Salta al contenuto principale
lattedolce esultanza

Is de Latte Dolce currint ancora cun Giorico; is de s'Ilva ant a circai de ndi torrai acoitu in Sèrie D

E duncas, a cantu parit, seus arribbaus a su catodixi de su mesi de Cabudanni puru, cun sa stagioni noba, est a nai cussa de su duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru chi, cumenti scieis e podeis ligi, po su prus me is artìculus chi ndi pesaus in italianu e chi ndi bessint aforas dònnia dònnia dì de su mesi (e de s'annu puru), est giai sparendi is primus cropus de importu mannu, mescamente po su chi pertocat is scuadras de sa Sèrie D e de s'Ecellenza, chi funt sèmpiri is primus scuadras chi ndi torrant in campu, impari a is de sa Promotzioni, chi incumentzant a callentai su motori, cumenti si narat in italianu, cun is primus partidas chi ballint po sa Copa Italia, ainnantis de incumentzai cun is campionaus etotu, impari, duncas, a is de sa Primu Categoria e de sa Segunda Categoria, chi funt is ùrtimus, comentecasiat, a torrai a biri su campu.
Po su chi pertocat is artìculus in sardu, po atras duas cidas feti (est a nai custa de oi e cussa chi nd'at a arribbai tra una pariga de diis, chi su Cielu bollit, est craru, cumenti m'at imparau a nai sa bon'anima de su professori de Storia de sa Filosofia de is antigus grecus chi apu tentu a is tempus de s'universidadi) eus a chistionai de cumenti funt andadas is cosas in sa stagioni passada, e immoi si nau, circu de si crariri, a su mancu, su motivu puru de custu isceberu, cumenti si iat a podi nai.
Duncas, est berus ca is piciocus, est a nai is giogadoris chi sigheus cun su giàssu de su Diàriu Sportivu, po su prus funt giòvuneddus chi ndi cabant in campu feti po si sprèviai unu pagheddeddu, e po su spàssiu chi ndi tenint a curri avatu a una bòcia, est a nai ca no ddu faint de seguru po su dinai, o po trabballu, cumenti faint, e biaus issus, mi benit giai giai de nai, is grandus campionis de sa Sèrie A, o totus is giogadoris chi giogant me is assòtzius chi currint me is campionaus de sa Sèrie B e de sa Sèrie C, cun unu discursu diversu chi iat a tocai a fai po is de sa Sèrie D, chi de su restu, ddu scieis beni, est su campionau chi acapiat su mundu de is diletantis, ddi naraus diaici, furriendindi su fueddu de s'italianu etotu, est a nai de is chi giogant pròpriu me is campionaus de s'Ecellenza, e de sa Promotzioni, e de sa Primu e de sa Segunda Categoria mescamente, cun cussu de is professioneris, chi eus arramonau pròpriu immoi. E intzandus, mancai gioghint feti po su spàssiu, po si spreviai, a binci praxit a totus: praxit a is scuadrixeddas chi currint in sa categoria prus bascia, prus pitichedda tra totus cussas chi ddoi funt in Sardìnnia (ma ballit po is atras regionis puru, est craru), e seu chistionendi de sa de Tres Categorias, e praxit puru, est craru, a is scuadras de s'Ecellenza, chi si intendint, e tenint totu is arraxonis po ddu podi fai, mannas e de importu, fadendi su contu chi ndi podint bessiri aforas de s'isula po andai a giogai a bòcia, e po atobiai scuadras, de importu mannu, chi nd'arribbant de su continenti (cumenti tzerriaus s'Italia nosu chi s'agataus apitzus de un'isula).
