Salta al contenuto principale
ferrini sebastino pinna

Is scuadras de s'Eccellenza si nci ghetant in su mercau po cuncodrai is rosas po s'annu chi benit

S'istadi est brintada giai de trinta diis e is cristianus, innoi in Sardinnia cumenti in totus is atrus logus puru, funt circhendi de si dha gosai, po su chi podint e po cantu est possibbili a fai: nci funt diis, duncas, innoi si parit, po diaderus, che cussu tiau de Covid, chi s'at ghetau a pari totu sa fida, siat sparessiu po sèmpiri; antzis, nci funt diis chi, giai giai, si parit chi custu dannu mannu no ndi siat mai arribbau, ca s'òmini ci ponit pagu meda a si ndi scaresci is disprexeis, e totu is pentzamentus e is trumentus parint feti unu bisu chi eus fatu in su sonnu un annu e mesu fait. In s'interis, is fainas acapiadas a is vacinus sighint a andai ainnantis, cun sa genti chi s'acudit po si fai sa de duas puntura, ma nc'est puru chi est giai timendi po sa chi tzerriant "variante Delta" de su virus; candu intendu sa genti arraxionendi a bortas mi intrat su frius, aici narant in bidha mia, poita nc'est giai calincunu chi penzat chi candu at arribai torra s'atonzu d'eus acabbai torra serraus in domu, pròpriu cumenti est sucèdiu s'annu passau in su mesi de Ladàmini, e si dhu arregodaus fintzas tropu beni, cun is proibbìzionis chi funt sighidas fintzas a su mesi de Maju. Po custu ancora no si cumprendit beni cantu s'ant agiudai is vacinus, chi est puru una chistioni chi pertocat su mundu de sa bòcia, chi est sa cosa de importu prus mannu po nosu de su Diario Sportivo. Est berus: in s'istadi is cosas parint andai mellus (ma est una cosa chi balliat po s'annu passau puru, e apustis scieus beni cumenti funt andadas is cosas me is mesis avatu...), no depeus prus torrai in domu ainnantis de is dexi de su noti ma podeus abarrai in giru fintzas a cantu obeus e pruschetotu nd'est arrutu s'òbbrigu de abarrai cun sa mascheredha in sa cara, in su nasu e in sa buca, a su mancu candu seus in logus obertus, e no si parit mancu berus de podi torrai a biri sa genti in faci e mescamente, no si parit berus de podi torra respirai cumenti fadestus ainnantis de totu custu dannu lègiu. Una de is chistionis chi abarrant ancora oberta, e nc'at a essi de dha sighiri beni, est cussa acapiada a su chi tzerriant, cumenti faint is ingresus, "green pass", est a nai su documentu chi at a tocai a totus cussus chi ant fatu su vacinu, e cun custu paperi at a essi possibbili a nci brintai me is logus pùbblicus, cumenti is bar, is piscinas, is teatrus, is cinemas e, est craru, is stadius innoi si giogant is partidas de bòcia e totus is atrus sport puru. Sa duda chi po imoi abarrat badha badha in sa conca de sa genti est sèmpiri sa pròpria: ita nd'at a essi de totus cussus (funt pagus a nai sa beridadi, aici si parit a su mancu) chi ant a scerai de abarrai chenza vacinu? Est una chistioni chi pertocat, e meda puru, su mundu de su sport, mancai is cosas siant craras: chi at a bolli giogai a bòcia o fai calincunu atru sport impari a is atrus, in truma manna, at a depi tenni su "green pass" e duncas totus is vacinus fatus, de sinùncas no nc'at a essi nudha de fai, est a nai pagu spàssiu e pagu arrisu. Certu, a narai sa beridadi unu iat a podi pentzai, e de su restu est una cosa normali, chi cun totus custus vacinaus no nc'ant a essi prus strobus, a su mancu po su mundu de su sport, ma nc'est puru chi penzat, e no funt pagus, chi at a serbiri unu vacinu nou dònnia mesi po sighiri totus is cambiamentus de su tiau de virus, est a nai chi s'eus agatai a cumbati ancora cun sa mobadia e pruschetotu cun su spaniamentu e is apuntoraus.

