Salta al contenuto principale
tzaramonte festa salvezza

Is de sa Segunda Categoria serrant (giai giai) totus is giogus, ma po acabbai sa stagioni ddoi funt un'antra pariga de partidas

E duncas, e intzandus, sa metadi de su mesi de aprili si dda seus lassada a is pabas pròpriu custu lunis, e immoi no depeus fai atru ca sighiri a andai ainnantis, concas a custu fini de cida chi est acostendusì, allestru e debressi cumenti chi fessit una lepori chi currit in mesu in mesu a su sartu: domìnigu, de su restu, at a essi su bintunu (chi no seu fadendi mabi is contus, ma mi parit de no, e megu a brullai, si cumprendit berus est?) e duncas podeus narai puru ca ant a mancai feti noi diis po acabbai de si scroxai su de cuatru mesis de s'annu puru, e duncas, su de cuatru mesis de su duamilla e binticuatru. E fintzas a oi, fintzas a custu puntu de su tretu (chistionu po mei, est craru, ma isperu meda meda chi sa cosa potzat balli po bosatrus puru) no tèngiu meda de murrungiai: su trabballu, gràtzias a su Cielu (e ddu podeis biri a solus, antzis, ddu podeis lìgi a solus, cun is ogus cosa de bosatrus etotu) no m'ammancat de seguru, e po su chi pertocat su cropus (e sa conca, puru) cosa mia, no tèngiu fastìdius, daboris o arroris de cumbati. 

E duncas si iat a podi narai (cumenti si megat sa genti) chi, a su mancu fintzas a immoi, est andendumì totu beni. 

Chi pròpriu si ddu depu narai (e chi pròpriu mi potzu stròllicai unu pagheddeddu impari a bosatrus, ainnantis de mi nci fuiai a fundu 'e susu me is chistionis acapiadas a su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus), su mesi de abrili est unu de is prus drucis chi ddoi funt de si bivi aintru de un annu, a su  mancu po su chi mi pertocat: at a essi, pruschetotu, ca is temperaduras funt bonas meda, est a nai ca no nc'est totu sa basca chi fait in s'istadi (s'annu passau deu seu stètiu foras de s'isula, ma is amigus cosa mia m'ant contau ca su tialu de termòmetru nd'est lòmpiu, adderetura, a tocai giai cincuanta gradus) ma chentza de totu sa friscura (o su frius, chi si praxit de prus cumenti sonat e cumenti cratzat) chi fait, mancai, me is mesis de s'ierru, mancai cust'annu, si iat a podi narai custu puru, ierru nd'at fatu pagu e nudda, est a nai, duncas, ca a su mancu po su chi mi pertocat, apu sunfriu pagu meda po su frius, chi no, fortzis, in cussas cuatru o cincu diis in sa metadi de su mesi de gennàrgiu. 

E immoi, duncas, mi potzu gosai (diaici mi praxit a ddu narai, a su mancu) custa bellas diis de luxi e de basca, fadendi su contu chi est una basca chi, ancora, a su mancu po immoi, no si cancarat sa conca, a strupiadura, cumenti invècias, mancai, fait me in su mesi de lampadas, me in su mesi de treulas e in cussu de agustu puru; custu est su periodu, duncas, innoi incumentzaus a si spollai, est a nai, incumentzaus a bessiri in giru a maigas crutzas (po su chi pertocat sa camisedda, mancai) e a cratzoni crutzus puru, mancai, peròu, a su mengianu (mescamente in su mengianeddu chitzi) nci siat ancora (e mancu mali, mi megu a solu a solu) una bella friscuredda. 

S'ùnica cosa chi si podit narai (e chi si ndi seis acataus, po custa cida apu giai chistionau de su tempus chi passat e de su tempus chi fait, chi est su giogu chi fatzu sèmpiri, est a nai dònnia dònnia cida, me is artìculus chi ndi pesu in su sardu chi si chistionat innoi in su Campidanu de mesu), s'unica cosa chi si potzu narai, in prus de su chi apu giai fatu, est ca fortzis iat a essi stètiu unu pagheddeddu mellus chi fessit torrau a proi, a su mancu, puru, unu stìddiu in prus de su chi at fatu, ca mi parit ca immoi nd'at a arribbai unu bellu periodu, unu bellu arrogu de tempus, cumenti si megàt sa bon'anima de mamma mia, (bellu e mescamente longu, a bolli essi prus pretzisus cun is fueddus chi manigiaus, e si cumprendit beni, unu giornalista, o mellus ancora: unu chi bollit fai su trabballu de su giornalista, depit imparai a essi su prus pretzisu chi si podit) de sicagna, ma mancai megu a mi sballiai deu (e fortzis fortzis mi ddu auguru puru), ca de su restu no seu un indovinu e no trabballu nemmancu cun is chi faint is previsionis de su tempus. 

