Salta al contenuto principale
stintino esultanza
In panchina nc'est sèmpiri mister Pierluigi Scotto

S'Istintinu nci provat torra: po cassai s'Eccellenza nd'arribant Roberto Sini, Stefano Mereu, Alessandro Piras e Marco Puddu

Cussa de s'annu passau no est stetia una stagioni fortunada meda po is de su Istintinu: patius cun sa gana de arrogai totu, mancai batallendi fintzas a sa fini po is primus postus de sa lista in sa cursa a s'Eccellenza, is biancu-asullus, peròu, ant agatau prus strobus de cussus chi penzànt de ndi boddiri.
A mitadi de su campionau, pròpriu in su mesi de Nadali, inzandus, sa sotziedadi iat decidiu de si ghetai me is manus de un allenadori bravu e espertu cumenti a Piergluigi Scotto, chi nd'est arribau in sa panchina de sa scuadra apustis de is dimissionis de Ivan Cirinà.
A nai sa beridadi, Scotto fiat arrannesciu puru a ndi torrai a pesai is cosas, partendi de s'afroddiu de is giogadoris, chenza scaresci una de is cosas de importu prus mannu in su giogu de sa bòccia: is bincidas.
Su campionau peròu s'est frimau prima de s'ora, cumenti scieus totus, po cruppa de cussu tiau de virus, cun su Istintinu chi s'agatàt in su de seti in sa lista, cun trintacincu puntus in totu, binti-duus in mancu de cussus ingotus de s'Ilvamaddalena in binti-duas bessidas.
Imoi, mancai no si scipiat ancora candu ant a torrai a partiri is partidas po s'annu duamilla e binti \ duamilla e bintunu, su Istintinu est traballendi a forti po ndi pesai una rosa chi si dha potzat gherrai in sa cursa po su sartu de categoria. Mister Scotto intzandus, torra po un antru annu in panchina, at a podi contai apitzus de totus is giogadoris nous: seus chistionendi de Roberto Sini, unu difensori forti meda, nasciu in su milli e noicentus otanta noi, chi nd'aproillat apustis de su campionau fatu impari a cussus de sa Macomerese, e ainnantis ancora, cun is maglias de su Fertilia, Latte Dolce e Atletico Uri; is crais de su centrucampu, invècias, spetant a Stefano Mereu, classi milli e noicentus otanta seti, chi nd'arribat friscu friscu apustis de is stagionis cun s'Atletico Uri; impari a Mereu, a centrucampu nc'at a essi puru Alessandro Piras: ex capitanu de s'Atletico Uri, nasciu in su milli e noicentus e otantatres. Po s'atacu, su nomini callenti est cussu de Marco Puddu, nasciu in s'otanta-seti, chi ndi lompit de sa Macomerese, ma issu puru po medas tempus est stetiu tra is pilastrus de s'Atletico de Uri.

In questo articolo
Squadre:
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2020/2021
Tags:
Promozione
Girone B