Salta al contenuto principale
ossese coppa italia tifosi

Mèrcuis arricu de partidas: is de s'Ossese bincint contras a is de su Barletta ma su duus a unu no bastat po cassai sa finalissima; su Calangianus si ndi fuit gràtzias a su gol de Cissè

Incumentzu s'articulu chi at a balli po s'ùrtima cida de su mesi de Abrili (de cumenti parit si ndi bobit su tempus, a bortas, si nd'apu giai chistionau in totu is cidas passadas e no nc'est bisòngiu de ddu arrepiti immoi, berus est?) cun una pertzisadu: in custus ùrtimus cuatru mesis, est a nai de candu apu incumentzau a trabballai a su progetu in limba sarda po sa Regioni Sardìnnia po su duamilla e binti duus, apu circau de chistionai, mellus de arrexonai (mi praxit a dda pentzai diaici, a su mancu) apitzus de atras chistionis puru, chi potzant essi acapiadas a su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus, in calincunu modu, ma chi si ndi potzant stesiai unu pagheddu, po donai sa possibbilidadi a is chi no funt pròpriu aintru a is chistionis de is campionaus chi sigheus dì po dì, de podi ligi calincunu arrexonamentu, ddus tzerriu diaici, in su sardu chi si fueddat in su Campidanu de mesu. Mi ndi rendu contu a solu chi unu chi brintat in su giassu de DiarioSportivo ddu fait po ligi is nobas chi pertocant totu is scuadras de is diletantis chi ddoi funt spratas in Sardìnnia, giai in dònnia bidda e in dònnia citadi, e pròpriu po custu no mancant mai (custu est pagu ma seguru, cumenti si narat) is articulus pesaus (est a nai, mellus: scritus) in italianu; nci nd'ant a essi cantu ndi boleis, fintzas a candu eus a tenni sa salludi e sa gana bella po scriri e po si torrai a contai su chi sucedit me is campus. Po su chi pertocat is articulus in sardu, duncas,  fia pentzendi a calincuna cosa de diversu, si ddu torru a arripiti, e de su restu candu, a sa fini de s'annu, presentaus is contus de su trabballu fatu a is de sa Regioni Sardìnnia (chi funt cussus chi nd'ant pesau su progetu, de su restu), circaus de essi crarus: me is articulus nci sticheus (mi praxit cumenti sonat custu fueddu, si nau sa beridadi) atras chistionis puru; e duncas est capitau, po nd'arremonai una, de chistionai de su Covid, de cumenti at ghetau a pari sa vida de is personas (e no feti de is giogadoris de bòcia, est craru, no?); m'est capitau de chistionai de guerra (cumenti podeus fai, mi seu domandau, a si tupai is ogus aranati a un arrori diaici mannu?), de amori, de amistadi, de sa vida e de sa morti. Me is articulus in sardu in custus cuatru mesis apu circau de nci ghetai aintru una pariga de cussus chi deu tzerriu stròllichiminis: in conca badda badda dònnia dì ddoi tengiu unu muntoni de chistionis, mescamente chi pertocant sa filosofia (chi est cussu chi apu studiau a s'universidadi), e po mei est stètiu unu prexei mannu a ddus podi scriri in sardu. Cumprendu puru chi, mancai, mi seu fatu pigai unu pagheddu sa manu (diaci si narat in bidda mia) de totus cussas chistionis chi parint no nc'intrant nudda cun su mundu de sa bòcia, peròu, fadendu diaici, apu tentu sa possibbilidadi de podi manigiai (e de si fai ligi, duncas, mi parit craru) totu una biga de fueddus chi, po scriri de campionaus, no serbint. Mi ndi rendu contu puru chi unu chi brintat in su giassu de su Diario Sportivo e, mancai, incumentzat a ligi unu de is articulus pesaus in sardu, potzat no cumprendi, sùbbitu, de ita totu dillòriu megu a bobocai (cumenti si narat in Bidd'e Sorris), ma si nau sa beridadi, est cun prexei mannu meda chi apu scritu (e seu scriendi) custus fueddus e mi iat a praxi a sighiri diaici. Si nau custu puru, immoi chi nci seu: apu fatu is contus, e nc'ia a ponni prus pagu tempus meda a torrai a furriai in sardus is nobas chi ndi bessint dònnia dì in su giassu; nc'ia a ponni pagu meda a preni sa pagina de resultaus de partidas, e de nominis e sangunaus, che de su restu, mi parit de cumprendi, est su chi medas de bosatrus bolint ligiri e, mi parit giustu puru, s'abertant de agatai in unu giassu chi pertocat su mundu de sa bòcia. Si torru a nai, peròu, chi po s'articulu chi ndi pesu in sardu (est feti unu a sa cida, de su restu...) m'iat a praxi puru, mancai una borta dònnia tanti, circai de mi stesiai, po unu pagheddu, de is chistionis chi s'agatant, in cantidadi, me is articulus in italianu chi ndi bessint a foras dònnia dònnia dì; mi ndi stesiai, circhendi peròu de no esagerai tropu. Duncas, serru sa pertzisadu domandendi scusa a totus cussus chi mancai no ant cumprendiu subbìtu su motivu chi nc'est a is pabas (mellus: chi fait de arrexini) de sa iscera chi megu a sighiri. S'ùnica cosa chi potzu fai, in dì de oi, est cussa de circai de no nci stichiri tropus stròllichiminis, mancai s'iat una cosa chi mi praxit a s'amachiadura, si ddu apu mai contau?