E duncas, bai e circa ita nd'at a essi de nosu. 

Po immoi, intzandus, circaus de no pentzai (tropu) a su mabi, e circaus de si fidai de su Cielu e, in una manera o in un atra, in calincunu modu (chi mancai ancora no sciu) nci dda eus a fai a tirai ainnantis (cumenti si narat e si iat a podi narai, duncas) mancai a arrogus e mùssius, cumenti apu sèmpiri intèndiu narai in bidda. 

S'ùnica cosa chi potzu aciungi, e cun custa dda serru po diaderus cun sa primu parti de is stròllichiminis chi si tocant po custa cida puru (scieis beni, chi seis costumaus a lìgi cust'artìculus, ca mi praxit a pigai atras legas, mescamente cussas acapiadas a su tempus chi fait e a su tempus chi passat, cumenti s'apu giai arremonau, ainnantis de si chistionai de partidas e de bòcias e de resultaus, fadendi su contu, puru e pruschetotu, ca no sciu mai calli ant a essi is legas chi m'apa a agatai badda badda in conca), est ca ndi funt torraus is tialus de sintziteddus (chi est unu fueddu, gei ddu eis a cumprendi a solus, chi nd'arribbat de sintzu, chi est su modu chi teneus de tzerriai cussa genia de boboiteddu pitichinninniu meda, chi pungit po ndi suciai su sangui), e eus a tenni unu bellu tanti de ddus cumbati, chi mi permiteis de manigiai custus fueddus, e chi cumprendeis ita si bollu nai, o, mellus, ita seu circhendi de si narai. In s'istadi is diis funt totus atrotoxadas (mi benit de ddu narai diaici) no feti po crupa de sa basca, ma poita no podeus abarrai in logus obertus chentza de, cumenti naràt sa bon'anima de mamma mia, si nci fai papai de su sintzu; e is dannus nd'arribbant, puru e mancai, e pruschetotu, me is logus serraus, candu mancai circaus de si dromiri, o de si pasiai unu pagheddeddu, ca est totu unu scrafìngiu (ddi nau diaici), est a nai ca in s'istadi, tra is atras cosas, e mescamente innoi in Sardìnnia, passaus is oras (e is mes'oras puru, e megu a brullai unu pagheddeddu, si cumprendit?) a si scrafi, a trassa de disisperaus etotu. 

Ma po immoi, is dannus e is fastìdius funt pagus, su cielu est ancora (e po un'antru bellu tanti de diis, custu est pagu ma seguru) prenu de arrundibis e chi totu custu no fessit bastanti po tenni s'umori artu, intzandus si potzu narai puru ca, sa cida chi at a benni (est a nai, duncas, su giòbia de su binticincu de abrili) nc'at a essi sa primu festa de su mesi (fadendi su contu chi eus incarrerau cun sa primu dì de abrili ca fiat su lunis apustis de sa Pasca, e duncas festa manna), est a nai cussa po sa liberatzioni de s'Italia de su fascismu, s'acabbu de sa ditadura, cumenti dda podeus tzerriai, a trassa de s'italianu etotu, e s'incumintzu de sa repubblica democratica, cumenti si tzerriat, est a nai, duncas, ca su binticincu de abrili fadeus sa festa po s'incumintzu de sa storia de sa democrazia parlamentari in Italia puru. 

Apustis, e duncas su bintotu, nc'at a essi puru sa festa de sa Sardìnnia, ma cust'annu s'andat unu pagheddeddu mabi (unu pagheddeddu a trotu), fadendi su contu chi su bintotu at a essi, torra, de domìnigu, e pruschetotu, a su mancu po is fainas chi mi pertocant, nc'at a essi unu bellu trabballu de fai, fadendi su contu ca, de seguru, is scuadras de sa Promotzioni e de sa Primu Categoria nd'ant a cabai torra in campu. E a mei m'at a tocai a sighiri is giogus, si cumprendit, e ddu fatzu cun prexei, si cumprendit custu puru, berus est? 
Seu seguru, peròu, ca a chistionai de festas is personas si faint pigai de su prexu, e duncas, cumenti scieis giai (e m'eis a scusai, ma custu de fai su contu de su tempus chi passat est unu giogu chi m'est sèmpiri praxu fai, fintzas de candu fia unu pipiu pitichinninniu, e ancora seu sighendidda, cumenti podeis biri e cuprendi a solus), apustis de su binticincu e de su bintotu de su mesi de abrili, nd'at a arribbai puru (chi su Cielu bollit custu beni po mei, e po bosatrus, est craru ) su mesi de maju, chi s'at a oberri, po su chi pertocat sa primu dì, cun sa festa de totus is trabballadoris. E ita si ddu nau a fai? Sa primu dì de su mesi de maju is scuadras de sa Promotzioni e de sa Primu Categoria nd'ant a cabai torra in campu, cun is giogus chi s'ant a serrai duas cidas apustis, est a nai su domìnigu de su doxi, chi no seu fadendi mabi is contus. Ma eus a tenni totu su tempus, e atras ocasionis, deu creu puru, de ndi chistionai mellus. 

