Salta al contenuto principale
latte dolce esultanza
In Sèrie D, su Latte Dolce torrat a bìnci cun is duus gol de Scotto

Is de sa LND ndi serrant is giogus de sa Promotzione, de sa Primu e de sa Segunda Categoria

Seus lòmpius giai a sa mitadi de su mesi de Martzu puru (no si parit berus de cumenti su tempus currit e passat drabessi), candu mancant, duncas, feti una pariga de diis po s'arribbu de su beranu (cincu diis, po essi pretzisus), e no bieus s'ora chi siat domìnigu, pruschetotu poita s'ierru in custas ùrtimas oras est sparendi is ùrtimus cropus, est a nai bentu forti e fridu; isperaus duncas chi is cosas ant a podi essi prus drucis giai a partiri de is diis chi nd'ant a benni.
Po su restu, at a essi un antru domìnigu chentza spàssiu po is giogadoris diletantis de bòcia in Sardìnnia (e cumprendeus beni chi est legiu meda a sighiri a bivi diaici, chentza mancu unu sprèviu dònnia tanti, ma nc'at a essi bisongiu de un antru paghedhu de passièntzia, a su mancu po custa stagioni, est a nai po su duamilla e binti \ duamilla e bintunu) ma giai dhu sciestus: me is ùrtimas oras difatis, e fiat feti cussu chi mancàt, est arribbada sa noba uficiali: is de sa LND artziant is manus, concas a su cielu (cumenti si fait candu unu no sciri prus ita fai), e ndi sciusciant totus is giogus de is campionaus de sa Promotzione, de sa Primu Categoria e de sa Secunda Categoria. Su poita si cumprendit beni: is giogus de is diletantis no podint essi cracullaus cumenti a cussus de importu natzionali (est a nai a trassa de is de sa Sèrie A, de is de sa Sèrie B, de is de sa Sèrie C, is de sa Sèrie D e, cumenti ant decidiu de pagu tempus, is de s'Eccellenza) e duncas depint arrespetai totus is règulas chi ndi funt bessidas aforas me in s'ùrtimu DPCM bogau de is de su Guvernu, chi at a balli de su ses de custu mesi de Martzu, fintzas a su ses de su mesi de Abrili: tra is atras cosas, no s'ant ancora podi fai, e si dispraxit meda meda, is allenamentus in truma manna e pruschetotu s'unu acanta de s'atru. Is de sa Lega Natzionali de is Diletantis no ant potziu fai atru, intzandus, chi nd'arrexonai totus impari in sùrtimu atobiu chi ant fatu po su Cunsillu Diretivu e torrai scedas a is de sa FIGC: «No nc'est su tanti, est a nai sa possibbilidadi po torrai a partiri cun is giogus po is campionaus regionalis, est a nai po totus cussus chi no funt de importu natzionali».
A nai sa beridadi no nc'est e no ndi fadeus nisciunu spantu: fiat una cosa chi estus cumprendiu giai de meda, a nai sa beridadi, de su mesi de Gennàrgiu, candu su Guvernu iat decidiu, (fiat su sexi de su mesi de Gennàrgiu) de tenni studaus totus is allenamentus fintzas a su mesi de Martzu, mancai su ministru Vincenzo Spadafora, me is ùrtimus diis de s'annu beciu, iat scoviau chi fiat trabballendi po torrai a fai partiri totus is giogus (e is fainas me is palestras e me is piscinas puru), e pariat una cosa possibbili, ma coghi no nc'est stètiu nudha de fai.

