Salta al contenuto principale
panchina tempio

Unu muntoni de gol me is partidas de sa primu giorronada de sa Promotzione

E diaici puru su mesi de Cabudanni si nc'est bobau, ca no parit berus a bortas cumenti passat a lestru su tempus, pruschetotu candu seus stichius in mesu a is fainas prus bellas e drucis chi custa fida si regalat; est una cosa chi scieus beni, chi imparaus fintzas de candu seus pipius: candu ses gioghedi, mancai impari a is amigus, o candu fais calincuna cosa de importu mannu, o calincuna cosa chi benit a essi spassiosa meda, intzandus is oras, is minudus e purus is segundus currint cumenti a lèporis scapius in su satu (cumenti si narat in bidda mia). Isperu, cumenti a sèmpiri, chi custus fueddus no si pighint a gana maba o a dabori de conca, ma ddu scieis beni chi donnia tanti mi praxit, e meda puru, incumentzai cun s'articulu scritu in su sardu chi si fueddat in su Campidanu de mesu cun unu arroghededdu, una fitixedda, mancai siat una pimpirilla, de cussa chi tzerriaus filosofia. Sa vida a bortas si parit una cosa traballosa de sighiri, poita is trumentus funt diaici medas chi unu no sciri innoi si nci ghetai po agatai unu pagu de sprèviu, ddi naraus diaici, de paxi, e in custus ùrtimus sexi, dexiaseti mesis, duncas de candu est incumentzau totu custu dannu lègiu acapiau a cussu tiau de Covid, eus acutu a bivi e a biri diis chenza nesciunu prexu, ma feti cun una biga de pentzamentus grais e marigosus badda badda in sa conca. A nai sa beridadi, pariat ca is daboris no depessint passai mai prus, ma a pagu a pagu is cosas parint sèmpiri mellus: is scolas funt torradas a oberri, is atividadis de sa genti funt torrendi a partiri, mancai abbelluabbellu, e puru is campionaus de sa Promotzione e de sa Primu Categoria funt torraus a incumentzai, impari a cussus de s'Eccellenza e de sa Sèrie D, e po imoi no nd'est sartada mancu una partida, e custu s'iat a depi fai isperai cosas bellas po su benidori.

Certu, de seguru nci funt una biga de cosas de crariri poita ancora no si cumprendint beni ita totu nd'at a bessiri a foras candu at arribbai su cuindixi de su mesi de Làdamini e su GreenPass (est a nai su certificau chi is de su Guvernu donant a totus cussus chi tenint a su mancu una puntura de su vacinu fata, o a totus cussus chi funt sanaus de sa mobadia in custus ùrtimus ses mesis) at a benni a essi un òbbrigu puru po brintai me is logus innoi si trabballat. Po imoi su GreennPass serbit po brintai me is campus innoi giogant is partidas de bòcia, po nd'arremonai una, o aintru de su bar, o de is teatrus, e nci funt puru medas trabballadoris chi d'ant giai depiu fai poita sinuncas arriscànt de nci perdi su trabballu (e su dinai e sa possibbilidadi de bivi, ddi naraus diaici), ma imoi, de sa metadi de su mesi de Làdamini, su GreenPass at a essi un obbrigu giai po totus, po cussus puru, est craru, chi fintzas a oi funt arrannescius a ndi fai de mancu. De cussu chi s'intendit in giru, no si cumprendit beni cumenti nd'ant a pesai sa faina is de su Guvernu, no si sciri beni chi nc'ant a essi protestas o chi totus ant a fai a bonus e ant a rispetai is règulas. Nc'est de aciungi chi in totu Europa no funt medas is istadus chi funt pighendi po bona sa bidea de su GreenPass, e po s'Italia puru iat a podi essi trumentosu, mancai, sighiri una chistioni diaici tostada, ma eus a bì, cumenti si narat, cumenti ant a bandai is cosas.

