Salta al contenuto principale
villacidrese esultanza

In Eccellenza ndi artziant is de sa Villacidrese, in Promotzione currint coranta-duus scuadras in tres listas

E mancu mabi, cumenti si narat in bidha mia, chi de custa cida, de ariseu merì, a nari sa beridadi, nd'est brintau custu bentixedhu friscu chi s'agiudat a sumportai sa basca legia chi est fadendi (e chi at fatu in totus custas ùrtimas diis); ma de su restu, dhu scieus beni, s'eus in s'istadi e si tocad a sunfriri unu paghedhu po su tempus, mancai is cosas, aici si parit a su mancu, s'iant andendi sèmpiri peus: dònnia annu, difatis, sa basca est sèmpiri prus legia, dhi naraus diaici; me is cidas passadas, si dhu arregodaus beni, seus arribbaus a prus de coranta gradus; nc'est su perigulu de si scallai, a abarrai aforas de is domus, e intzandus s'unica cosa chi si podit fai, ballit mescamente po cussus chi no si podint ghetai aintru de s'acua me is logus de mari o asuta ai matas de is padentis, est a tenni passièntzia e abarrai assebiaus. Incumentzaus diaici, duncas, is novas scritas in su sardu chi si fuedhat in su Campidanu de mesu po is amigus de su Diario Sportivo, poita s'omini, mancai a-bortas si dhu scaresciat, est sèmpiri un animabi e duncas sa vida cosa nosta dipendit, puru, de su chi papaus, de su chi bufaus e de sa fortuna, de s'abbilidadi chi teneus de si salvai, tra is atras cosas, de sa basca meda cumenti de su frius. A sighiri a bivi cun cussas temperaduras, duncas, nci fiat s'arriscu de nci perdi is ciorbedhus (cumenti si narat de is partis mias, pruschetotu po arriri), ma cumenti sucedit dònnia annu, cumenti ndi arribbat (e si ndi andata puru) su cuindixi de su mesi de Agustu torraus a respirai unu paghedhu (chi totu cussa basca geimai s'allupat, ge dhu scieus beni), e gratzias a Deus, nc'aciungiu deu.

In s'interis chi scrieus custus fuedhus, sa Sardìnnia sighit a essi unu de is logus prus togus e disigiaus po is vacanzas de sa genti, e a fai is contus nci poneus diaderus pagu meda: chi in s'isula nci bivint calincuna cosa cumenti a un millioni e mesu (prus o mancu) de cristianus, me is tres mesis de s'istadi arribbaus a essi giai su dopiu de su tanti de personas chi nci bivint in atonzu, in s'ierru e in su beranu, est a nai calincuna cosa cumenti a tres millionis de cristianus. A bortas, in s'interis chi apitzus de sa conca mia biu e intendu, boba boba, totus cussus aparechius carrigus de turistas chi nd'arribbant in Elmas, e duncas in Castedhu, dònnia cuindixi minudus, timu chi custu logu ndi potzat arrui a arrogus, poita su tanti de sa genti de aculli mi parit diaderus tropu, ma a sa fini sa Sardìnnia bivit puru (e mescamente) gràtzias a su dinai chi ndi portant is turistas, e intzandus no nc'est meda de aciungi, e no nc'est su tempus de abarrai prangi prangi: podeus feti isperai ca chini ndi lompit in Sardìnnia tengiat a coru su logu innoi s'agatat e si cumportit beni, circhendi de bivi cun rispetu, po cantu est possibbili. Cun totus custus turistas chi nd'aproillant a dònnia ora de sa dì (e de su noti puru) est craru cumenti is fainas acapiadas a su tialu de Covid, e pruschetotu a su spaniamentu de sa mobadia, s'iant andendi unu paghedhu mabi: de su chi si benit a sciri, difatis, is postus me is uspidalis, in cussa chi in italianu si tzerriat, e tzerriaus, "terapia intensiva", funt prenus po su dexi po centus, chi est su tanti chi no s'iat a depi propassai, custu po abarrai chietus e cun su coru in paxi. E invecias is cosas, a cantu parit, funt andendi mabi, e bai e circa cumenti d'eus a acabbai, cust'annu puru, poita chi si nd'arregodaus de su chi est sucèdiu s'annu passau, in su mesi de Cabudanni, nc'est pagu de si ndi abarrai allirgus e antzis, nc'est puru chi est incumentzendi a pentzai chi is de su Guvernu nc'ant a ponni pagu meda, e naraus diaderus, a torrai a serrai totu is atividadis e a