Salta al contenuto principale
alghero festa

Is scuadras de s'Ecellenza torrant in campu po serrai su duamilla e bintiduus cun una biga manna de partidas

E duncas, si seus lassaus a is pabas is festas de su Nadali puru, e no parit nemmancu berus, ca unu fait duus mesis abertendiddas e candu arribbant si ndi bobant cumenti chi fessint arrundibis: isperu chi siat andau totu beni po bosatrus cumenti est andau totu beni po mei; de su restu papau eus papau e buffau eus buffau; si seus fatus is augùrius, si seus fatus e donaus is regalus, is pacus e is pachiteddus, e immoi no abarrat atru ca andai ainnantis, fintzas a s'ùrtima dì de custu duamilla e bintiduus chi, a su mancu po mei, est stètiu trobeddau meda, ma mancu mali, mi megu a solu a solu, chi est po spaciai, est a nai, mellus, po acabbai, e apustis at a tocai a su duamilla e bintitres; est craru chi totus isperaus chi potzat essi unu pagheddeddu prus druci, prus deretu e, duncas, prus pagu trotu de custus ùrtimus doxi mesis chi seus acabbendi de si scroxai, ddi nau diaici; e intzandus, scriu s'ùrtimu artìculu po cust'annu, circhendi de si regalai unu pagheddu de sprèviu, de spàssiu, circhendi, mescamente, de scriri, beni po su chi potzu, in su sardu chi si fueddat in su Campidanu de mesu e, duncas, innoi in Bidd'è Sorris, chi est su logu innoi seu nasciu e pasciu. Po custa cida, duncas, no si fatzu perdi atru tempus cun contus, contixeddus e stròllichiminis (ma m'iant a podi benni in conca in s'interis chi scriu custus fueddus, ge ddu scieis, de su restu, cumenti andant is cosas, chi eis lìgiu feti puru un artìculu in totu custus mesis passaus) e mi nci ghetu a fundu 'e suus (cumenti si narat in bidda mia, e est unu fueddu chi mi praxit fintzas a m'amachiai po cumenti sonat) me is chistionis chi pertocant su mundu de sa bòcia de is diletantis sardus, poita is novas funt medas. Po incumentzai, si contu custu: est berus chi is giogus, e duncas is campionaus, po su chi pertocat is scuadras chi currint me is listas de sa Promotzioni, de sa Primu e de sa Segunda Categoria ant a abarrai frimus fintzas a sa cida chi benit, e duncas fintzas a s'otu de su mesi de Gennàrgiu (duas diis apustis de sa chi tzerriant sa festa de sa Befana, po essi prus pretzisus, ma de custu ge eus acudi a ndi chistionai mellus candu at a brintai s'annu noi) ma is tifosus sardus no ant a abarrai de seguru a buca asciuta, cumenti si narat, poita is scuadras chi currint me in su campionau de s'Ecellenza ant a cabai torra in campu, po noranta minudus de giogus e de sentidus mannus e fortis, pròpriu cras a merì, chi at a essi, chi su calendàriu no est contendusì fabas (ddu nau po brullai, est craru!), su trinta de su mesi de Idas. Is scuadras de s'Eccellenza, si nau custu puru immoi chi nci seu, funt giai arribbadas a sa segunda giorronada de sa lista de partidas chi ballint po sa torrada; fadendi is contus, seus chistionendi de su campionau chi est fadendi prus allestru de totu is atrus, chi si ndi arregodais chi in Promotzioni, in Primu Categoria e in Segunda Categoria depint ancora serrai cun is partidas chi ballint po sa sa lista de s'andada. A nai sa beridadi, sa segunda giorronada de sa torrada po su chi pertocat s'Ecellenza s'est giai oberta sa cida passada, cun sa partida tra is casteddaius de sa Ferrini e is allenus de su Crabònia, cun is meris de domu chi ant bintu sa partida cun su resultau de tres a unu, e una gara toga meda, chi est berus chi is piciocus sighius de Pinna fiant perdendi po unu a zeru ma funt arrannescius a si ndi scabulli de is aversàrius, gioghendi beni meda. In prus, po cumprendi su valori de sa bìncida, estus a podi pentzai ca is de su Cràbonia no perdiant una partida de calincuna cosa cumenti a tres mesis. Immoi is de sa Ferrini s'agatant a su de seti postus in sa lista, cun calincuna cosa cumenti a bintotu puntus allogaus in buciaca; trintatres, invècias, funt is puntus chi tenint is de su Crabònia, chi s'agatant a su de cincu postus in sa lista. E immoi, biu