Salta al contenuto principale
jupiter esultanza

Is de sa Segunda Categoria arribbant a sa de cuatru giorronadas; Ossese, Taloro de Gavoi, Castiadas e Gùspini sighint a curri po sa Copa Italia

Mancant feti dexi diis po arribbai a sa fini de su mesi de Ladàmini puru e su tempus est druci chi mi parit unu scaceriu: ndi chistionu cun afrodhiu poita custu perìodu est cussu chi mi praxit de prus; s'atonzu mi torrat a donai fortzas e allirghia. A bortas, a nci pentzai, no mi parit mancu berus, ma est sa beridadi: mi bastat pagu diaderus po intendi (e po tenni) su coru chietu: su cabori grogu de is follasa de is matas chi funt sèmpiri po ndi arrui, is caboris de su cielu candu ndi cabat su sobi e scurigat; is primus passadas de acqua, mancai pitichedhas, chi donant una bella afriscorada a su logu, sa possibbilidadi de si fai una bella passillada chenza abarrai cun su sudori stiddia stiddia e coba coba in faci. At a essi chi sa basca meda no mi spedhiat po nudha, mescamente candu nci funt coranta gradus e parit chi sa conca (e is crobeddhus) si potzat scallai de unu momentu a s'atru, dhi naraus diaici, e innoi in Sardìnnia, de basca lègia, ndi scieus calincuna cosa. E itzandus, sigheus a andai ainnantis, cun coru forti e prenu fintzas a cuccuru de isperas bonas, dhu arregodu a mei atotu po primus, poita a bortas nci funt diis innoi mi parit totu trotu, ma po fortuna nc'arrannesciu sèmpiri a mi ndi scabulli de custus pentzmentus trumentosus.

In s'interis is campionaus de bòcia, in totu sa Sardìnnia, funt sighendi a andai ainnantis e custu mi fait prexei meda, est craru, poita mi parit giai ca seus torrendi a bivi cumenti festus costumaus a fai me is annus passaus, apustis de un annu e mesu de inferru, dhi naraus diaici, de candu duncas me in sa vida cosa nosta nd'est arribbau cussu tiau de Covid a si donai prus strobbus de cussus chi giai tenestus giai. Ma nc'est una cosa chi mi tocat a si contai sùbbitu, diaici no nci pentzu prus, a su mancu po oi: in s'ùrtimu domìnigu, est a nai su de su dexiaseti, ndi funt sartadas tres partidas: una pertocat su campionau de sa Promotzione, in sa Lista A, chi est cussa pesada cun is scuadras de sa zona de Casteddu e de su Sulcis, cun is de su Bidda Matzràxia funt dèpius abarrai torra frimus, po sa segunda borta de sighiu, e duncas nudha de fai po sa partida chi depiànt giogai cun is casteddaius de s'Atletico. In sa bidda peròu, e custa est una noba chi bogaus a foras cun prexiu mannu, su sindigu at torrau a oberri is campus sportivus, e duncas is arrubius-brau iant a podi torrai a giogai giai a partiri de dòminigu chi benit, est a nai su binti-cuatru, in domu cosa insoru, po sa batalla contras a is de s'Andromeda de Seurgus Donigala. Po su chi pertocat is duas partidas chi is de su Bidda Matzràxia no ant potziu giogai, seus chistionendi de cussa, in domu, contras a is allenus de sa Fermassenti de Santu Giuanni Suèrgiu, e cussa contras a is castedhaius de s'Atletico, chi eus giai arremonau ainnantis; immoi at a tocai a is de su Cumitau Regionali Sardu de sa LND a pentzai a una dì innoi s'ant a podi recuperai. Impari a is de su Bidda Matzràxia, funt abarraus torra frimus is de su Tuttavista de Garteddi, chi ant depiu sartai sa batalla contras a is de su Cardedu, chi si depiàt giogai su dexi de su mesi de Ladàmini, e cussa de domìnigu passau puru, est a nai de su dexaseti, sèmpiri de su mesi de Ladàmini, contras a is de s'Orani, chi fiant currendi forti meda e s'agatànt a su primu postu de sa lista. Is de su Tuttavista de Gartèddi tenit sèmpiri una pariga (una pariga a sa sarda...est craru) de piciocus tupaus in domu po cussu chi in italianu si tzerriat "isolamento fiduciario", est a nai s'assètiu chi tocat a fai candu s'atobiat calincunu chi si nd'est ingotu sa mobadia; nosu, de su restu, isperaus sèmpiri chi potzant torrai chitzi meda a curri in campu avatu a sa bòcia. Is de su Laerru puru ant fatu su segundu domìnigu de sighiu firmus a castiai totus is atrus e duncas, fadendi is contus, nc'ant a essi ses partidas de recuperai me is cidas chi ant a benni, e po fortuna chi is