E duncas, fadendi su contu chi apu giai giai scritu sa metadi de s'articulu de oi, no perdu atru tempus, e no si fatzu perdi atru tempus (chi mi parit sa cosa de importu prus mannu) e mi nci ghetu, mi nci fuiu a fundu 'e susu (cumenti si nau sèmpiri candu seu po incumentzai a chistionai de is chistionis acapiadas a sa bòcia) me is nobas de custa cida chi, de su restu, funt una biga manna meda. E duncas parteus, po primu cosa, cun is partidas chi si funt giogadas ariseu: mancai fessit mèrcuis (e no domìnigu, chi de una vida est sa dì cunsagrada a su giogu de sa bòcia) funt cabaus in campu is de s'Ossese, chi depiànt giogai pròpriu sa partida de sa torrada de sa Copa Italia Natzionali chi pertocat is scuadras de s'Ecellenza de totu Italia (est a nai, is scuadras chi ant bintu sa Copa me in sa regioni cosa insoru) contras a is de su Barletta; is biancu-nieddus sighius de mister Loriga ant bintu sa batalla cun su resultau de duus a unu, apustis de su tres a unu chi nd'iant bodditu in sa partioda de s'andada. A fai is contus, duncas, is meris de domu de s'Ossese fiant acanta acanta a ndi cassai sa finalissima ma dda ant pèrdia po isfortuna, e feti me is ùrtimus minudus. Su tiru de is undixi metrus scutu de Madeddu, pròpriu me is ùrtimus segundus de su primu tempus, e su tiru bellu e togu meda scutu de Zinellu, aintru de s'area de rigori de is aversarius, a sa metadi de su segundu tempus, chi est arribbau apustis de su pau pigau in prenu de Virdis, a su primu minudu de sa segunda parti de sa partida, at fatu tremiri is allenus de su Barletta, chi pentzànt, fortzis, de tenni giai unu pei aintru de sa partida chi at a balli po sa finalli, e invecias, is cosas funt stètias meda prus trumentosas, medas prus tostadas, cun totu is tifosus chi funt aproillaus a su "Walter Frau" (diaici si tzerriat su campu sportivo de Ossi) po castiai sa partida e pruschetotu po fai su tifu po is undixi in campu cun sa camisedda biancu e niedda. A nai sa beridadi, is meris de domu ant giogau una partida toga meda e pariànt giai giai po dda binci; is tifosus de su Barletta peròu ant fatu unu pagheddu de carraxiu (est a nai chi ant provau a brintai aintru de su campu innoi ddoi fiant is duas scuadras, circhendi de oberri su cancellu serrau) e ant portau s'arbitru a frimai sa partida po una bella pariga de minudus, cun is politziotus chiant dèpiu fai su trabballu cosa insoru po circai de ndi studai is fogus de su budrellu, impari, pròpriu, a is giogadoris biancus-arrubius de su Barletta. Apustis de su chi s'apu contau immoi, candu funt torraus a partiri is giogus is de su Barletta funt arranescius a atacai, cumenti no fiant arrannescius a fai po totu sa partida, e a agatai su gol cun su tiru de Visani, a duus minudus de sa fini. Me is noi minudus de recuperu chi s'arbitru at donau is de s'Ossese no funt stètius bonus a agatai un antru gol e duncas si funt depius arrendi. Unu pecau, tocat a ddu nai, poita is biancus-nieddus sardus fiant diaderus a unu passu po nci lompi a sa partida finali chi s'at a giogai in Firenze; chini bincit sa Copa Italia Natzionale, in prus, ndi artziat in Serie D; immoi is de s'Ossese ant a podi (mellus: ant a depi) pentzai feti a su campionau. E pròpriu po su chi pertocat su campionau de s'Ecellenza, ariseu nc'est stètia sa partida de importu mannu, chi ballit po sa de trinta giorronadas, tra is meris de domu de sa Ferrini de Casteddu e is allenus de su Sant'Aleni de Cuartu. Is piciocus sighius de mister Pinna funt cabaus in campu isperendi de ndi cassai su segudu postu de sa lista e bobai a feti tres puntus in mancu de is chi tenint is de s'Ilva, pentzendi giai a is ùrtimas duas giorronadas chi mancant po acabbai su campionau, cun is de sa Ferrini chi ant a