ca nci seu, si contu puru cumenti est andada sa partida: su primu gol, si ddu apu giai arremonau, de su restu, ddu ant fatu is allenus, cun su tiru de Porcheddu, cun su pei mancu, chi at abbruxau, ddi nau diaici, su portieri aversàriu Manis. Duus minudus apustis is de su Crabònia, peròu, abarrant in dexi ominis po crupa de su cartellineddu arrubiu chi nd'at bodditu su portieri Idrissi, chi at pigau sa bòcia cun una manu candu issu fiat a foras de s'area de rigori cosa sua. Is de sa Ferrini, duncas, fortis de su fatu de podi giogai cun un omini in prus, incumintzant a atacai a conca bascia, cumenti si narat: su primu chi nci provat est Usai, ma Billai, chi nd'at pigau pròpriu su postu de Idrissi, s'allonghiat beni po ndi cassai sa bòcia e sarvat su resultau: su portieri, nasciu in su duamilla e cincu (fadendi is contus no tenit nemmancu bint'annus fatus) at giogau una partida de importu mannu. Su portieri, impari a is atrus cumpàngius cosa sua, est craru, aguantat fintzas a sa fini de su primu tempus: seus lòmpius, duncas, a su de corantacincu minudus, candu mancant feti una pariga de segundus po sa fini e po furriai me is spolladroxus, e Usai intzertat su tiru giustu, e cassat diaici s'unu a unu. In su segundu tempus, is de sa Ferrini aciapant puru su gol chi ballit po su duus a unu, a su de dexi minudus: Pisano pigat in prenu sa linna de sa traversa cun unu tiru forti meda de atesu (calincuna cosa cumentima binti metrus, po essi pretzisus); sa bòcia abarrat badda badda in area de rigori, nd'arribbat puru Usai ca, cun unu cropu de conca, ndi pigat torra sa traversa torra; nci pentzat Camba a cuncodrai is cosas, candu ndi pigat sa bòcia e da donat a Usai ca custa borta no podit sballiai e agatat diaici su gol de su duus a unu. A su de binticuatru minudus, is casteddaius de sa Ferrini serrant sa chistioni aciapendi puru su de tres gol de sa giorronada, cun D'Agostino chi sartat in artu (e giai giai pigat su bobidu) e furriat in gol su passàgiu de Usai, chi est stètiu, a contus fatus, unu de is giogadoris chi at fatu a biri is cosas prus togas. Custu, duncas, po su chi pertocat sa partida chi s'est giogada sa cida passada; immoi, giai chi nci seus, podeus andai a castiai cumenti ant a sighiri is giogus: is primus de sa lista funt is tataresus de su Latte Dolce, ca nd'ant a depi cabai in casteddu po giogai contras a is de su Sant'Aleni; a is pabas de is piciocus sighius de Giorico agataus is de su Budune, chi tenint feti tres puntus in mancu, e ant a depi giogai contras a is muristanesus de sa Kosmoto, po una partida chi no at a essi facili de binci po is allenus, fadendi su contu ca sa scuadra de Muristeni est currendi po ndi cassai sa sarvesa e, duncas, sa possibbilidadi de giogai po un antru annu, torra, in su campionau de s'Ecellenza. Sa chistioni ballit aguali po is de su Sant'Aleni, chi tenint tres puntus in prus de is scuadras chi, in dì de oi, chi is giogus depessint acabbai diaici, est craru, nd'iant a depi cabai in Promotzioni. Pròpriu is cuartesus funt trabballendi, e meda puru, in sa fentana de su mercau de s'ierru (dda tzerriaus diaici) po circai de arrefortzai sa rosa: tra is atrus, funt arribbaus Porcu e Mancusi, chi me is annus passaus ant giogau impari in sa scuadra de sa Monteponi de Bidd'e Cresia; Agus, chi est s'allenadori de is biancu-birdis, at a podi mandai in campu puru duus giogadoris fortis cumenti a Caboni (chi est dèpiu abarrai chentza giogai po duas cidas poita fiat scualificau, furriendi su fueddu de s'italianu) e Littarru (torra in campu apustis de una giorronada, issu puru po crupa de sa scualifica). Is de su Latte Dolce, si cumprendit castiendi is numerus chi nd'ant pesau fintzas a immoi, funt currendi a forti meda e ant a fai de totu po sighiri in custu arrastu; de su restu, nd'arribbant cun cincu partidas bintas de sighiu in busciaca, apustis de s'ùnica partida pèrdia in sa stagioni de su duamilla e bintiduus – duamilla e bintitres, pròpriu contras a is de su Crabònia. Podeus