Salta al contenuto principale
muggianu barisardo

In Promotzioni giogus ancora obertus po ndi cassai sa bìncida de su campionau

Sa Pasca Manna est bella ca scarescia de una pariga de diis e mancu mali, mi megu a solu a solu, chi su mesi de Abrili est prenu de festas fintzas a cucuru: custu fini de cida, a su mancu pighendi po bonu su chi mi contat su calendàriu (seu brullendu, est craru!) at a essi meda prus druci de su chi si sesu lassaus a is pabas, fadendi su contu chi su binticincu, chi est sa dì de sa festa po sa liberatzioni de s'Italia de su fascismu, nd'at a arrui de martis, e duncas medas de is trabballadoris s'ant a podi pasiai po una pariga de diis de sighiu, est a nai, mancai, de su cenàbara a merì e fintzas a su mèrcuis a mengianu, po cussu chi, in italianu a su mancu, seus costumaus a tzerriai "ponti", est a nai una bella pariga de diis de festa (de pàsiu, mellus) totus de sighiu. Po nosu de su Diàriu Sportivu invecias, cumenti sucedit fatu fatu, no nc'ant a essi diis de pàsiu ma antzi ant a essi oras de trabballu bellu, fadendi su contu chi custu sabudu e custu domìnigu chi ndi funt giai giai arribbendi, allestru cumenti chi fessint leporis curri curri in su sartu (po cuncodrai sa cosa cun unu pagheddeddu de poesia, chi dannu no si fait de seguru), s'ant giogai is ùrtimus noranta minudus de sa stagioni e, a su mancu po mei, no mi parit mancu berus: chi mi pòngiu a giogai cun sa conca mia e, duncas, cun is arregodus, mi parit feti ariseu, cumenti si narat, candu funt incumentzaus is campionaus, ca fiat pròpriu su primu domìnigu de su mesi de su Ladamini (is giogus funt incumentzaus seti diis prus a tradu de su chi sucediàt me is annus passaus, e custu poita in s'ùrtimu domìnigu de Cabudanni ddoi fiant is eletzionis po su presidenti de su Consillu), e est pròpriu berus su chi narant, ca a bortas su tempus parit chi si ndi bobit.

E duncas custu domìnigu chi nd'at a arribbai tra una parighedda de oras feti, torrendi a sa chistioni nosta, ant a cabai in campu totus is scuadras de sa Promotzioni, totus is scuadras chi currint me is cincus listas de sa Primu Categoria e puru totus is scuadras chi faint parti de is ses listas (de sa A fintzas a arribbai a sa F) de sa Segunda Categoria. Is de s'Ecellenza, invecias, ant serrau is giogus pròpriu sa cida passada, cun is de su Latte Dolce chi funt arrannèscius a ndi cassai su primu postu e si ndi bobant, diaici, in Sèrie D: si podeis feti imaginai su prexu mannu chi ddoi est in domu de is tattaresus, ma de custu, mancai, nd'eus a chistionai prus a tradu o, ancora mellus, in unu artìculu chi nd'apa a pesai aposta po chistionai de su campionau prus mannu tra totus cussus chi teneus in s'isula, fadendi su contu chi, tra una cosa e s'atra, ddus cracullu prus pagu (megu a chistionai po su chi pertocat is artìculus in sardu, est craru) de su chi fatzu, mancai, cun totus is atrus campionaus, ma si promitu, giai de oi, chi si nd'eis a prandi.

Duncas po mei no nc'ant a essi festas, e mi andat beni diaici: de su restu no potzu fai atru ca torrai gràtzias a su cielu po tenni unu trabballu e duncas po tenni sa possibilidadi de ndi podi pesai calincunu arriabeddu po bivi in custu mundu, e de su restu su de scriri, e scriri de bòcias, de partidas e de resultaus mi andat meda meda (cumenti si narat innoi in Bidd'e Sorris, chi est su logu innoi seu stètiu pàsciu, cumenti narat fatu fatu un'amiga mia chi stimu meda meda, e innoi m'agatu de prus de corant'annus) e nc'est pagu de prangi. Bolit nai ca is festas e su pàsiu (e su sprèviu) po mei ant a benni mancai prus a tradu e, de su restu, no est sa primu borta chi mi capitat cust'annu de trabballai candu is atrus, mancai, funt fadendi festa.