Sa cosa de importu prus mannu, po incarrerai cun is chistionis acapiadas a is campionaus e a is partidas e a is giogus, est ca su campionau de sa Segunda Categoria est acabbau pròpriu custu fini de cida passau, e duncas, ant a abarrai allutus, ddi naru diaici, feti is giogus de sa Promotzioni e de sa Primu Categoria. Is scuadras de sa segunda categoria peròu (ballit feti po tres de dònnia lista) ant a sighiri a curri, partendi de is scuadras chi funt arribbadas a su segundu postu e chi s'ant a atobiai po giogai atras tres partidas (chi ant a fai parti de su chi podeus tzerriai, a sa moda de is italianus, e de is ingresus, fadendi su contu chi manigiaus metadi de is fueddus in lingua italiana e s'atra metadi in lingua ingresa, is triangolaris de is play-off); est a nai ca is scuadras chi ant serrau sa stagioni de su duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru a su segundu postu, s'ant a sfidai tra de issas etotu, e chini nd'at a cassai sa bìncida at a guadangiai, si cumprendit, sa possibbilidadi de ndi artziai in Primu Categoria, impari, pròpriu, a is scuadras chi ant bintu su campionau. 

E pròpriu de custu, chi boleis, chi seis de acòrdiu cun mei, incumentzaus po custa cida: e duncas, cumenti scieis beni, in sa Lista A de sa Segunda Categoria is giogus po su primu postu fiant serraus de una bella biga de tempus (giai de diora po ddu narai a sa sorresa), fadendi su contu ca is de sa Virtus de Mara Arbarei ndi iant cassau sa bìncida de su campionau una bella pariga de giorronadas ainnantis de s'acabada de is giogus, e duncas immoi scieus ca sa scuadra chi at a curri po is play-off at a essi sa de s'Atleticu de Seddori; invècias, nc'ant a essi atras duas partidas puru po is de s'Orione 96, chi est una de is scuadras chi ddoi funt in Ceraxius, chi si dda ant a depi biri contras a is de s'Havana de Santu Basili de monti: is primus ant serrau sa stagioni cun bintitres puntus in buciaca, gràtzias a ses partidas bintas e a cincu partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi. Is de s'Havana, invecias, tenint calincuna cosa cumenti a tres puntus in prus, est a nai, duncas, bintises (ca a fai is contus nci poneus pagu meda, e fessint diaderus totus facilis diaici, is fainas de si scroxai in custu mundu e in custa vida puru), chi funt arrannèscius a ndi cassai gràtzias a otu partidas bintas e duas partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi. Nudda de fai, invècias, po is casteddaius de Su Planu: chi est berus ca me is giogus (e duncas in su giogu de sa bòcia puru) ddoi est sèmpiri, dònnia dònnia annu, chini bìncit e chini perdit, cust'annu a ndi cabai torra in su campionau de sa de Tres Categorias est tocau a is biancus-asullus, ca in totus custus mesis ant bintu feti una borta (fiat sa primu bessida, tra is atras cosas, chi s'est giogada sa primu dì de su mesi de ladàmini), in domu cosa insoru, contras a is de su Sinnia, ma apustis is cosas funt andadas, deu creu, peus meda de su chi si podiant abertai, fadendi su contu ca is de Su Planu funt stètius bonus a ndi cassai feti atrus duus puntixeddus, e gràtzias a duas partidas chi ant serrau, est craru, cun su resultau siddau in paridadi: in sa partida de su bintises de su mesi de dònniassantu, in domu de is de sa Ferrini de Cuartu, cun su resultau de unu a unu (fiat sa de noi bessidas de sa lista de partidas de s'andada) e apustis nd'ant cassau un antru puntixeddu in sa partida chi iant giogau in domu cosa insoru etotu, su catodixi de su mesi de gennàrgiu de s'annu nou, est a nai de custu duamilla e binticuatru, e pròpriu contras a is de s'Orione chi eus arremonau pròpriu immubagora. E totu custu ddu seu narendi po chistionai puru no feti de is scuadras chi ant bintu su campionau (apa a scriri un artìculu po dònnia scuadra chi at bintu su campionau, e custus artìculus nd'ant a bessiri, a pagu a pagu, unu a sa cida, si cumprendit, in totus is mesis de s'istadi), ma po chistionai, puru, unu pagheddeddu, de cussas scuadras chi, invècias, nc'ant dèpiu cabai unu unconi marigosu, cumenti si narat e cumenti, a su mancu, apu sèmpiri intèndiu narai in bidda. 