aciungi puru ca is de su Latte Dolce, me is partidas atesu de domu, funt sèmpiri arrannescius a binci; contras a is de su Biddaxidru e contras a is de su Ilartzi, peròu, si funt dèpius acuntentai, ddi naraus diaici, feti de unu puntixeddu. Is de su Budune, invecias, chi funt sighius, cumenti scieis beni, de Cerbone, gràtzias a is cropus sparaus (ddi nau diaici) in su mercau de su mesi de Idas, ant imprassau Raimo e Lamacchia, chi funt duus difensoris fortis meda e de grandu esperièntzia; Ortenzi, po su chi pertocat su centrucampu, e Spano po su chi pertocat s'atacu; ant bintu cincu de is ses partidas chi ant giogau me is ùrtimus tempus, perdendi feti in domu de sa Ferrini de Casteddu, cun tres puntus in mancu de is chi tenint is de su Latte Dolce. A su de tres postus agataus is de su Taloro de Gavoi, chi tenint otu puntus in mancu de is de su Budune: sa partida in domu de is de su Ilartzi est una de is prus togas e de importu prus mannu de totu sa giorronada: is piciocus sighius de Mariu Fadda est currendi a forti: po cumprendi mellus de su chi seus chistionendi bastat a fai su contu ca me is ùrtimus doxi bessidas ant pèrdiu feti una borta, in domu de is de su Lanusè. In sa lista agataus is de s'Ossese de Ossi, chi est una biddixedda de su tataresu chi fait, prus o mancu, calincuna cosa cumenti a cincu milla e cincucentus cristianus, cun sa scuadra chi, me is ùrtimus annus, est arrannèscia a bobai in artu meda e immoi est una de cussas de importu prus mannu de totu su mundu de sa bòcia in Sardìnnia. Me is ùrtimas tres bessidas, peròu, is de s'Ossese ant tentu calincunu strobu in prus de is chi si podiant abertai, fadendi su contu chi nd'ant bodditu feti unu puntixeddu in domu de is de su Bosa e funt abarraus a buca asciuta (est a nai chentza nemmancu unu puntixeddu in busciaca) apustis de is partidas contra is de su Calanzanos e contras is de su Latte Dolce. De sa partida perdia contras a is meris de sa lista funt arribbaus is trumentus e is strobus po is piciocus sighius de Loria, fadendi su contu ca me is primus diis de su mesi de Idas si agatant a feti cuatru puntus de su primu postu e immoi tenint calincuna cosa cumenti a doxi puntus in mancu. Is de s'Ossese ant a depi arriciri a su Walter Frau (diaici si tzerriant su campu innoi giogant is partidas in domu cosa insoru) is de sa Nuorese, chi s'agatant me is ùrtimus postus de sa lista. Serraus is contus cun is partidas tra is de su Santu Tiadoru, chi si dda ant a depi biri contras a is de sa Tharros de Aristani: is biancus-arrubius no arrannescint a binci una partida de calincuna cosa cumenti a duus mesis e mesus (est a nai, po essi prus pretzisus, de su sexi de su mesi de Ladàmini): s'ùrtima bìncida, difatis, est stètia cussa chi nd'ant cassau in domu de is tataresus de su Li Punti, cun su resultau de duus a unu e apustis de cussu domìnigu ant perdiu po ses bortas e nd'ant cassau feti tres puntixeddus. In s'interis, insa panchina de is aristanesus, nd'est arribbau Nulchis, chi at pigau su postu de Murru: s'allenadori immoi est trabballendi po circai de fai sanai, e duncas po circai de fai torrai in campu, totu is giogadoris chi tenint strupiaus o ingotus: sa lista est longa meda, partendi de Calaresu, Atzori, Lai, Lasi e arribbendi a Tetteh e Fadda. Sa partida tra is de sa Calangianese de Calanzanos e is de su Bosa at a balli po unu postu a su sobi, est a nai po sa serenidadi chi nd'arribbat de s'agatai a metadi de sa classifica; is meris de domu, de candu nd'est lòmpiu Terrosu, funt stètius bonus a ndi cassai calincuna cosa cumenti a dexiotu puntus in undixi bessidas. Is de su Lanusè e is de su Biddaxidru, invecias, si dda ant a depi biri contras a is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia (po su chi pertocat is primus, est craru) e contras a is de s'Arbus (po su chi pertocat is segundus); is de su Biddaxidru, chi est una bidda chi est acanta meda de cussa innoi seu nasciu e pasciu, ant fatu una cursa toga e bona meda in totu is primus