ponni torra sa règula de s'assetiu, est a nai su de abarrai tupaus in domu, pruschetotu in su noti. Eus a biri, duncas, cumenti ant a bandai is cosas; de prus, in dì de oi, diaderus, no si podit fai, e prangi immoi po su chi nd'at a podi lompi me is mesis chi ant a benni no si parit sa cosa prus futa chi podeus fai; e nemmancu si ndi fai pinnigai de is pentzamentus lègius si parit una cosa bona, diaici d'acabbaus de si trobedhai sa conca cun totus custus disisperus e si nci ghetaus me is fainas chi si pertocant de prus, est a nai totus is nobas chi nd'aprolillant de su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus, poita de cosas de contai nci ndi funt una biga manna meda. In s'interis chi sa genti si gosàt su sobi e is vacantzas, is de sa LND e is de sa Segreteria de su Cumitau Regionali Sardu fiant trabballendi po ndi cuncodrai e ndi pesai sa stagioni noba, est a nai sa de su duamilla e bintunu \ duamilla e binti-duus; sa primu cosa, de importu mannu, est stètia cussa de ndi pesai is listas de is scuadras, est a nai is chi in italianu si tzerriant "gironi". E duncas, cust'annu puru is scuadras chi ant a curri in su campionau de s'Eccellenza ant a essi dexiotu, cun is de sa Villacidrese (sa scuadra de Biddaxidru) chi ndi funt artziaus gratzias a cussu chi in italianu tzerriaus "ripescaggio". Is scuadras chi iant pediu de ndi artziai in su campionau prus mannu chi nc'est in Sardìnnia fiant stètias una bella pariga: chistionaus de is de s'Usinese, de is de su Istintinu, de is aristanesus de sa Tharros e de is de su Crabonaxa, ma a sa fini nci d'ant fata is mediu-campidanesus. Si cumprendit, diaici, totu s'afrodhiu de su presidenti de is grogus-asullus, Matteo Marrocu, chi arrannescit a ndi portai torra sa scuadra cosa sua in cussa chi est sa Sèrie A de su giogu de sa bòcia in Sardìnnia. Is de sa Villacidrese, in su duamilla e undixi, est a nai dexi annus fait, no si fiant iscritus po curri po is giogus de sa Sèrie D, diaici sa scuadra de Biddaxidru fiat torrada a partiri de sa Terza Categoria, sa prus bascia chi dhoi est in Sardìnnia. In su duamilla e catodixi \ duamilla e cuindixi is cidresus ant cassau torra sa Promozione, custu po duus annus; apustis sa Villacidrese nd'est torra cabada in Primu Categoria, po atrus duus annus, e duncas torra sa Promozione, in custus duus annus totus ghetaus apari po crupa de sa chi in italianu tzerriaus "pandemia". Is dirigentis e su presidenti de s'assotziu fiant trabballendi, giai de diora, po ndi artziai in Eccellenza, e immoi nci funt arrannescius. «Est una bìncida chi nd'arribbat gràtzias a su trabballu de totus — scoviat su presidenti Matteo Marrocu —; seus torraus a partiri de sa Terza Categoria cun umilèsa e sa passioni e s'afrodhiu chi teneus in su coru de sèmpiri. Est unu bisu chi seus sighendi de meda tempus — sighit a contai Marroccu — e seus trabballendi fintzas de is tempus de sa Terza Categoria po podi arribbai a giogai in Eccellenza: po custu obeus torrai gràtzias a totus cussus giogadoris, e funt medas, chi ant scerau de si donai una manu de agiudu in totus custus annus. Torru gràtzias a totus is amigus chi s'ant agiudau e funt abarraus a su costau de sa scuadra, puru e mescamente in custus duus àrtimus annus, chi funt stètius meda legius e tostaus. Sa bidda de Biddaxidru, de su restu, tenit bisòngiu e si meritat custa cosa bella, custa vida noba de s'assotziu, chi est nasciu apustis de s'acordiu chi eus agatau cun Nicola Saiu, unu amigu miu, chi fiat su presidenti de su Football Club Villacidro e chi at decidiu de ndi pesai, impari a mei, custu assotziu. Po immoi no podeus fai atru che si gosai sa nova bona chi nd'est lòmpia, apustis eus a trabballai, partendi de sa fentana de su mercau, po circai de ndi pesai sa rosa po su campionau chi nd'at a benni, poita boleus torrai a incumentzai a scriri una storia totu noba».