A pustis de essi chistionau de totu custu (e si domandu scusa chi s'apu arrosciu, ma mi pariat una cosa de importu), si nci podeus ghetai in mesu a is fainas chi prus pertocant su giassu de su DiarioSportivo, e intzandus parteus puru cun is nobas chi nd'arribbant, e funt medas, apustis de custu domìnigu prenu fintzas a cucuru de partidas. A is giogadoris de sa Promotzione e a is de sa Primu Categoria no d'est patu mancu berus, ndi seus segurus, a podi torrai a curri avatu a sa bòcia, in campu, cun totus is tifosus a castiai sa partida e a fai su tifu, cun is giogus chi fiant firmus giai de un annu. S'afrodhiu fiat meda, diaici cumenti est stètiu mannu su prexu de torrai a cumbati impari a is cumpangius; unu sentidu chi ballit po totu su mundu de is diletantis sardus, partendi de sa zona de Castedhu fintzas a lompi a Tattari, e totus is allenadoris chi eus intendiu po ndi pesai is articulus de custa cida funt stètius totus de acòrdiu e ant ammitiu chi domìnigu passau est stètia una de is diis prus bellas e drucis de s'annu, giai giai una dì de festa, e diaici dda obeus pentzai: una dì de festa, cumenti chi fessit sa dì de Pascamanna po totu su mundu de sa bòcia. Si fait prexei meda, duncas, andai a castiai, impari a bosatrus, ita totu nd'est bessiu a foras a pustis de sa primu giorronada de su campionau nou, est a nai su de su duamilla e bintunu \ duamilla e binti duus, incumintzendi mancai de is tres listas chi pertocant is giogus de sa Promotzione, cun is coranta-duus scuadras chi currint po ndi artziai in Eccellenza, pretzidas in tres listas. Po su chi pertocat su Girone A, intzandus, nci funt stètias ses bìncidas e feti unu paregiu, su duus a duus tra is castedhaius de su La Palma e is allenus de s'Andromeda, sa scuadra de Seurgus Donigala, cun is meris de domu chi ant agatau is gol gràtzias a is giogadas de Perra e de Fois, ma me is ùrtimus cuindixi minudus de sa partida is giallus-nieddus ant cassau is aversàrius gratzias a Porru e Lonis. Tra is scuadras chi funt partas prus in saludi, nc'est de seguru su Bidda Matzràxia, sighiu de un allenadori de esprièntzia cumenti a Titti Podda, chi at donau cuatru bussinadas, ddi naraus diaici, a is de su Cualtu 2000, chi funt torraus agoa a buca asciuta e cun calincuna cosa de curregi, (e seus segurus chi mister Valdes est giai pentzendi a totu is cosas chi no funt andadas beni, o chi si podiànt fai mellus) mancai drabessi, poita tra tres diis is biancus-birdis ant a arriciri una scuadra forti, e giai in saludi, cumenti a sa Pro Sigma, po sa segunda bessida uficiali de s'annu. Is de su Bidda Matzràxia ant stampau sa porta difendia de Aramu cun is tirus de Milia, de is undixi metrus, Orgiana e de Contu, chi at fatu duus gol. Po is de su Bidda Matzràxia no nci podiat essi domìnigu prus druci de custu. Is de sa Sigma, chi eus giai arremonau, invècias, ant bintu sa partida contras a is de s'Orrolese po tres a unu, ma cumenti at scoviau mister Riccardo Spini, is arrubius-biancus sighius de Marcialis ant apoderau giai fintzas a sa fini, fadendi duncas una partida toga meda e de importu po su coru e s'afrodhiu chi nc'ant postu in campu. Is castedhaius ant agatau su primu gol gràtzias a una giogada de Tronu, ma is allenus, me is primus minudus de su segundu tempus, ant cassau is meris de domu cun Podda, chi nd'at pesau su gol chi ballit po s'unu a unu. Is de sa Sigma peròu funt stètius bravus a ndi artziai torra sa conca, cun Siddu e Ligas chi ant fatu is duus gol chi a sa fini funt ballius po is tres puntus. Bincint, cun su resultau de tres a unu, puru is de sa Monteponi de Igrèsias, in domu cosa insoru, in sa batalla contras a is de s'Atletico de Castedhu, cun is gol de Bratzu, Ezeadi e Fanni, unu de is giogadoris prus fortis chi is arrubius-brau tenint in sa rosa. Is allenus ant cassau su gol, chi est balliu po s'unu a unu, cun Sanyang, ma est craru, no est bastau. Si serrat cun su resultau de tres a unu puru sa partida tra is de s'Atletico de Narcao e is de sa Fermassenti de Santu Juanni Sruexu, cun is meris de domu chi ant fatu grandu festa gràtzias a is gol de Manca, Pinna e Congiu, unu piciocheddu giovanu meda chi at agatau su prexu cun su gol chi at serrau sa partida. Is allenus ant acabbau sa batalla cun feti nois ominis in campu, cun Carvone e Nieddu chi nd'ant arregotu unu cartellineddu arrubiu. Su primu gol de sa partida d'at fatu Cosa. Tres gol puru po su Crabonaxa, chi at bintu sa partida contras a is de su Cortoghiana: Boi at fatu duus gol, s'atru d'at fatu Frau me is ùrtimus dexi minudus de giogu; is allenus peròu ant arrespustu cun Muscas e Iesu e ndi funt bessius de su campu a conca arta. Custu, intzandus, po su chi pertocat su Girone A.
