Salta al contenuto principale
Eccellenza
Su presidenti de sa LND contat: «Festus sighendi totus is règulas cun cuscèntzia»

Is campionaus torra frimus, Sibilia difendit su mundu de su sport: «Est una cosa chi increscit, ma is sacrificius mannus chi eus fatu no funt bastaus»

Is cosas apitzus a sa chistioni chi pertocat su spaniamentu de su Covid no funt andendi beni, dhu scieus giai, e de su restu si ndi podeus acatai a solus: apustis de is sessanta diis passadas in assètiu, in su mesi de Marzu e in cussu de Abrili, seus torraus a fai is contus cun cussu chi eus imparau beni a tzerria, cumenti faint is ingresus, "lockdown": est pagu ma siguru, de custus unconis marigosus nd'eus a depi matziai po totu su mesi de Donniasantu, e bai circa imoi cumenti ant a andai is cosas in su mesi de Idas e, apustis, po is tres mesis in s'ierru, chi funt cussus, de su restu, innoi sa genti s'apuntorat de prus.
Po is de su Guvernu, chi seus torraus a custu puntu legiu est totu crupa de sa genti, chi no est stetia bona a rispetai is règulas e a sighiri is consillus chi s'ant donau.
At a essi mancai diaici, ma a custu puntu de sa chistioni, abarrant, a su mancu, duas dudas obetas, est a nai chenza arrespustas craras.

Sa prima: seus diaderus sigurus chi, in s'istadi, is de su Guvernu (e is de sa Regione) ant fatu totu cussu chi podiant po cuncodrai is fainas chi pertocant is trasportus (pentzendi a totus is studentis chi, in su mesi de Cabudanni depiant torrai a scola) o is ospidalis, conca a s'atonzu? Nc'est giai calincunu chi est incumentzendi a murrungiai, pentzendi chi, fortzis, calincuna cosa podiat essi fata mellus.

Torrendi a nosus, e duncas a su giogu de sa bòcia e a su mundu de is diletantis, is campionaus frimus (chistionaus de cussu de s'Eccellenza, de sa Promozione e de cussus de sa Primu e Secunda Categoria) funt una bella bussinada in facci a totus cussus chi in s'istadi ant pesaus is règulas (est a nai, cumenti dhu tzerriaus in italianu, su "protocollo") po permiti a is giogadoris in d-unu primu tempus de torrai a incumentzai cun is allenamentus e, feti apustis, cun is partidas.

«Increscit meda a d'amiti — scoviat su presidenti de sa LND, Cosimo Sibiliama is sacrificius chi eus fatu po torrai a fai partiri is giogus no funt bastaus po avitai de serrai torra totus is campionaus de is diletantis e is fainas e is atividadis de su sport po is piciocus prus piticus e po totus is giòvanus».
Sibilia agoa aciungit: «Abarru siguru de su fatu chi su mundu de su sport no est tra cussus chi ant fatu prus dannus po su spaniamentu de su virus, antzis, is règulas chi festus sighendi fiant giai rigorosas. Torrai a fai is allenamentus in truma manna s'iat a podi permiti de s'acostai torra a sa normalidadi, fadendi peròu su contu chi at a essi una normalidadi diversa de cussa chi connoscestus».


Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. LR 22/2018 art. 22, comma 2. Avviso 2019-2020

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2020/2021