De su restu, su de bivi in s'isula (mi intendu ca seu partendi cun unu de cussus stròllichiminis, de cussas legas strambas chi nci sticu, chi mi benint in conca, mellus, candu ndi pesu is artìculus in sardu. Si promitu, fintzas de immoi, chi si nd'apa a furai pagu tempus meda) si portat a pentzai e a cunsiderai is cosas in manera diferenti, chi mi cumprendeis su chi seu circhendi de si nai, de cumenti sucedit, mancai, in atras partis de s'Italia, e de s'Europa puru. Est a nai ca a bivi in un'isula (e a bivi me is biddas prus piticheddeddas chi ddoi funt in s'isula, puru e mescamente) si portat a atobiai sèmpiri cussus cuatru pisiteddus chi seus: unu millioni e mesu de cristianus, chi in una citadi cumenti a Roma, po nd'arremonai una, nci capint in duus cuartieris, in duus bixinaus, po imperai, mellus, unu fueddu chi m'est sèmpiri praxu meda meda. E duncas, (est una cosa chi ballit po sa musica puru, chi est unu mundu chi connòsciu fortzis unu pagheddeddu mellus, de su chi sucedit po su mundu de sa bòcia e duncas de su càlciu), candu bivis in unu logu piticheddu ses obbrigau a ti atobiai a a giogai contras is pròprius scuadras e is pròprius giogadoris; de su restu, su de s'agatai apitzus de un'isula est cumenti a bivi aintru de unu niu piticheddeddu meda, e candu nc'arrannescis a nci stupai aforas, mancai feti po su tempus de una partida, o de unu cuncertu, intzandus ti parit giai giai de tocai sa luna e su cielu cun unu didu. Po su chi pertocat sa musica, si fia narendi, ballit aguali aguali a su chi sucedit in su mundu de sa bòcia: candu sonas de pagu, o candu sonas feti po su spàssiu e po ti sprèviai (e no po incasciai una surra, una barca de dinai cumenti capitat a is grandus campionis de sa musica, a is grandus artistas), intzandus depis fai su contu chi a ti biri, candu sonas me is logus, me is pratzas e diaici me is localis, nc'ant a essi sèmpiri is pròprius centu-duscentus personas, ca cussus seus, de su restu, in pitzu a custa barchitedda de terra (est diaici ca tzèrriu sa Sardìnnia, gioghendi a fai su poeta), e no fait nemmancu a scranciai, a si lamentai de sa cosa. E mancai seus pagus, is scuadras de bòcia, est a nai is assòtzius chi sighint is fainas acapiadas a su mundu de su càlciu (cumenti sa genti chi si dda sonat etotu) funt medas: giai giai ddoi funt duas scuadras de bòcia fintzas me is biddixeddas prus piticas (partendi de Jerzu, fintzas a arribbai a is de Calanzanos, e in custas ùrtimas cidas si ndi seus pòtzius acatai, e beni meda, e a solus a solus, de cumenti su giogu de sa bòcia siat spratu, ddi nau diaici, e pertochit una cantidadi manna de logus, in totu sa regioni cosa nosta); mi nd'arregodu, de su restu, chi candu femmu piciocheddu piticheddu meda (a s'edadi de dexiotu – bint'annus) ddoi fiat genti chi sonàt giai giai in dònnia bidda (e no feti in sa citadi de Casteddu, cumenti unu si iat a podi abertai), e ddoi fiant una cantidadi mannas de trumas de genti, est a nai de grupus, chi sonànt musica de dònnia genia, cumenti si narat, de su reggae, a su rap, a su rock de cussu prus tostau e mau, fintzas a arribbai a sa musica eletronica puru, cumenti dda podeus tzerriai. E passièntzia chi is de is grupus andant a si biri pari pari tra issus, ca su pùbbricu est cussu chi est (cumenti si narat); su spàssiu e su prexu chi ndi tenestus fiat meda, e custu mi nd'arregodat, po diaderus, su chi si bivint is scuadras de bòcia, mancai is giogadoris siant sèmpiri is pròprius, mancai is giogadoris, custu puru capitat, andint a si biri giogai pari pari, mancai is giogadoris prus giòvuneddus funt sèmpiri prus pagus; sa cosa de importu prus mannu est ca sa storia, su spetaculu sighit a andai ainnantis, cumenti si narat. E duncas si cumprendit totu su prexu chi ndi podit arribbai de fai su primu cuncertu de sa vida cosa tua aforas de s'isula, impari cun grupus chi no as mai intèndiu, e aranti de una truma de personas (chi iant a podi essi feti dexi, e iat a balli aguali po sa chistioni cosa nosta) chi no as mai biu in vida tua, e chi no ti connoscint po nudda; su pròpriu si iat a podi nai po sa primu partida chi unu giogadori s'agatat a fai, mancai, in su campionau de s'Ecellenza, atesu de domu, contras a una scuadra de un'antra regioni, cun totu s'afròddiu chi ti nd'arribbat de su de si depi spostai, est a nai de fai unu viàgiu (sa trasferta, dda tzerriant diaici), de andai a giogai in atras citadis chi no as mai biu, fadendi su contu ca, mancai, fintzas a una pariga de annus ainnantis, o fintzas a s'annu ainnantis etotu, chi boleis, ti dda depiast giogai cun is piciocus de sa scuadra de sa bidda chi abarrat giai acanta, a su costau (chi no apicigada) a sa bidda cosa tua etotu. Su pròpriu ballit po sa musica, si ddu torru a arrapiti, e chi provaus totus custus ispantus (su prexu de pigai sa navi, su prexu de si intendi aforas de s'isula, ca ti parit ca ti nci potzast inguti totu su mundu in unu unconi, de s'afròddiu chi ti intendis in su coru) est poita nasceus e biveus (e moreus, puru) apitzus de una terra, de un'isula pitichinninnia pitichinninnia.