E duncas, domìnigu, cumenti si fiat narendi, nc'ant a essi is ùrtimas partidas de sa stagioni: partidas de importu mannu meda, tra is atras cosas, chi est berus chi in sa Lista A de sa Promotzioni is de su Crabonaxa no funt ancora arrannèscius a serrai is giogus po s'artziada in Ecellenza e, duncas, est a nai mellus, funt ancora currendi e batallendi contras a is de su Castiadas, chi s'agatant a su segundu postu, cun feti unu puntixeddu in mancu: is piciocus sighius de Antoniu Prastaro, tanti po essi prus crarus e prus prètzisus, tenint calincuna cosa cumenti a cincuantaduus puntus; is piciocus sighius de Dessì, invecias, ndi tenint cincuantunu; is de su Crabonaxa in s'ùrtima bessida no funt stètius bonus a andai ainnantis de su zeru a zeru in sa batalla in domu de is de s'Asseminese, chi sighint, de parti cosa insoru, a isperai de ndi cassai sa sarvesa; is de su Castiadas invecias funt sighendi a curri a totu coddu (cumenti si narat in bidda mia), fadendi su contu chi sabudu passau (is scuadras de sa Lista A ndi funt cabadas in campu sa dì ainnantis de su domìnigu) ant bintu sa partida, de importu mannu, in domu cosa insoru, contras a is casteddaius de s'Atleticu, cun unu cuatru a zeru tundu tundu tundu. Is de su Crabonaxa pariànt chi podessint serrai sa chistioni acapiada a sa bìncida de su campionau giai una pariga de cidas ainnantis a sa Pasca Manna, ma immoi s'ant a depi giogai totus is cartas cosa insoru in s'ùrtima bessida: su giogu de su càlciu, de su restu, est bellu pròpriu po custu, pròpriu poita no podis mai sciri cumenti ant a andai is cosas. A su de tres postus, cun duus puntus in mancu de is chi tenint is de su Crabonaxa (est a nai, mellus, cincuanta contras a cincuantaduus) agataus is biancus-arrùbius de su Gùspini, sighius de Marcellu Angheleddu: is campidanesus ant tentu prus strobbus de is chi s'abertànt, custu est pagu ma seguru, fadendi su contu chi ant cambiau allenadori po una pariga de bortas e Angheleddu, mancai siat a sa primu esperièntzia cun is crais de una scuadra in manu, apustis de essi serrau sa carriera cosa sua cumenti a giogadori, est fadendu unu trabballu bonu meda e immoi nd'iat a podi cassai su primu postu, e iat a essi unu spantu mannu meda, mancai siat unu pagheddeddu dificili chi custu potzat sucedi. S'ùnica cosa chi scieus, in dì de oi, est chi is de su Crabonaxa si dda ant a depi biri, in domu cosa insoru, contras a is carlofortinus de sa Verde Isola de su presidenti Giuseppe Buzzo, chi no tenint giai prus nudda de domandai a custu campionau (e in dì de oi no sciint nemmancu chi nci dda ant a fai a ponni impari is arriabis po curri in su campionau chi at a benni, ma de custu, mancai, ndeus a chistionai mellus una de is cidas chi ant a benni), ma ant a essi, custu est pagu ma seguru, un ossu bellu e tostau de mussiai, ddi nau diaici, chi fadeus su contu, pruschetotu, chi is de su Crabonaxa funt de una bella pariga de bessidas chi no bincint una partida. A is meris de domu at a ammancai (est a nai, mellus, chi no at a podi cabai in campu) un atacanti forti cumenti a Iesu, chi s'est fatu bogai de su campu, boddendindi unu cartellineddu arrùbiu, me is minudus finalis de sa partida contras a is de s'Asseminese; nc'est de nai, puru, ca chi is de su Crabonaxa depessint cassai is tres puntus iant a binci su campionau chentza depi abertai de connosci is resultaus de is atras partidas. Is cosas, invecias, siant a podi immbuddidai, e meda puru (ddi nau diaici) chi is piciocus sighius de Antoniu Prastaro ndi cassant feti unu puntixeddu; a cussu puntu, intzandus, is de su Castiadas, chi ant a depi giogai contras a is ùrtimus de sa lista de su La Palma, cun is casteddaius chi funt giai cun totu e duus is peis in Primu Categoria (est a nai chi sciint giai de ndi essi cabaus e, est a nai, chi no nc'est prus nudda chi podint fai) e duncas si cumprendit chi ant a tenni pagu de nai, a su mancu po custa stagioni. Is de su Gùspini, invecias, si dda ant a depi biri contras a is de s'Atleticu de Casteddu chi, cumenti si apu giai arremonau, nd'ant bodditu cuatru bellas bussinadas de is de su Castiadas pròpriu in s'ùrtima bessida chi ant giogau. Si cumprendit, duncas, cumenti s'ùrtima giorronada at a podi arregalai prexu e ispantus mannus: nc'est de nai, puru, ca chi is de su Crabonaxa depessint perdi e is de su Castiadas depessint serrai cun su resultau in paridadi sa partida in domu de is casteddaius de su La Palma de Monte Urpinu, is duas scuadras s'iant a podi agatai a su primu postu de sa lista cun cincuantaduus puntus e intzandus, a cussu puntu, nci iat a essi bisòngiu de s'ùrtima partida po cumprendi chini tra is duas scuadras nd'at a podi cassai sa bìncida de su campionau. Sa pròpriu cosa iat a podi sucedi chi is de su Crabonaxa depessint serrai sa partida in paridadi, is de su Castiadas depessint perdi, o ndi cassai feti unu puntixeddu, e is de su Gùspini depessint binci. Duncas, iat a podi sucedit, diaderus, de totu, e fortzis un acabbu de campionau diaici spàssiosu si ddu podestus feti bisai. Eus a biri cumenti ant a andai is cosas, duncas.

