Salta al contenuto principale
cus cagliari esultanza

Su tempus mau ndi sciuciat is giogus in sa Lista F de sa Segunda Categoria; in Primu Categoria, is de sa Baunese firmant su Barì

Su mesi de Donniasantu est arribbau, po cust'annu puru: si ndi seus acataus, de su restu, poita is campus santus si funt bistius a festa, ddi naraus diaici, cun totus is cristianus chi ant prenu de froris, cumenti a dònnia annu, is tumbas de is parentis e de is amigus chi ant giai lassau custu mundu. Is primus diis de su mesi funt unu pagheddu marigosas, e prenas de tristura, ma apustis si tocat a sighiri a bivi, a nosu chi teneus sa fortuna, ancora, de ddu podi fai, mancai sa vida a bortas s'iat unu pagheddu trota, marigosa e tostada. Apu biu prus de una persona, prangi prangi aranti a sa làpide de calincunu parenti, e ddu scieus beni cumenti andant is cosas, chi seus matucus po ddu cumprendi a solus: oi nci seus, crasi mancai no prus. Est po cussu chi scriu sèmpiri, mancai ia depi feti arraxonai de bòcias e de gol, chi fortzis s'iat a cumbenni a bivi sa vida cumenti unu giogu po pipius, mancai a bortas nci siat pagu de brullai, pagu de giogai, pagu de arriri. Estus a depi pentzai sa vida cumenti chi fessit una passilada, mancai a bortas sa vida est meda prus trummentosa de cussu chi podeus pentzai; una passillada de una pariga de oras, custa est sa vida de is ominis e de is feminas, chistioni chi ballit po is prus mannus e po is prus piticus puru; sa vida de is ominis, apitzus de custu mundu, chi fadeus su contu de totu su tempus chi nc'est stichiu aintru de s'eternidadi (ddi nau diaici), est cumenti a sa vida de unu frori,cumenti naràt Oscar Wilde: nascis, ti fais matucu, ti gosas su sobi e s'acua, po su chi podis, e poi ti ndi torras de innoi ndi ses beniu. Custu est su giogu de sa vida nosta, e is primus diis de custu mesi serbint pròpriu a si ddu arregodai. Funt stètias, e funt ancora, diis de tempus mau: sighit a proi, e meda puru, po oras e oras, ma s'atonzu sciri essi unu mesi druci puru, e duncas dònnia tanti, mancai feti po una mes'oredda bona, sucèdit puru chi ndi bessat aforas unu bellu sobixeddu, ancora callenti e bellu luxenti, e intzandus tocat a nd'aprofitai, po su chi si podit, est craru, e fait prexei, ancora, passillai e si pigai unu pagheddu de aria frisca e bona. Certu, s'acua serbit, mescamente in d'unu logu cumenti a su nostu: in Sardìnnia, ddu scieus beni, si capitat de sunfriri sa sicanza (sa sicidadi, dda tzerriant in bidda mia), po mesis e mesis: deu chi bivu in una bidda innoi su trabballu de importu prus mannu est cussu chi pertocat is campus, e duncas est acapiau mescamente a is canciofas, e a su trigu, sciu beni cantu is massajus torrint gràtzias a su cielu candu proit, ma, est cussu chi isperaus totus, chenza fai dannus, poita ddu sciesu beni, chi candu nd'arruit tropu acua, totu paris, nd'arribbant puru, e acoitant, is arroris, cumenti est sucèdiu, po nnd'arremonai unu, s'annu passau in Bitzi, e totus si nd'arregodaus beni de is dannus chi at fatu su tempus mau. Duncas, podeus feti isperai chi s'iat unu mesi de Donniasantu druci e masedu.

