Salta al contenuto principale
nuorese lapia

Mercau: is de sa Torres imprassant Lisai, Stefano Demurtas arribbat a sa Nuorese, s'argentinu Paschetta po su Lanusè

Incumentzaus cun is Novas po is amigus de su Diario Sportivo de s'ùrtima cida de su mesi de Trèulas, sèmpiri chi mi dhu permiteis, ghetendi aforas una biga de lagrimas marigosas po totu is dannus chi su fogu at fatu in Sardìnnia, mescamente me is partis de Aristanis e de Santu Lussurdzu, in s'ùrtimu fin'e cida: si chistionat giai de prus de dexi milla ètarus de padenti chi funt stètius papaus de su fogu (binti milla cussus chi funt sparèssius in totu s'isula in custa tres diis), e dhu scieus beni cumenti andant is cosas, ca dònnia annu, e dònnia istadi, sa musica (legia meda, a nai sa beridadi) est sèmpiri sa pròpria, e bai a circai (cumenti si narat in bidda cosa mia) fintzas a candu eus a sighiri a andai ainnantis diaici, in custa manera, poita, si cumprendit beni, su logu innoi biveus no at a podi apoderai a totu custu inferru, dònnia dònnia annu, po meda tempus ancora, poita is cosas spaciant (seus chistionendi, est craru, de is matas), e po torrai a pesai totu cussu chi eus pèrdiu in d'una pariga de diis nc'ant a serbiri calincuna cosa cumenti a cuindixi annus, s'acudint a nai is dotoris chi funt sighendi sa chistioni. Arribbaus a custu puntu, podeus puru abarrai innoi a ciaciarrai po totu sa dì, circhendi de cumprendi, una borta po totus, de chini est sa crupa de custu dannu, ma scieus giai chi no eus agatai nisciuna respusta bona, est a nai ca a arrexonai diaici arriscaus feti de perdi tempus, e no si dhu podeus permiti de seguru. Intzandus, no si sciit mai chini est stètiu a ponni su fogu; dònnia borta podeus feti isperai chi is ominis chi trabballant po studai is fogus allutus arrannesciant a binci sa partida, est a nai a s'acudi prima chi su dannu siat fatu e, apustis, podeus feti donai una manu de agiudu, mancai in dinai, a totus is personas chi ant perdiu is aziendhas e fintzas is domus innoi biviant. Diaici, duncas, andant is cosas innoi in Sardìnnia, in s'interis chi, no si dhu podeus scaresci nemancu po unu segundu, seus sèmpiri cumbatendi contras a su spaniamentu de su Covid: mancai nci siant unu muntoni mannu meda de cristianus chi ant fatu su vacinu, su numeru de cussus chi depint papai custu unconi tostau e marigosu est sèmpiri prus artu; dì po dì, difatis, s'agatant ancora apuntoraus, innoi in s'isula puru, est craru; sa cosa prus legia (e fòrtzis prus stramba, a dhu nai mellus) est pròpriu chi is personas chi ant fatu su vacinu (medas bortas tenint fata sa segunda puntura puru) si ndi pinnigant sa mobadia ma, si fait prexei meda a dhu nai, chenza sunfriri tropu, est a nai chenza arriscus po sa vida, duncas, e in d'una pariga de diis nc'arrannescint puru a sanai e a nci bessiri aforas de custu arrori mannu chi si nd'est brintau in su coru e, pruschetotu, in sa conca e chi, a cantu parit, no si ndi bolit andai atesu de nosu. Cussus de su Guvernu, in s'interis, ndi funt pesendi is règulas chi ant a balli po s'annu chi at a benni, ma a partiri pròpriu de custa fita de istadi chi s'abarrat: po brintai me is logus pùbbricus (pruschetotu in cussus serraus), cumenti stadius, cinema, teatrus o piscinas (feti po nd'arremonai una pariga, ma at a balli puru po brintai me is bar, me is ristorantis, me is museus e fintzas po giogai una partida a bòcia), at a serbiri cussu chi tzerriant, in ingresu, "green pass", est a nai unu paperi, mellus unu documenti chi iat a podi essi puru digitali, chi averat chi eus fatu is vacinus o eus giai pigau e tentu (e ndi seus sanaus, est a nai bessius aforas, est craru) sa mobadia. Su Ministru de sa Saludi, Roberto Speranza, at crariu is cosas in s'interis de una cuferèntzia chi su Presidenti de su Cunsillu, Mario Draghi, at fatu po is giornalistas, po contai totus is novidadis chi nci funt in su DPCM nou apitzus, pròpriu, est craru, de su Covid e de is òbbrigus chi nc'ant a essi de sighiri: «Prus de coranta millionis de italianus ant giai manigiau su certificau birdi — scoviat Speranza — e d'ant usau po andai a agatai is pròprius parentis,  aintru de is uspidalis, o po brintai aintru de is logus innoi nci fiant festas, cumenti cojas e betiaris. Cun su decretu nou, s'òbbrigu at a balli puru