Salta al contenuto principale
san biagio villasor

Is de su G.S Santu Brai trabballant po no fai sparessi su càlciu in Bidd'e Sorris

Po s'artìculu de custa cida, chi ndi pesu dònnia dònnia giobia (gei ddu scieis beni cumenti andant is cosas) in su sardu chi si fueddat in su Campidanu de mesu, m'iat a praxi meda meda a si contai sa storia de un assòtziu sportivu de sa bidda innoi seu nasciu e pasciu (cumenti si narat), e duncas de Bidd'e Sorris; seu chistionendi de is de su G.S Santu Brai, una scuadra chi est nascia, gràtzias a su trabballu e a is sacrifìcius de una truma pittichedda de personas chi tenint a coru is chistionis acapiadas a su sport e a sa saludi de is piciocus de sa bidda, ballit po is prus giòvuneddus e puru po is prus matucheddus. A nai sa beridadi, innoi in Bidd'e Sorris, in totus custus annus, ddoi funt sèmpiri stètias unu scantu de scuadras de càlciu, ma is cosas si funt fatas unu pagheddu prus marigosas me is ùrtimus annus, est a nai ca, apustis de s'ùrtimu campionau chi is de su Villasor (diaici si tzerriàt sa scuadra) iant giogau in Promotzioni, seus chistionendi de calincuna cosa cumenti a, prus o mancu, cuatru annus fait, no nc'est stètiu prus nesciunu assòtziu chi at tentu sa fortza, e sa possibbilidadi, de ndi pesai una scuadra po curri me is campionaus de sa FIGC. Nc'est de nai, puru, chi cussu tialu de arrori mannu chi si nd'est pròpriu apitzus, seu chistionendi de su Covid, est craru, no at agiudau, antzis, at ghetau a pari sa situatzioni.

Duncas, po incumentzai tocat a fai su contu chi innoi in Bidd'e Sorris seus calincuna cosa cumenti a seti milla cristianus, e no funt pagus de seguru: chi nci pentzaus beni, ddoi funt scuadras chi currint me is campionaus de sa Promotzione e de s'Ecellenza chi arribbant de biddixeddas medas prus piticas: custa cida, tanti po nd'arremonai tres, apu chistionau cun Giovannino Mura, chi sighit is piciocus de s'Abbasanta (una bidda de tres mila cristianus, chi currit in Promotzioni) e nd'apu pesau puru una ciaciarrada cun mister Giacomo Coinu (chi sighit is de s'Ovodda, una bidda chi fait milli e cincucentus cristianus, in Primu Categoria) e apu tentu s'ocasioni de intendi, a su telefunu, Marcello Guerriero, chi sighit is piciocus de su Cannonau de Jerzu, sèmpiri in Primu Categoria (tanti po si cumprendi mellus: Jerzu fait tres mila cristianus).

Est unu pecau mannu, duncas, chi in Bidd'e Sorris su càlciu siat giai giai po sparessi. Unu pecau mannu, chi pentzaus pruschetotu chi totus is biddas chi ddoi funt a giru a giru, tenint una scuadra: a Serramanna ddoi est sa Gialeto (chi in dì de oi s'agatat a su primu postu de sa lista in Primu Categoria), sèmpiri in sa Lista A de sa Primu Categoria ddoi est puru su Deximeputzu; is de su Santu Sparau funt currendi in su campionau de sa Segunda Categoria, in sa Lista B, impari a is de s'Ussana; is de su Muristeni, invecias, giogant in su campionau de s'Ecellenza. E in Bidd'e Sorris cumenti funt andendi is cosas?