partidas de sa lista de s'andada, ma a pagu a pagu ant agatau strobus e dificultadis: po cumprendi mellus de su chi seus chistionau bastat a pentzai chi immoi funt de calincuna cosa cumenti a duus mesis chentza de arranesci a binci una partida, cun tres partidas chi si funt serradas cun su resultau in paridadi, tra is ùrtimas seti bessidas. In sa fentana de su mercau de s'ierru, sa scuadra de su presidenti Marrocu e de s'allenadori Mannu est arrannescia a apoderai, in sa rosa cosa insoru, unu de is giogadoris prus fortis chi ddoi funt in totu su campionau de s'Ecellenza, seus chistionendi de Palermo, chi in custa primu parti de sa stagioni est arrannesciu a ndi cassai calincuna cosa cumenti a catodixi gol; Palermo fiat unu bisu (si dda imboddiu diaici) de is de su Budune, chi fiant prontus a fai de totu po circai de cunvinci su piciocu a cambiai scuadra e, duncas, camisedda; Palermo est stètiu, puru, unu bisu de is de s'Altzaghena, chi currint, cumenti scieis beni, in su campionau de sa Sèrie D. Immoi chi nci seus, m'iat a praxi a spendi calincunu fueddu (ddi nau diaici) apitzus a una scuadra chi est currendi a forti meda in sa Lista E de is campionaus de sa Primu Categoria: seus chistionendi de is de s'Alighera, chi ant serrau sa primu parti de sa stagioni a su primu postu de sa lista, apustis de sa bìncida, de importu mannu meda, chi ant aciapau contras a is arrubius brau de su Valledoria (Codaruina, po ddus tzerriai a sa gadduresa), cun is tres puntus chi funt ballius po si lassai is aversàrius a is pabas. Is grogus-arrubius, a su mancu fintzas a immoi, funt stètius bonus a ndi pesai numerus aforas de conca, ddi nau diaici, cun noi partidas bintas, duas partidas chi si funt serradas in paridadi e feti una partida pèrdia, cussa chi nd'ant bodditu a Itiri Cannedu, contras a sa scuadra de su Sprint, sighida de Fabiu Cossu; is piciocus de Pinna, chi apustis de una biga de annus passaus (e spèndius) avatu de is pipieddus de is scolas de càlciu, si nc'est ghetau in custa istoria, po sa primu borta in sa vida cosa sua, impari a una scuadra de mannus (cumenti m'at contau issu etotu in una ciaciarrada chi nd'eus pesau me is cidas passadas), nd'ant giai pesau una biga manna de gol, funt trintaduus, po essi pretzisus, e nesciunu est arrannesciu a fai mellus, a su mancu fintzas a oi. Is de s'Alighera ant a torrai a partiri cun is giogus pròpriu su ses de su mesi de Gennàrgiu de su duamilla e bintitres, contras a is de su Siligo, po s'ùrtima bessida de sa lista de s'andada. Sa rosa de is grogus-arrubius est ancora prus forti de su chi fiat in su mesi de Cabudanni, candu funt partius is campionaus e is giogus, poita in sa fentana de su mercau de s'ierru, du Diretori Sportivu, Alessandro Piras, est arrannesciu a cunvinci Walter Frau, unu portieri nasciu in Tattari in su norantases, chi est cresciu impari a is piciocus de su Latte Dolce e at tentu modu de giogai impari a is de s'Atletico de Uri, in su campionau de s'Ecellenza, e impari a is de su Casteddu Sardu e de su Lauras in su campionau de sa Promotzione. Po su chi pertocat sa difesa, est arribbau puru Antoniu Masala, nasciu in su milli e noicentus norantacuatru, chi nd'aproillat de su Cus de Tattari (sa scuadra pesada de is de s'universidadi, po su cumprendi a pari). Po su chi pertocat, invecias, is piciocheddus giòvunus (cussus chi in italianu tzerriaus fuori-quota) nd'est arribbau Francesco Manunta, nasciu in su duamilla e cuatru, chi fintzas a ariseu (ddi nau diaici) fiat gioghendi impari a is de sa Sangiovannese, in Sèrie D. Pròpriu cras a megama, est a nai su trinta de su mesi de Idas, is de s'Alighera ant a cabai in campu po giogai una partida amichevoli (ddi nau diaici, furriendindi su fueddu de s'italianu) impari a is de su Li Punti, chi currint, cumenti eus giai arremonau, in su campionau de s'Ecellenza e chi no ant a cabai in campu cras, po su chi tzerriaus, a sa trassa de s' italianu, turnu de pàsiu.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023