Custu, duncas, po su chi pertocat sa Lista A. Po su chi pertocat sa Lista B, invècias (sigheus, duncas, cun custas novas chi, si iat a podi narai, funt callentis callentis, o friscas friscas, chi si praxit de prus), is de su Santadi nci funt arrannèscius a ndi cassai su primu postu e duncas s'artziada in sa Primu Categoria, e custu poita funt arrannèscius a binci s'ùrtima partida chi teniant de giogai, contras a is de s'Arresi, cun su resultau, togu meda, de cuatru a duus. E duncas is de su Santadi si funt lassaus a is pabas is de su Domusnoas, chi immoi ant a curri, cosa chi ballit, puru, po is de s'Atleticu de Seddori, chi eus arremonau ainnantis, in cussu chi seus costumaus a tzerriai triangolari po is play-off. A s'ùrtimu postu de sa lista, invècias, agataus is de s'Audax, una scuadrixedda chi nd'ant pesau in Cabuderra e, po essi prus pretzisus, in Fruti d'Oru. Is de s'Audax, duncas, serrant sa stagioni cun feti doxi puntus in buciaca (chi funt, peròu, prus de su dòpiu de is puntus chi nd'ant cassau is de Su Planu in sa Lista A), chi ndi funt arribbaus gràtzias a duas partidas chi ant bintu (sa primu est stètia su bintotu de su mesi de gennàrgiu, in s'annu nou, duncas, in domu de is deximesus de sa Decimo 07; e custu bollit nai, puru, est craru, ca in totus is bessidas chi ballint po sa lista de s'andada, no funt arrannèscius a binci nemmancu po una borta, e de seguru no est una cosa facili de nci cabai, de nci inguti; sa segunda, invècias, dda ant bintu de pagu, est a nai su binticuatru de su mesi de martzu, est a nai sa cida ainnantis de sa Pasca Manna, in domu de is casteddaius de su Club San Paolo, cun su resultau, bellu e tundu tundu, de ses a duus, tra is atras cosas); e po su restu, is de s'Audax ant serrau sa partida in paridadi po calincuna cosa cumenti a ses bortas. Duncas nc'ant a essi de fai atras duas partidas, po cumprendi cali tra is duas scuadras at a tenni sa possibbilidadi de abarrai in su mundu de sa Segunda Categoria (est a nai ca sa scuadra chi at a perdi nd'at a cabai, duncas, in su campionau de sa de Tres Categorias, impari a is de s'Audax etotu): is de su Silìcua si dda ant a depi biri, immoi, contras a is de su Bindua: is primus funt stètius bonus a ndi cassai calincuna cosa cumenti a bintunu puntus in bintises bessidas, gràtzias a ses partidas bintas e a tres partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi; is de su Bindua tenint feti tres puntus in prus (est a nai, duncas, binticuatru), fadendi su contu chi ant bintu po ses bortas e ant serrau cun unu puntixeddu feti, in buciaca, po atras ses bortas. 

Po su chi pertocat sa Lista C, chi est cussa innoi agataus totus is scuadras ollastrinas (e seus chistionendi sèmpiri de su mundu de sa Segunda Categoria, custu sighit a essi craru, berus est?), sa festa manna est tocada a is de su Tertenia, chi nd'ant cassau su primu postu in su campionau gràtzias a sa bìncida chi nd'est arribbada a s'acabbu de sa partida contras a is de su Triei chi, fait a narai custu puru, immoi chi nci seus, funt stètias tra cussas scuadras chi si funt gherraus sa bìncida de su campionau fintzas a custas ùrtimas giorronadas. Is de su Tretenia funt arrannèscius, seu chistionendi de sa partida de custu domìnigu etotu, est craru, a ndi artziai sa conca apustis de nd'essi ingotu su primu gol de is aversàrius, e custu bollit narai, est craru, ca funt stètius bonus a agatai duus gol me in su segundu tempus de sa partida. 