In Sardinnia duncas, chi fadeus is contus, is de su campionau de Promotzione ant acutu a giogai po unu mesi, partendi de su domìnigu de su bintises – bintiseti de su mesi de Cabudanni, fintzas a arribbai a su domìnigu de su bintises de su mesi de Ladàmini, po calincuna cosa cumenti a cincu giorronadas (cun ses partidas chi ndi funt sartadas po crupa de su tialu de su Covid). Sa pròpriu cosa ballit po is de sa Primu Categoria, chi ant acutu a giogai po cincu giorronadas (ma is partidas chi funt sartadas, me is cuatru gironis cun dexiotu scuadras po dònnia unu, funt stètias giai trintunu). Is cosas prus marigosas pertocant is giogus de is campionaus de sa Secunda Categoria, cun cuatru giorronadas giogadas e corantunu partidas sartadas. No nc'est nudha de fai, dhu torraus a arrapiti, po totus is ducentus e catodixi scuadras chi currint me is campionaus regionalis, e pruschetotu po is cuatru milla giogadoris chi depint abarrai frimus e castiai giogai is atrus e, mescamente, abertai, cun coru prenu de isperas, chi nd'arribbit s'istadi e pruschetotu sa stagioni noba, est a nai cussa de su duamilla e bintunu – duamilla e bintiduus, chi totus s'auguraus chi potzat essi meda mellus de custa. In s'interis, is de su Guvernu e totu is dotoris chi funt sighendi sa chistioni de sa batalla contras a su virus, ant a sighiri cun is vacinatzionis. Fadendi is contus, peròu, e custa est sa cosa chi si donat is daboris prus mannus, si nd'acataus chi me is ùrtimus dexiotu mesis (partendi de sa primu dì de su mesi de Martzu de su duamilla e binti, fintzas a lompi a su mesi de Cabudanni de su duamilla e bintunu), is piciochedhus nostus ant acutu a cabai in campu e a curri avatu a sa bòcia po calincuna cosa cumenti a ses-centus minudus. Ma is daboris e is dannus prus mannus funt po is piciochedhus prus piticus, est a nai po is chi giogant me is campionaus de is "Allievi" (est a nai totus is piciochedhuns nascius in su duamilla e cuatru – duamilla e cincu) e me is campioaus de is "Giovanissimi" (po is chi funt nascius in su duamilla e ses – duamilla e seti), chi no scint ancora ita nd'at a essi de issus, poita funt abetendi ancora scedas de parti de is de sa FIGC: po imoi ant acutu a giogai feti cuatru partidas in s'ùrtimu annu (custu ballit po is campionaus regionalis, poita is chi currint me is campionaus provincialis no funt cabaus in campu mancu po una partida). Me is ùrtimas oras, in s'interis, est arribbada puru sa noba chi pertocat is campionaus natzionalis de is Juniores Under 19, sèmpiri po sa stagioni de su duamilla e binti – duamilla e bintunu: totus isperànt de podi torrai a partiri cun is partidas po su binti de su mesi de Martzu, ma no si nd'at a fai nudha, poita totus is fainas sportivas (partendi de is allenamentus) ant a abarrai proibbias a su mancu fintzas a sa dì apustis de Paschixedha, chi est sa dì apustis de cussa chi tzerriaus Pascamanna, poita no nc'est su tanti, chistionendi mescamente de sa seguresa po torrai a partiri cun is giogus, poita s'arriscu de s'apuntorai abarrat artu meda. In prus no at a fai, cumenti funt pentzendi de fai po is campionaus de s'Eccellenza, a allonghiai sa stagioni prus de su tanti chi iant decidiu, poita is piciochedhus prus piticus ant a depi fai cussus chi tzerriaus "esamis de maduresa" a scola.

Apustis de essi nau totu custu apitzus de is campionaus regionalis, andaus a castiai, po is nobas scritas in sardu campidanesu po Diario Sportivo, is ùrtimas chi nd'arribbant de Christian Solinas, chi nd'at pesau, pròpriu me is ùrtimas oras, is règulas chi eus a depi sighiri in Sardinnia, cun sa genti chi bolit sciri cumenti ant andai is cosas mescamente po is diis de sa festa de Pascamanna. Sa cosa de importu prus mannu est chi no cambiat nudha, seus chistionendi mescamente de su cabori: de biancu festus pintaus, e de biancu abarraus pintaus, ma no nci funt cosas medas de aciungi apitzus de cussu chi sciestus giai, est a nai chi no nc'ant a essi atividadis chi fiant serradas e ant a podi torrai a oberri, cumenti is palestras, is piscinas e is scolas de badhu; nudha de fai puru, a su mancu po imoi, po torrai a oberri is museus in su fin'e cida, diaici cumenti is butegas aintru de cussus chi tzerriaus, in italianu, "centri commerciali".