E duncas, torraus a nosu: in totus custas cidas chi seus torrendi a bivi, impari, totu su de importu (totus is istorias) chi est sucèdiu me is campionaus de su duamilla e bintiduus e duamilla e bintitres, mi ndi seu rèndiu contu chi no ia mai chistionau de is scuadras de s'Ecellenza, mancai siant cussas de importu prus mannu, mancai siant is prus mannas (chistionaus de assòtzius chi movint unu bellu tanti de dinai, e de genti, mescamente meda de prus de su tanti de trabballu chi podit fai un assòtziu chi currit in sa Segunda Categoria, e si cumprendit) chi agataus in dì de oi in Sardìnnia, no nd'apu giai giai mai chistionau po is artìculus in sardu, e est unu pecau mannu. E pròpriu po custu, po sa segunda cida de sighiu, apa a scriri, torra, de su chi est sucèdiu in sa cursa concas a sa Sèrie D, partendi, duncas, de is tattaresus de su Latte Dolce, ca, cumenti apu tentu giai su modu de s'arremonai, ant bintu su campionau cosa insoru, cun bintiseti partidas bintas: s'ùrtima, de importu mannu, nd'est arribbada in sa isfida contras a is de su Santu Tiadoru, cun sa partida chi s'est serrada cun su resultau, tundu tundu e togu meda, de duus a zeru po is piciocus sighius de Mauru Giorico. E duncas, cumenti fadeus fatu fatu, andaus a arraxonai impari apitzus de is cosas chi s'allenadori s'at contau, in una ciaciarrada chi nd'eus pesau pròpriu me is cidas ainnantis a custa: e de su restu, mi megu a solu a solu, chini mellus de un allenadori, chi trabballat cun sa truma de giogadoris cosa sua giai giai dònnia dì, si podit agiudai a cumprendi cumenti est andada sa stagioni? Prus ndi artzias de categoria, de su restu, e prus depis trabballai; est a nai, ca mancai una scuadra de sa de Tres Categorias, o de sa Segunda Categoria s'atobiat aintru de sa cida, po cussus chi tzerriaus allenamentus, po duas bortas, una scuadra chi currit in Ecellenza, ma giai sucedit su pròpriu me is scuadras prus mannas de sa Promotzioni, e fintzas in su campionau de sa Primu Categoria, arribbat a s'atobiai, po is allenamentus, puru cuatru bortas, chi no cincu bortas, a sa cida. Est a nai, e mi parit giustu puru, ca prus ndi artzias de categoria e prus tempus depis dedicai a sa faina, a sighiri is allenamentus, e a pentzai a su giogu de sa bòcia, mancai no siat su trabballu cosa tua, ma sèmpiri e feti una passioni, mancai siat sa passioni prus manna chi tenis in custa vida etotu. E de su restu, chi fiat po is giogadoris, ndi seu seguru de cussu chi mi contant (e ballit puru po is allenadoris, est craru) iant a abarrai totu sa dì currendi avatu de sa bòcia, diaici cumenti unu chi sonat iat a abarrai a totu dì avatu de sa musica, o cumenti unu chi est innamorau de una picioca (o de unu piciocu, ballit aguali e nci iat a mancai atru puru) e iat a abarrai a totu dì, e totu su noti puru, apicigau a sa sposa (o a su sposu, est craru). E duncas, torrendi a nosu, tra una chistioni e s'atra (gei mi connosceis, comomai, e scieus puru cantu mi benit de mi stròllicai candu ndi pesu is artìculus in su sardu chi si fueddat innoi in su Campidanu de mesu) no seu ancora arrannèsciu a donai s'atentzioni chi si minescint a is de su Latte Dolce, chi funt stètias una de is scuadras prus fortis chi eus tentu cust'annu in s'isula. E immoi, chi mi permiteis de ddu fai, e chi mi iscusais po s'essi fatu abertai fintzas a sa metadi de su mesi de Cabudanni, andaus a cumprendi, mellus, impari, cumenti si funt bivius sa cosa is tattaresus. E parteus pròpriu cun una pariga de contixeddus (chi funt sa cosa chi mi ammachiant de prus in custa fida, chi pròpriu si depu narai sa beridadi) chi pertocant s'allenadori de s'assòtziu tattaresu, e seus chistionendi, est craru, de Maureddu Giorico, ca in su campionau de s'Ecellenza est sèmpiri arrannèsciu a ndi pesai stagionis de importu mannu meda, in totus is scuadras innoi est stètiu, cun totus is scuadras innoi at trabballau; si ddu arregodais, fortzis puru mellus de mei, in totus is annus ca at fatu impari a is de sa Torres, e apustis impari a is de s'Olbia puru (e mancu a ddu fai