A su segundu postu de sa lista, cun feti unu puntixeddu in mancu, (est a nai sessantracuatru contras a sessantacincu) agataus is de sa Bariese, s'atra scuadra chi nd'ant pesau in Barì (sa primu est sa scuadra de su Barisardo, chi currit in dì de oi in su campionau de s'Ecellenza), chi immoi si dda at a depi biri contras a is de s'Atleticu de Seddori e is de su Domusnoas po si giogai s'artziada in su campionau de sa Primu Categoria. 

Po su chi pertocat is ùrtimus postus de sa lista, invècias, is de su Lotzorai depint saludai su mundu de sa Segunda Categoria e nci torrant a cabai in su de sa de Tres Categorias, cun feti noi puntixeddus in buciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a (feti) duas partidas bintas (sa primu nd'est arribbada a sa torrada in campu apustis de is festas po su Nadali e po s'annu nou, fiat, intzandus, su seti de su mesi de gennàrgiu, e is de su Lotzorai iant bintu contras a is de su Biddamanna Strisaili; sa segunda bìncida, invècias, nd'est arribbada su dexi de su mesi de martzu, in domu cosa insoru, in sa partida contras a is de su Seui Arcuerì) e a tres partidas chi ant serrau cun su resultau siddau in paridadi. Immoi nc'ant a essi duas partidas, ancora, po is de is Amatori de su Jerzu (chi est sa scuadra prus pitichinninnia, ddi naraus diaici, tra is duas chi nd'ant pesau in Jerzu, fadendi su contu chi s'antra, chi est sighida de mister Piccarreta, currit in su campionau de sa Primu Categoria e s'agatat, in dì de oi, a su primu postu de sa lista, po s'afròddiu, mannu meda, gei ddu eis a cumprendi, de totus is tifosus), chi ant serrau custa stagioni cun catodixi puntus in buciaca, chi ndi funt arribbaus gràtzias a tres partidas bintas e a cincu partidas innoi funt stètius bonus a ndi cassai unu pountixeddu; is Amatori de su Jerzu, duncas, si dda ant a depi biri contras a is de su Girasole (sa scuadra chi nd'ant pesau in Gelisuli, chi est una biddixedda pitichinninnia meda, chi fait calincuna cosa cumenti a milli e trecentus animas). 
Is de su Girasole (o Gelisuli, po sighiri a ddus tzerriai a sa moda sarda e no a sa moda de is italianus) nd'ant cassau feti duus puntus in prus de su tanti chi nd'ant cassau is jerzesus (seus a sexi contras a catodixi, duncas, ca a fai is contus nci poneus pagu meda), e totu custu gràtzias a cuatru partidas bintas e a cuatru partidas chi ant serrau cun su resultau siddau in paridadi. 

E immoi chi nci seus, podeus sighiri cun custu giogu etotu (de andai a castiai is listas e de arraxonai impari a bosatrus apitzus de cumenti si funt serraus is campionaus in su mundu de sa Segunda Categoria) e andai a cumprendi cumenti funt andadas is cosas po su chi pertocat sa Lista D, innoi is de sa Sanverese, sa scuadra de Santeru (si cumprendit) ndi iant cassau sa bìncida de su campionau giai una bella pariga de cidas fait. A su segundu postu, duncas, agataus is de su Ruinas, chi funt arrannèscius a si lassai a is pabas is de s'Atzara, cun cincu puntus in prus de is aversàrius, ma nc'est de narai, puru, ca is biancus-arrùbius de su Ruinas funt stètius bonus a giogai una surra de partidas togas medas in custas ùrtimas cidas, fadendi su contu (e a fai su contus nci poneus pagu meda) chi ant bintu contras a is de su Sabarussa cun su resultau de tres a zeru, e sa cida ainnantis, est a nai su binticuatru de su mesi de martzu, fiant arrannèscius a binci puru in domu de sa Sanverese de Santeru, cun su resultau, bellu e tundu tundu, de cincu a unu. Is de su Ruinas, in sa bessida de su dexesseti, nd'ant cassau puru is tres puntus, bellus e prenus prenus, in sa partida chi ant giogau in domu cosa insoru etotu, contras, pròpriu, a is de s'Atzara, chi eus arremonau immubagora. 
A s'ùrtimu postu de sa lista, invècias, agataus is de su Sabarussa (chi eus arremonau pròpriu immubagora, torra), chi funt stètius bonus a ndi cassai, a si ponni in buciaca, duncas, chi si sonat mellus, feti trexi puntus, gràtzias a cuatru partidas bintas e a una partida chi ant serrau cun su resultau siddau in paridadi, cumenti si narat e cumenti mi parit de podi narai. Me is partis prus bàscias de sa lista, intzandus, agataus is de s'Allai, cun trinta puntus allogaus in buciaca, chi funt, mancu a ddu fai aposta, cumenti si narat, su pròpriu tanti de puntus chi tenint is de s'Oristanese (una de is scuadras chi ddoi funt in Aristanis in dì de oi, fadendi su contu ca cussa prus manna, est a nai s'assòtziu de sa Tharros, est currendi in su campionau de s'Ecellenza): is de s'Allai, fait a narai custu puru, nd'ant cassau otu bìncidas apitzus de bintises bessidas; is de s'Oristanese, invecias, nd'ant cassau seti bìncidas ma ant pèrdiu duas partidas in mancu. E immoi is duas scuadras si dda ant a depi gherrai po ndi cassai sa sarvesa, e custu a partiri pròpriu, de custu fini de cida chi nd'at a arribbai torra. 

