Salta al contenuto principale
tortolì festa

Su calciu de is diletantis no est feti una chistioni de spàssiu ma pertocat puru sa saludi de is cristianus

Chi su duamilla e binti est stètiu un annu trumentosu meda, fortzis, a su mancu po chini est scriendi custu fuedhus, unu de is annus prus lègius de sèmpiri, su duamilla e bintunu no parit mellus, a su mancu fintzas a imoi, o comentecasiat, custu est pagu ma est seguru, no ndi seus ancora bessius aforas de cussu dannu mannu chi si nd'est protziu apitzus, si dhu arregodaus fintzas tropu beni, a nai sa beridadi, in su mesi de martzu de su duamilla e binti, cun su Covid chi at ghetau a fundu e susu, in pagu tempus, is vidas e mescamente is fainas de millionis e millionis de cristianus in totu su mundu. Su chi festus costumaus a fai, in dì de oi si parit unu bisu: bessiri cun is amigus po si fai una passilada a su noti, atobiai calincunu po fai una bella ciaciarrada a facc'è pari, andai in d'una palestra o in una piscina po vai unu paghedhu de movimentu, andai totus impari a su cinema po si castiai unu bellu film, o mancai a su teatru. No si parit mancu berus, ma funt cosas chi, a su mancu po imoi, no esistint prus, o po essi prus crarus, esistint feti una borta dònnia tanti, mancai feti po duas cidas. Est de su mesi de Ladàmini de su duamilla e binti, difatis, chi is de su Guvernu, impari a totus is grandu dotoris chi funt sighendi sa chistioni acapiada a su virus, circhendi de dhu cumbati e de ndi firmai, po cantu est possìbbili, su spanuiamentu, ant decìdiu de ndi pesai cussu chi in italianu si tzerriat "coprifuoco", est a nai s'òbbrigu de abarrai tupaus in domu de is dexi de su noti fintzas a is cincu de su mengianu avatu. Me is ùrtimus mesis de su duamilla e binti, in prus, is de su Guvernu ant incumentzau a pintai, de cida in cida, totus is regionis de s'Italia in tres caboris: grogu, cabori de arangiu e arrubiu, a segunda de su spaniamentu de su virus, de su numeru de apuntoraus chi nci funt in sa regioni, e puru e pruschetotu de su numeru de personas chi s'agatant me is uspidalis po arriciri is curas po circai de ndi sanai (est a nai po no si morri) de su virus. A nai sa beridadi, is de su Guvernu nc'ant postu un antru cabori puru, est a nai su biancu: sa Sardìnnia, me is ùrtimas cidas de su mesi de Friàrgiu, si dhu arregodaus beni, e cun prexei mannu, est craru, est stètia sa prima regioni in totu s'Italia a essi stètia pintada de biancu. Custu fatu, duncas, s'at donau sa possibbilidadi de torrai a gosai de (giai) totus is fainas chi festus costumaus a sighiri me is annus passaus, candu totus custas chistionis mancu esistiànt e, pruschetotu, candu totus custas regulas, e is obbrigus, pariant cosas foras de conca, de cussas cosa chi pertocant feti is macus. Po duas cidas, duncas, si seus potzius permiti de furriai a domu a is undixi e mesu de su noti, cun is bar chi funt potzius abarrai obertus fintzas a is noi oras de su merì, e is ristorantis fintzas a is undixi de su noti. Ita cosa bella chi est stètia, a si podi papai una pizza totus impari, in truma manna. A ita puntu seus arribaus, si cumprendit beni: a pediri, giai in genugu, sa possibbilidadi de atobiai is de sa famillia nosta, is pivellus e is pivellas, is fradibis e is sorrestas. Cussu chi ballit in dì de oi, peròu, iat a podi no balli prus giai de cras: est diaici, duncas, e dhu scieus beni poita est una cosa chi seus bivendi apitzus de sa pedhi nosta etotu, chi sa Sardinnia est passada de essi pintada de biancu torra a cabori de arangiu. Custu est sucediu me is cidas pròpriu ainnantis de sa Pasca Manna; po is festas comentecasiat, is de su Guvernu iant giai decidiu de pintai totu s'Italia de arrubiu, chi bolit nai: totu serrau e s'obbrigu de si nd'abarrai, po cantu est possibbili, in sa bidha o in sa citadi innoi si