depi andai pròpriu a giogai contras a is de s'Ilva, in domu cosa insoru; is cuartesus invecias funt cabaus in campu po circai de torrai a binci, apustis de cuatru partidas pèrdias totu de sighiu. Sa partida est spàssiosa meda, fintzas de is primus segundus de giogu, ma pròpriu a su de corantacincu minudus is allenus de su Sant'Aleni ant cassau su gol chi ballit po s'unu a zeru, gràtzias a sa giogada de Mboup chi at scutu sa bòcia a is pabas de Saraò. Is de sa Ferrini, apustis de is cuindixi minudus de pasiu chi ddoi funt tra unu tempus e s'atru, ant fatu de totu po ndi cassai su gol de s'unu a unu, mescamente cun D'Agostino, Argiolas, e Boi, chi a cuatru passus de sa porta de is allenus, difendia de Palumbo, no est stètiu bonu (e fortunau, nc'aciungu deu) a intzertai su tiru concas a sa porta. Apustis, nci provant puru Murgia, ma su tiru si ndi pesat tropu e si ndi bobat in artu a foras de su campu, e Aresu, ma Palumbo fait beni meda su trabballu cosa sua e serrat sa porta. A su de bintotu minudus, sèmpiri se du segundu tempus, est craru, torra Mboup arrannescit a binci sa batalla contras a Saraò, sartat su portieri allenu e poniti diaici sa firma in su gol chi ballit po su duus a zeru. Candu sa partida est giai giai acabbada, in su segundu minudu de recuperu, duncas, Caboni si ndi fuit concas a sa porta de Saraò e cassat su de tres gol, serrendi, una borta po totus, sa chistioni. Castiendi cumenti funt cuncadradas is cosas me in sa lista, is de sa Ferrini de Casteddu abarrant frimus a su de tres postus, cun ses puntus in mancu de is chi tenint is de s'Ilva, chi domìnigu chi benit ant a tenni de giogai sa partida contras a is de su Castiadas, chi no est de seguru sa scuadra prus forti de su campionau, chi pentzaus chi a metadi de s'annu (est a nai una pariga de cidas ainnantis de su Nadale, cumenti si eus giai contau, de su restu) nd'ant sciusciau sa rosa chi nd'iant pesau in s'istadi, cun medas giogadoris (po no nai totus) chi si ndi fut fuius a giogai me is atras scuadras. In s'ùrtima giorronada, cumenti eus giai arremonau, de su restu, nc'at a essi sa partida de importu mannu tra is de Sa Maddalena e is casteddaius de sa Ferrini, ma, est craru, chi is cosas depessint abarrai diaici is meris de domu iant a podi giai tenni sa bìncida de su campionau in buciaca. Ariseu si funt giogadas, tra is atras, puru duas partidas chi ballint po su campionau de sa Sèrie D: sa primu, chi no pertocat is scuadras sardas, est cussa tra is de sa Vis Artena, contras a is de su Cassino, chi s'est serrada cun su resultau de unu a unu, cun is gol pesaus de Sorgente, cun unu tiru de is undixi metrus, e de Magliocchetti, chi at cassau is aversarius. Cun su resultau de unu a unu s'est serrada, puru, sa partida tra is de s'Atletico de Uri e is allenus de su Lanusè: is duas scuadras ant circau de si ndi pigai is tres puntus fintzas a s'ùrtimu segundu bonu, ma a sa fini si funt dèpias acuntentai de unu puntixeddu feti; is meris de domu si portant in coddu cincu partidas pèrdias de sighiu, pròpriu po custu incumentzant sa partida circhendi de no lassai su giogu me is manus de is allenus. Su primu tiru de sa partida, duncas, partit de is peis de Piga, chi nci provat de atesu meda, ma sa bòcia si ndi bobat in artu, prus in artu, puru, de sa traversa de sa porta difendia de Sottoriva. De s'atra parti, est a nai in s'area de rigori de s'Atletico de Uri, a su de doxi minudus, si fait a biri Gaetani, chi cun su pei mancu scudit sa bòcia conca a sa porta de Atzeni, ma su tiru no donat strobus mannus a su portieri aversàriu. A sa metadi de su primu tempus, is ollastrinus po pagu no ndi cassant su gol chi iat a balli po su zeru a unu: nci provant Gaetani e Di Lollo, cun is difensoris de domu