Po sa Lista A funt ancora obertus is giogus po abarrai un antru annu in Promotzioni, est a nai po ndi cassai sa sarvesa: pròpriu in su merì de ariseu, chi fiat su dexianoi, de mercuis duncas, funt cabadas torra in campu is de su Cortoghiana, contras a is de su Ceraxius: sa partida, difatis, sabudu est durada feti seti minudus, poita su bentu forti de maistrali, chi at ghetau a pari totu s'isula (e at donau una bella afriscorada a totu su logu, cumenti siat a podi nai) no at permitiu de giogai sa isfida, fadendi su contu chi sa bòcia no abarrat frima. E duncas is duas scuadras si funt atobiadas torra e sa isfida s'est serrada in paridadi, cun su resultau de unu a unu: is allenus ant aciapau su gol po primus, a su de trintanoi minudus de giogu, in su primus tempus, est craru, candu Cardia scudit in mesu a s'area de is aversàrius sa bòcia; su portieri de is meris de domu, Galizia, ndi bessit aforas de sa porta sua po ndi cassai sa bòcia ma andat a atumbai apitzus de Bove; sa bòcia abarrat badda badda aranti de sa porta, cun Dib chi fait prus allestru de totus e nci cravat sa bòcia in gol. A su de noi minudus de giogu in su segundu tempus, is meris de domu de su Cortoghiana, sighius de Fabiu Piras, aciapant su gol chi torrat a ponni su resultau in paridadi: Giganti currit a lestru, brintat in area de is aversàrius e arrannescit a donai una bella sticada de pei a sa bòcia, cun Arrus chi no podit fai prus nudda. Su resultau, mancai is de su Cortoghiana sigant a atacai concas a sa porta de is aversàrius, no at a cambiai prus e immoi is giogus po sa sarvesa s'ant a serrai feti me is ùrtimus noranta minudus: is de su Cortoghiana, gràtzias a is tres puntus allogaus pròpriu ariseu, ndi cassant is de s'Andromeda (sa scuadra de Seurgus Donigala) cun binticincu puntus; pròpriu is grogus-nieddus ant a depi giogai, in domu allena, contras a is de su Ceriaxus: chi is ominis de Giordano depessint binci ,nd'iant a cassai sa sarvesa chentza depi giogai sa partida finali (cussa chi, a sa moda de is ingresus, seus costumaus a tzerriai play-out). Is de su Cortoghiana, duncas, depint isperai chi is de s'Andromeda no perdant in domu de is de su Ceriaxus, ma ant a depi fai su trabballu cosa insoru, bincendi sa batalla de importu mannu meda contras a is de su Bidda Matzraxia: feti diaici nd'iant a podi cassai sa possibbilidadi de si giogai totus is cartas in s'ùrtima partida de sa stagioni. Is cosas funt bellas ca trobeddadas, si cumprendit beni, e pròpriu po custu nc'est de crei chi, a su mancu po su chi pertocat sa Lista A, su spàssiu no at a ammancai de seguru.