bivit o, mellus ancora, acorraus in domu. Apustis de is festas de Pasca Manna, is sardus nd'ant bodhitu un antru bellu arregallu (chi si parit tanti una brulla), est a nai una pariga de cidas pintaus de arrubiu. Torra totu serrau, torra is pentzamentus lègius, e grais, in sa conca e in su coru de sa genti. Sa prima duda chi ndi bessit aforas, apustis de essi nau totu custu est: cantu ant a podi sighiri a andai ainnantis is cristianus, sighendi a fai custu giogu che de spàssiosu no tenit pròpriu nudha? Chi is personas prus becias fiant giai costumadas a abarrai assèbiadas (su tanti de carraxu, in sa vida cosa insoru, d'ant giai fatu), is trumentus prus marigosus pertocant is piciochedhus prus piticus, is pipius, chi ant depiu sumportai de abarrai frimus, giai chenza scola po mesis e mesis e, mescamente, chenza sprèvius. Imoi chi no nc'est prus sa possibbilidadi de giogai a bòcia, cun totus is campionaus de is diletantis frimus de su mesi de Ladàmini, si nd'acataus de s'importu chi tenit una partida su domìnigu. In su duamilla e binti, si dhu arregodaus beni, is giogus si funt studaus me is primus diis de su mesi de Martzu; apustis de una istadi innoi pariat chi is cosas fessint diaderus andendi po su beni (si seus potzius permiti puru de andai in logu de mari, o de montagna, po cussas chi tzerriaus vacanzas), in su mesi de Cabudanni funt torra partius is campionaus de bòcia. Is sociedadis sardas, cumenti a cussas de totu Italia, ant depiu fai de totu po iscriri is scuadras (cun su Guvernu chi at donau agiudus in dinai po is iscritzionis) e pruschetotu po ndi pesai, cida po cida, is partidas, circhendi de sighiri totus is règulas (e no fiant pagus, antzis!) po circai de arrispetai sa saludi de sa genti chi andàt a su campu po biri sa partida e pruschetotu de totus is giogadoris. Is dirigentis de is assòtzius ant depiu fai unu traballu foras de conca, a nci torrai a pentzai imoi, cun totus is fainas chi nci fiant de sighiri, ma totu su trumentu est sèrbiu a pagu, poita me is ùrtimas diis de su mesi de Ladàmini, is de su Guvernu ant preferriu ndi sciusciai torra totus is giogus, poita su numeru de is apuntoraus e de is mobàdius po crupa de su tialu de Covid, in s'atonzu, funt torraus a artziai de numeru.

E duncas, est facili meda fai is contus: in su campionau chi ballit po sua duamilla e binti \ duamilla e bintunu, is piciochedhus sardus chi giogant in Promozione, in Primu e Segunda Categoria ant acutu a fai, candu is cosas funt andadas beni, feti cincu partidas. Naraus "candu is cosas funt andadadas beni" poita, est craru, no totus is scuadras funt potzias cabai in campu dònnia domìnigu po giogai sa partida e curri avatu a sa bòcia, antzis: de cida in cida nci fiant medas partidas chi ndi sartànt poita, mancai, cancu giogadori si ndi buscàt su virus. Custu bolit nai, intzandus, chi totu sa rosa, sighendi is règulas pesadas de is de su Guvernu impari a su CTS (Cumitau tènnicu scientìficu), a sa LND (Lega Natzionali de is Diletantis) e a sa FIGC, depiàt abarrai frima, chentza podi giogai, cosa chi ballit puru, est craru, po s'atra scuadra. Chentza contai, pruschetotu, chi in medas bidhas, in cussas prus piticas e prus ghetadas a pari po su spaniamentu de su virus, is sìndhigus scerànt de serrai is campus sportivus, sighendi diaici is règulas chi nd'arribànt de is de su Guvernu, cun is scuadras chi no podiant pròpriu sighiri cun is atividadis. Totu custu parit una brulla chi no fait mancu arriri. Is presidentis de is scuadras, diaici, ant depiu spendi po iscriri is assotzius me is campionaus, ant depiu fai unu trabballu foras de conca po ndi pesai is partidas (e is allenamentus) ma apustis, cumenti timiànt, si funt bius is giogus sciusciaus. Me is ùrtimas diis de su duamilla e binti, candu festus ancora in su mesi de Idas, su ministru de