Torraus, duncas, a is fainas acapiadas a su giogu de sa bòcia, chi funt cussas de importu prus mannu po su giassu nostu: mèrcuis passau, est a nai su dexi de su mesi de Martzu, is de su Cunsillu Diretivu de sa Lega Natzionali de is Diletantis si funt atobiaus, in Roma, po arrexonai ancora apitzus de is giogus e duncas is campionaus de s'Eccellenza de is mascus e de is feminas puru. Tra is atras cosas, is de su Cunsillu funt arribbaus a decidi de ndi sciusciai, est a nai de ndi bogai, po su segundu annu de sighiu, is retrocessionis me is categorias prus bascias; is sociedadis chi ant a scerai de no torrai a cabai in campu, in s'interis, ant a perdi dònnia diritu de ndi artziai me is categorias prus artas, po duus annus, gràtzias a cussus chi tzerriant, in italianu, "ripescaggi". In prus, beneus a sciri ca is allenamentus in truma manna ant a podi torrai a partiri feti candu is de su CONI ant acabbai de cuncodrai e de ndi pesai totus is paperis apitzus de su campionau de s'Eccellenza, chi est giai po arribbai a essi cracullau de importu natzionali. «Su chi nc'est de fai imoi — scoviat su presidenti de sa Lega Natzionali de is Diletantis, Cosimo Sibilia est donai a is de sa FIGC is proponimentus chi nd'arribbant de dònnia Cumitau Regionali, cun sa bidea de acoitai a torrai a partiri, a lestru, cun is campionaus regionalis de importu prus mannu, isperendi chi is sociedadis chi ant scerau e decidiu de torrai a cabai in campu, potzant tenni is scedas chi funt ancora abetendi, aintru de pagu tempus, aici de podi arrannesci a serrai custa stagioni sportiva trumentosa meda e totu ghetada a pari».

In s'interis, su presidenti de sa FIGC, Gabriele Gravina, me is ùrtimas diis at scritu una lìtera po is de sa Lega Natzionali de is Diletantis, po circai de tenni, allestru, est a nai in pagu tempus, is bideas apitzus de is calendarius, est a nai is datas de is partidas, chi ant a acabbai aintru de sa lista de is fainas de importu natzionali. Is comitaus regionalis ant a tenni tempus fintzas a is tres de su megama de crasi, est a nai su dexiaseti de su mesi de Martzu. Nc'est ancora de cumprendi, in s'interis (e no si parit chistioni de pagu contu, a nai sa beridadi, antzis!) cantu scuadrant ant a serbiri po ndi pesai is campionaus nous, dhu sus tzerriaus diaici: a cantu parit no si sciri ancora su numeru pretzisu, ma nc'est chi chistionat de dexi scuadras cumenti a mìnimu. Chi is cosas fessint diaderus diaici, sa Sardinnia, chi po imoi ndi tenit feti otu chi funt de acordiu a cabai in campu, no iat a podi partiri torra, ma calincunu narat puru chi nc'ant a podi essi agiudus in custu sensu puru: est a nai chi s'ant a podi acapai, s'unu cun s'atru, is campionaus de is regionis chi funt s'una apicigada a s'atra, una cosa chi iat a podi balli giai po totus is regionis ma no po nosu de sa Sardinnia, dhu scieus beni, poita s'agataus in mesu a su mari. In mesu a totu custu budrellu, nosu isperaus sèmpiri chi is cosas si potzant aparixai allestru, nc'at a essi de fai su contu cun is scuadras chi nd'ant artziai de s'Eccellenza  a sa Sèrie D: est facili cumprendi, a custu puntu de sa stòria, chi su numeru at a essi prus basciu meda de su chi fiat potziu essi cun is giogus a su naturali, dhi naraus diaici, est a nai cun is campionaus e is calendarius cun totus is scuadras in campu; custu bolit nai chi puru is retrocessionis de sa Sèrie D iant a podi essi prus pagu, e totu custu po circai de aderetzai is cosas.

Nd'arribant, invècias, nobas bonas po totus cussus chi funt abetendi ancora is agiudus in dinai promitius de is de su Guvernu po custus primus tres mesis de su duamilla e binti ma chi trigant a partiri (e a nd'arribai me is buciacas de sa genti) poita, cumenti scieus beni, in s'interis funt cambiadas is cosas in su Guvernu, cun Giuseppe Conte chi nd'est arrutu e at depiu lassai su postu a Mario Draghi. Su presidenti nou at scoviau chi su dinai promitiu no si tocat, est a nai chi at a arribai a cussus chi d'ant domandau, ma nc'at a essi puru dinai in prus po totus is personas e is famillias chi funt annadendi (est a nai, mellus, chi funt allupendusì) in àcuas mabas e, a cantu parit, funt sèmpiri de prus. In custus agiudus, nc'at a essi su dinai, puru, tra is atrus, po is assotzius sporivus e is scuadras de bòcia.