In s'interis, su mundu de sa bòcia in Sardinnia circat de andai ainnantis e de si ndi scaresci sa stagioni de su duamilla e binti \ duamilla e bintunu, chi no est stètia propriu fortunada, contendi chi is scuadras, de s'Eccellenza fintzas a ndi cabai a is giogus de sa Segunda Categoria, ant acutu a fai calincuna cosa cumenti a seti partidas, candu is cosas funt andadas beni. E intzandus, cumenti a sèmpiri, no si podit fai atru, diaderus, chi si nci ghetai a sa stagioni noba, sa de su duamilla e bintunu \ duamilla e bintiduus. De parti de sa Figc e de sa LND no funt arribadas, a su mancu po imoi, is nobas chi ant a crariri totus is cosas apitzus de is giogus po s'annu chi at a benni, ma calincuna cosa incumintzat, comentecasiat, a si cumprendi, po su chi pertocat mescamente su campionau de is de s'Eccellenza; po totus is atrus, seus chistionendi duncas de is giogus de is scuadras de su campionau de Promotzione, de sa Primu e de sa Segunda Categoria, su Comitau Regionali Sardu de sa Lega Natzionali de is Diletantis est sighendi a trabballai, impari a totus is assotzius sportivus, po ndi pesai is fainas po s'annu nou, ma scieus giai chi at a essi un'istadi callenti meda, e no feti po su chi pertocat sa temperadura me is logus de mari o de monti. Intzandus, su chi po imoi scieus apitzus de s'Eccellenza est chi no ant ancora decìdiu chi ndi pesai is giogus cun dexiaseti scuadras o cun dexiotu; nc'est de nai chi is dexiaseti assotzius chi ant a cabai in campu, de siguru, po s'Eccellenza, iant a curri diaici atotu, chenza aciungi atras scuadras a sa lista. S'ùrtima borta chi su campionau de s'Eccellenza s'est giogau cun d'unu numeru dispari fiat in su duamilla e dexiotu \ duamilla e dexianoi; est a nai pròpriu s'annu ainnantis de s'arribbu de su tiau de su Coronavirus. S'ùrtima borta chi s'Eccellenza s'est giogada cun dexiotu scuadras, invècias, est stètiu in su duamilla e catodixi \ duamilla e cuindixi. Su chi podeus pigai po bonu, a su mancu in dì de oi, est chi nc'ant a essi trintacuatru giorronadas in totu, siat chi nc'ant a essi dexiotu scuadras e siat chi is scuadras ant abarrai feti dexiaseti. Si cumprendit beni, de su restu, chi is scuadras chi nd'ant cabai in Promozione, a sa fini de is giogus, ant a essi sèmpiri cuatru, ma nc'at a essi de cumprendi mellus cantu scuadras s'ant a podi giogai sa sarvesa cun is partidas de cussus chi si tzerriant "play-out", cumenti narant is ingresus. Chi, invècias, is de sa LND e de su Cumitau Regionali ant a decidi po ndi pesai is giogus cun dexiotu scuadras nc'at a essi de cumprendi calli ant a essi is règulas chi ant a balli po scerai sa scuadra chi nd'at a podi artziai de sa Promozione e chi, de su chi si cumprendit in dì de oi a su mancu, ant a essi is pròprias de cussas chi funt stètias manigiadas s'annu passau, est a nai po s'annu duamilla e dexianoi \ duamilla e binti. Cumenti a s'annu passau duncas, su postu in sa lista chi is scuadras si funt guadangiadas at a balli pagu e nudha, fadendi su contu chi is assotzius ant acutu a giogai nemancu dexi partidas in totu; is de sa LND ant a castiai duncas is annus de atividadi de is assotzius e ant a craculai cantu annus funt passaus de s'ùrtima borta chi nc'est stètiu cussu chi in italianu si tzerriat "ripescaggio", est a nai sa possibbilidadi de ndi artziai de categoria mancai chenza essi bintu su campionau. In s'interis scieus giai (e apustis de totu su chi est sucèdiu, de mau, s'annu passu, si parit una de is nobas prus togas e bonas de totu s'annu) chi is giogus iant a podi partiri giai po su doxi de su mesi de Cabudanni (de domìnigu), custu po su chi ballit su campionau; invècias is giogus acapiaus a sa Coppa Italia po is scuadras de s'Eccellenza ant a incumentzai a sa fini de su mesi de Agustu, est a nai su bintinoi, cun sa partida de sa torrada chi s'iat a podi giogai su domìnigu de su cincu de su mesi de Cabudanni. Is scuadras, comentecasiat, tenint