A nai sa beridadi, po crupa de totu s'acua chi nd'est cabada me is diis ainnantis, mescamente sabudu e dominigu passau, nd'ant fatu sartai una bella biga de partidas, me is campionaus de sa Promotzione, de sa Primu Categoria e de sa Segunda Categoria. In Promotzione duncas, po su chi pertocat sa Lista A, nd'est sartada sa batalla tra is de s'Atletico de Narcau e is campidanesus de su Gonnos; po su chi pertocat sa Primu Categoria, invecias, in sa Lista A nd'est sartada sa partida tra is meris de domu de su Pula e is de s'Antiochense de Sant'Antiogu. Po su chi pertocat sa Lista B, seus chistionendi, est craru, sèmpiri de is giogus de su campionau de Primu Categoria, sa batalla tra is de su Santa Justa e is de su Nurri est durada feti corantacincu minudus, est a nai chi is duas scuadras ant acutu a giogai feti su primu tempus, poita s'acua chi nd'est arruta in su campu est stètia meda e s'arbitru no at potziu fai atru chi lassai is cosas po fatas, ddi naraus diaici, e crastinai is giogus a un'antra dì, cun sa partida chi s'iat a podi torrai a recuperai s'otu de su mesi de Idas, tra prus de trinta diis, duncas. Po su chi pertocat sa Lista C, sèmpiri po sa Primu Categoria, no nc'est stètiu nudda de fai po sa partida tra is de s'Ollolai e is de s'Orane, chi immoi ant a depi recuperai duas partidas. Is dannus e is strobbus prus mannus ddus ant tentus is scuadras de sa Segunda Categoria: in sa Lista A nd'est sartada sa partida tra is de sa Ferrini de Cuartu Sant'Alèni e is pirresus de s'Uragano; po su chi pertocat su Girone B, invecias, ndi funt sartadas calincuna cosa cumenti a tres partidas: nudda de fai, est a nai nudda spàssiu, po is deximesus de sa Decimo 07, chi depiànt giogai contras a is fradibis de sa Gioventù de Assemini; nudda de fai puru po is casteddaius de s'Isuledda, chi si dda depiànt biri contras a is allenus de s'Is Urigus, chi est una biddixedda pitica meda chi fait parti de su comunu de Santu Giuanni Suèrgiu; bòcias frimas puru po is de su Perdaxius, chi depiant arriciri is de su Deximuputzu. Po su chi pertocat sa Lista C, sèmpiri po sa Segunda Categoria, nd'est sartada, po fortuna, feti una partida: cussa tra is de su Santa Lucia Arixi e is sinniesus de su La Pineta. Feti una partida sartada puru po su chi pertocat sa Lista E, cun Bolotanese, sa scuadra de Olothene, e is de Su Burgu chi funt depiu abarrai frimus a castiai is atrus. Su tempus malu at fatu is dannus e is strobbus prus mannus in sa Lista F, chi contaus chi ndi funt sartadas totus is ses partidas chi si depiant giogai po sa de cincu giorronadas: nudda de fai, duncas, po is de sa Busachese de Busache, chi depiànt giogai contras a is de su Simaghis; su pròpriu ballit po is de sa Folgore de Aristanis, chi depiànt arriciri, in domu cosa insoru, is de sa Narboliese de Narabuia; tropu s'acua chi nd'est arrutta in su campu de su Nurachi e nudda de fai, intzandus, po sa partida contras a is de s'Atzara, diaici cumenti po sa partida tra is meris de domu de su Sedilo e is allenus de su Norghìddo, e po cussa tra is de su Tramatza e is de su Sabarussa. Sa partida tra is de su Montiferru, sa scuadra de Iscanu, e is de sa Sanverese, sa scuadra de Santeru, no s'est giogada po crupa de unu corrutu chi at pertocau is allenus: sa partida, difatis, s'at a giogai pròpriu custu merì, est a nai su cuatru de su mesi de Donniasantu. In sa Lista G, e cun custa acabaus is chistionis acapiadas a su tempus malu, nd'est sartada feti sa partida tra is de su Fiolinas e is de su Pàdria.

Mi benit de pentzai, a custu puntu de s'arrexonamentu, chi dipendit totu de cumenti castiaus (e si biveus) is cosas: est a nai chi s'acua no si podit firmai de seguru,e duncas tocat a dda arriciri cun coru bonu, poita, cumenti narat su diciu (a su mancu me in bidda mia), candu proit tocat a fai pròpriu cumenti faint in Bosa: e intzandus, "candu proit ddu lassant proi", narat babbu miu. Apustis nci depeus aciungi su fatu chi chentza acua no ndi podint bessiri aforas is codrobìneddus e si sciri beni, andai a circai codrobinus est una de is cosas prus spàssiosas chi si podint fai innoi in Sardìnnia, e seu seguru chi nc'est una biga manna de genti chi est prexada, in cusatas diis, po totu s'acua chi su cielu est ghetendi. Immoi duncas s'at a tocai feti abertai chi torrit unu pagheddu de sobi: de cussu chi narant is previsionis, nc'ant a essi un'antra bella pariga de diis, naraus fintzas a sa metadi de sa cida chi at a benni, cun su cielu prenu de nuis e duncas nd'at a cabai un antru bellu tanti de acua, ma apustis at a torrai su sobi e unu pagheddu de pasiu po nosu puru. A su mancu, est cussu chi isperaus.