In s'interis, nd'est bessida aforas un atra noba de importu mannu: cenàbara passau, est a nai su doxi de su mesi de su Martzu, is de su Guvernu ant scerau Valentina Vezzali po s'incàrrigu de "Sottosegretariu a sa presidenza de su Cunsillu, cun delega po su sport": «Pentzaus e seus segurus chi una campiònessa diaici manna e forti, chi tenit un acapiu mannu e una passioni forti meda po su mundu de su sport, at a essi sa mellus persona po trabballai apitzus de custas fainas» — contant is de su "Movimento 5 Stelle". «Is isperas funt cussas de podi trabballai beni cun sa sottosegretaria noba, circhendi de donai, allestru po cantu est possibbili, is scedas chi is de su mundu de su sport funt abetedi de mesis. Una chistioni chi pertocat is meris de is ristorantis, totus cussus chi trabballant me is palestras e me is piscinas, arribbendi fintzas a is chi agiudant e trabballant cun is assotzius sportivus, chentza si scaresci chi nci funt ancora atividadis chi funt abetendi, e no bint giai s'ora, de torrai a incumentzai a trabballai». Cosimo Sibilia, su presidenti de sa Lega Natzionali de is Diletantis, at contau: «S'isperu cosa mia est chi cun s'incàrrigu donau a Valentina Vezzali, nd'aprofitu tra is atras cosas po dhi fai is augurius po su trabballu chi at a depi fai, is de su Guvernu ant a podi cracullai, beni cumenti si spetat, su mundu de su sport de basciu, cun d'unu ogu bonu po su mundu de sa bòcia de is diletantis». Puru Gabriele Gravina, su presidenti de sa FIGC, at tentu fuedhus drucis e bonus po Valentina Vezzali: «S'incàrrigu donau a Valentina Vezzali est una noba bona po totus. Est una femina chi at fatu e tenit esperièntzia manna in su mundu de su sport, seus segurus chi at arrannesci a essi abbili cun custa chistionis diaici cumenti fiat forti e abbili cun su sport cosa sua, pruschetotu in custus tempus lègius chi si tocat a bivi».

Po is nobas de custa cida seus giai lòmpius a sa fini, ma nc'est ancora su tempus po castiai cumenti funt andendi is cosas a is scuadras sardas chi currint in su campionau de sa Sèrie D, chi domìnigu passau, est a nai su catodixi de su mesi de Martzu, est abarrau frimu, ma nci funt stètias comentecasiat una pariga de partidas, chi fiant sartadas po crupa de su Covid.
In campu, duncas, funt cabadas puru is de su Murera, in domu de su Vis Artena, chi funt a su de tres postu in sa lista, e is tattaresus de su Latte Dolce, chi funt depius andai a giogai in domu de is de su Giugliano.
Po su chi pertocat is piciocus sighius de mister Francesco Loi, is cosas no funt andadas beni cumenti isperànt, poita nd'ant bodhitu tres bussinadas de is meris de domu, chi agatant su primu gol a su de coranta-tres minudu, est a nai duus minudus ainnantis de s'acabbu de su primu tempus, cun d'unu auto-gol de Loi, chi pigat de conca sa bòcia. Su piciochedhu nasciu in su duamilla e duus est stètiu isfortunau. In su segundu tempus, invècias, arribat su gol de Cericola, apustis de una cursa, cun sa bòcia me is peis, de prus de cincuanta metrus. A su de sexi minudu, sèmpiri in su segundu tempus, is de domu aciapant su de tres gol, cun Vandelli chi arrannescit a cassai su tiru de is undixi metrus scutu de Sabatini, ma apustis est torra Sabatini chi donat una carvada de pei a sa bòcia, cun Vandelli chi no nci podit fai prus nudha. A su de binti-tres minutu, is strangius de su Murera aciapant su gol cun d-unu bellu tiru de prus de binti metrus scutu de Kujabi.

Totu un atru sabori, invècias, po su domìnigu de is de su Latte Dolce, chi ndi torrant in Tattari cun is tres puntus in buciaca, apustis de sa bìncida contras a is de su Giugliano, po duus a zeru: apustis de feti duus minudus de giogu, intzandus, Scotto scudit sa bòcia a is pabas de Piazza cun d'unu tiru de atesu meda; ses minudus prus a tradu, seus a su de otu minudu de su primu tempus, torra Scotto intzertat su tiru bonu, sèmpiri de firmu, cun Piazza chi no podit fai pròpriu nudha.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2020/2021
Tags:
Eccellenza
serie d
Promozione