Po su chi pertocat su Girone B, seus chistionendi sèmpiri de is giogus de su campionau de Promotzione, nci funt stètias cincu bìncidas e duus paregius. Is de s'Arborèa funt partius beni meda, cun is duus gol fatus a is de su Bonorva, chi funt ballius po is tres puntus, ma is allenus ant apoderau po prus de un'ora, candu funt arribbaus is gol fatus de Capraro, unu piciocheddu giovanu ma chi me is ùrtimus annus est gioghendi beni meda, e Atzeni. Is de su Buddusò funt cussus chi ant fatu prus gol de totus, a su mancu po su chi pertocat sa lista cosa insoru, cun su cincu a duus bodditu contras a is de su Seulo. Prexiu mannu puru po is de su Samugheo, chi funt arrannescius a binci sa partida, ma feti me is ùrtimus minudus de giogu, contras a su Tonara: is arrubius-nieddus funt partius a forti gràtzias a su giol fatu de unu campioni de esperièntzia cumenti a Tore Boi, ma Sardu at aparixau is contus ainnantis de sa fini de su primu tempus. Su resultau de unu a unu est abarrau in peis fintzas a s'ùrtimu, ma su gol fatu de Corongiu at donau is primus tres puntus a is meris de domu sighius po cust'annu puru de mister Cadeddu, chi podit incumentzai cun su coru prenu de isperas sa cursa in unu campionau nou (po su chi pertocat is piciocus cosa sua, est craru, chi nd'arribbant de sa Primu Categoria) e difìcili cumenti est cussu de sa Promotzione. Bincint a foras de domu is de su Tortolì, cun su duus a unu pesau contras a is de s'Ozierese, e is de sa Macomerese, chi ant fatu cuatru gol cotras a is de su Sadali, sighius, cumenti a sèmpiri, de mister Adamo Marci. Is biancus-asullus ant potziu fai una bella festa gràtzias a is gol fatus de Fois, Mura e Foddai, chi nd'at fatu duus a solu. De Ferraro s'ùnicu gol po is grogus-birdis de domu. S'est serrada chenza mancu unu gol, est a nai cun su resultau de zeru a zeru, sa partida tra is meris de domu de sa Bittese de Bitzi e is allenus de sa Tharros de Aristanis, sighius po su segundu annu de mister Tore Madau. Si serrat cun su resultau de unu a unu, invecias, sa partida tra is de su Paùlle e is de su Fonne: po is meris de domu nc'est stètiu su gol de unu de is giogadoris prus matucus e de esprièntzia chi ci funt in dì de oi in Sardìnnia: seus chistionendi de Cacciuto. De Ruiu, cun unu tiru de is undixi metrus, su gol chi at sarvau is fonnesus.
Nci funt stètius medas ispantus puru me is partidas chi pertocant su Girone C: is de s'Usinese nd'ant pesau cuatru gol contras a is de su Valledoria, unu domìnigu de prexu mannu chi peròu est acabbau chitzi meda, poita sa dì avatu, est a nai su binti-seti de su mesi de Cabudanni, de lunis a merì, Antonello Campus, s'allenadori chi sighiat is piciocheddus de sa Juniores de sa scuadra de Usini, s'est intendiu mabi meda in s'interis chi fiat in campu impari a totus is giogadoris de sa scuadra cosa sua. Funt nobas chi no si praxint propriu po nudda, ma sa vida est marigosa a bortas: e duncas, Antonello Campus est mortu in s'interis chi fiat fadendi sa cosa chi ddi speddiàt fai de prus, cun su coru cosa sua chi s'est frimau e, mancai totus is curas chi at arriciu, no nc'est stètiu nudda de fai. Campus nd'est artziau in cielu e nosu, est craru, obeus donai un imprassu mannu a totu sa familla cosa sua, a sa mulleri e a su fillu, Federicu, chi tra is atras cosas giogat impari a is de s'Atletico de Uri.