Immoi chi nci seus, podeus andai a castiai puru cumenti funt cuncodradas is cosas me in sa Lista B, e seu chistionendi, est craru, sèmpiri de is giogus acapiaus a is campionaus de sa Promotzioni: is cosas de su restu funt craras, cun is de su Barisardo (sa scuadrixedda chi nd'ant pesau in Barì) chi s'agatant sèmpiri a su primu postu de sa lista, cun feti duus puntixeddus in prus de is chi tenint is de s'Idolo, chi ant tentu sa fortza (e sa gana bona) po abarrai apicigaus a is carrois de is primus de sa classi (cumenti si narat) in totus custas ùrtimas cidas: chi no fessit stètiu po Pili e is cumpàngius cosa sua, e si cumprendit beni, sa cursa po su primu postu e duncas po s'artziada in Ecellenza iat a essi stètia bella ca spaciada, e invecias is duas scuadras, mancu a ddu fai aposta, s'ant a giogai sa bìncida finali me is ùrtimus noranta minudus de giogu, e nc'est de crei chi, po is tifosus, at a essi unu fini de cida buddiu meda. Andaus a biri cumenti is duas scuadras arribbant a s'ùrtima giorronada, est a nai, su chi funt arrannèscius a cumbinai me is partidas de sa bessida de sa cida passada: is de su Barì funt arrannèscius a binci in domu de is de s'Arborea, cun su resultau de duus a unu, po una de is partidas prus tostadas, ddi nau diaici, prus dificilis chi teniànt de giogai cust'annu; is piciocus sighius de Virgiliu Perra ant a circai de ndi pesai sa conca in sa partida finali de sa Copa Italia, chi ant a giogai contras a is de s'Usinese (ma sa data no si connoscit ancora); po immoi is grogus-brau s'agatant a su de tres postus in sa lista, cun corantases puntus in totu. Ma torraus a is de su Barì, chi ant cassau sa bìncida gratzias a is gol pesaus de Muggianu, chi at inzertau unu tiru de is undixi metrus apustis de feti undixi minudus de giogu, e de Carlander, chi a su de noi minudus in su segundu tempus est arrannèsciu a torrai a portai in vantàgiu sa scuadra cosa sua, fadendi su contu ca, me is ùrtimus minudus de su primu tempus, La Torre nd'iat cassau su gol chi est bàlliu po s'unu a unu. Is de s'Idolo s'agatant beni meda, est a nai chi funt currendi a forti, mancai tengiant (ma ballit puru po totus is atrus) binticincu partidas me is cambas (est a nai ca ant a essi fadiaus, e no nci iat a essi nudda de mali, pruschetotu poita, cumenti si narat, candu depis sighiri is aversàrius fais prus trumentu de su chi iast a fai, mancai, a su primu postu de sa lista, cun totus is atras scuadras a is pabas). Duncas, sa partida contras a is de sa Paulese (chi est, si ddu arregodu sèmpiri, sa scuadra de Paulle, una bella biddixedda chi fait calincuna cosa in prus de duamilla cristianus) s'est serrada cun su resultau, tundu tundu e togu meda, de ses a duus (chi parit unu resultau de una partida de tennis, cumenti si narat, e no de una de càlciu): Jammeh apustis de duus minudus de giogu at postu in cabada (cumenti si narat in italianu, e duncas est cumenti chi ndi seu furendi unu modu de nai po ddu furriai in sardu, isperu chi si cumprendat su chi bollu nai e isperu chi nesciunu de bosatrus tengiat cosa de nai de mau contras de mei po custu motivu) is cosas po sa scuadra cosa sua, pesendindi su gol de s'unu a zeru; apustis, a su de binti minudus, sèmpiri in su primu tempus, is allenus de s'Idolo ant aciapau su segundu gol puru cun Cocco; s'ùrtimu gol de su primu tempus est arribbau gràtzias a sa giogada de Sylla. Si cumprendit beni ca tra is duas scuadras nc'est una forada manna meda, no feti po su chi pertocat is puntus (is de s'Idolo ndi tenint cincuantatres, is de sa Paulese feti trexi, ca funt coranta in mancu in totu, e no funt pagus de seguru) ma puru po sa fortza de sa scuadra e mescamente po sa gana chi nc'ant ghetau in campu: is meris de domu, difatis, tenint totu e duus is peis giai in Primu Categoria (est a nai chi no funt stètius bonus, mi parit craru, a ndi cassai sa sarvesa); is ollastrinus, invecias, cumenti s'apu arremonau ainnantis, si funt ancora gioghendi s'artziada in Ecellenza. In su segundu tempus puru is cosas ant sighiu su pròpriu arrastu de su primu tempus (po manigiai unu fueddu chi mi praxit meda meda): duncas Pili, a su de cincu minudus, at cassau su cuatru a zeru (o zeru a cuatru, chi si praxit de prus, fadendi su contu ca is de s'Idolo giogànt aforas de domu o, a ddu nai mellus, in domu allena); su cincu a zeru, invecias, portat