Is de sa LND, in prus, fadendi su contu de totus is strobus chi su virus nd'at portau s'annu passau, ant pentzau de aciungi un atra lista po su chi pertocat su campionau de sa Promozione: diaici, chi in totus is annus passaus is trinta-ses scuadras fiant pretzidas in duas listas, cust'annu nc'ant a essi tres listas, de catodixi scuadras s'una. Sa pròpriu cosa at a sucediri po su campionau de sa Primu Categoria, chi at a tenni cincu listas cun catodixi scuadras s'unu. Diaici, a fai is contus si fait impressi: is scuadras chi ant a curri me in su campionau de sa Promozione ant a essi calincuna cosa cumenti a coranta-duus; is chi ant a curri po is giogus de sa Primu Categoria, invècias, ant a essi setanta. Fadendi diaici, si cumprendit beni, su tempus chi nc'at a bolli po giogai totu is partiadas at a essi prus pagu de su chi serbiàt fintzas a s'annu passau, diaici chi is cosas depessint andai mabi torra po cust'annu puru (ma totus isperaus chi is cosas potzant andai beni, est craru), nc'iat a essi su tempus po torrai a ndi pesai, esta nai a ndi recuperai torra is partidas chi ndi depessint sartai. De su chi si cumprendit in dì de oi, puru po is giogus chi pertocant su campionau de sa Segunda Categoria is cosas ant a bandai in custu modu: is de sa Segreteria de su Cumitau Sardu ant pentzau, impari a totus is assòtzius, de ndi pesai otu listas, cumenti a sèmpiri de su restu, cun ses gironis de doxi scuadras s'unu, e cun duas listas de trexi scuadras. Is de sa LND ant fatu sciri puru chi no nc'ant a essi scuadras chi nc'ant a artziai de sa Terza Categoria a sa Segunda, po cussus chi in italianu si tzerriant "ripescaggi", po circai de ndi pesai puru is campionaus de sa Terza Categoria, chi potzant essi togus. Est craru chi is cosas ant a essi cuncodradas diaici feti po cust'annu, aici bisaus totus, e candu su spaniamentu de su virus at a essi frimau, is listas po is campionaus in Sardìnnia ant a torrai a essi cumenti a sèmpiri: una lista po su chi pertocat s'Eccellenza, cun sexi scuadras; duus listas po su chi pertocat su giorone de sa Promozione, cun sexi scuadras s'unu; cuatru gironis po sa Primu Categoria, cun sexi scuadras s'unu, e otu listas po su chi pertocat sa Segunda Categoria, cun catodixi scuadras s'unu.

Intzandus, apustis de is trabballus chi is de sa Segreteria de su Cumitau Sardu de sa LND ant fatu, fadendi su contu chi is de sa Villacidrese, cumenti eus giai nau, ndi funt artziaus in Eccellenza, po su chi pertocat sa Promozione, ndi artziant de sa Primu Categoria seti scuadras: seus chistionendi de is de s'Atletico de Narcau, is de su Tèmpiu, is de s'Ozierese de Otieri, is de sa Fer-massenti de Santu Juanni Sruexu, is de su Samugheo, is de su Sàdili e is de su Cualtu 2000. Diaici, is cosas funt craras: in su "Girone A" ant a curri is de su Cortoghiana, is de s'Andromeda de Seurgus Donigala, is de s'Atletico de Casteddu, is de s'Atletico de Narcau, is de sa Fer-Massenti de Santu Juanni Sruexu (cumenti eus giai nau), is mediu-campidanesus de su Gonnosfanadiga, is castedhaius de La Palma de Monte Urpinu, is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia, is de s'Orrolese, is de sa Sigma de Castedhu, is de su Cualtu 2000, chi funt stètius piscaus tra is scuadras de is campionaus de sa Primu Categoria, is de Ceriaxius, is de Bidda Matràxia e is de su Crabonaxa. In su chi ant tzerriau "Girone B", invecias, ant a curri is de s'Arborea, is de sa Bittese de Bitzi, is de su Bonorva, is de su Buddusò, is ollastinus de su Tortolì, is de su Fonne, is de sa Macumerese, is de s'Ozierese (chi cumenti eus acinnau ainnantis ndi funt artziaus de sa Primu Categoria), is de sa Paulese, is de su Sàdili, is de su Samugheo, is de su Seulu, is aristenesis de sa Tharros e is de su Tonara. In su chi ant tzerriau "Girone C", invècias, chi est sa novidadi prus manna de cust'annu, a su mancu po su chi pertocatsa Promozione, nci funt stètias ghetadas is scuadras de su Calangianus, is tattaresus de sa Lanteri, is de su Logusantu, is de s'Oschirese de Oscheri, is de su Poltu Celvu, is de su Porto Torres, is de su Posada, is de su Santu Tiadoru, is de sa Montalbo de Thiniscole, is de su Istintinu, is de su Tèmpiu (chi cumenti eus giai nau ndi funt artziaus de sa Primu Categoria), is niedus-birdis de su Thiesi, is de s'Usinese e is de su Valledoria.