apposta, custas duas scuadras immoi currint in su campionau de sa Sèrie C, e funt is duas scuadras prus mannas chi ddoi teneus in s'isula, impari a is de su Casteddu etotu), e est arrannèsciu a fai beni meda impari a is de su Latte Dolce etotu, chi ndi torrant in Sèrie D apustis de feti un annu de candu ndi fiant cabaus; est a nai ca is tattaresus, cumenti sucedit fatu fatu in su mundu de sa bòcia, funt arrannèscius a ndi pesai torra sa conca acoitu meda. Binci su campionau, est a nai, su de ndi cassai su primu postu de sa lista no est stètiu pròpriu una passillada, cumenti si narat, fadendi su contu, mescamente, ca is de su Budune no ant mai acabbau de curri a forti, nc'ant sèmpiri crètiu, cumenti si narat, e no si funt mai arrèndius. «Tocat a fai is cumplimentus a is de su Budune», s'at contau Maureddu Giorico, «poita funt stètius fortis cumenti a nosu, chi no de prus puru; ant fatu una cursa de importu mannu, e funt abarraus sèmpiri apicigaus a is carrois cosa nosta; s'ant donau unu bellu tanti de fai, cumenti si iat a podi narai e su pròpriu iat a podi balli po nosu». De su restu is de su Latte Dolce e is de su Budune nd'ant pesau una stagioni spàssiosa meda, nc'est pagu de nc'aciungi, e ballit po totus is tifosus, ma puru, mescamente, est craru, po is giogadoris chi ndi cabant in campu dònnia dònnia cida. Seus chistionendi, intzandus, de duas scuadras chi si iant a essi minescias de ndi artziai impari in Sèrie D. Giorico, duncas, s'at contau ca no podit fai atru ca isperai chi issus puru ndi potzant torrai a artziai chitzi meda in Sèrie D. De su restu, e castiendi sa lista (cumenti eus fatu de su restu sa cida passada etotu) si cumprendit beni meda, is de su Latte Dolce e de su Budune ant giogau una stagioni a parti, ant fatu una cursa a parti, cumenti si narat fatu fatu, mescamente in italianu: tra is primus duas scuadras de sa lista e sa de tres ddoi est una forada de calincuna cosa cumenti a trinta puntus, una cosa chi s'at donau ispantus mannus e chi no eus a podi scaresci diaici de una dì a s'atra; su de tenni trinta puntus in prus de sa de tres scuadra in sa lista ti donant sa bidea de cumenti funt andadas, po diaderus, is cosas. Sa bincida de su campionau chi nd'ant cassau is de su Latte Dolce, de su restu, no est stètia unu regalu de is atras scuadras, cumenti si intendit nai dònnia tanti: is tattaresus ndi funt dèpius cabai in campu cun su corteddu tra is dentis, cumenti si narat; sa scuadra sighida de Mauru Giorico at tentu una fortza, chistionaus prus de sa conca ca de is cambas (ca cumenti scieis beni, a bortas su trabballu prus mannu de totus ddu fait sa conca, prus ca is peis), manna manna meda, e de importu, pruschetotu po si nd'essi strantàxiada, aciutu meda, apustis de sa surra chi ndi iant bodditu pròpriu in sa partida contras a is de su Budune, mancai is tattaresus apessint fatu duus gol, chi apustis s'arbìtru no at donau po bonus, chi cumprendeis su chi seus narendi. In cussa partida, tra is atras cosas (ca candu is fainas podint andai mabi e trotas, in custa fida, intzandus podis abarrai seguru de su fatu chi ant andai trotas e ant a andai mabi meda), is de su Latte Dolce ant pèrdiu, e po unu bellu pagheddeddu de tempus, is duus giogadoris brasilianus chi teniant in sa rosa (e fadendi su contu de cantu funt fortis is giogadoris brasìlianus candu tenint sa bòcia tra is peis e candu ndi cabant in campu po giogai is partidas, podeis cumprendi a solus su dannu chi nd'ant tentu is tattaresus), cun Celin chi est torrau a giogai cun is cumpàngius ma feti apustis de unu bellu arrogu de tempus, e invècias Kaio s'est strupiau, e mabi puru, tanti chi at dèpiu acabbai sa stagioni, apustis de essi abarrau aforas de is giogus po cincu partidas de sighiu (chi est cussu chi sucedit candu, mancai, fais a mau in campu, o cun una giogada trota, o mancai candu ti ndi bessint de sa buca fueddus marigosus concas a s'arbìtru etotu, o candu, mancai, ti pigas a pari cun calincunu giogadori de sa scuadra aversària e dda acabbas a fai bregùngias, cumenti si narat). Peròu is de