de su Cumitau Regionali ant pentzau (beni meda, mi parit de du podi nai chenza timorias nè bregungias) de ndi bogai is partidas de sa Copa Italia po su chi pertocat sa Promozione e de ndi pesai listas prus crutzas, est a nai gironis cun prus pagus scuadras de cussu chi festus costumaus a biri me is annus passaus, po tenni prus tempus po giogai is partidas chi mancai ndi depessint sartai. E intzandus, tocat a dhu nai, po imoi is cosas parint chi s'iant andendi beni, o chi si praxit de prus, no tropu mali, chi pentzaus mescamente chi s'annu passau, me in custus tempus atotu, is campionaus fiant giai giai po essi sciusciaus. Nc'est chini narat chi is cosas funt andendi mellus gràtzias a totus is vacinaus chi nci funt, est a nai gràtzias, duncas, a totu is cristianus chi si funt fatus fai sa puntura, chentza timorias, ma po ndi bessiri diaderus, e mancai po sèmpiri, de custu dannu mannu nc'at a serbiri un antra bella fitixedda de tempus: eus a biri cumenti ant a andai is cosas, dhi naraus diaici, ma de seguru tra is chistionis prus ispinosas chi nci funt in dì de oi in Italia nc'est sèmpiri s'obbrigu de tenni su Green Pass po brintai me is logus innoi trabballaus: nci funt personas chi no s'agatant de acordiu cun custa lei (mellus: cun custa règula) chi is de su Guvernu nd'at pesau me is cidas passadas e nci funt stètius giai is primus isciòperus de trabballadoris. Apu giai tentu s'ocasioni de nai, me is primus fueddus de s'artìculu de custa cida, chi a bortas mi parit, castiendi a su mundu de sa bòcia de is diletantis in Sardìnnia, chi is cosas siant giai po torrai a sa normalidade, e su pròpriu ballit, mancai de prus puru, po su mundu de is giogadoris professionistas: me is cidas passadas, difatis, calincunu fiat pentzendi chi po sa partida tra is de s'Inter e is de su Milan, chi est sa partida de importu prus mannu chi giogant in sa citadi de Milano, in su campu nci podessint capi su centu po centus de is tifosus, e no feti su setantacincu po centus, cumenti narat sa règula in dì de oi, ma peròu, a cantu parit, funt chistionis chi si podint pigai feti aintru de su mundu de sa bòcia de is giogadoris professionistas. Si contu feti custa, e poi diaderus d'acabbu de si fai perdi tempus: su domìnigu de su dexi de su mesi de Ladàmini in Bidd'e Sorris, chi est su logu innoi seu cresciu e innoi bivu, nci fiat sa festa de Santa Vida; dha tzerriaus festa, mancai de sa festa chi festus costumaus a bivi me is annus passaus no siat abarrau giai nudha: est a nai nudha giostras po su spàssiu de is piciocheddus prus piticus, nudha barracas po su spàssiu e su sprèviu de is prus mannus; feti sa processioni  de sa santa, apitzus de unu carru tragau de is bois, in giru, cumenti a sèmpiri, me is bias de sa bidda. Ndi chistionàmu pròpriu cun unu amigu miu, chi mi contàt de cantu s'intèndessit tristu a no podi andai a passillai acanta a sa cresiedda de Santa Vida, chi s'agatat a fors de sa bidda, una cosa chi fiat costumau a fai de candu fiat pipiu. Parit una brulla, a dha contai diaici, ma eus pigau sa chistioni in s'interis chi festus setzius a su bar, in mesu a una biga de cristianus, totus acracangiaus s'unu cun s'atru, e diaderus a bortas mi parit de essi scimpru forti, a no arrannesci a cumprendi poita in d'unu campu de bòcia is tifosus podint abarrai s'unu acanta de s'atru, e puru me is bar, e puru me is logus de mari (ge dhu eus biu cumenti funt andadas is cosas in s'istadi me is plajas chi dhoi teneus me in s'isula) ma in medas biddas no si potzant pesai is festas po is santus, chi po una comunidadi funt una de is cosas de importu prus mannu po is atobius e po is relatzionis, ma a cantu parit si ndi seus scarescendi, e in pressi puru, de su valori chi certas cosas teniànt po is vidas cosa nostas. E cun custu apu acabbau, e po diaderus, is stròllichentzias po custa cida puru, e si domandu scusa chi s'apu alloriau tropu.

E intzandus, imoi chi tengiu sa conca sboida de totus custus pentzamentus, podeus torrai a chistionai de is cosas de importu prus mannu po is amigus de su DiarioSportivo, est a nai is partidas de bòcia.