Po su chi pertocat sa Lista E, invècias (e cun custu seus arribbaus giai a sa metadi de su gioghiteddu chi apu pentzau, beni?, de ndi pesai po custa cida, est a nai su de andai a castiai cumenti si funt serraus is campionaus de sa Segunda Categoria, chi contat otu listas in totu), is de sa FC Alghero (una de is duas scuadras chi ddoi funt in sa citadi de s'Alighera, fadendi su contu chi s'atra, sa prus matuchedda, chi tzerriaus Alghero chentza nc'aciungi nemmancu unu fueddu o una litera, currit in su campionau de sa Promotzioni, in sa Lista B, po essi prus pretzisus, e in dì de oi s'agatat a su segundu postu de sa lista, a is pabas de is de sa Nuorese, cun duus puntixeddus in mancu) funt arrannèscius a si lassai a is pabas is de su Botidda (cumenti si scriit in sardu): tra is duas scuadras, duncas, ddoi funt feti duus puntus chi baddant in su pratu, si iat a podi narai diaici, chi mi cumprendeis; is grogus-arrùbius, chi funt stètius sighius de Giuseppe "Peppone" Salaris, chi nd'est arribbau in sa scuadra a sa metadi de su mesi de dònniassantu, po ndi pigai su postu de Pippo Zani, chi est stètiu s'allenadori po su primu mesi e mesu de su campionau ma apustis at dèpiu lassai sa cosa cumenti fata (cumenti si narat) poita at tentu strobbus cun su trabballu cosa sua (e si depu arregodai ca cun su giàssu de su Diàriu Sportivu sigheus feti, e si naru feti, is fainas de is scuadras de diletantis, est a nai de totus cussus chi ndi cabant in campu no po guadangiai su dinai, cumenti faint is campionis de is grandus scuadras de sa Sèrie A, ma feti po su spassiu, e po su spreviu,e duncas feti po su prexeri chi nd'arricint de su giogu), ca ddu scieis, de su restu, benit a essi sa cosa de importu prus manna, cussa chi no si podit lassai a perdi, duncas. 
E fia narendusì, fia contendusì, mellus puru, intzandus, ca is de s'FC de Alghero funt stètius bonus a binci binticuatru partidas apitzus de bintises bessidas, est a nai ca nd'ant pèrdiu feti una (fiat su bintises de su mesi de dònniasantu, e dda ant pèrdia pròpriu contras a is de su Botidda etotu), e nd'ant serrau feti un'antra cun su resultau siddau in paridadi (su dexi de su mesi de martzu, de pagu tempus duncas, e mancu a ddu fai aposta, sèmpiri contras a is aversàrius prus fortis chi ant tentu cust'annu, est a nai, duncas, e torra, is de su Botidda). E duncas is de su Botidda, mancai no apant mai pèrdiu po cust'annu contras a sa scuadra prus forti de sa Lista E, funt arribbaus a su segundu postu, est a nai, mellus, chi boleis, chi nd'ant serrau is giogus a su segundu postu, fadendi su contu (e a fai is contus nci poneus pagu meda) chi ant bintu po bintitres bortas, ant pèrdiu una borta feti, pròpriu cumenti a is de s'Alghero etotu (a sa de tres bessidas, in s'andada, contras a is de su Thiesina, in domu cosa insoru etotu), ma ant serrau po duas bortas sa partida cun su resultau in paridadi: una est stètia, cumenti eus giai arremonau immubagora, de su restu, contras a is de s'Alghero etotu, e sa segunda, cussa prus grai (chi cumprendeis su chi si bollu narai), in domu cosa insoru (fiat sa bessida de su tres de su mesi de martzu de cust'annu etotu, si cumprendit), contras a is de su Cullieri, e pròpriu custus duus puntus chi nc'ant fuiau a su spitzuafua (po ddu narai a sa trassa de s'italianu etotu) ant fatu, a sa fini, sa diferèntzia tra is duas scuadras (ma de sa cursa e de su campionau, togu meda, chi funt stètius bonus a ndi pesai is de s'Alghero, nd'eus a chistionai, mellus, me is cidas chi ant a benni, si ddu promitu!, cosa chi ballit e chi at a balli, puru, est craru, po totus is atras scuadras chi ant bintu is campionaus cosa insoru, partendi de is de s'Ecellenza etotu, cabendindi a cussus de sa Promotzioni, po sighiri cun sa Primu Categoria puru). 
A s'ùrtimu postu de sa Lista E, invècias, agataus is de su Treselighes, unu cuartieri chi fait parti de sa citadi de Tattari: is grogus-brau funt stètius bonus a ndi cassai feti noi puntixeddus (po si cumprendi mellus, podeus narai ca funt giai giai calincuna cosa cumenti a sessanta in mancu de is chi nd'ant cassau is primus de sa classi de s'Alghero), chi ndi funt arribbaus gràtzias a is duas partidas chi ant bintu (sa primu bìncida est arribbada a sa de doxi bessidas de sa lista de partidas de s'andada, fiat su dexesseti de su mesi de gennàrgiu, in ocasioni de sa gara contras a is de sa Calmedia de Bosa; sa segunda bìncida invècias dda ant cassada su bintotu de su mesi de gennàrgiu etotu, in domu cosa insoru, in sa gara contras a is de su Borore), e gràtzias, puru, a is tres partidas chi funt stètius bonus a serrai cun su resultau siddau in paridadi. Cun dexennoi puntus agataus invècias is de sa Junior Ozierese (una de is scuadras chi ddoi funt in dì de oi in sa citadi de Otieri), chi immoi si dda ant a depi biri in sa partida finali, chi at a balli po sa sarvesa (est a nai ca sa scuadra chi at a binci at a guadangiai sa possibbilidadi de curri, po un antru annu puru, in su campionau de sa Segunda Categoria; sa chi at a perdi, si cumprendit beni, nd'at a cabai, torra, in su campionau de sa de Tres Categorias), contras a is de su Norbello (sa scuadra chi nd'ant pesau in Norghiddo, po ddu scriri a sa sarda), chi ant acutu a si ponni in buciaca calincuna cosa cumenti a bintiduus puntus. E duncas, is de sa Junior Ozierese ant bintu po cincu bortas (e po cuatru bortas ant serrau sa partida cun su resultau in paridadi), is de su Norbello de Norghiddo, invecias, ant bintu feti una partida in prus (est a nai, duncas, ses contras a cincu, ca a fai is contus nci poneus pagu pagu meda) e ant serrau po cuatru bortas, su pròpriu tanti de is de sa Junior Ozierese, tra is atras cosas, sa partida cun su resultau in paridadi. 