Po s'articulu de custa cida, duncas, circu diaderus de no mi strollicai prus de su tanti, e fortzis fortzis nc'arrannesciu puru (mi benit de arriri a solu a solu a scriri custus fueddus): andaus a biri, intzandus, cumenti funt andadas is cosas po is scuadras sardas de bòcia, chentza de perdi atru tempus. M'iat a praxi incumentzai cun is scuadras de sa Primu Categoria, chi funt stètias pretzidas, ddu sciesu beni, in cincu listas.
In sa Lista A, a su primu postu agataus is biancus-arrubius de su Cabuderra, sighius de mister Andrea Loi, chi domìnigu passau ant bintu, cun su resultau de unu a zeru, sa partida, de importu mannu meda, contras a is carlufortinus de sa Verde Isola, chi fintzas a sa cida passada s'agatànt a su primu postu, pròpriu impari a is cabuderresus, chi gràtzias a su gol fatu de Boero, a metadi de su segundu tempus, nd'at bodditu is tres puntus e si nci bobant, diaici, a su primu postu, ma custa borta a solus, cun sexi puntus giai allogaus in buciaca. Chi at aprofitau de sa partida fra is primus duas scuadras de sa Lista A est stètiu, de seguru, su Cus de Casteddu, est a nai sa scuadra pesada de s'universidadi, chi ndi artziat a su segundu postu de sa lista, cun catodixi puntus, est a nai feti duus in mancu de su Cabuderra, gràtzias a sa bìncida, po tres a zeru, arregota in domu de is de sa Frassinetti de Su Masu: is gol funt stètius fatus de Stocchino, cun unu tiru de is undixi metrus, de Puddu e de Tassi. Sighint a curri a forti meda is serramannesus de sa Gialeto puru, chi in domu cosa insoru ant fatu cuatru gol a is de sa Baronia; is allenus ant agatau invècias feti duus gol e nd'ant bodditu, diaici, sa de cuatru partidas perdias. Is serramannesus, intandus, ndi cassant is de sa Verde Isola, chi eus arremonau ainnantis, a su de tres postus in sa lista, cun trexi puntus.
Po su chi pertocat sa Lista B, invècias, a su primu postu agataus sèmpiri is de sa Francesco Bellu de Terraba, chi ant bintu sa partida chi s'est giogada in domu de is de su Seui Arcuerì, cun su resultau de duus a unu, gràtzias pruschetotu a is gol fatus de Gallon e de Serpi, chi me is ùrtimus minudus de giogu at regalau sa bincida a is suus, apustis de su gol, chi est balliu po s'unu a unu, fatu de Loi, po is grogus-brau de domu. A su segundu postu de sa lista agataus is grogus-arrubius de sa Libertas de Barumini, sighius de mister Marco Piga, chi est torrau a trabballai cun sa scuadra de sa bidda cosa sua apustis de una pariga de annus innoi sighiàt, tra is atras, sa Virtus de Mara Arbarei. Mancu a ddu fai aposta, duncas, is de sa Libertas ant giogau, e bintu, pròpriu contras a is de sa Virtus, cun su resultau de duus a unu: in su primu tempus, duncas, ndi funt arribbaus is gol fatus de Boi, apustis de dexi minudus, e de Sergi, apustis de mes'ora de giogu. In su segundu tempus, is allenus ant provau a nd'artziai sa conca cun su gol fatu de Uras, ma is meris de domu funt stètius bonus, e bravus, a apoderai fintzas a sa fini de sa partida. Po sa Libertas, intzandus, funt catodixi is puntus arregotus fintzas a immoi. Tocat a nai chi est sighendi, puru, su bisu po is de su Ruinas, chi ant pigau a bussinadas, ddi naraus diaici, is allenus de sa Tonarese de Tonara, cun su resultau de ses a duus. Is biancus-arrubius si podint gosai is tres gol fatus de Secci e is tres gol fatus de Cabras, po sa de cuatru partidas bintas in custa prima parti de sa stagioni noba.
Is nobas prus saboridas, aici mi praxit a pentzai, a su mancu, nd'arribbant de sa Lista C, cun sa scuadra prus forti chi nc'est, seus chistionendi, est craru, de is de su Barisardo de Barì, chi po sa primu borta in custas ses bessidas, no est arrannescia a ndi torrai a domu cun is tres puntus in buciaca; difatis sa partida contras a is meris de domu de sa Baunese s'est serrada cun su resultau de unu a unu, ma is piciocus sighius de mister Cavasin, (chi ddu arregodaus, est stètiu, me is annus passaus, s'allenadori de is de sa Sampdòria, de su Brèscia, de su Messina, de sa Fiorentina, de su Lecce, totus scuadras chi curriànt po is giogus de sa Sèrie A e de sa Sèrie B) si dda funt bida legia meda, poita fintzas a cincu minudus de sa fini de sa partida fiant perdendi cun su resultau de unu a zeru, apustis de su gol fatu de Sergio Mereu, ma si funt sarvaus gràtzias a sa giogada de Duarte. Si