Apitzus de custa chistioni nd'apu arraxonau, pròpriu ariseu a merì, cun Mauriziu Solferino e cun Gigi Podda: su primu chi s'apu nomenau sighit, pruschetotu, is fainas acapiadas a is visitas medicas de is piciocheddus; su segundu, invecias, est su presidenti.
Candu seu arribbau a su campu apu agatau una biga manna (cumenti si narat innoi in bidda) de pipieddus ca fiant spàssiendusidda, currendi afatu a sa bòcia, po cussu chi, furriendi su fueddu de s'italianu, podeus tzerriai allenamentu; est sèmpiri unu prexei mannu, po sa conca e po su coru puru, biri (e sciri) ca is pipius tenint calincuna atividadi po si sprèviai, e duncas, deu pentzu chi siat unu trabballu de importu mannu su chi is assòtzius sportivus faint in dònnia bidda (e de su restu nd'eus chistionau meda, meda bortas), a partiri de is prus piticas chi teneus innoi in Sardìnnia: su perìgulu prus mannu, difatis, est cussu de tenni is pipius arrimaus a totu dì aranti de sa televisioni, chentza fai nudda, ddi nau diaici.

E duncas, apustis de totus custus stròllichiminis chi nc'apu stichiu, no si fatzu perdi atru tempus e si fatzu ligi, e mi fait prexei meda, totu su chi m'at contau Mauriziu Solferino, apitzus de sa scola de càlciu de su Santu Brai e, mescamente, de sa scuadra de is mannus, dda tzerriu diaici, chi cust'annu currit in su campionau de sa Terza Categoria. «S'assòtziu de su G.S Santu Brai, impari, duncas, a sa Scola de Càlciu po is pipius, est nasciu in su mesi de Treulas de su duamilla e otu: seus chistionendi, a contus fatus, de cuindixi annus fait, prus o mancu. Seus partius de zeru, est craru, ma abellu abellu, gràtzias a totu su trabballu chi eus fatu, seus arrannescius a ndi pesai una scuadra de piciocheddus prus matucus, ddi nau diaici, chi ant giogau in su campionau de sa Segunda Categoria. Apustis de cussa esperièntzia no seus prus arrannescius a ndi pesai una truma, una scuadra po curri me is campionaus de sa FIGC: custu, pruschetotu, poita serbit meda trabballu, ddoi funt una biga de cosas de sighiri e, mescamente, poita po is iscritziònis a su campionau serbit unu bellu pagheddu de dinai, e ddu scieus, e ddu cumprendeis beni bosatrus puru, ca a bortas no est una cosa facili, su de agatai su tanti chi serbit po pagai is spesas. Peròu in totu custus annus, mancai chentza Primu Scuadra, dda tzerriu diaici, eus sèmpiri sighiu a trabballai cun is piciocheddus prus piticus e duncas, cun sa Scola Càlciu. Po cust'annu puru arrannesceus a sighiri is pipius, a partiri de cussus chi tenint cincu annus, fintzas a lompi a is de doxi annus, chi giogant me is “Esordienti”. In prus nosu seus un assòtziu chi, de calincuna cosa cumenti a ses - seti annus, at agatau unu acapiu de importu mannu cun is de su Cagliari Football Academy e duncas cun sa scuadra de su Casteddu; me is annus passaus, duncas, est capitau puru de tenni calincunu piciocheddu de Bidd'e Sorris me is scuadras cosa insoru, mancai no totus is pipius apant sighiu a giogai a bòcia, ma custu, est craru, est una cosa chi sucedit fatu fatu. Pruschetotu, duncas, sigheus is piciocus prus giòvuneddus, ma cust'annu seus arrannèscius puru a ndi pesai sa Primu Scuadra, chi currit in su campionau de sa Terza Categoria; sa cosa de importu prus mannu, cussa, duncas, chi si donat s'afròddiu e su prexu prus mannu, est ca sa rosa est stètia pesada feti cun is piciocus chi, in custus ùrtimus annus, funt crescius in sa Scola Càlciu cosa nosta etotu. Totus, partendi de is portieris fintzas a arribbai a is atacantis, si funt fatus is ossus, ddi nau diaici, ant fatu esperièntzia, impari a nosu: ant incumentzau a giogai cun sa scuadra de is “Piccoli Amici”, fintzas a arribbai a is “Esordienti”, is “Allievi” e is “Giovanissimi”, e duncas totu custus giogadoris immoi funt gioghendi, po sa primu borta, in unu campionau de importu, impari a is atras scuadras de giogadoris mannus, ddi naraus diaici. In prus, in sa rosa cosa nosta ddoi funt puru duus piciocheddus chi lòmpint de s'Africa e chi bivint innoi in Bidd'e Sorris de una bella pariga de annus e duncas po nosu est cumenti chi siant sorresus de una vida. Teneus una rosa cun trinta giogadoris, e no funt pagus. Duncas is piciocus etotu ant domandau a is dirigentis, a totus is personas chi sighint s'assòtziu, de podi curri in unu campionau , e nosu si seus arramangaus is maigas po ddus acuntentai, e gràtzias a Deus, cumenti si narat, nci seus arrannèscius».