po brintai me is piscinas, me is palestras e po sighiri totus is spetàculus obertus a su pùbbricu, e at a balli puru po is atividadis sportivas». Propriu sa chistioni apitzus de is atividadis sportivas si parit cussa de importu prus mannu po is arrexonamentus chi fadeus innoi me is paginas de su giassu de su Diario Sportivo: cumenti iat scoviau Sibilia, giai in s'istadi de s'annu passau, chi boleus essi diaderus segurus de torrai a partiri cun is giogus e is campionaus de bocia (e, pruschetotu, segurus de arrannesci a dhu sus acabbai, cun sa timoria chi est ancora bia, feti chi pentzaus a cumenti funt andadas is cosas in su duamilla e binti) at a serbiri chi totus is giogadoris, partendi de cussus chi currint cun is scuadras de s'Eccellenza, fintzas a arribbai a sa biga de cristianus chi giogant po su campionau de sa Segunda Categoria, tengiant su vacinu fatu, a su mancu po su mesi de Cabudanni, chi est cussu innoi ant a torrai a incumentzai, cumenti a sèmpiri, totus is giogus e is partidas, partendi de sa Coppa Italia po is assotzius de s'Eccellenza e de cussus de sa Promotzione puru, ma fadendi su contu, comentecasiat, chi sa stagioni noba, est a nai cussa de su duamilla e bintunu \ duamilla e binti-duus at a torrai a partiri tra calincuna cosa cumenti a cuindixi diis, chi totu andat beni, po is allenamentus de cussa chi, in italianu, tzerriaus "preparazione atletica". De su restu, su chi tzerriant green pass, ma podeus chistionai inderetura de su vacinu, poita tanti su suci de sa chistioni no cambiat, at a serbiri puru po is tifosus chi ant a bolli andai a castiai is partidas (e duncas at a balli po is partidas me is biddas piticas tra scuadras de Segunda Categoria, po nd'arremonai una, e ita nd'at a essi, mi domandu deu, po is grandus partidas de is scuadras de Sèrie A...); sa chistioni si parit simpri: chi boleus sighiri a bivi, impari a totus is atrus, si depeus po fortza fai sa puntura, de si no si ndi podeus puru abarrai serraus in domu, cumenti eus fatu po prus de dexi mesis me is ùrtimus duus annus. A nai sa beridadi, is cristianus chi ant scerau, po unu motivu o po un antru, de no si fai sa puntura, podint sèmpiri scerai de si fai is esamis (est a nai cussu chi in italianu eus imparau beni a tzerriai "tampone"), peròu, cumenti scieus de diora, no prus de corantotu oras ainnantis de s'acuntessiu (s'iat unu betiari o s'iat una partida de bòcia). Ant a abarrai, de su restu, is catòligas po su tanti de sa genti chi at a podi brintai me is logus: me is regionis (o biddas o citadis) chi funt pintadas de biancu, nc'ant a capi fintzas a su cinquanta po centus de is cristianus chi nci capiant ainnantis de totu custu budrellu lègiu chi nd'est bessiu aforas apustis de su Covid; feti su trinta po centus, invècias, po su chi pertocat is logus serraus. Me is regionis pintadas de grogu, invècias, nc'ant a capi feti fintzas a su binti-cincu po centus de is cristianus chi nc'iant a podi brintai, e comentecasiat no prus de duamilla e cincucentus cristianus me is logus obertus e no prus de milli personas po su chi pertocat is logus serraus. E custu bai e circa fintzas a candu, fadendi su contu che dònnia dì ndi bessint aforas atras callidadis de su tiau de virus, e si parit una brulla, ma sighendi diaici e fadendi totus custus contus, unu cristianu s'iat a depi pungi a su mancu tres o cuatru bortas (cumenti a mìnimu) in d'unu annu o, mellus ancora, iat a depi fai un esami (unu tamponi) a sa dì po podi brintai aintru de is logus pùbbricus. E apustis de essi nau totu custu, m'abarrat s'ùrtima pregunta: chi est berus chi is partidas de bòcia funt sighendi a andai ainnantis (is grandus campionis difatis si funt frimaus, a contus fatus, feti po noranta diis, prus o mancu, s'annu passau) e is teatrus, is palestras e is cinemas funt torrendi a oberri, ita nd'at a essi de is festas? Chistionaus mescamente de is festas chi si faint me is biddas, po is santus, ma ballit po cussas puru chi no tenint nudha de fai cun sa religiòni, est craru, e chi funt sparessias de is pratzas e, giai giai, de sa conca de sa genti. Candu ant a torrai a incumentzai? Poita no si depeus scaresci chi sa vida de s'omini no est feti a curri avatu a una bòcia, e no est feti a castiai binti-duus piciochedhus spratus in d'unu campu.