Po su chi pertocat sa Primu Categoria, e fadendi su contu de is scuadras chi funt stètias piscadas po ndi artziai in su campionau de sa Promozione, de sa Segunda Categoria nci artziant in Primu Categoria giai cincu scuadras: seus chistionendi de is de Itiri Cannèdu, is ollastinus de su Cardedu, is de su Monte Alma de Nulvi, is de su Tuttavista de Gartèddi, e is de sa Verde Isola de Carloforte. Diaici, cumenti eus giai nau, po sa Primu Categoria ndi funt stètius pesaus cincu listas. In su "Girone A", agataus: is de s'Antiochense, is de s'Atletico de Sa Baronia, is de su Cabuderra, is de su Pirri, is de su Cittadi de Ceraxius, is de su Cus de Casteddu (chi est sa scuadra de s'universidadi de sa citadi de Castedhu), is de sa Frassinetti de Su Masu e Bidd'e Sorris, is de su Pauli Gerrei, is serramannesus de sa Gialeto, is de su Pula, is de su Sestu, is castedhaius de su Sant'Elia, is de sa Verde Isola, e is sparadesus de sa Virtus de Santu Sparau. Po su chi pertocat su chi ant tzerriau "Girone B", invècias agataus: is de s'Aritzo, is de sa Don Bosco de Gùspini, is de su Nurri, is de sa Freccia Partis di Mòguru, is de sa Gioventù Sportiva Samassi, is de s'Isili, is de sa Libertas de Barumini, is de su Meana Sardo, is de su Ruinas, is de su Seui Arcuerì, is de su Santa Giusta, is de sa Francesco Bellu de Terraba, is de sa Tonarese de Tonara e is de sa Virtus de Mara Arbarei. Po su chi pertocat su "Girone C", invècias, agataus is de s'Atletico de Lotzorai, is de su Barì Sardu, is de sa Baunese, is de su Cannonau Pichi de Jerzu, is de su Cardedu (chi cumenti eus giai nau ndi funt stètius piscaus de is scuadras de sa Primu Categoria chi ant acabbau sa stagioni passada a is primus postus, mancai sa stagioni de su duamilla e binti \ duamilla e bintunu, si dhu arregodaus, s'iat stètia meda prus crutza de su chi depiat essi), is de sa Corrasi Junior de Oliena, is de sa Dorgalese, is de s'Ollolai, is de s'Orane, is de s'Ovodda, is de su Tertenia, is de su Tuttavista de Garteddì (chi eus giai arremonau in sa lista de is scuadras chi funt stètias piscadas torra de sa Segunda Categoria), is de s'Ulassai e is de su Biddamanna Strisaili. Is cuatodixi scuadras chi s'agatant me in su "Girone D" funt: is de s'Abbasanta, is de s'Atleticu de Bono, is de su Benetutti, is de su Belchidda, is de su Bòrore, is de s'Urtei, is de su Macumere, is de s'Oristanese di Aristanis, is de su Patada, is de su Putumajore, is de sa San Marco de Crabas, is de su San Nicola de Otieri, is de su Silanos e is de su Torpè. Serraus is chistionis chi pertocant sa Primu Categoria cun is catodixi scuadras chi ant a curri in sa de cicu lista, su "Girone E"; seus chistionendi, intzandus, de is de su Badesi, is tattaresus de su Campanedda, is de su Coghinas, is de su Cus de Tattari, is de su Itiri Cannèdu, is de su Codronzanu, is de S'Ulumedu, is de s'Ottaba de Tattari, is de su Piaghe, is de sa San Giorgio de Pèifugas, is de su Sènnaru, is de su Trinità.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Eccellenza
Promozione