Bella bìncida puru po is de su Tempiu, chi funt una de is scuadras prus fortis e mellus postas chi ddoi funt in totu sa lista, chi ant fatu duus gol, chi ballint po is primus tres puntus de sa stagioni noba, in sa partida contras a is de su Logusantu. Duus gol e prexu a is steddas puru po is de su Pasada, chi ant bintu sa batalla contras a is de su Poltu Celvu. Bìncint cun duus gol, in domu cosa insoru, puru is de s'Oschirese, gràtzias a sa partida toga meda fata de Budroni, chi nd'at sciusciau a terra is bisus de is de su Porto Torres. Is de su Istintinu, invecias, si funt depius acuntentai, ddi naraus diaici, de su gol fatu de Spanu, chi est bastau po ndi ingolli is tres puntus chi ddoi fiant badda badda in sa partida contras a is de sa Montalbo de Thiniscole. Bella bìncida puru po is de su Calanzànos, chi funt stètius is ùnicus in totu sa lista a binci a foras de domu cosa insoru, contras is nieddus-birdis de su Thiesi, chi depint trabballai ancora unu pagheddu po su chi pertocat sa saludi de is cambas, ddi naraus diaici, una cosa chi est normalime is primus cidas de sa stagioni noba, fadendi su contu chi cust'annu no nci funt stètias mancu is partidas de sa Copa Italia, cumenti sucediat me is atrus annus, e chi serbiant pròpriu, tra is atras cosas, po allinzai is giogadoris. Po su chi pertocat sèmpiri sa lista C, nc'est stètia feti una partida chi s'est serrada chenza nesciunu gol: seus chistionendi de sa batalla tra is tattaresus de sa Lanteri, sighius cumenti a sèmpiri de mister Giulaino Robbi, e is de su Santu Tiadoru, chi funt torraus in domu insoru cun unu bellu puntixeddu in buciaca.

Is ispantu funt stètius medas puru in totu is partidas de sa Primu Categoria, chi cust'annu est pretzida in cincu listas: su Girone A, chi pertocat is scuadras de sa zona de Casteddu e de sa leada de su Sulcis. Sa bìncida prus toga est stètia cussa de is casteddaius de su Vecchio Borgo de Sant'Elia, chi ant bintu, cun su resultau de seti a unu, sa partida contras a is sparadesus de sa Virtus, chi ant fatu su primu gol cun Peara ma apustis ant dèpiu incrubai sa conca asuta de is cropus scutus de Omar Floris, tres gol po issu, Giorgiu Murgia, su fradi de s'allenadori Miro Murgia, Feboli e Pisano. S'ùrtimu gol de sa partida, invecias, d'at fatu Stefano Murgia, unu piciocheddu giòvunu meda, chi est nasciu in su duamilla e ses e chi est giai gioghendi cun is prus mannu. Stefano, tra is atras cosas, est su fillu pròpriu de mister Miro: seus segurus chi po sa familla Murgia est stètia una giorronada de grandu festa. Impari a is casteddaius, a su primu postu de sa lista ddoi funt puru is de sa Verde Isola de Carluforti, is de su Calcio Pirri, is de su Cus de Casteddu (chi est sa scuadra pesada de s'universidadi), is de sa Città di Selargius de Ceraxius, e is de Cabuderra, sighius de cust'annu de mister Andrea Loi, chi currint po ndi cassai su primu postu de sa lista e ndi artziai diaici in su campionau de sa Promotzione.
In su Girone B, invècias, arribbant is primus bìcidas po is de sa Freccia Parte Montis de Mòguru, po is arrubius-brau de s'Isili, e po is de su Ruinas, chi si ndi funt pigaus is tres puntus gràtzias a su tres a unu pesau in domu de is de su Meana. Po su chi pertocat su Girone C, invecias, nci funt stètias ses bìncidas: is de su ant fatu cincu gol a is de sa Dorgalese de Durgali; is de s'Ollolai ant bintu sa batalla contras a is de s'Ulassa, cun su resultau de duus a zeru; bella partida puru po is de s'Orani, chi in domu cosa insoru ant bintu contras a is de sa Baunese de Baunei, diaici cumenti a is de su Jersu. Tres puntus bellus tundus puru po is de su Barì, chi ant bintu in domu de is de s'Atletico de Lotzorai. Bìncida a foras de domu po is de su Tuttavista de Gartèddi. Serraus ins nobas de custa cida castiendi ita est sucèdiu in su Girone D e in su Girone E. Partint cun cuatru gol is de s'Atletico de Bono, pesaus in sa partida contras a is de su Benetutti, cosa chi ballit puru po is de su Patada, chi ant bintu in domu de is de su Macumere; tres gol, e tres puntus, puru po is de s'Abbasanta, e po is de su Bòrore. In su Girone E, nci funt stètias cuatru bìncidas e tres partidas chi si funt serradas cun su resultau de unu a unu. A su primu postu de sa lista, a su mancu po imoi, apustis de feti noranta minudus de giogu, s'agatant is de Sènnaru, chi ant fatu cuatru gol contras a is de su San Giorgio de Pèifugas, is de su Siligo, chi ant bintu po tres a unu in domu de is arrbius-brau de su Trinitai d'Agultu, e is de su Badesi puru, chi ant bintu po duus a unu contras a is meris de domu de su Sprint de Itiri Cannedu.

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Promozione