su sport, Vincenzo Spadafora, iat contau chi torrai a partiri cun is atividadis me is palestras, me is piscinas e me is scolas de danza fiat una cosa possibbili; nobas prus drucis, duncas, fiant stètias promitas po s'acabbu de su mesi de Gennàrgiu. Ma custu est abarrau feti unu bisu, poita scieus beni cumenti funt andadas is cosas. Puru su presidenti de sa LND, Cosimo Sibilia, candu iat fatu is augurius po sa Pasca de Nadali a totus is sportivus, iat chistionau cun fuedhus drucis e prenus, fintzas a cùcuru, de isperas bonas: po Sibilia, si dhu arregodaus beni, is campionaus podiant torrai a partiri giai me is primus cidas de su duamilla e bintunu e sighiri, diaici, fintzas a s'acabbu de sa stagioni. Ma is cosas no funt andadas diaici, e imoi no si abarrat chi prangi. In su mesi de Martzu, difatis, is de sa LND ant scerau de ndi sciusciai totu sa stagioni: me is campionaus de Promozione, de Primu e de Segunda Categoria no nc'ant a essi scuadras chi ndi artziant (cussas chi tzerriaus "promozioni") e nè scuadras chi ndi cabant (cussas chi tzerriaus "retrocessioni"; a contu fatus, est cumeti chi sa stagioni de su duamilla e binti \ duamilla e bintunu no est mai esistia. Chi in su duamilla e binti is giogus si fiant serraus, si dhu arregodaus beni, aintru de is ufficius, cun prus de sa mitadi de is partidas giogadas, po s'annu avatu is cosas funt andadas meda peus. Calincunu est giai pentzendi a su benidori: cumenti ant a bandai is cosas po sa stagioni de su duamilla e bintunu \ duamilla e binti-duus? Sa prima duda de totus is presidentis est apitzus a su dinai chi ant spèndiu po iscriri is scuadras a is campionaus: nc'at a essi de cumprendi, prima de totu, chi (e candu) is de sa LND ant a torrai is arriaibis a is sociedadis. Nc'at a essi de cumprendi chi is sociedadis, pruschetotu cussas chi trabballant e nd'arribbant de is bidhas prus piticas, ant a tenni sa gana, est a nai sa fortza, po ndi pesai is rosas. Me is bidhas prus piticas de sa Sardìnnia, difati, su giogu de sa bòcia fiat po sparessi giai me is annus passaus, candu no nci fiat ancora totu su budrellu pesau de su tialu de virus. Si cumprendit beni su motivu: me is bidhas piticas is piciochedhus chi tenint diaderus sa passioni po custu giogu funt sèmpiri prus pagu, di annu in annu: ndi pesai is rosas est diventau, duncas, unu trabballu foras de conca e si cumprendit beni s'afrodhiu de is dirigentis candu nc'arrannescint. Su giogu de sa bòcia, e imoi chi est totu frimu dhu cumprendeus mellus, mescamente me is bidhas prus piticas, fiat una de is fainas chi agiudant is piciochedhus a nci passai s'ora, partendi de is allenamentus in truma manna aintru de sa cida, fintzas a lompi a sa partida de su domìnigu. Apustis de giai de dexi annus chi seus trabballendi cun su Diario Sportivo e seus sighendi e contendi totus is storias de totus is scuadras de bòcia chi nci funt in Sardìnnia, eus imparau a cumprendi cantu beni podit fai a sa genti una partida. Ballit po is giogadoris, est craru, chi tenint calincuna cosa de bellu de pentzai, chi arrannescint, diaici, a su mancu po cussa ora e mesa de giogu, de spàssiu e de sprèviu, a si ndi scaresi de totus is daboris e is trumentus de su trabballu. Ma ballit puru po is personas chi su domìnigu andant a biri sa partida, a fai su tifu: in d'una bidha pitica, m'at contau una borta una piciochedha de Ruinas, sa partida est s'unica ocasioni, diaderus, po arrannesci a biri genti chi nd'arribbat de atrus logus, est a nai, s'unica ocasioni de si fai amigus nous, de biri faci nobas. Po sa saludi de una comunidadi, est craru, is ocasionis de atobiu funt de importu mannu. Pròpriu po custu, boleus arregodai, cun prexei, totus cussus chi in italianu si tzerriant "terzo tempo", est a nai su cumbidu chi sa sociedadi de domu ndi pesat, a s'acabbu de sa