su Latte Dolce no si funt fatus pigai de is timorias o de is pentzamentus lègius (chi ndi iant a podi arribbai, e nd'arribbant, totus is bortas candu nd'arruis, o candu is cosas no andant deretas cumenti, invecias, fiast bisendi) e ant sighiu a nci crei: est a nai chi ant sighiu a curri, po primu cosa me is allenamentus, me is atobius aintru de sa cida, e poi in campu, a partiri de sa partida apustis. De su restu, mi megu a solu a solu, seus ominis e candu ndi pigaus una surra, o ndi imbruncuaus (cumenti si narat in bidda) seus maus a si ndi torrai a pesai, cumenti si narat; ca chi fessit po nosu estus a abarrai totu prangi prangi; sa primu cosa chi si iat a benni de fai est cussa de abarrai po oras e oras, e po diis e diis, a intzunchiai contras a su cielu (ddi nau diaici, chi mi ddu permiteis, a trassa de poeta etotu), a si domandai su poita de totu custa maba sorti. E invecias, in su giogu de sa bòcia, diaici cumenti in sa vida etotu (e mi praxit meda, e ddu scieis beni puru, de su restu, ca mi fait amachiai custa cosa ca is arratzetas chi serbint po torrai a partiri apustis de una partida pèrdia, apustis chi is aversàrius ti ndi sciuciant a terra a cropus de gol, ballint aguali puru po is diis prus nieddas de sa vida cosa nosta), tocat a s'arramangai is maigas e tocat a torrai a partiri cun su trabballu, mancai su coru siat totu indaboriu, e su pròpriu ballit po sa conca, e po is cambas.

Is de su Latte Dolce, mancai fatu fatu depessint fai is contus cun totus is giogadoris chi no ndi podiant cabai in campu po cussa chi tzerriaus "scualificas", furriendi sa cosa de s'italianu, cumenti est sucèdiu, de su restu, a Saba, Russu e Cabeccia, chi funt tres tra is giogadoris prus fortis chi teniànt in sa rosa, funt arrannèscius a binci otu partidas totu de sighiu, e a fai is contus nci poneus diaderus pagu: apustis de sa partida pèrdia contras a is de su Budune (seus chistionendi, mescamente, de sa isfida chi s'est giogada su doxi de su mesi de Friàrgiu), nd'est arribbada, acoitu, sa bìncida in domu, cun su resultau de tres a unu, contras a is de sa Villacidrese de Biddaxidru, e apustis, in sa partida de su bintises de su mesi de Friàrgiu, s'unu a unu chi nd'ant cassau in domu de una scuadra forti cumenti est cussa de su Taloro de Gavoi. Apustis, est a nai in sa primu partida chi s'est giogada in su mesi de Martzu (sa primu dì de su mesi, po essi prus pretzisus ancora) is de su Latte Dolce funt arrannèscius a binci, in domu cosa insoru etotu, cun su resultau, bellu e tundu tundu, de cuatru a zeru, contras a is de su Ilartzi; su cincu de su mesi de Martzu, aintru de sa cida, duncas, is tattaresus funt stètius bonus a ndi cassai is tres puntus in domu de is ùrtimus de sa classi de s'Arbus, cun una bincida de importu e su resultau finali de cuatru a unu. Apustis, su doxi de su mesi de Martzu, is de su Latte Dolce funt arrannèscius a binci torra contras a is de sa Kosmoto de Muristeni, cun su resultau de tres a unu. Su dexannoi de su mesi de Martzu, invevias, est tocau a is de su Crabònia, chi ant pèrdiu sa partida in domu cosa insoru etotu, cun su resultau de duus a unu. Su bintises de su mesi, seus chistionendi, est craru, sèmpiri de su mesi de Martzu, ndi funt arribbaus atrus tres puntis grais cumenti a su prumu, cumenti a s'oru, chi si praxit de prus, in sa partida contras a s'atra scuadra de tattaresus, seus chistionendi de is de su Li Punti, cun su resultau finali de duus a unu. Me in sa primu bessida de su mesi de Abrili, invecias, is de su Latte Dolce ant bintu, cun su resultau de duus a zeru, in domu de is de sa Monteponi de Bidd'e Cresia; s'otu de su mesi de Abrili, est a nai su sabudu ainnantis de sa Pasca, is piciocus sighius de Maureddu Giorico ant bintu (funt arrannèscius a si ndi scabulli, chi si praxit de prus cumenti sonat) de is de sa Polisportiva Ossese, sa scuadra, si cumprendit, chi nd'ant pesau in Ossi, cun su resultau, bellu e tundu tundu, torra, de tres a zeru. In s'ùrtima bessida, sa chi ammancàt po ndi cassai sa bìncida de su campionau, duncas, is