tempus fintzas a su cincu de su mesi de Agustu (est a nai atras cuindixi diis, prus o mancu) po scerai e decidi chi cabai in campu o no. Incumentzant a nd'aproillai puru is primus nobas apitzus a is campionaus de sa Promozione, de sa Primu e de sa Segunda Categoria, ma ancora si sciri pagu meda. Po imoi, abarrat craru chi is de sa LND ant a circai de ndi pesai duus trumas de dexiotu scuadras po su chi pertocat da Promozione (trinta-ses scuadras in totu), cuatru trumas de dexiotu scuadras (setantaduus in totu) po su chi pertocat sa Primu Categoria e centu e ses scuadras chi ant a curri in sa Segunda Categoria, cun ses postus chi po imoi funt ancora sbuidus. Po imoi peròu, est craru, no si sciri ancora cantu scuadras ant a curri po is giogus de s'annu chi benit, ma eus a podi cumprendi calincuna cosa in prus apitzus a sa faina apustis de cenabara chi benit, su bintitres de su mesi de Trèulas, chi est s'ùrtima dì po ndi pesai is iscritzionis. Chi totu at a andai cumenti depit (e cumenti bisaus), is giogus po is campionaus de sa Promozione e de sa Primu Categoria iant a podi torrai a partiri s'ùrtimu dominigu de su mesi de Cabudanni, est a nai su binti-ses, cun sa Coppa Italia po is scuadras de sa Promozione chi iat a podi partiri torra me is tres domìnigus ainnantis, est a nai su cincu, su doxi e su dexianoi, sèmpiri de su mesi de Cabudanni. Pròpriu po custu is scuadras chi ant a curri me in su campionau de s'Eccellenza (ma ballit puru po totus is scuadras chi ant a curri me is campionaus de Promozione e de Primu Categoria) funt giai trabballendi po cuncodrai is rosas nobas: su mercau de is giogadoris, de su restu, est una faina chi dònnia annu arregalat meda prexiu e meda afròdhiu a totus is tifosus, e po cust'annu puru funt giai arribbendindi una biga de nobas de importu mannu. E intzandus, no podeus fai atru chi andai a biri mellus ita funt cumbinendi is assotzius sardus, partendi de is campidanesus de su Muristeni, cun su portieri – diretori sportivu Matteo Zanda (chi trabballat de diora cun s'assotziu de su presidenti Marco Carboni) chi at serrau is chistionis cun Alfredo Magnin, unu difensori argentinu, ma cun su passaportu italianu, nasciu in su milli e noicentus noranta-cincu, chi at giogau, cumenti a centrucampista, in sa scuadra po piciochedhus piticus de su Sarmiento de Leones, e apustis, po cuatru annus, impari a is de s'Instituto Atletico Central Cordoba. In Italia, Magnin at giogau cun is de s'Arcellasco Città di Erba, in su campionau de s'Eccellenza de sa Lombardia, in sa stagioni de su duamilla e dexiaseti – duamilla e dexiotu, e impari a is de sa Città di Amantea 1972, po sa stagioni de su duamilla e dexiotu – duamilla e dexianoi; s'annu passau, invècias, at giogau torra in Argentina e torra cun is de su Sarmiento de Leones. Po su chi pertocat s'atacu, invècias, is muristenesis imprassant Yann Fangwa, unu giogadori chi nd'arribbat de sa Francia, nasciu in su duamilla e unu, chi nd'aproillat apustis de duas stagionis giogadas impari a is de su Murera. Nicola Manunza, chi est torra s'allenadori de su Muristeni apustis de un annu, at a podi contai apitzus puru de Antonio Mossa, su piciocu nasciu in su milli e noicentus norantanoi, chi at scerau de abarrai po un antru annu in sa scuadra de is campidanesus; puru Luca Melis, issu puru nasciu in su norantanoi, at scerau de giogai ancora cun sa scuadra de su presidenti Marco Carbonia, po su de ses annu de sighiu; in difesa, invècias, nc'at a essi torra Alessandro Aramu, nasciu in su milli e noicentus norantases. Po su chi pertocat un'antra scuadra de su campidanu de mesu, seus chistionendi de su Gùspini, arribbant noba de importu mannu po su nomini de s'allenadori nou: me is cidas passadas, difatis, s'assòtziu de su presidenti Serpi at scerau de no trabballai prus impari a mister Giampaolo Murru e donai duncas is crais de sa scuadra a unu de is allenadoris prus bravus chi nci funt in