E immoi, biu chi nci seu, creu ca siat giustu puru a si scriri totus is nominis de is personas chi trabballant po sa G.S Santu Brai e che funt, mi parit craru, totus sorresus. Duncas, su presidenti est Gigi Podda; su vice-presidenti est Germano Piras; su segretariu est Piergiorgiu Usai; su chi sighit is fainas acapiadas a su dinai, e duncas cussu chi podeus tzerriai su cassieri, est Lanfranco Melis, chi benit agiudau de Lucianu Usai. Su chi sighit is fainas acapiadas a is iscritzionis est Luca Valdes, chi est puru su chi chistionat cun is de sa FIGC, candu ddoi funt cosas de crariri. Mauriziu Solferino est su chi sighit is fainas acapiadas a is visitas medicas ca is picioccheddus depint fai fatu fatu, impari a Stefano Orrù; Fabiu Sbressa, invecias, est cussu chi sighit is fainas acapiadas a is atretzaduras chi serbint po is allenamentus e po is partidas; est a nai su chi tzerriaus su magasineri.

Mauriziu Solferino, duncas, at sighiu a mi contai: «S'edadi media de is picioheddus est bascia meda; seus chistionendi de bintitres-binticuatru annus; su giogadori prus matucheddu in sa rosa cosa nosta tenit binticincu annus; teneus puru duus piciocheddus de sexi annus, chi ndi lompint de sa scuadra cosa nosta de is “Allievi”, e chi funt gioghendi giai sèmpiri de su primu minudu, e tocat a nai puru chi faint una bella figura contras a is giogadoris prus fortis e matucus. Seus partius chentza ambitzionis, est a nai ca no teneus s'obbrigu de binci su campionau, e nc'iat a mancai atru puru. Po nosu est unu modu, bonu meda, po torrai a incumentzai cun su càlciu innoi in Bidd'e Sorris e, mescamente, po agiudai is piciocus cosa nosta a diventai fortis, isperendi chi is cosas potzant andai ainnantis puru me is annus chi ant a benni; nosu seus trabballendi pròpriu po custu, de su restu. Deu creu — sighit a mi contai Solferino — chi siat unu pecau mannu meda chi in una bidda cumenti a sa nosta no ddoi siant prus assòtzius chi sighint su giogu de sa bòcia. Nci seus torrendi a provai, duncas, e si cumprendit puru chi no est facili: is sacrìficius chi tocat a fai funt medas, no feti po sa chistioni acapiada a su dinai. Po fortuna is de su Comunu de Bidd'e Sorris si funt donendi una bella manu de agiudu e si permitint de giogai me is campus chi ddoi teneus innoi in bidda; in prus eus tentu sa bona sorti de agatai puru calincunu amigu (is chi in ingresu tzerriaus “sponsor”, po si cumprendi mellus) chi est donendusì unu pagheddu de dinai po s'agiudai a si ndi scabulli de totus is spesas chi teneus, e si funt donendi puru una manu de agiudu po su chi pertocat is atretzaduras chi serbint, e no funt pagus, cosa chi ballit sia po is piciocus de sa Primu Scuadra e siat, mescamente, po is pipieddus chi sigheus in sa Scola Càlciu. No si ndi podeus scaresi, de su restu, ca sa faina de importu prus mannu po nosu funt e abarrant is giogadoris prus piticheddus».