E parteus, duncas, cun is cuatru partidas chi si funt giogadas ariseu a merì: una noba frisca frisca, intzandus, chi pertocat sa Copa Italia po is scuadras de s'Ecellenza. In campu funt cabaus is de s'Ossese, contras a is de s'Ilvamaddalena, cun sa partida de s'andada chi si fiat serrada cun su resultau de tres a zeru po is de s'Ilva. Is biancus-nieddus, duncas, funt arrannescius a ndi furriai su resultau de s'andada, bincendi po tres a zeru a sa fini de is norantas minudus de giogu, gràtzias is duus gol fatus de Chelo, me in sa primu mes'ora de giogu de su segundu tempus, e su gol fatu de Virdis candu mancànt feti dexi minudus po s'acabbu de sa partida. Diaici funt serbius is tirus de is undixi metrus po decidi calli de is duas scuadras podiat sighiri a curri conca a is partidas de is semi-finalis, e a sa fini ant bintu, cun su resultau de cincu a cuatru, is de s'Ossese, chi ariseu ant biviu una dì prena fintzas a cucuru de emotzionis, cumenti feti custu giogu sciri donai. In campu funt cabaus puru is de su Taloro de Gavoi, contras a is de su Ilàrtzi, cun sa partida chi s'est serrada chenza nesciunu gol, est a nai cun su resultau de zeru a zeru, ma sa partida de s'andada si fiat serrada, invecias, cun su rèsultau de duus a unu po su Taloro, chi intzandus sighit a curri po sa Copa. Sa de tres partidas de sa dì fiat cussa tra is de su Gùspini e is de su Muristeni: in sa primu partida iant bintu is muristenesus, po duus gol a unu, ma in sa partida de ariseu is meri de domu de su Gùspini funt arranescius a fai cuatru gol e diaici nd'ant furriau is cosas: apustis de dexi minudus nd'est arribbau su gol fatu de Bravo; me in su segundu tempus is gol funt stètius pesaus de Andrada, apustis de duus minudus de giogu, Fernandez, a su de seti minudus, e Colacino, a su de binti minudus. Giorronada prenda de prexiu, e de gol puru, po is de su Castiadas, chi ant fatu seti gol in sa partida contras a is cuartesus de su Sant'Aleni, cun sa partida de s'andada chi, dhu boleus arregodai, si fiat serrada cun su resultau de cincu a unu, sèmpiri po is piciocus sighius de mister Virgilio Perra. Is gol in sa partida de ariseu funt stètius fatus de Scioni, Zugliani, Usai, po su chi pertocat is primus coranta-cincu minudus de giogu; Zuchi, Ruggeri, Maganuco e Melis in su segundu tempus. Imoi, is cuatru scuadras chi funt abarradas asi giogai sa Copa Italia, s'ant a torrai a atobiai su dexi de su mesi de Donniasantu, po sa partida de s'andada, e su mercuis de su binti-cuatru, sèmpiri in su mesi de donniasantu; is de s'Ossese immoi si d'ant a depi biri contras a is de su Taloro; is de su Castiadas, invecias, ant a depi batallai contras a is de su Gùspini. Custu, duncas, po su chi pertocat su mundu de s'Ecellenza, cun su campionau chi, in s'interis, est lòmpiu a sa de otu giorronadas: a su primu postu de sa lista, cun dexianoi puntus, dhoi funt is de sa Ferrini de Casteddu, sighius, cun duus puntus in mancu, de is cuartesus de su Sant'Aleni e de is de su Taloro Gavoi. A su de tres postus, agataus is de su Castiadas, cun trexi puntus. Doxi puntus in buciaca, invecias, po is de su Ilartzi e po is campidanesus de su Biddacidru. Dominigu chi benit duncas sa Ferrini at a arriciri is tattaresus de su Li Punti, chi tenint, fintzas a immoi, a su mancu, feti tres puntus allogaus in buciaca; sa partida de importu prus mannu, peròu, castiendi is listas, est cussa tra su Sant'Aleni e su Castiadas, chi s'ant a atobiai torra, mancu chi fessit una brulla, apustis de sa partida giogada ariseu. Is de su Taloro, invecias, si dha ant a depi biri contras a is arthanesus de s'Idolo, in domu; partida in domu po is de su Ilàrtzi puru, contras a is de su Budoni; is de su Biddacidru invecias nd'ant a depi artziai fintzas a La Maddalena, po una de is trasfertas prus trumentosas de totu s'annu e de totu sa stagioni.