partida, po sa scuadra allena. Seus sigurus chi funt cosas chi mancant, e meda puru, a totus is giogadoris, diaici cumenti mancat su ludu me is botìnedhus o apitzus de is migias e de is cratzònedhus; seus sigurus chi ai giogadoris mancant, e meda puru, is atobius me is spolladroxus, ainnantis de is allenamentus o de is partidas. Seus sigurus chi ai giogadoris mancant, e meda puru, is imprassus avatu de unu gol; mancat cussa sensatzioni de s'intendi parti de sa pròpriu scuadra, cumbatendi sa pròpriu bataglia. Mancat, ndi seus sigurus, su fragu druci de su sudori; mancat, ndi seus sigurus, s'afrodhiu apustis de una bincida, cumenti mancant is làgrimas ghetadas aforas, de is giogadoris mannus cumenti de is giogadoris prus piticus, apustis de una partida pèrdia. S'arrisicu prus mannu de totus, intzandus, est cussu chi su giogu de sa bòcia potzat sparessi, pruschetotu me is bidhas prus piticas. Iat a essi unu dannu mannu meda, e po imoi est mellus a no nci pentzai, mancai sa timoria nosta siat tostada a ndi sparessi. Ita nd'at a essi de sa saludi de totus is piciochedhus nostus?

Po su segundu annu de sighiu, in s'interis, su chi tzerriant "Trofeo delle Regioni" est stètiu sciusciau. Su "Trofeo delle Regioni" est, dhu boleus arregodai, su campionau pesau po totus is piciochedhus prus piticus de totu Italia, est a nai po is piciochedhus chi giogant me is scuadras de is Giovanissimi, de is Allievi e de is Juniores. In totus custus annus, duncas, su "Trofeo delle Regioni" fiat unu de is atobius prus mannus, e prus spàssiosus, poita is piciochedhus chi beniant sceraus de is allenadoris po fai parti de is rosas, po calincuna cumenti a cuindixi diis podiant bivi cumenti is grandus campionis, est a nai abarrai totus imparis me is albergus, in cussus chi in italianu si tzerriant "ritirus", e giogai is partidas contras a piciochedhus chi nd'arribànt de atrus logus. In su duamilla e binti, cun su virus chi fiat una novidadi, is giogus funt sartaus, e si cumprendit beni su motivu: nudha de si spantai, intzandus, chi fadeus su contu, pruschetotu, chi ndi funt sartaus puru is giogus europeus de bòcia de is scuadras natzionalis, est a nai is scuadras mannas cun is grandus campionis de sa Sèrie A, e adderetura, una cosa de importu diaici mannu cumenti a is Olimpiadis, chi fortzis, de candu funt stètias pesadas, in prus de duamilla annus, no funt mai stètias sciusciadas o firmadas (feti candu nci fiant is gherras prus mannas e prus legias). Sa saludi, est una cosa chi s'ant arrapìtiu dònnia, dònnia dì, pruschetotu in custu ùrtimus cuindixi mesis, est sa cosa de importu prus mannu: po sa saludi de sa genti, pruschetotu po sa saludi de is prus becius e de is prus debilisi, depeus essi prontus a lassai a una parti, chi serbit, puru totus is fainas chi si donant su prexei prus mannu. Sa cosa de importu prus mannu, in custus ùrtimus cuindixi mesis, de candu est incumentzau, duncas, totu custu sonnu lègiu, est circai de no morri po crupa de su virus e po crupa de s'influèntzia, ma calincunu est pentzendi puru a sa saludi de sa conca de totus is piciochedhus prus piticus? Ita ant a pentzai, tra una pariga de annus, de totu cussu chi nd'eus pesau? Sa duda chi tengiu in conca oi est pròpriu custa, e cun custa duda serru puru: no est chi cun totus custa règulas, cun custus obbrigus seus arroghendi sa vida cosa nosta e pruschetotu sa vida de is fillus e de is fillas nostas? Seus diaderus sigurus chi totu custu no at a fai prus dannus, in sa conca e in su coru de is prus giòvunus, de cussus chi seus circhendi de si ndi scabulli? Totus isperaus chi is cosas potzant andai beni e che giai de su mesi de Cabudanni chi at a benni is giogus si potzant torrai a allui in totus is campus de sa Sardìnnia.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2020/2021
Tags:
Promozione