sa firma de Stochino (chi nd'at pigau, in s'interis, su postu de Sylla, chi su tanti, su doveri cosa sua, ddu iat giai fatu, de su restu). Is meris de domu funt arrannèscius a si ndi scidai feti a su de bintotu minudus (sèmpiri in su segundu tempus, est craru) cun Mele, chi at fatu su primu gol po is grogus-brau; cuatru minudus prus a tradu Zago at cassau su segundu gol puru po is meris de domu. Giai giai a sa fini de sa partida, candu mancant feti cincu minudus po si ndi torrai me is spolladroxus, Marongiu at cassau se de ses gol po is de s'Idolo. Po immoi, duncas, no s'abarrat atru de fai ca andai a castiai, totus impari, cumenti funt cuncodradas is cosas po s'ùrtima bessida de sa stagioni: is de su Barì tenint is crais de su benidori cosa insoru, cumenti si narat, e ant a bolli cassai is tres puntus prenus in sa partida contras a is fradibis (ddus tzerriaus diaici, candu chistionaus de scuadras de sa pròpriu zona) de su Tortolì, chi in dì de oi s'agatant a su de cincu postus ma ndi iant a podi cassai su de cuatru postus in sa lista, cun is de su Terraba Frantziscu Bellu chi tenint unu puntixeddu in prus feti (corantaduus contras a corantunu, po essi prus prètzisus). Duncas, a fai is contus nci poneus pagu meda: chi is de su Barì depessint bìnci, iant a podi fai sa festa, impari a totus is tifosus cosa insoru (e nc'est de crei ca a biri sa partida at a lompi genti meda, fadendi su contu chi is previsionis po su chi pertocat su tempus iant a depi essi bonas meda), chentza depi abertai de sciri su resultau de sa partida de is de s'Idolo chi, de parti cosa insoru, ant a depi arriciri is de s'Atleticu de Bono, sighius de Michele Fini, chi medas de bosatrus s'ant a arregodai candu, me is bellus tempus passaus giogàt in su Casteddu. A custu giru, de su chi ndi cumprendu, a su mancu, cussus postus mellus parint is de su Barì, fadendi su contu chi is de su Tortolì, sighius de mister Alberto Piras, tenint pagu o nudda de domandai, de pediri a custu campionau, cumenti si narat. A nai sa beridadi, candu emu intèndiu a Marco Boi, unu de is atacantis prus fortis chi tenint is arrùbius-brau in sa rosa cosa insoru, m'iat scoviau ca issus etotu s'abertànt de fai una stagioni, una cursa e unu campionau prus bonu de su chi funt arrannèscius a ndi pesai. Is de s'Atleticu de Bono, invecias, funt currendi po ndi cassai sa sarvesa e po circai de evitai de depi giogai sa partida finali chi at a balli po abarrai un antru annu in su campionau de sa Promotzioni: in dì de oi is biancus-arrùbius tenint bintinoi puntus, ses in prus de is chi tenint is de sa Bittese de Bitzi, chi funt cabaus de categoria (cun totu e duus is peis, est a nai, duncas, chi no nc'est prus nudda de fai) pròpriu a s'acabbu de sa giorronada passada, candu ant pèrdiu cun su resultau de duus a unu sa partida in domu de is de su Pasada. Cun trinta puntus, est a nai unu in prus de is chi tenint is de su Bono, ddoi funt duas scuadras: is de sa Montalbo de Thiniscole e is de su Pasada, chi eus arremonau 'mubagora. Is primus ant a depi giogai, in domu cosa insoru e duncas aranti de is tifosus de Thiniscole etotu, contras a is de su Santa Justa, chi nd'ant giai cassau sa sarvesa cun noranta minudus ainnantis de s'acabbu de sa stagioni, est a nai, duncas, pròpriu custu fini de cida passau, gràtzias a sa bìncida, cun su resultau de unu a zeru, pesada contras a is de s'Abbasanta. Is segundus (megu a chistionai de is de su Pasada, mi parit bastanti craru ma si ddu torru a arrapiti, mancai, a bortas, calincunu de bosatrus no si siat pèrdiu) si dda ant a depi biri contras a is de su Fonne, in domu allena, ma tocat a nai puru ca Tolu e is cumpàngius cosa sua no tenint prus nudda de domandai a custa stagioni. E duncas, fadeus puru unu pagheddeddu de contus, immoi chi nci seus: chi is de su Bono depessint bìnci e is atras duas scuadras depessint abarrai a buca asciuta de puntus, is biancus-arrùbius ndi iant a cassai sa sarvesa chentza depi abertai de giogai s'ùrtima partida (apustis de s'acabbu de su campionau); desinò nc'at a essi feti de cumprendi, e de sciri, duncas, calli at a essi sa scuadra aversària po sa partida de is play-out (po ddu nai a sa moda de is ingresus): chi siat sa Montalbo de Thiniscole che su Pasada depessint bìnci e ndi cassai is tres puntus, sa partida finali iat a tocai a is thiniscolesus.