Po su chi pertocat su campionau, invecias, is de su G.S Santu Brai funt andendi beni: pròpriu custu sabudu chi at a benni, su dexiaseti de su mesi de Idas, po si cumprendi mellus, ant a depi giogai sa de seti partidas. Mauriziu Solferino fait is contus: «In dì de oi s'agataus a metadi de sa lista; po essi prus pretzisus, seus a su de cuatru postus, cun dexi scuadras in totu. Po nosu andat beni diaici, fadendi su contu chi, a parti tres o cuatru giogadoris chi ant giai giogau in categorias de importu prus mannu, totus is atrus no si fiant mai agataus a curri in unu campionau pesau de sa FIGC. Immoi, pròpriu custu sabudu chi benit, depeus andai a giogai in domu de is de su Silìcua, sighius de unu amigu cosa mia, Mauriziu Grassetti; isperaus de ndi podi cassai calincunu puntu, ma chi is cosas no depessint andai beni no nd'eus a fai unu dannu, ca seu seguru chi is piciocus ant a tenni medas atras ocasionis po fai a biri a totus cantu ballint».

Una de is cosas prus bellas, deu pentzu, est ca po is partidas chi is de sa G.S Santu Brai giogant in domu ddoi funt una biga manna de piciocheddus e de piciocheddas a fai su tifu, ddi naraus diaici. Una cosa ca, a su mancu in Bidd'e Sorris, no si biiat de unu bellu arrogu de tempus, fortzis poita, custu ddu seu narendi deu, est craru, s'ùrtima scuadra chi nd'iant pesau in bidda, e chi ndi fiat lòmpia in Promotzioni, apustis de essi bintu su campionau de sa Primu Categoria, fiat prena de giogadoris chi ndi lòmpiant de foras, e duncas, a ddu nai mellus, de is atras biddas e fintzas de Casteddu.

Su prexu de is dirigentis est mannu meda, e si cumprendit beni; duncas Mauriziu Solferino m'at nau custu puru: «Seus cuntentus meda: candu giogaus in domu cosa nosta ddoi est sèmpiri una biga manna de tifosus, de piciocus chi sighint is amigus cosa insoru. Domìnigu puru, po sa partida toga meda, e unu pagheddeddu tostada puru, chi eus fatu contras a is de su Samassi, is piciocus e is piciocas de su pùbblicu si funt fatus intendi e s'ant donau una bella manu de agiudu a binci e a ndi cassai is tres puntus. Fia de meda chentza biri totu custa genti a su campu: est una de is cosas chi si donat s'afroddiu prus mannu».

Po is dirigentis no est, de seguru, unu trabballu facili. «Calincunu iat a podi pentzai chi sa faina cosa nosta siat feti cussa de mandai in campu undixi giogadoris po is noranta minudus de sa partida, ma sa genti fortzis no sciri ca po ndi pesai e po sighiri una scuadra de bòcia serbit tempus e passièntzia; teneus is visitas medicas de sighiri, is allenamentus e depeus puru cuncodrai is cosas po nci portai is piciocus a giogai me is atrus logus. In prus, is allenadoris cosa nosta sighint is cursus chi ndi pesant is de su Casteddu e duncas is de su Cagliari Football Academy».