E immoi chi nci seus, andaus a castiai cumenti funt andadas is cosas in sa Lista F puru: in s'ùrtima giorronada, chi est stètia cussa chi si seus lassaus a is pabas custu fini de cida passau, si funt atobiaus, is unus contras a is atrus, is de sa Don Cesare Delogu e is de sa Lulese, sa scuadra de Lùvula: sa storia, po cumenti est bessida toga, parit scrita de unu scritori, fadendi su contu ca is de sa Lulese ndi funt arribbaus a Olbia, innoi depiant giogai sa partida, cun duus puntus in prus de is chi teniant is aversàrius (est a nai, duncas, cincuantotu contras a cincuantases), e una biga de tifosus chi, de sa bidda, funt andaus a circai de donai una manu de agiudu a is piciocus cosa insoru, isperendi de podi biri una bìncida chi iat a essi ballia po ndi cassai su primu postu in su campionau e, duncas, po s'artziada in su campionau de sa Primu Categoria), ma a sa fini de is noranta minudus de giogu, a fai sa festa funt stètius is meris de domu etotu, chi nd'ant cassau is tres puntus chi ddoi fiant badda badda in su campu (o in su pratu, chi si praxit de prus cumenti sonat), cun su resultau de tres a zeru, gratzias a is duus gol chi at fatu unu giogadori forti (ma giai matucheddu de edadi) cumenti est Gianluca Siazzu, chi mancai tengiat trintotu annus giai fatus est ancora currendi avatu de sa bòcia, cumenti chi su tempus no fessit mai passau, cumenti si narat candu unu sighit a si cumportai cumenti a unu piciocheddu piticu, mescamente in campu, po su chi si seu contendi; s'atru gol, invecias, ddu at cassau Luca Vispo
Po is de sa Don Cesare Delogu (nd'eus a chistionai mellus me is cidas chi ant a benni, custu est pagu ma seguru), intzandus, est incumentzada s'ora de sa festa, cumenti si iat a podi narai a trassa de s'italianu etotu, gràtzias a sa de dexennoi partidas bintas, e deu creu chi s'ùrtima partida siat stètia, fortzis, cussa de importu prus mannu in totu sa stagioni, e si cumprendit puru su prexu mannu chi nd'ant tentu. 
Is de sa Lulese de Luvula, immoi ant a depi giogai atras duas partidas, innoi ant a tenni sa possibbilidadi de ndi cassai s'artziada in su campionau de sa Primu Categoria. 