Po custa cida, apustis de essi contau totu custu, m'iat a praxi, e meda puru, andai a castiai, impari a bosatrus, cumenti funt andendi is cosas me is otu listas de su campionau de sa Segunda Categoria, fadendi su contu chi seus de una biga de tempus chi non dhi chistionaus me in s'articulu scritu in su sardu chi si fueddat in su Campidanu de mesu. Po su chi pertocat sa Lista A, nci funt feti duas scuadras chi s'agatant a su primu postu, cun seti puntus: is cuartesus de sa Ferrini e is grogus-arrubius de s'Ussana, chi domìnigu passau ant bintu contras a is de su Setimu de Santu Pedru po cuatru a duus, gràtzias a is gol pesaus de Saddi, Angioni e Portas; is campidanesus, invecias, ant bintu in domu contras a is de s'Audax de Cabuderra po duus a zeru: is gol funt stètius fatus de Contini, in su segundu tempus. Po su chi pertocat sa Lista B, sighint a curri, a forti meda, a nai sa beridadi, is decimesus de sa Decimo 07, chi funt is ùnicus a tenni in buciaca noi puntus, gràtzias a tres partidas bintas de sighiu. S'ùrtima, cussa de domìnigu passau, in domu, contras a is de su Silìcua, po duus a zeru, cun is gol pesaus de Piras e de Perra, chi est unu de is giogadoris prus fortis chi dhoi funt in sa scuadra. A su segundu postu in sa lista dhoi funt is de s'Isuledda e is de s'Atletico de Masainas: is casteddaius ant bintu po cuatru a unu s'ùrtima partida chi ant giogau, domìnigu passau, contras a is de Sant'Anna Arresi, gràtzias, mescamente, a is duus gol fatus de Corona; is masainesus, invecias, ant bintu, po unu a zeru, contras a is asseminesus de sa Gioventù Assemini, cun su gol fatu de Tocco a su de binti minudus in su primu tempus. Sigheus, duncas, cun sa Lista C: prexu mannu meda po is de sa Virtus de Futei, chi tenint tres partidas bintas me is primus tres bessidas e noi puntus in buciaca; domìnigu passau ant bintu sa batalla contras a is fradibis de su Lunamatrona, po duus a unu, cun is gol pesaus de Congia e Porru, chi at arregalau sa bìncida a is cumpangius suus candu mancant feti cincu minudus a sa fini de sa partida; is de s'Arixi de Santa Lucia ant bintu invecias contras a is de su Colonia Julia, po duus a zeru: prexu mannu po Mereu, chi at fatu totu e duus is gol. In sa Lista D, cussa chi pertocat is scuadras ollastrinas,a su primu postu s'agatant is de sa Castor de Tortolì, chi in s'ùrtima bessida ant bintu, a foras de domu, contras a is Amatori de Jerzu, gràtzias a is gol de Dettori e Nieddu. In sa Lista E, is ùnicus a tenni noi puntus allogaus, est a nai tres partidas bintas de sighiu, funt is de sa Bolotanese de Olothene, chi pròpriu domìnigu passau ant scutu cincu bussinadas a is de s'Ulìana, cun duus gol fatus de Piras e Roccu, Campus e Leoni chi ant fatu is atrus tres. Po is de sa Fanum de Orosei, chi s'agatant a su segundu postu in sa lista, domìnigu est arribbada sa de duas partidas bintas, a fora de domu, contras a is de Su Burgu, cun su resultau de tres a unu: prexu mannu po Meloni chi at fatu duus gol, su primu apustis de mes'ora de giogu, su segundu apustis de seti minudus in su segundu tempus. Po su chi pertocat sa Lista F, pesada cun totu is scuadras de sa zona de Aristani, a su primu postu nci funt is de sa Narboliese de Narabuia, chi ant bintu giai tres partidas de sighiu: sa primu contras a is de su Simàghis, po unu a zeru; sa segunda contras a is de sa Busachese de Busache, e sa de tres partidas contras a is de su Tramatza, pròpriu domìnigu passau, cun su resultau de cuatru a zeru e is gol chi portant sa firma de Mastinu, Pisanu, Piras e Orrù. In sa Lista G, invecias, a su primu postu nci funt duas scuadras: is de su Duospedes, una rosa totu pesada cun piciocus chi ndi funt lòmpius in Sardìnnia de s'Africa, e is de su San Paolo Apostolo, cun noi puntus. In sa Lista H, e po oi eus diaderus acabbau, ci funt tres scuadras a su primu postu: seus chistionendi de is de su Casteddu Sardu, is de sa Calangianese de Calanzanos e is de su Sorso, o Sossu, cumenti si narat in tattaresu.
Si torraus a ligi tra seti diis, cun saludi e coru bonu!


Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022