Puru po su chi pertocat sa Scola Càlciu, is cosas funt andendi beni meda: «Cust'annu teneus calincuna cosa cumenti a sessantatres pipius, e trinta piciocus prus matucheddus, ma chi funt sèmpiri piticus de edadi; duncas, a fai is contus nci poneus pagu meda: seus una truma de noi dirigentis chi sighint calincuna cosa cumenti a centu piciocheddus. Est unu bellu trabballu, a bortas est fadiosu meda, ma sa cosa prus bella est biri is piciocus cuntentus, is babbus e mammas prexaus po cumenti sigheus is fillus, sa genti chi benit a fai su tifu a su campu si spassiat, e duncas ddu fadeus cun prexei. Sigheus a andai ainnantis, de su duamilla e otu, cumenti ti apu nau giai, pruschetotu po sa passioni chi teneus po custu giogu e, mescamente, po donai una manu de agiudu a is piciocus de sa bidda. Deu creu chi su sport, su càlciu, potzat essi una cosa de importu mannu po sa saludi de sa genti, ballit po is mannus e po is prus piticus. No si ndi podeus scaresci ca sa G.S Santu Brai, ma est una cosa chi ballit po medas atrus assòtzius, a nai sa beridadi, trabballat chentza si ponni in buciaca nemmancu un arriabi; ddu fadeus po su prexei chi si donat su de agiudai is personas de sa comunidadi cosa nosta. Antzis, a nai sa beridadi, me is primus tempus pruschetotu, nc'eus depiu ponni dinai de buciaca, ma gràtzias a Deus immoi is cosas funt andendi unu pagheddeddu mellus. Su chi nci poneus est su tempus cosa nosta: po sighiri s'assòtziu lassaus de una parti, ddi nau diaici, is famìllias cosa nosta, est a nai ca no abarraus in domu cun is parentis po abarrai a su campu a sighiri is allenamentus e is partidas; pròpriu po custu m'iat a praxi torrai gràtzias a is mullerie e is fillus cosa nosta, ca si cumprendint, e si donant una manu de agiudu. Est una cosa chi si praxit meda a fai, de su restu; nosu isperaus de tenni sèmpiri sa gana, sa fortza po andai ainnantis cun custa faina, ma est craru, is portas de s'assòtziu abarrant sèmpiri obertas po totus is chi bolint benni a si donai una manu de agiudu; nosu seus matucus de edadi, e is piciocus giòvunus iant a podi portai bidead friscas, cumenti si narat, duncas no bieus s'ora de ammanniai su numeru de is dirigentis».  

Su chi faint is dirigentis est unu trabballu de importu mannu, duncas, po totu sa bidda. «Po noi annus de sighiu nd'eus pesau una giorronada de sport, de càlciu, dda tzerriu diaici, su “Sorres Young Football”: eus fatu arribbai in Bidd'e Sorris calincuna cosa cumenti a seticentus giogadoris, pruschetotu pipius, chi ndi funt arribbaus de dònnia parti de sa Sardìnnia; seus chistionendi de unu torneu chi ant circau de copia in medas atru logus, a nai sa beridadi; fatu fatu calincunu si domandat puru chi teneus sa bidea de ddu torrai a pesai, apustis de custus duus-tres annus innoi seus dèpius abarrai frimus po crupa de su Covid».
Su benidori iat a podi essi druci meda: «Isperu chi, mancai, nc'eus a arrannesci, torra, a pesai su torneu, poita po nosu est sèmpiri stètia una dì de sport, de festa, de allirghia. Nosu seus circhendi de cumprendi chi arrannesceus a cuncodrai calincuna cosa po su duamilla e binti-tres: de su restu, is scuadras chi iant a bolli benni a giogai in Bidd'e Sorris funt medas, e de importu mannu: chistionaus de is pipius de su Porto Torres, de s'Olbia, po nd'arremonai duas, ma sa lista est meda prus longa, si cumprendit. De seguru, biri seticentus pipius chi giogant a bòcia est una cosa chi si donat prexu e si fait intendi artzivus po su chi fadeus. Ti lassu feti immaginai, peròu, totu su trabballu chi serbit po ndi pesai una cosa diaici manna, ma nareus puru ca is personas chi s'ant agiudau no funt stètias pagus, e duncas, ispereus de arrannesci a torrai a cuncodrai un'antra editzioni de is giogus».
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Argomenti:
Stagione:
2022/2023