Giogus serraus po su chi pertocat sa Lista C, a su mancu po su primu postu, cun is de su Tèmpiu chi ant acutu a fai sa festa po s'artziada in Ecellenza giai sa cida ainnantis de Pasca Manna; domìnigu passau, invecias, is piciocus sighius de Giuseppi Cantara no funt arrannèscius a giogai sa partida contras a is de sa Macumerese, po crupa de su tropu bentu (e tanti no est fadendindi, mi megu a solu a solu, de bentu forti e tontu, in totus custas ùrtimas cidas...chi giai giai mi benit de nai chi no ddu sumportu, ma a sa fini sa vida est, puru, una chistioni de sumportai is cosas chi no si praxint, po cuncodrai s'artìculu de oi cun unu pagheddeddu de poesia, dda tzerriu diaici, fadendi su contu chi po custa cida, a su mancu po oi, seu fadendi a bonu, est a nai chentza mi stròllicai e chentza de nci stichiri totu cussa biga de sciollòrius, de contus e de contixeddus chi mi benit de nci cravai in mesu a is chistionis acapiadas a strintu a su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus); is duas scuadras, tra is atras cosas, si funt atobiadas pròpriu su mèrcuis de custa cida etotu, est a nai, mellus, su dexianoi, e su tempus est stètiu, gratzias a su cielu, prus bonu de su chi fiat domìnigu passau: is duas scuadras peròu, a s'acabbada de is noranta minudus de giogu, ant serrau sa partida in paridadi, cun su resultau de zeru a zeru, chentza nemmancu unu gol duncas. In sa Lista C, peròu, funt ancora obertus is giogus po ndi cassai sa partida finali (e duncas is play-out): in dì de oi (a fai is contus nci poneus pagu meda e a si nai sa beridadi po custa cida mi seu ingioghitendi diaici, ma seu po acabbai puru...) a sa partida chi ballit po sa sarvesa, iant a andai is de su Coghinas, chi tenint bintiduus puntus in buciaca, contras a is de s'Oschirese de Oscheri: is duas scuadras, mancu a ddu fai aposta, si funt atobiadas pròpriu sa cida passada, est a nai in s'ùrtima bessida, e is biancus-nieddus funt arrannèscius a binci cun su resultau de tres a duus: est stètia una de is bessidas, e de is partidas e duncas de is bìncidas de importu prus mannu de sa stagioni, po primu cosa poita nd'est arribbada in domu allena (e, cumenti scieis mellus de mei, no est mai una cosa facili su de andai a binci in domu de is aversàrius) e, po segunda cosa, poita chi iant a essi bintu, is arrùbius de s'Oschirese ndi iant a essi artziaus a trinta puntus, cun otu puntus in prus de is de su Coghinas e scieus puru (is regulas funt craras e chi no ddas scieis deu seu innoi po si ddu arregodai, e mi parit giustu puru) ca chi tra is duas scuadras benint a nc'essi prus de seti puntus, intzandus sa partida finali no si giogat. Tra is duas scuadras, duncas, in dì de oi nci funt feti cincu puntus, e custu, gratzias, pruschetotu, a sa bìncida chi is de su Coghinas nd'ant cassau domìnigu, e gratzias mescamente a is tres gol pesaus de Patrick Ferreira, chi est unu giogadori chi nd'arribbat de su Brasili (cumenti podeis imaginai e cumprendi beni de su nomini e de su sanguau) e est unu de is prus fortis chi nc'est in sa rosa de sa scuadra de Santa Maria de Coghinas (Cuzina, po ddu nai a sa gadduresa, ma deu no seu gadduresu). Una pariga de cidas fait, mancu a ddu fai aposta, ndi ia pesau una bella ciaciarrada pròpriu cun Patrick Ferreira, chi mi iat contau ca po issu fai is gol me is partidas est a trassa de trabballu; ddus at sèmpiri fatu, in prus de bint'annus de carriera e, gratzias a su cielu, est sighendiddus a ddus fait: no sciu chi eis mai intèndiu sa istoriedda ca su gol, po unu giogadori de bòcia e mescamente po un atacanti (est a nai, mellus, po unu giogadori chi giogat in atacu) est a trassa de su pani po unu cristianu: cumenti una persona no podit pentzai de bivi chentza de papai, un atacanti no podit nemmancu pentzai de abarrai chentza gol. Ma a sa fini, cumenti m'at fatu a cumprendi, e beni puru, Patrick Ferreira, sa cosa de importu prus mannu no est su tanti de gol chi arrannescis a ndi pesai, ma funt is puntus chi arrannescis a ti ponni in buciaca, cumenti a scuadra: ca podis fai puru una biga manna meda de gol, ma chi apustis sa scuadra tua ndi cabat de categoria o no bincit su chi nc'est de binci, no serbit giai giai a nudda. M'est sèmpiri praxu, chi si depu nai sa beridadi (diaici nci ghetu puru unu