A s'ùrtimu postu de sa lista, invecias, agataus is de su Atleticu Phiniscollis (diaici ant tzerriau s'assòtziu, a su mancu) chi cust'annu no funt arrannèscius a binci nemmancu una partida (e funt stètius is prus isfortunaus, e is prus mabi postus, chi mi permiteis de manigiai custu fueddu, tra totus is scuadras chi ant cursu in su campionau de sa Segunda Categoria po cust'annu), ma nd'ant cassau is cincu puntixeddus chi ant acutu a si ponni in buciaca gràtzias, feti (cumenti si iat a podi narai) a is cincu partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi. Po su chi pertocat sa cabada in su campionau de sa de Tres Categorias, duncas, is de su Gennargentu de Dèsulu no ant a tenni sa possibbilidadi de giogai s'ùrtima partida contras a is de s'Orane, cun is nieddus-birdis chi funt arrannèscius a artziai sa conca pròpriu in custas ùrtimas cidas, poita, po issus puru, su campionau no est andau beni cumenti, invècias, si podiant abertai. Is de su Gennargentu de Desulo nd'ant pesau dexesseti puntus, chi ndi funt arribbaus gràtzias a cuatru partidas bintas e a cincu partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi; is de s'Orane, invècias, funt stètius bonus a ndi binci su dòpiu (est a nai, duncas, otu contras a cuatru), e nd'ant cassau, puru, calincuna cosa cumenti a tres partidas chi si funt serradas in paridadi. Duncas, tra is de su Gennargentu de Dèseulo e is de s'Orani ddoi funt dexi puntus de diferèntzia, e custu bollit narai ca no nc'at a essi bisòngiu de giogai is play-out, cumenti ddus tzerriant is ingresus po chistionai de s'ùrtima partida chi si fait tra is scuadras chi funt currendi po no ndi cabai in sa categoria prus bàscia. 

E serraus totus is chistionis, po custa cida puru, andendi a castiai cumenti funt acabbadas is cosas po su chi pertocat sa Lista G, cun is de su Malaspina, sa scuadra chi nd'ant pesau in Osilo, chi nd'ant cassau sa bìncida de su campionau pròpriu me is ùrtimus minudus, gràtzias a su duus a unu chi ant scutu a faci a is de sa Calangianese (sa scuadra, o mellus, una de is duas scuadras chi ddoi funt in Calanzanos in dì de oi); ma is de su Malaspina ant serrau sa stagioni a su primu postu feti poita is de su Laerru funt arrutus in domu de is de sa Polisportiva de Santa Teresa, sa scuadra de su Lungone (po ddu nai a sa sarda), cun su resultau de duus a unu. E duncas, is de su Malaspina ant serrau is giogus cun cincuantatres puntus allogaus, chi funt duus in prus de is cincuantun puntus chi tenint is de su Laerru. A s'ùrtimu postu de sa lista, agataus is de su Rudalza, ca pròpriu cumenti est sucèdiu po is de s'Atleticu Phiniscollis, no ant mai bintu nemmancu una partida, a su mancu po su chi pertocat is giogus de cust'annu, ma nd'ant cassau cussus cincu puntixeddus gràtzias, feti, a cincu partidas chi funt stètius bonus a serrai cun su resultau in paridadi. Immoi, duncas, nc'at a essi un'antra partida de giogai po is de su Codaruina, chi tenint bintises puntus in buciaca, e chi ndi funt arribbaus gràtzias a ses partidas chi ant bintu e a otu partidas chi ant serrau cun su resultau siddau in paridadi; is arrùbius-brau si dda ant a depi biri contras a is de su Fiolinas, chi tenint trintunu puntus (est a nai, a fai is contus nci poneus pagu meda, cincu puntus in prus de is chi tenint is aversàrius), chi ndi funt arribbaus gràtzias a noi partidas binta (tres in prus de cussas chi ant bintu is de su Codaruina) e cuatru partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi.
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018, art. 22
 

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2023/2024