dì de oi in Sardinnia; seus chistionendi de Fabrizio Carracoi, chi nd'at portau in Eccellenza, in su duamilla e sexi \ duamilla e dexiaseti, s'Orrolese, chi iat bintu su campionau de Promozione. Carracoi, apustis de un annu isfortunau po sa saludi cosa sua, at bintu su campionau de Primu Categoria impari a is campidanesus de su Serramanna, in sa stagioni de su duamilla e dexiotu – duamilla e dexianoi, seti giorronadas ainnantis de sa fini de is giogus. Carracoi, impari a is ominis chi sighint is fainas de su mercau de su Gùspini, est giai trabballendi po scerai is giogadoris chi ant a cabai in campu s'annu chi benit. Po su chi pertocat is cuartesus de su Sant'Aleni, is crais de sa scuadra ant a essi ancora me is manus de Cristian Dessì, chi giai s'annu passau nd'iat pigau su postu de mister Ravastin, chi iat scerau de si ndi andai, ma apustis is giogus funt stètius frimaus po crupa de su Covid, cumenti scieus beni e si ndi arregodaus. Is cuartesus ant a cabai in campu torra cun su portieri Palumbo, su difensori, forti meda, Falciani, e a centrucampu cun Claudio Mura e Rotaru; po s'atacu, nc'at a essi torra Mboup. Is biancu-birdis funt sèmpiri circhendi un atacanti e unu difensori. In domu de is castedhaius de sa Ferrini, invècias, ant a torrai a partiri cun sa truma de piciocus chi s'annu passau at fatu beni meda, ma no mancant is facis nobas in sa rosa: po s'atacu, difatis, nd'est arribbau unu giogadori forti meda cumenti a Lorenzo Camba, cresciu in sa scuadra de su Castedhu e cun d'unu campionau bonu meda fatu impari a is de su Castiadas, in Sèrie D, chi at giogau cun is assèminesus de sa San Marco me in su campionau de s'Eccellenza chi est torrau a partiri in su mesi de Abrili, fadendi puru ses gol. De importu mannu meda est puru s'achistu de Alessio D'Agostino, nasciu in su milli e noicentus otantases, chi iat giai giogau impari a is de sa Ferrini e che me in s'ùrtimus annus at giogau (e bintu su campionau) cun su Castiadas de mister Pinna, cun is campidanesus de su Gùspini, cun is de s'Arbus e cun is de sa Monteponi de BiddaCresia. Is de sa Ferrini, in s'interis, ant scerau de sighiri sa storia cun mister Sebastiano Pinna, chi est incumintzendi sa de cuatru stagioni impari a is castedhaius. Nobas bonas nd'arribbant puru de is tataresus de su Li Punti, chi est circhendi de cuncodrai s'atacu, cun su diretori sportivu Fabio Sogos chi est trabballendi beni meda e at serrau is cosas po ndi pigai Andrea Chessa, unu piciochedhu nasciu in su milli e noicentus norantacincu, chi at giogau impari a is de su Latte Dolce, in Sèrie D, e in Eccellenza impari a is de su Calangianus, cun is de sa Torres, cun is de su Sorso, cun is de sa Nuorese e de su Istintinu. Ndi torrat a su Li Punti puru Roberto Manca, nasciu in su noranta-cincu, apustis de sa stagioni fata impari a is de su Thiesi. Nd'arribbant puru duus portieris: seus chistionendi de Umberto Canalis, cresciu in sa scuadra de is tataresus de su Latte Dolce, chi at giogau cun Castedhu Sardu e cun sa Ferrini, e Samuele Murru, unu piciochedhu de dexianoi annus chi nd'aproillat de su Valledoria. Is de su Li Punti ant a sighiri a cabai in campu cun is giogadoris prus fortis de sa rosa de s'annu passau: seus chistionendi de Giuseppe Silvetti, po su chi pertocat da difesa; de Cristian Luiu, Pablo Val, Mattia Asara ed Emanuele Fini po su chi pertocat su centrucampu, e cun Federico Altea, Riccardo Oggiano e Mirko Tenerelli po su chi pertocat s'atacu, cun is giòvunus Stefano Sotgiu, nasciu in su duamilla e unu, Francesco Brianda, de su duamilla e duus, Mario Finca, de su duamilla e duus, e Simone Pilo, issu puru nasciu in su duamilla e duus. Salvatore Virdis at a essi torra su presidenti de s'assotziu; is crais de sa scuadra invècias ant a andai me is manus de Cosimo Salis, chi at a trabballai puru impari a Francesco Galluccio e Simone D'Apice.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Eccellenza