mesu arraxonamentu, mancai a trassa de sa filosofia, diaici no abarru a buca asciuta nemmancu po oi po su chi pertocat is stròllichiminis), custa cosa de pentzai prus a su beni de sa scuadra chi a su beni cosa tua feti: est una letzioni de importu mannu chi su giogu de sa bòcia m'at donau e sighit a mi donai, mancai deu no apa mai giogau a bòcia in una scuadra (ma feti in sa bia, impari a is amigus miu, candu fia pipieddu pitichinninniu meda), ma su de chistionai, po trabballu etotu, cun is giogadoris e is allenadoris, giai dònnia cida, po noi-dexi mesis de sighiu, m'agiudat a cumprendi mellus cumenti andant is cosas, cumenti funtzionant is fainas in cussu mundu (chistionaus de bòcias e de partidas, est craru no?), ma cumenti scieis, su chi ballit po su giogu de su càlciu, a bortas (medas medas bortas, a bolli nai sa beridadi) ballit aguali po sa vida cosa nosta in custu mundu. E duncas, eia, iat a essi bellu (si dda imbòddiu diaici) chi totus is personas arrannèscessint a pentzai prus (o puru, chi si sonat mellus) a is atrus e no a issus feti; fortzis, chi arrannèscestus (ballit po totus, e in mesu a sa truma mi nci ghetu deu puru, est craru) a essi bonus (ddi nau diaici) cun is atrus, mancai no si iant a intendi de totus cussus arroris chi pertocant cussus disisperaus chi, de s'Africa, circant de arribbai in Europa, apitzus de cussas barchiteddas (ma a bortas funt cuatru taullonis de linna mabi postus, ca a ddas tzerriai barcas parit una brulla) chi, candu andat mabi, ndi benint ingutias de su mari; e nosu ca no fadeus atru ca contai totus is motus allupaus, cumenti chi seus contendi is gol de una partida de bòcia. E po oi d'acabbu diaici chi mi parit no nci siat su tanti po avelenai cun custas chistionis s'artìculu de custa cida (ma de su restu, ddu scieis, e beni puru, chi me in s'artìculu chi ndi pesu in sardu dònnia tanti nci tzacu, nci cravu, nci sticu e nci pòngiu calincuna nova chi no pertocat su mundu de sa bòcia).

Duncas torraus a nosu e acabbaus de castiai, impari, cumenti funt postas is cosas po sa Lista C: is de s'Oschirese ant a serrai sa stagioni cosa insoru cun sa partida, de importu mannu, in domu de is de su Thiesi, chi tenint ancora calincuna ispera (mancai siat pitichedda meda) de ndi cassai sa sarvesa, ma ant a depi binci po fortza, cumenti si narat, e isperai chi is de su Coghinas abarrint a buca asciuta de puntus; in custu casu, duncas, ndi iant a podi cassai unu postu po si giogai sa partida finali de is play-out; is de su Coghinas, duncas, no podint sballiai , e ant a depi arriciri is de s'Ozierese, sa scuadra, si cumprendit beni (ma deu desinò ita nci fatzu innoi?) de Othieri, chi funt a s'ùrtimu postu de sa lista e si funt postus s'anima in paxi, cumenti si narat, e ant giai saludau su campionau de sa Promotzioni; immoi s'annu chi benit si dda ant a curri in Primu Categoria, mancai impari a is de su San Nicola etotu, chi funt s'atra scuadra chi tenint in sa citadi. De custa cosa nd'apu chistionau pròpriu sa cida passada, in s'interis chi festus impari a su bar, cun Carmine Corpino, chi est stetiu unu de is giogadoris de importu prus mannu chi nci funt stètius, me is annus passaus, in Serramanna, e chi immoi sighit is fainas de is de sa Gialeto, mancai no fatzat parti, in manera uficiali, de sa sociedadi. Mi praxit, si da coxinu diaici (e si intregu sa chistioni, mesu cuada, tra is atras novas), custa cosa de ndi pesai ciaciarradas cun is personas chi mancai no connòsciu ancora, me is logus prus strambus, e duncas cun Corpino est sucèdia sa pròpria cosa chi m'est capitada, fatu fatu, cun atrus piciocus chi mancai funt aintru de su mundu de sa bòcia (siat allenadoris e siat giogadoris), e candu benint a sciri chi deu scriu po su giassu de su Diàriu Sportivu, si podeis imaginai totus is cosas chi incumentzant a mi contai, cumenti chi no fessint abertendi atru de mi atobiai e de ciaciarrai cun mimi. E duncas, cun Corpino festus arraxonendi, mancu a ddu fai aposta, de is strobbus chi nd'arribbant candu in una bidda ddoi funt prus assòtzius de càlciu: in Serramanna, m'at contau, me is annus passaus ddoi fiant fintzas a duas-tres scuadras totu paris, e su pròpriu est sucèdiu in Bidd'e Sorris in totus is annus noranta e po unu bellu arrogheddu de su duamilla puru: mancai Serramanna e Bidd'e Sorris fetzant giai calincuna cosa cumenti a otu milla cristianus (e no funt duas biddixeddas piticas, antzi), no nc'est su tanti po ndi pesai tres scuadras diferentis, po primu cosa poita is piciocus de su logu, de sa zona, chi giogant a càlciu funt sèmpiri prus pagus, e po segunda cosa poita is agiudus in dinai chi nd'arribbant de su comunu andant prètzius e duncas nc'est su riscu chi potzant no bastai po totus. E duncas, m'at scoviau Corpinu, is de sa Gialeto cust'annu ant potziu binci su campionau (e duncas, in s'istadi passada, ant potziu cuncodrai una scuadra, una rosa forti meda) poita, mescamente, is atras scuadras chi ddoi fiant in Serramanna funt sparessias giai totus e is dirigentis de is assòtzius funt arrannèscius a agatai un acordiu po si ponni a trabballai impari, chi est sèmpiri sa cosa mellus chi podit sucediri. In Bidd'e Sorris puru ddoi fiant duas o tres scuadras, e immoi est abarrada in peis feti sa de is de su Santu Brai, chi currit in su campionau de sa de Tres Categorias e po cust'annu, a su mancu, no nci dda ant fata miga a ndi cassai su sartidu in Segunda Categoria, ma a nai sa beridadi nemmancu nci pentzant prus de su tanti, ca po lompi, po serrai sa stagioni a su primu postu, mancai in unu campionau piticheddeddu cumenti a cussu de sa Segunda, serbit trabballu meda, e bona sorti e mancai cancu arriabeddu de nci ghetai apitzus de su progetu. In sa giorronada che si seus lassaus a is pabas, funt arribbadas is bìncidas po atras scuadras puru: in sa Lista A, po arremonai sa primu chi mi benit in conca, seu chistionendi de sa Primu Categoria, is de su Pirri nci dda ant fata a binci sa cursa, sa batalla contras a is ollastrinus de sa Baunese: is piciocus sighius de Paolo Busanca ant bintu, cun su resultau bellu e tundu tundu de ses a zeru, sa partida, in domu cosa insoru etotu, contras a is arrùbius de sa Castor de Tortolì (un'antra bidda, duncas, po torrai a sa lega chi apu pigai 'mubagora, chi tenit duus assòtzius de càlciu); is de sa Baunese, invecias, ant perdiu (po sa de cuatru bortas de s'incumintzu de sa stagioni) sa partida in domu de is paulesus de s'Azzurra, cun su resultau de cincu a duus: is de sa Baunese, tocat a ddu nai, funt stetius bonus a aguantai, a apoderai e a lassai is giogus obertus po sa cursa a su primu postu fintzas a s'ùrtimu, ma apustis si funt dèpius arrendi. Si cumprendit sa festa manna chi ant fatu is de su Pirri, chi ant a curri torra me in su campionau de sa Promotzioni (chi est cussu de importu prus mannu apustis de cussu de s'Ecellenza); s'ùrtima scuadra de sa citadi (chi abarrat giai a su costau de Casteddu) chi fiat arribbada diaici in artu fiat stetia sa Gemini, calincuna cosa cumenti a doxi annus fait. S'assòtziu de su Pirri est nasciu in su duamilla e cuatru e de su duamilla e dexianoi est finiu (ddi nau diaici) me is manus (bonas meda, a fai is contus de totu su trabballu chi ant fatu e pruschetotu de is resultaus chi nd'ant cassau) de tres giogadoris (chi iant giogau in sa scuadra me is annus passaus, unu bellu pagheddu de tempus fait) chi no ant mai perdiu sa passioni e sa stima po su mundu de sa bòcia: seus chistionendi de Luca Pilo, de Alessandru Casula e de Bobo Mannai, chi cust'annu funt arrannescius a cuncodrai una rosa forti meda e ant scerau de donai is crais de sa scuadra a Paolo Busanca, chi apu giai arremonau, e chi est unu de is allenadoris cun s'esperièntzia prus manna tra totus cussus chi teneus in Sardìnnia, fadendi su contu chi at trabballau cun scuadras chi curriant in su campionau de Serie D,in  Ecellenza e puru in Promotzioni. Immoi Busanca iat a bolli sighiri a curri cun is pirresus, torra puru in su campionau chi at a benni, ma po immoi, cumenti est giustu, si bolint gosai sa festa e s'ùrtima partida de su campionau chi ammancat ainnantis de serrai sa stagioni (e no mi parit berus nemmancu a ddu nai) de su duamilla e bintiduus- duamilla e bintitres.

E cun custa nova si saludu po custa cida puru e si promitu ca, sèmpiri chi su cielu bollit, nc'ant a essi un antru tanti de novas scritas in su sardu chi si fueddat innoi in su Campidanu de mesu, tra seti diis, est a nai, cumenti a sèmpiri, giobia chi at a benni.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023
Tags:
Promozione