tattaresus ant bintu, cumenti s'apu arremonau ainnantis etotu in custu artìculu, cun su resultau de duus a zeru contras a is de su Santu Tiadoru. Pròpriu po custu, s'allenadori at tentu (at spèndiu, si iat a podi nai puru) fueddus de oru, e drucis cumenti a su mebi, po totus is giogadoris chi at tentu sa possibbilidadi de sighiri, e po totus is personas chi ddu ant agiudau in su trabballu cosa sua, partendi de Simone D'Apice, Sandro Cau, Giancarlo Peana, Vittorio Tossi, su dotori chi at trabballau cun is cambas de is giogadoris (pruschetotu cun cussus chi stadiant mabi e chi fiant ingotus e chi in italianu tzerriaus "fisioterapista", po si cumprendit beni) e puru totus is dirigentis chi ant sighiu is fainas de sa scuadra. Is tattaresus (e custa est una storia chi podit balli, e ballit, po medas atras scuadras puru) funt torraus a partiri, apustis de nd'essi cabaus de categoria, e duncas, apustis de nd'essi cabaus de sa Sèrie D torra in su campionau de s'Ecellenza, gràtzias a is giogadoris prus de esperièntzia chi teniant in sa rosa. Tocat a nai puru, duncas, ca is de s'assòtziu, is dirigentis impari a su presidenti etotu, e a su vice-presidenti, funt arrannèscius a fai unu trabballu bonu meda: funt arrannèscius a cuncodrai sa rosa me is primus cidas de su mesi de Làmpadas, e ant agatau torra s'acòrdiu, po un'antra stagioni puru, cun totus is piciocus prus bravus. In prus, ndi funt torraus in domu, ddi naraus diaici, totus is piciocheddus prus giòvuneddus chi, mancai fessint ancora acapiaus a is de su Latte Dolce, me is ùrtimus annus fiant gioghendi cun atras scuadras, po cussu chi si iat a podi tzerriai prestidu. De su restu, tra de nosu si prestaus is ainas chi si serbint po trabballai, cumenti tra is scuadras si prestant is giogadoris: est cussu chi est sucèdiu, de su restu (chentza andai tropu atesu) a is de s'Ussana, chi funt arrannèscius a ndi cassai su primu postu de sa lista e duncas a binci su campionau in sa Lista C de sa Segunda Categoria, gràtzias a una bella pariga (nau a sa sarda, est craru) de giogadoris chi ndi funt lòmpius de is de sa Kosmoto de Muristeni, sa scuadra pesada de Marco Carboni chi, peròu, cust'annu, apustis de una bella pariga de stagionis, ndi funt cabaus torra in su campionau de sa Promotzioni, ca su càlciu est cumenti sa vida: nc'est chini cabada e chini nci torrat a artziai, e duncas nc'est chini arribbat e chini si ndi torrat a andai. Is de su Latte Dolce funt arrannèscius puru a pigai calincunu giogadori de importu, po acabbai de cuncodrai sa rosa, e nc'est de nai chi funt arrannèscius a ndi pesai una bella scuadrixedda, custu est pagu ma seguru, mancai, comentecasiat (e mi parit craru puru) no fessint de seguru is prus fortis, o s'ùnica scuadra forti chi ddoi fiat in sa lista e chi bisàt de ndi artziai in Sèrie D. Comentecasiat, is tattaresus nd'ant pesau unu trabballu bonu meda e funt stètius bonus a ndi pigai totu su chi ddoi fiat in su pratu, ddi naraus diaici, lassendi feti is pimpirilleddas a is atras scuadras. Sa stagioni, de su restu, est stètia fadiosa meda, fadendi su contu chi po mesis e mesis ddoi fiat una partida dònnia tres diis. E chi est berus, cumenti s'apu arremonau ainnantis, de su restu, ca po unu giogadori sa cosa prus bella chi podit sucedi in custa vida est cussa de ndi cabai in campu po curri avatu de sa bòcia, impari a is cumpàngius e contras a is scuadras de is aversàrius, est berus puru ca, a giogai diaici meda, ti podit capitai de ti intendi unu pagheddeddu stracu, ca is giogadoris, mancai si spassint fintzas a s'amachiai, no funt fatus de ferru de seguru. Is piciocus, duncas, a su mancu custu est su parri de s'allenadori etotu, funt stètius bravus meda, prus de cussu chi si podiant abertai is de s'assòtziu etotu, e pròpriu po custu iat a podi essi giustu a ddus cracullai po sa stagioni chi at a benni puru, fadendi su contu, cumenti est berus, chi s'artziada in su campionau de sa Sèrie D si dda funt guadangiada issus etotu, e duncas iat a essi togu, po issus, a podi giogai in unu campionau diaici de importu.