Ma po nosu de su Diario Sportivo su giogu de sa bòcia est, e abarrada, sa faina de importu prus mannu, e duncas, fiat ora puru, incumentzaus a castiai ita totu de nou est sucèdiu in Sardìnnia in sa fentana de mercau, cun is scuadras chi funt fadendi a gara po ndi pinnigai is giogadoris prus fortis e po ndi pesai is rosas po binci is campionaus chi ant a benni in su benidori. Parteus duncas de is de sa Torres, chi currint torra in su campionau de sa Sèrie D, apustis de si nd'essi pigaus sa sarvesa in sa stagioni de s'annu passau, e chi ant agatau un acapiu cun su giogadori Giancarlo Lisai, nasciu in Tattari in su milli e noicentus otantanoi, chi torrat a giogai cun sa camisedha arrubia e azula apustis de cincu annus de s'ùrtima borta, chi fiat stètia in s'annu duamilla e cuindixi \ duamilla e sexi, po binti-noi partidas e ses gol in totu. Lisai at a torrai a giogai impari, tra is atrus, cun Scotto, Demartis e Bianchi. Lisai est unu giogadori cun d'una esperièntzia manna meda, fadendi su contu chi at giogau calincuna cosa cumenti a centu e dexiotu partidas me is campionaus de is professionistas, tra is atras impari a is de su Lecco) e calincuna cosa cumenti a centu-bintunu partidas in sa Sèrie D, is ùrtimas giogadas impari a is de s'Arzignano. In Sardìnnia, Lisai iat giai giogau cun is de su Tempiu e is de su Casteddu Sardu, in su campionau de Sèrie D; apustis at giogau puru cun is de s'Olbia e de sa Villacidrese de Biddacidru. Sa prima borta cun sa camisesdha de sa Torres est stètia in su duamilla e doxi \ duamilla e trexi, candu iat bintu su campionau e fiat artziau, diaici, in Sèrie C impari pròpriu a is arrubius-asullus. Is de sa Torres, po imoi, funt pesendi una scuadra, e una rosa, toga meda, cun Scotto e Demartis, tra is atrus. Is tattaresus de su Latte Dolce, invecias, ant aciapau s'acordiu con Luca Tedde, unu centrucampista forti meda, nasciu in su milli e noicentus noranta-tres, chi at a torrai a trabballai impari a mister Scotto apustis de s'esperientzia de su duamilla e dexiotu \ duamilla e dexianoi, in sa scuadra de su Sorso. Me is ùrtimus duus annus Todde, chi est cresciu pròpriu in su cuartieri tattaresu de su Latte Dolce, at giogau impari a is de s'Atletico Uri, e pròpriu cust'annu at bintu su campionau de s'Eccellenza, a otu scuadras, impari a is arrubius grogus, fadendi calincuna cosa cumenti a ses gol. Po Todde est bellu meda torrai a giogai po sa scuadra de su bixinau innoi est cresciu, cumenti contat issu atotu: «Cun totu chi nci fiant atras scuadras chi mi obiant — contat Todde — apu scerau de giogai cun is de su Latte Dolce poita custa est sa scuadra chi sighia, e sigu, de candu seu pipiu. Apu sèmpiri bisau de bistiri custa camisedha, poita seu nasciu pròpriu in su cuartieri de Latte Dolce, e po mei est togu meda essi innoi. In sa stagioni chi at a benni apa donai totu su chi tengiu in corpus po agiudai sa scuadra a cassai totus is resultaus chi is tifosus e is dirigentis iant a bolli aguantai. Duncas m'iat a praxi a torrai gratzias a sa sociedadi po sa fidùcia chi m'ant donau».

