de is de su Logusantu e tres in mancu de cussus chi tenint allogaus is de su Istintinu; is de su Porto Torres invecias, gràtzias a su puntixeddu cassau ariseu, ndi artziant a su de dexi postus in sa lista, impari pròpriu a is de su Santu Tiadori: totu e duas is scuadras tenint bintiduus puntus allogaus. Po is de su Poltu Celvu, sighius de mister Spano, is cosas no funt pròpriu de is prus drucis e bonas (ddi nau diaici), cun dexiotu puntus in totu, ma is de s'Oschirese tenint feti tres puntus in prus: custu bollit nai chi is de su Poltu Celvu podint ancora isperai de ndi cassai sa sarvesa, poita de giogai ddoi funt cincu partidas e, est craru, iat a podi sucedi de totu. Si funt giogadas puru duas partidas po su chi pertocat su campionau de sa Primu Categoria, in sa Lista A is casteddaius de su Cus (chi est sa scuadra pesada de is de s'universidadi) ant bintu in domu de is de su Pula, sighius de mister Taglialatela, cun su resultau de cincu a duus; po su chi pertocat sa Lista C, invecias, is de s'Ulassai ant bintu, cun su resultau de cuatru a duus, in domu de is de su Biddamanna Strisaili. Andaus duncas a castiai cumenti funt cuncodradas is cosas in sa lista: gràtzias a sa de undixi bincidas is casteddaius bobant a corantaduus puntus, chi ballint po su segundu postu, cun unu puntu in prus de is chi tenint is de s'Antiochense e cun noi puntus in mancu de is chi tenint is primus de sa lista de sa Verde Isola. Is de su Pula, invecias, abarrant frimus a su de noi postus, cun dexiotu puntus allogaus, impari a is de s'Atleticu de Sa Baronia e a is de su Domunoas. In sa Lista C, invecias, is de s'Ulassa ndi artziant a bintotu puntus, chi ballint po su de otu postus, cun unu puntu de mancu de is chi tenint is de su Tertenia e is de su Cardedu e unu puntu in prus de is chi tenint is nieddus-birdis de s'Orane. Is de su Biddamanna Strisaili, invecias, abarrant sèmpiri a s'ùrtimu postu, cun cuindixi partidas perdias, duas chi si funt serradas in paridadi e feti tres bintas, po calincuna cosa de undixi puntus in totu.


Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Coppa Italia