chi arrannescint a apoderai e a aguantai; apustis, a su de bintotu minudu, tocat a Ciotoli, apustis de su passàgiu de Gaetani, carrigai su tiru, cun Jah chi acudit a cassai sa bòcia pròpriu in sa linea de sa porta. Is piciocus sighius de mister Paba circant de arrespundi a is atacus de is allenus, ma funt sèmpiri is de su Lanusè a fai a biri is cosas prus togas (e perigulosas puru), cun su tiru scutu de Petrucelli, pròpriu a una pariga de minudus de s'acabbu de su primu tempus. In su segundu tempus, is duas scuadras cumprendint chi depint donai calincuna cosa de prus (est a nai: giogai cun prus cunvintzioni) chi bolint cassai su gol: a su de doxi minudus nci provat Fadda, ma su tiru cosa sua si artziat tropu in artu. A su de dexianoi minudus, invecias, is de su Lanusè funt prus fortunaus: Gaetani si fait agatai prontu (e scidu) apustis de su tiru scutu de sa bandieredda de D'Alessandris, cun su portieri de is meris de domu, Atzeni, chi no nci podit fai nudda. S'allenadori de s'Atletico de Uri, mister Paba, circat de donai prus sustàntzia a s'atacu cosa sua e nci ghetat in campu duus giogadoris fortis cumenti a Altolaguirre e Di Paolo, chi est unu de is ominis prus fortis chi is de s'Uri tenint in sa rosa cosa insoru. Duncas, is de s'Uri nci provant torra cun is tirus de Ravot e de Demarcus, ma a su de trintases minudus, est a nai a dexi minudus de s'acabbu de sa partida, Calaresu abbruxiat su portieri aversariu Sottorica cun unu tiru a totu coddu (cumenti si narat innoi in Bidd'e Sorris) cun su pei deretu. Cun s'unu a unu in buciaca, is de s'Uri circant de ndi cassai su segundu gol puru, ma su cropu de conca de Altolaguirre, chi mandat sa bocia a is pabas de su portieri de is allenus, no ballit poita s'arbitru iat giai frimau s'atzioni po unu fuori-gioco,si narat diaici in italianu. Apustis de essi nau totu custu, si tocat, est craru, andai a castiai cumenti funt cuncodradas is cosas me in sa lista: is de su Lanusè ndi artziant a su de sexi postus, cun binticuatru puntus allogaus, e feti duas scuadras a is pabas, a s'ùrtimu postu: po isfortuna, seus chistionendi de atras duus assòtzius sardus, is de su Crabònia, e is tattaresus de su Latte Dolce. Is de su Lanusè, fintzas a immoi, ant bintu cincu partidas, noi invecias funt cussas chi si funt serradas in paridadi e sexi, apitzus de trinta bessidas, funt cussas chi is ollastrinus ant pèrdiu. Is de s'Atletico de Uri, invecias, tenint ses puntus in prus de is chi tenint is de su Lanusè, e s'agatant, in dì de oi, a su de trexi postus in sa lista: in trinta bessidas, is piciocus sighius de Paba funt arrannescius a binci po otu bortas, seti funt is partidas chi si funt serradas in paridadi (fadendi su contu, est craru, de cussa de ariseu, chi s'apu contau immoi) e cuindixi partidas pèrdias. Is de su Lanusè tenitn feti duus puntus in mancu de cussus chi tenint is de s'Insieme Formia; is de s'Atletico Uri, invecias, sighint a si lassai a is pabas is de su Cassino, chi tenint trinta puntus (contras is trintunu de is grogus-arrubius), ma depint giogai ancora una partida. Custu po su chi pertocat sa Sèrie D, duncas. Ariseu però si funt giogadas puru duas partidas chi ballint po su campionau de sa Promotzione, e pertocant sa Lista C. E duncas, prexu mannu e afroddiu a is steddus po is de su Calangianus chi, gràtzias a sa bincida pesada in domu de is de su Codaruina si ndi bobant a su primu postu de sa lista, cun tres puntus bellus e tundus tundus in prus de is chi tenint is de su Tèmpiu: su gol chi ballit cantu una perda de oru est stètiu fatu de Cissè. Bincida puru po is de s'Oschirese de Oscheri, chi ant bintu po tres a duus in domu de is de su Santu Tiadoru.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022