Puru is nugoresus de sa Nuorese funt sighendi a trabballai po ndi pesai una rosa chi potzat curri a forti, e mancai binci, in su campionau de s'Eccellenza: is crais de su centrucampu de sa scuadra sighida, po su primu annu, de mister Giuseppe Cantara (chi fintzas a s'annu passau fiat impari a is de s'Ossese) ant a andai, duncas, me is manus de Stefano Demurtas, nasciu in su milli e noicentus noranta-cuatru e cresciu in Ilartzi. Demurtas at giogau in sa scuadra de piciochedhus piticus (est a nai sa scuadra Primavera) de su Castedhu e apustis at giogau impari a is de su Porto Torres e de su Montichiari in Sèrie D. S'annu passau at giogau cun is de su Ilartzi e apustis, in su campionau a otu scuadras, impari a is de su Gùspini. Duus annu fait at bintu su campionau, e sa Coppa Italia puru, impari a is de su Cràbonia. Is de sa Nuorese iant giai agatau s'acordiu, tra is atrus, cun Giovanni Bulla, nasciu in su duamilla e duus, chi iat fatu beni meda in sa scuadra de su Pultu Ridundu; cun Matteo Vinci, nasciu in su duamilla e unu, e cresciu me in sa scuadra po is piciochedhus de su Castedhu, cun duas stagionis in Eccellenza, impari a Samassi e Gùspini, e un arrogu de campionau impari a is de su Murera in Sèrie D. Is primus achistus de is nugoresus, si dhu arregodaus, fiant stètius is de su portieri Matteo Calderaro, nasciu in su milli e noicentus noranta e seti, chi nd'arribbat de Cosenza, e de su centrucampista Federico Bachis, de su noranta-noi, chi at giogau in su Bosa, in Sèrie D impari a is de sa Torres e puru cun sa scuadra de piciochedhus de su Parma. S'allenadori nou, d'eus giai nau, Giuseppe Cantara, de Otieri, chi me is ùrtimus tres annus at trabballau impari a is biancus-nieddus de s'Ossese, at a podi contai ancora apitzus de Mauro Ragatzu, unu de is atacantis prus fortis chi nci funt in dì de oi in Sardìnnia; unu giogadori forti meda cumenti a Fabio Cocco, e Andrea Peana, unu difensori de esperièntzia manna. Torrendi a is contus de is scuadras de sa Sèrie D, is ollastinus de su Lanusè at agatau un acapiu cun su difensori Tomas Paschetta, nasciu in su milli e noicentus noranta-tres in Argentina. Funt diis de importu mannu meda puru po Stefano Lapia, chi at giogau s'ùrtimu campionau cun sa Nuorese, in Eccellenza, ma imoi si nci bolat in Sèrie C, impari a is de s'Olbia. Su piciocu, nasciu pròpriu in Nugoro in su duamilla e tres, imoi at a podi giogai in d'unu campionau de professionistas. Maurizio Soddu, su presidenti de is nugoresus, scoviat: «Seus prexiaus meda de biri unu giogadori chi fintzas a s'atra dì fiat cun nosu ca arrannescit a ndi artziai de categoria. Custu bolit nai chi su trabballu chi seus fadendi cun is piciochedhus prus piticus est bonu meda; custa est una ispera bona po su benidori. Su bisu cosa nosta, sa bidea, a su mancu, est cussa de torrai a portai in artu sa scuadra de sa Nuorese, me is campionaus de is professionistas, ma in s'interis boleus puru fai cresci is piciocus de sa citadi e de sa zona puru, po custu boleus sighiri a trabballai impari a is atras scuadras chi currint in categorias prus artas de sa nosta, circhendi de donai a is giòvunus chi sigheus sa possibbilidadi de giogai cun is campionis de is atras categorias».

Serraus is nobas de custa cida cun is scuadras de sa Promozione, che funt circhendi de ndi pesai is rosas po s'annu chi at a benni: is de s'Usinese de Usini ant scerau de curri impari a s'allenadori Luca Calledda, nasciu in su milli e noicentus setanta-duus, chi s'annu passau sighiàt is de su Fiolinas; po su chi pertocat sa difesa ndi funt lòmpius Giuseppe Daga, chi at bintu su campionau de s'Eccellenza a otu scuadras impari a is de s'Atletico Uri, e Francesco Zichi. In atacu, invecias, su nomini callenti est cussu de Michele Pulina, chi at a giogai impari a Domenico Saba e Antonio Mastino.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Serie D
Eccellenza