Po Maureddu Giorico, duncas, nd'est arribbada un antra bella satisfatzioni, chi andat a s'aciungi a totus cussas chi nd'at cassau in sa carrièra cosa sua, e seus chistionendi, a contus fatus (e a fai is contus nci poneus pagu meda) de unu de is allenadoris prus bravus chi ddoi teneus in dì de oi in totu su mundu de sa bòcia chi pertocat s'isula, a su mancu. S'allenadori s'at contau ca is bìncidas no funt mai una aguali a s'atra, est a nai ca tenint, sèmpiri, unu sabori diferenti, ma ndi prenint, sèmpiri, su coru de prexu, fintzas a cucuru, cumenti si iat a podi nai (e cumenti si narat in bidda mia etotu, de su restu). Ndi cassai sa bìncida de unu campionau candu no tenis de seguru sa scuadra prus forti est una cosa chi est tostada meda (est a nai ca serbint trabballu e sacrifìcius, chi funt sa farra po ndi pesai custu pani, ia a podi nai, gioghendi a fai su poeta), peròu apustis sa festa chi ndi pesas est prus toga, prus sentida. Cun is de sa Torres, po nd'arremonai una, Maureddu Giorico iat fatu una cursa toga meda, mancai fessint pàrtius unu pagheddeddu mabi, cun su pei trotu, cumenti si narat in italianu, ma apustis, cun una biga de partidas bintas, si fiant lassaus totus is aversàrius a is pabas, a sonus de gol e de partidas de importu, giogadas beni meda.
Cun is de s'Olbia, de su restu, is cosas funt andadas giai giai agualis. Sa bìncida chi Giorico nd'at cassau impari a is de su Latte Dolce est stètia, fortzis, sa prus dificili de cassai, fadendi su contu, mescamente, cumenti eus giai nau, ca is de su Budune no si funt mai arrèndius. Po custu, su trabballu prus mannu, fait a ddi nai diaici, ddu ant fatu is piciocus etotu, chi nc'ant sèmpiri crètiu, fintzas de is primus diis de s'istadi passada, candu iant incumentzau a curri, in campu, po su preparamentu atleticu, cumenti si narat, e duncas, fintzas de candu iant incumentzau a curri po si cuncodrai is cambas, is peis, is prumonis e su coru po sa stagioni noba. Is de su Latte Dolce ant pòtziu fai su contu apitzus de una biga manna de giogadoris chi me in totus is annus passaus giogànt in categorias prus mannas de s'Ecellenza (est a nai, duncas, in Sèrie D e fintzas in Sèrie C); custus piciocus, s'allenadori est stètiu craru, si iant a minesci de ndi artziai impari a sa scuadra in Sèrie D, ma a sa fini custas funt decisionis chi ndi podint pigai feti is de s'assòtziu etotu, a partiri de su presidenti. Intendeus nai, fatu fatu, de su restu, ca su de arrannesci a ndi pesai acoitu sa rosa po s'annu, po sa stagioni apustis, est una de is cosas de importu prus mannu po un assòtziu de càlciu: chi arrannèscis a ndi agatai s'acòrdiu cun is giogadoris e cun is allenadoris, donas prus tempus a sa scuadra de trabballai, cun su coru selenu; est a nai ca chi acoitas a ndi scerai is giogadoris chi depint fai parti de sa truma cosa tua, e chi tenis is bideas craras po su chi pertocat s'allenadori chi at a depi tenni is crais de sa scuadra po totu s'annu, intzandus nd'as giai pesau sa metadi de sa faina, cumenti si narat in italianu puru. E duncas, is de su Latte Dolce no ant pèrdiu nemmancu unu segundu (est a nai, cumenti si narat, ca de seguru no ant pèrdiu tempus) e apustis de feti tres cidas de s'acabbu de su campionau, e duncas de sa stagioni de su duamilla e bintiduus- duamilla e bintitres, is tattaresus ant fatu sciri chi ant a curri torra, po un antru annu, si cumprendit beni, cun Maureddu Giorico in panchina, e cun Vittorio Tossi chi at a essi, torra, su diretori sportivu, est a nai su chi a sa fini at a depi fai totus is isceberus po su chi pertocat is giogadoris de bendi e