cumprendit duncas, e beni puru, totu su prexu de Tore Mereu, s'allenadori de is de sa Baunese de Baunei, chi pròpriu in custas diis passadas s'at contau: «Festus acanta de binci sa partida, fortzis m'est abarrau in buca unu pagheddu de tastu marigosu, poita mi pariàt giai giai de tenni is tres puntus in buciaca. Est unu pecau mannu meda po nosu, est craru, ma a nai sa beridadi, chi ainnantis de sa partida mi essint domandau de frimai po unu parègiu, no nc'apessi pentzau mancu po unu segundu. Is piciocus mius ant giogau una partida toga meda, ddu depu nai. Eus cumprendiu ca chi boleus sighiri a fai ispantus, e a arregolli puntus, depeus battallai dònnia dominigu, partendi, immoi, de sa partida chi at a benni, in domu de is de su Tertenia. Chi no arranesceus a cabai in campu cun sa conca chi serbit, arriscaus de nci fuiai a s'aliga cussu puntu chi nd'eus arregotu , est a nai chi sa partida bella meda chi eus fatu domìnigu passau no iat a serbiri a nudda. Ddu scieus, de su restu — sighit a contai Mereu — chi cust'annu nci funt feti catodixi scuadras, e diaici sa lista est crutza meda: bastat a perdi una partida feti e sesi torra tra is scuadras chi currint po sa sarvesa, e bastat a binci duas partidas de sighiu po ndi artziai me is primus postus, tra is scuadras prus fortis».
A su primu postu de sa Lista C, est craru, sigheus a agatai is de su Barì, chi tenint allogaus, po immoi, sexi puntus. Cun is de s'Orane chi no ant potziu giogai, ddu eus arremonau ainnantis, a su segundu postu de sa lista, intzandus, ndi artziant is de s'Ovodda, chi ant bintu sa partida in domu de is de sa Dorgalese de Durgali, cun su resultau de tres a unu, gràtzias a is duus gol fatus de Vacca, me is primus trintacincu minudus de giogu, e a cussu fatu, in su segundu tempus, de Sedda. Est sighendi a andai totu beni puru po is de su Cardedu, chi gràtzias a su cuatru a duus scutu in faci de is allenus de su Tertenia, si ndi bobant a su de tres postus in sa lista, cun undixi puntus, impari a is de sa Corrasi de Ulìana, ma tocat si nd'arregodai chi is biancus-arrubius sighius de mister Demurtas tenint una partida ancora de recuperai, contras a is de su Tuttavista de Gartèddi.
Sigheus a andai ainnantis cun is chistionis, intzandus, andendi a castiai cumenti funt cuncodradas is cosas po su chi pertocat sa Lista D: a su primu postui agataus ancora is de su San Nicola de Otieri, chi peròu si ndi funt pigaus feti unu puntixeddu de sa partida, giogada in domu cosa insoru, contras a is biancu-nieddus de su Belchìdda, cun su resultau chi est abarrau frimu, cumenti fiat a s'incumintzu de sa partida etotu, e duncas a su zeru a zeru. Pròpriu po custu is de sa San Marco de Crabas, chi ant bintu sa partida in domu cosa insoru contras a is de su Benetutti, funt stètius bonus a cassai su primu postu de sa lista, cun undixi puntus giai allogaus. S'ùrtima bessida est stètia toga meda po is nieddus-arrubius, cun is gol fatus de Garau, Meli, Simbula, Pinna e Aifesei, me is ùrtimus minudus de giogu. Prexu mannu, duncas, po s'allenadori de is crabaresus, mister Andrea Contini. A su segundu postu de sa lista, cun feti unu puntu in mancu, est a nai cun dexi puntus, s'agatant is de su Torpè, chi tenint in atacu unu giogadori forti cumenti a Gianluca Siazzu: pròpriu Siazzu est arrannesciu a fai duus gol in sa partida cotras a su Urtei, chi s'est serrada cun su resultau de cuatru a tres po is meris de domu. Po su Torpè, is atrus duus gol, intzandus, funt stètius fatus de Sanna e de Nurra, unu giogadori de sa scuadra allena, chi, parit una brulla ma est pròpriu diaici, a sa fini de sa partida at fatu unu gol ma in sa porta sbàlliada, est a nai in sa porta cosa sua. Po su chi pertocat sa Lista E, is de su Sènnaru ant bintu, cun su resultau de duus a zeru, sa partida de importu mannu contras a is de su Cus de Tattari, gràtzias a is gol pesaus de Camara, a cincu minudus de sa fini de su primu tempus, e cun Nuvoli, chi at serrau totus is giogus. Sa scuadra de s'universidadi de Tattari, duncas, abarrat acapiada a trexi puntus; is sennaresus, sighius de mister Massimiliano Nieddu, invecias, si ndi bobant a su primu postu, a solus, cun sexi puntus.Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018 art. 22

 

In questo articolo
Campionato:
Argomenti:
Stagione:
2021/2022
Tags:
Prima Categoria