cussu de circai de cunvinci, ddi naraus diaici, a giogai cun sa scuadra de Tattari. «Apustis de sa festa manna chi is de su Latte Dolce nd'ant pesau po s'artziada in Sèrie D», est cussu chi si ligit in unu comunicau uficiali chi nd'ant pesau e bogau aforas pròpriu is de s'assòtziu, «is dirigentis (partendi de su presidenti, est craru, ndr) no ant pèrdiu tempus, custu est pagu ma seguru, e si funt ghetaus acoitu in su trabballu chi depint fai, agatendi torra s'acapiu cun s'allenadori e cun su diretori sportivu, una copia chi at fatu a biri a totus su chi podint e sciint fai». Maureddu Giorico, de su restu, fiat arribbau in sa scuadra de su Latte Dolce in su mesi de Martzu de su duamilla e bintiduus, candu is tattaresus fiant circhendi de ndi cassai sa sarvesa in su campionau de sa Sèrie D etotu, e su chi est stètiu bonu a fai cust'annu, est craru, ddu podint biri totus e at a abarrai una de is paginas de importu prus mannu pesadas de sa scuadra. Vittorio Tossi, invecias, est a sa de tres stagionis de sighiu chi podit trabballai impari a is de su Latte Dolce e in dì de oi est unu de is diretoris sportivus prus abbilis chi ddoi funt in totu s'isula. Cumenti est sucèdiu s'annu passau, duncas, a Giorico e Tossi, chi ant a essi agiudaus puru de su Diretori Generali, chi est Adriano Fantoni, s'ant a arramangai is manigas, cumenti si narat, po ndi pesai una scuadra chi potzat fai beni (chi ndi potzat pesai cosas bonas e togas) in sa stagioni de su duamilla e bintitres – duamilla e binticuatru puru. Po una scuadra chi ndi artziat, seus chistionendi duncas de is tattaresus, ddoi est un'antra scuadra chi ndi cabat, e seus chistionendi de is de s'Ilvamaddalena, chi ant acutu a fai feti custus noi-dexi mesis in su campionau de sa Sèrie D, ma ndi funt cabaus torra in cussu de s'Ecellenza. De su restu, a fai is contus nci poneus pagu meda: is de s'Ilvamaddalena ant serrau sa stagioni cun trintotu puntus in buciaca e tres scuadras a is pabas: ant bintu po calincuna cosa cumenti a otu bortas e po doxi bortas si funt dèpius acuntentai feti de unu puntixeddu; est a nai, duncas, ca po catodixi bortas ant serrau sa partida cun su resultau in paridadi. Is partidas chi ant pèrdiu, invecias, funt stètias doxi. Is de s'Ilvamaddalena ant dèpiu giogai sa partida finali (cussa chi, a sa moda de is ingresus, seus costumaus a tzerriai play-out) contras a is de s'Atleticu de Uri, trintanoi puntus in totu, chi ndi funt arribbaus gràtzias a dexi partidas bintas (duas in prus, duncas, a fai is contus nci poneus pagu meda, de is chi ant bintu is maddaleninus, cumenti ddus tzerriaus) e noi puntus chi ndi funt arribbaus de is noi partidas chi ant serrau cun su resultau in paridadi. Is grogus- arrùbius de s'Atletico de Uri, tocat a nai custu puru, ant pèrdiu po cuindixi bortas (chi funt tres in prus de is partidas chi invecias ant pèrdiu is de s'Ilva). In sa partida finali, chi s'est giogada in domu de is de s'Uri (poita teniant una positzioni prus bona in sa lista, est craru), is piciocus sighius de Massimilianu Saba funt arrannèscius a binci cun su resultau de duus a unu, ma fadendi su contu chi su tempus po custa cida est bellu ca spàciau, eus a chistionai mellus de is fainas acapiadas a sa Sèrie D (e a sa Sèrie C puru, immoi chi nci seus) in s'artìculu chi nd'at a bessiri aforas, sèmpiri chi su cielu bollit, sa cida chi at a benni, e sèmpiri de giòbia, cumenti seus costumaus a fai de unu bellu pagheddu de annus, a nai sa beridadi. Po immoi duncas si imprassu e si auguru oras bonas.
 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2022/2023
Tags:
Eccellenza